ORBX en SSD Free space


Nadert de gebruikte ruimte op jouw SSD, waar Prepar3D op geïnstalleerd is, het einde? Kijk dan eens naar de map  ..\ORBX.  Je zal daar zeker ~150 GB aantreffen. In de volgende beschrijving lees je hoe je deze map kan verplaatsen naar een andere disk met meer ruimte. We gaan er van uit dat je P3D4 hebt geïnstalleerd op een SSD en dat je ook de ORBX Standaard Global,  Vector en OLC hebt. ORBX is standaard geplaatst in de map ../ORBX in de installatiemap van Prepar3D.

Bronvermelding:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc753194%28v=ws.10%29.aspx


 1. Navigeer naar de root van P3D4 (de root is de map waarin P3D4 is geïnstalleerd)
  1. Als voorbeeld de schijf C:/ in de map P3D4; de root is dus C:/P3D4
  2. Is het bij jou anders?. Noteer dan hier het pad:____________________
 2. Selecteer de map ../ORBX –>  C:/P3D4/ORBX/FTX_NA/
 3. Gebruik de toetscombinatie Ctrl+X om deze map te verplaatsen naar een ander schijf. (uiteraard een schijf met meer vrije ruimte).
 4. explorer_2018-01-28_11-09-22.pngNavigeer naar de andere schijf die je wilt gebruiken om ORBX te plaatsen.
  1. Als voorbeeld de schijf  E:/ –> Selecteer schijf E:/
 5. Gebruik de toetscombinatie Ctrl+V om de oorspronkelijke map ORBX te plakken in de root van schijf E:/ en controleer de nieuwe locatie op inhoud.
 6. Navigeer terug naar de oorspronkelijke locatie en verwijder deze wanneer deze map nog bestaat.
 7. Sluit nu alle Windows Verkenner schermen (!)
 8. Open de Command Mode als administrator (%windir%/system32/cmd.exe)
  1. W10-Druk op Start en type “CMD” (zonder quotes); kies daarna uit de lijst met rechtermuis “Run as administrator”
 9. Type in de command line (zonder de quotes) “mklink /j”(Let op de spatie achter de letter k –> dus  mklink-spatie-slash-j).
 10.  Na  mklink /j  geef je een enkele spatie en dan een double quote ”
 11. Direct na deze dubbele quote type je de originele (dus vorige) locatie of the ORBX map en sluit je af met een dubbele quote “
 12. De command line ziet er dus nu zo uit: mklink /j “C:/P3D4/ORBX/”
 13. Geef na de laatste dubbele quote een spatie en type dan de nieuwe locatie van de map ORBX tussen dubbele quotes:
  1. Dan ziet het er zo uit  mklink /j “C:/P3D4/ORBX/” “E:/ORBX/”
 14. Controleer de spaties en druk dan op ENTER.
 15. Klaar. Er verschijnt nu in de originele P3D4 installatiemap een map met een link.
 16. Het mklink /j  commando creëert een verbinding tussen “Link” and “Target”
 17. Dit lees je op het CMD scherm:
Microsoft Windows [Version 10-0-16299.192]
Copyright (c) 2017 Microsoft Corporation.  All rights reserved. 

C:/Windows/system32>mklink /j "C:/P3D4/ORBX/" "E:/ORBX/"

Junction created for C:/P3D4/ORBX/<<===>> E:/ORBX/

C:/Windows/system32/>

Moving Package Cache


In order to be able to repair an installed program, WINDOWS stores information in a folder called: C:/ProgramData/Package Cache
In one of more subfolders you will discover current or previous installation CAB files and the Prepar3D.msi.  Depending of previous installation you will find File folders in the C:/ProgramData/Package Cache/ that look like folder names as below and contain 10 GB each:
{92B3FF8A-3C33-4EFC-850D-CF29E54292D9}v2.2.10437.0
{92B3FF8A-3C33-4EFC-850D-CF29E54292D9}v2.3.11345.0
{92B3FF8A-3C33-4EFC-850D-CF29E54292D9}v2.5.12942.0

packagecache-1.JPG

 

If you need space on your system SSD, you could move this content to another hard drive. How to move your existing Package Cache to another hard drive ?
(e.g. drive G:)

Read carefully and check each step:

 1. Navigate to the root of C:/ProgramData
 2. Select the folder e.g.: C:/ProgramData/Package Cache
 3. Press the key combination Ctrl+X to cut the folder Package Cache (folder changes into faded color)
 4. Navigate to the other drive that you want to move your Package Cache to
 5. Press the key combination Ctrl+V to paste the folder e.g. drive G:
 6. Check your new folder contents on G: and compare with C:
 7. Navigate back to the original folder e.g. C:ProgramDataPackage Cache
 8. Delete this folder Package Cache if still there
 9. Close all Windows Explorer views and Open the Command Mode as administrator (%windir%system32cmd.exe)which gives you C:WINDOWSsystem32
 10. Type in the command line (without quotes) “mklink /j”
  (mind the space after the letter k)
 11.  After typing mklink /j  hit the space bar once and type a double quote ”
 12. Directly after this double quote, type the original location of the Package Cache folder and close with a double quote “
 13. The command line looks so far like: mklink /j “C:/ProgramData/Package Cache”
 14. Hit the space bar once and type the new location of the Package Cache as on your new drive between double quotes.
 15. The command line looks like e.g. this:
 16. mklink /j “C:/ProgramData/Package Cache” “G:/Package Cache/”
 17. Mind the spaces! And then Hit ENTER
 18. Ready
 19. The mklink /j  command creates a directory junction between “Link” and “Target”
 20. This is what you read in the CMD mode:packagecache-2.JPG

