STREAM DECK XL


STREAM DECK XL

Wat is Stream Deck? Stream Deck is een digitaal toetsenbord met 32 toetsen. Aan iedere toets kan je een 2e pagina maken (dit heet een “Profile” of “Page”) met weer 32 digitale toetsen.

Zo heb je al gauw een toetsenbord met 1024 toetsen. Je kan aan een “Profile” maximaal 10 “Pages” maken of 10 “Folders”.

Ieder nieuw venster heeft 32 digitale toetsen en aan iedere toets kan je een digitale functie toekennen. Hoe? Dat gaan wij met de artikelen in de categorie STREAM DECK XL uitleggen voor de toepassingen voor Flight Simulation en met name MSFS2020.

Er zijn via flightsim.to kant en klare oplossingen voor de aircraft die je vliegt met MSFS2020. We noemen hier Advanced Launcher, Flightdeck, Flight Tracker en Lorby-Si AAO.

Artikelen BIJ Stream Deck XL

 1. STREAM DECK XL
 2. STREAM DECK BASICS (revised)
Voor Flightsimulator gebruik je het beste de XL-Versie van je Stream Deck

Software ophalen en installeren

De software haal je op met deze link Downloads | elgato.com

Selecteer je product en download de software en installeer deze.

Je krijgt een snelkoppeling op je bureaublad.

Hardware aansluiten

 • Verbind de meegeleverde USB-C naar USB-A kabel aan de Stream Deck (we benoemen deze app hierna als SD).
 • Sluit de USB-C kabelaansluiting aan op de SD
 • Sluit de USB-A kabelaansluiting aan op en USB-A poort van de pc; gebruik GEEN usb-hub.

Opstarten van de SD-app

Na het starten van de app met de snelkoppeling krijg je de WELCOME ELGATO icon op je Stream Deck. Dit is een snelkoppeling naar de website van ELGATO. (Laat voorlopig maar even staan). Dit is het openingsscherm: (voorbeeld hieronder)

Links: de keuze van hardware (Stream Deck XL) met daaronder een lijst van profielen (profile 1)
Midden: De pagina’s thans aanwezig in dit Profile 1
Rechts: het overzicht van de plug-ins (zelf sorteren en of activeren/deactiveren)

Waarop berust de werking van Stream Deck

De werking van Stream Deck berust op het toekennen van een of meerdere (macro) opdrachten aan een toets. De handelingen die daarvoor nodig zijn, bevinden zich in het startscherm dat voor de eerste keer opkomt met een Default profile. De acties die je wilt laten uitvoeren door het drukken op een van de toetsen van de Stream Deck komen uit de rechter menukolom: de plug-ins. Een of meerdere acties worden “gesleept” uit een plug-in naar een aan te wijzen toets.

Je gebruikt de plugin van Stream Deck om te verwisselen van Profile: Switch Profile. In feite kun je dit vergelijken met Windows verkenner:
– je kiest in Verkenner een schijf – je kiest in Stream Deck een profile of je kiest een andere schijf (je kiest een ander profiel);
– je maakt op deze schijf een map – je maakt in Stream Deck een Folder of /Folder/Folder of een of meer (max. 10) pagina’s;
– je maakt op een schijf in een folder een executable – je maakt in Stream Deck een Action key of Action switch.

In Stream Deck heeft ieder venster van een profiel 32 mogelijkheden (toetsen) en bij ieder toets binnen die 32 mogelijkheden weer een onderliggend venster met nog eens 32 toetsen. Je kan tussen de verschillende profielen schakelen en in een gekozen profiel, tussen de pagina’s schakelen. Ook kan je in een profiel met pagina’s naar een ander profiel gaan en ook een gewenste pagina kiezen.

De beste manier om Stream Deck effectief te gebruiken, is het werken met universele (zelfgemaakte) profielen. Wil je binnen een gekozen profiel meer mogelijkheden benutten, maar het profiel niet verlaten, dan maak je binnen dit profiel (met de rechtermuis) een Folder of druk je op het ‘+’-teken om een of meerdere Pagina’s aan te maken.
2e Reminder: Op ieder profielvenster kan je Folders aanmaken, maar in een Folder kan je geen pagina’s maken. Je kan met Folders alleen omlaag en weer terug omhoog met de Return afbeelding (pijl omhoog), maar je kan wel met de functie Switch Profile naar het hoogste niveau van je Profile.
3e Reminder: Zodra je in een Profielvenster Pages: (1) (+) ziet, kan je max. 10 onderliggende pagina’s maken. Navigeren door de pagina’s doe je met de functie Switch Profile, Go to Page. Gebruik de Page indicator om niet te verdwalen.