Resources used:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc753194%28v=ws.10%29.aspx

FSX-SE naar SSD overzetten


850evoHow to move your existing FSX installation to another SSD drive?
Read carefully and check each step:

 1. Navigate to the root of FSX, standard e.g.:  C:/Program Files (x86)/Microsoft Games/Microsoft Flight Simulator X/
 2. Select the folder e.g.: C:/Program Files (x86)/Microsoft Games/Microsoft Flight Simulator X/
 3. Press the key combination Ctrl+X to cut the folder Microsoft Flight Simulator X (folder changes into faded color)
 4. Navigate to the other drive that you want to move your FSX installation to
 5. Press the key combination Ctrl+V to paste the folder e.g. drive F:/
 6. Check your new folder contents
 7. Navigate back to the original folder e.g. C:Program Files (x86)Microsoft GamesMicrosoft Flight Simulator X
 8. Delete this folder Microsoft Flight Simulator X if still there
 9. Close all Windows Explorer views and Open the Command Mode as administrator (%windir%system32cmd.exe)
 10. Type in the command line (without quotes) “mklink /j” (mind the space after the letter k)
 11.  After typing mklink /j  hit the space bar once and type a double quote ”
 12. Directly after this double quote, type the original location of the FSX folder and close with a double quote “
 13. The command line looks so far like: mklink /j “C:/Program Files (x86)/Microsoft Games/Microsoft Flight Simulator X/”
 14. Hit the space bar once and type the new location of the FSX installation as on your new drive between double quotes.
 15. The command line looks like e.g. this:
 16. mklink /j “C:/Program Files (x86)/Microsoft Games/Microsoft Flight Simulator X/” “F:/Microsoft Flight Simulator X/”
 17. Mind the spaces! And then Hit ENTER
 18. Ready
 19. The mklink /j  command creates a directory junction between “Link” and “Target”
 20. This is what you read in the CMD mode:

Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation.  All rights reserved. C:Windowssystem32>mklink /j “C:/Program Files (x86)/Microsoft Games/Microsoft Flight Simulator X/” “F:/Microsoft Flight Simulator X/”
Junction created for C:/Program Files (x86)/Microsoft Games/Microsoft Flight Simulator X/<<===>> F:/Microsoft Flight Simulator X/

C:/Windows/system32/>
Resources used:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc753194%28v=ws.10%29.aspxfsx-se

Moving FSX to SSD


How to move your existing FSX installation to another (SSD) drive?

 1. Navigate to the root of FSX, standard:  C:Program Files (x86)Microsoft GamesMicrosoft Flight Simulator X
 2. Select the folder e.g.: C:Program Files (x86)Microsoft GamesMicrosoft Flight Simulator X
 3. Press the key combination Ctrl+X to cut the folder Microsoft Flight Simulator X (folder changes into faded color)
 4. Navigate to the other drive that you want to move your FSX installation to
 5. Press the key combination Ctrl+V to paste the folder e.g. drive F:
 6. Check your new folder contents
 7. Navigate back to the original folder e.g.
  C:Program Files (x86)Microsoft GamesMicrosoft Flight Simulator X
 8. Delete this folder Microsoft Flight Simulator X if still there
 9. Close all Windows Explorer views and Open the Command Mode as administrator (%windir%system32cmd.exe)
 10. Type in the command line (without quotes) “mklink /j”
  (mind the space after the letter k)
 11.  After typing mklink /j  hit the space bar once and type a double quote ”
 12. Directly after this double quote, type the original location of the FSX folder and close with a double quote “
 13. The command line looks so far like: mklink /j “C:Program Files (x86)Microsoft GamesMicrosoft Flight Simulator X”
 14. Hit the space bar once and type the new location of the FSX installation as on your new drive between double quotes.
 15. The command line looks like e.g. this:
 16. mklink /j “C:Program Files (x86)Microsoft GamesMicrosoft Flight Simulator X” “F:Microsoft Flight Simulator X”
 17. Mind the spaces! And then Hit ENTER
 18. Ready
 19. The mklink /j  command creates a directory junction between “Link” and “Target”
 20. This is what you read in the CMD mode

Microsoft Windows [Version 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation.  All rights reserved.
C:Windowssystem32>mklink /j “C:Program Files (x86)Microsoft GamesMicrosoft
Flight Simulator X” “F:Microsoft Flight Simulator X”
Junction created for C:Program Files (x86)Microsoft GamesMicrosoft Flight Sim
ulator X <<===>> F:Microsoft Flight Simulator X

C:Windowssystem32>

 

Resource

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc753194%28v=ws.10%29.aspx