4e Reminder: gebruik de 4 hoeken van een Profile-venster voor indicatie en/of navigatie. Dit geeft een vaste structuur aan alle vensters.

Voorinstellingen

Wanneer je op het wieltje klikt op ieder Profile-venster, krijg je een pop-up met Instellingen: General-Accounts-Profiles. Kies het wieltje om de voorinstellingen te zien en aan te passen. Kies de gekleurde icon om naar de Store (DISCOVER) van Stream Deck te gaan. In de Store (en straks ook op filghtsim.to) vind je PLUGINS-ICONS-MUSIC-SOUND EFFECTS.

Het inrichten van Stream Deck XL

De basisbegrippen

Sluit eerst alle plug-ins in de rechterkolom zodat je een juist overzicht krijgt. Open de System-plug-in. Je vindt daar 6 standaard System-opdrachten.

We maken een toets voor het openen van de website FS Eindhoven: sleep met de linker muis het Website icon naar een lege toets in de app en vul in volgens bovenstaand voorbeeld:

Druk op de toets en voila: ..

Verwijderen? Rechtermuis op de icon of op de regel System de prullenbak kiezen.

Ander icon? Klik in de huidige icon op het pijltje en kies een icon (144x144px).
Vul geen Titel in of anders maak een keuze uit de icons door het +-teken te kiezen.

Stream Deck en de plug-in commando’s

Je wilt natuurlijk zo snel mogelijk resultaat met je Stream Deck XL.
[1] De snelst werkende commando’s zijn de commando’s die zonder tussenkomst van een plugin worden geschreven.
Voorbeeld: parking break komt in de sim als keyboard assignment overeen met CTRL + NUM DEL. Er is ook een assignment TOGGLE PARKING BRAKES dat als commando in een plugin werkt. Wat gaat het snelst denk je?
[2] Als je gewend bent bepaalde handelingen met de knoppen van de joystick uit te voeren, laat dat dan zo. Voorbeeld: camera posities intern en extern.
[3] Hoe je het went of keert, de plug-in’s die je gebruikt met Stream Deck luisteren alleen naar de bestaande keyboard assignments en die (SDK) assignments die via simconnect communiceren met de sim. Welke de thans bestaande commando’s zijn, bespreken we later.
[4] Alle bestaande commando’s zijn uniek en werken op alle aircraft, behoudens op die aircraft waar een bepaalde functie niet aanwezig is. Voorbeeld: de C152 heeft geen autopilot, een C172 wel. Een generieke AUTOPILOT Page zal dus alleen werken voor aircraft met een Auto Pilot.

Een ingerichte Stream Deck XL voor MSFS2020

de voorbeelden …

De standaard ATC-RADIO page
De standaard wijziging page voor COM-NAV-ADF-XPDR

PROFILESPLUG-IN’sTEST PROFILES
32 ICONEN ALS BASIS (8X4)[1] STREAM DECK – DEFAULTCESSNA C208B G1000
>> MAPPENSTRUCTUUR[2] STREAM DECK – SYSTEM
>> PAGINASTUCTUUR[3] FLIGHT TRACKER
DE BASIS VOOR AL HET ANDERE [4] FLIGHTDECK
[5] LORBY-SI AAO (AxisAndOhs)
ZOEK VIA SETTINGS (WIELTJE)
PROFILES VOOR MSFSBUTTONSBESTANDEN (3)
DOWNLOAD @ FLIGHTSIM.TOSTREAM DECK ICON LIBRARYMSFS KEYBOARD COMMANDS
DOWNLOAD @ FLIGHTDECK.TOFLIGHT TRACKER372-MSFS2020Commands
VISIT YOUTUBE (OLDSURE 72)FLIGHTDECK1119-MSFS-ASSIGNMENTS
LORBY-SI AAO (See website)MSFS BUTTON OVERZICHTPrepar3d.com-Event IDs.pdf
ZELF MAKEN-REORGANISERENMSFS EVENTS-VARIABELEN

STREAM DECK BASICS (revised)


In dit artikel lees je een samenvatting van de toepassing van Stream Deck met plug-in’s en Profiles, maar ook hoe je deze rijstebrij aan software componenten overzichtelijk houdt. Wij gaan uit van het meest geschikte model: Stream Deck XL met 4 rijen x 8 knoppen.

het inrichten van stream deck xl

Maak in de map Documenten een submap Stream Deck XL en in die map een aantal genummerde mappen (01…02…03…), waar in je straks de gegevens opslaat van dat onderwerp.

 • 01 Elgato Stream Deck Software version
  • Open Stream Deck-Preferences-Check Updates
 • 02 Plug-in Stream Deck (4 basis plug-in modules)
  • Stream Deck (versie 6.1.0.18521 – Check for updates!)
   • Timet
   • Brightness
   • Sleep
  • System
   • Website
   • Hotkey Switch
   • Hotkey
   • Open
   • Text
   • Multimedia
  • Navigation
   • Create Folder
   • Sitch Profile
   • Previous Page
   • Next Page
   • Go to Page
   • Page Indicator (nummer)
  • Multi Action
   • Multi Action
   • Multi Action Switch
   • Random Action
 • 03 Additionele Plug-in’s for MSFS
  • Flight Deck
  • Flight Tracker
  • Lorby-Si AxisAndOhs Version 2.81 – 16.12.2022
 • 04 Profiles for Switching
  Maak een Nieuw Profile en benoem dat als Home Page voor je Stream Deck. Maak maximaal 10 pagina’s x 32 knoppen.
  Houdt de vier knoppen in de hoeken gereserveerd voor navigatie: rechtsboven (Page Indicator), linksboven (Home), linksonder (Previous Page) en rechts onder (Next Page). Sla dit profiel op als Home Profile. Met deze indeling kan je niet verdwalen.
 • 05 Creating Icons
  Voordat je een nieuw profiel maakt, kies je een icon reeks die geschikt is voor text maar ook flexibel in kleur en vormgeving. Kijk naar het FENIX profiel en je ziet wat er kan met 2 basic icons. Hoe je die icons zover krijgt, lees je in dit document.

REGEL 1 SCHAKELT DE VIEUWS – REGEL 2 HAALT DE PANELBEDIENING OP

Het maken van een Home Profile

[1] Make this my default profile.

Onthouden: (never, ever …)

Ieder profile dat je maakt of gebruikt heeft deze instelling.

Zet in geen enkel profile een vinkje, anders springt jouw Stream Deck steeds weer naar het profile dat je als default hebt aangemerkt en dat is bijzonder onhandig.

[2] Stream Deck snelkoppeling

Zet deze ook op je taakbalk. Je zult hem nodig hebben

[3] Quit Stream Deck vind je rechtsonder op de taakbalk in de verborgen pictogrammen

Home Profile page 1 … 10

[4] Ieder venster van Stream Deck heeft 32 knoppen, dus ook ieder profile heeft de beschikking over 10 pagina’s = 320 knoppen.

Kom je voor een profielpagina hieraan tekort, dan kun je een Create Folder maken en krijg je binnen dat profiel er weer 32 knoppen bij.

Gebruik de executable van een programma om een icon te maken dat je begrijpt.

Maak knoppen om programma’s te straten, om naar websites, om speciale functies uit te voeren, etc.

[5] Profile ready? Maak dan een kopie met de rechtermuis op dat profile en kies Export in het context menu.

[6] Actieve Profiles en Backup All

Zorg voor een database met de Actieve Profiles en maak ook een map met een Backup All van de status van je Active Profiles die je actief gebruikt.

Er gaat veel tijd zitten in het fine tunen van Profiles.

Met het terugzetten van een volledige Backup All bespaar je jezelf een hoop ongenoegen.

Sommige profiles hebben samenhang met anderen. Wanneer je niet meer weet welke dat zijn, leg dan een logbestand aan en beschrijf de configuratie.


streamdeck panel using command & lvars

LOWER PEDESTAL
MCDU CAP
MCDU CAP KEYBOARD NUMMERIEK
MCDU CAP ALPHA
MCDU F.O. IN BLUE AS MCDU CAP
ECAM SWITCHING PANEL
FCU
EFIS CAP
OVERHEAD
LIGHTS INTERNAL
DISPLAY OTHER – CHRONO

fenix a320 using lvars provisional