Monitoring RAM and virtual memory usage


perfmonitor-2Performance Monitor is the principle tool for monitoring system performance and for identifying the location of the bottleneck. To start Performance Monitor, click Start, click Control Panel, click Administrative Tools, and then double-click Performance Monitor. Here is a summary of some important counters and what they tell you:

 • Memory, Committed Bytes:
  This counter is a measure of the demand for virtual memory.
  This shows how many bytes were allocated by processes and to which the operating system has committed a RAM page frame or a page slot in the pagefile (or perhaps both). As Committed Bytes grows greater than the available RAM, paging will increase, and the pagefile size that is being used will also increase. At some point, paging activity starts to significantly affect performance.
 • Process, Working Set, _Total:
  This counter is a measure of the virtual memory in “active” use.
  This counter shows how much RAM is required so that the virtual memory being used for all processes is in RAM. This value is always a multiple of 4,096, which is the page size that is used in Windows. As demand for virtual memory increases beyond the available RAM, the operating system adjusts how much of a process’s virtual memory is in its Working Set to optimize available RAM usage and minimize paging.
 • Paging File, %pagefile in use:
  This counter is a measure of how much of the pagefile is actually being used.
  Use this counter to determine whether the pagefile is an appropriate size. If this counter reaches 100, the pagefile is full, and things will stop working. Depending on the volatility of your workload, you probably want the pagefile large enough so that it is generally no more than 50-075 percent used. If much of the pagefile is being used, having more than one on different physical disks, may improve performance.
 • Memory, Pages/Sec:
  This counter is one of the most misunderstood measures.
  A high value for this counter does not necessarily imply that your performance bottleneck stems from a shortage of RAM. The operating system uses the paging system for purposes other than swapping pages because of memory over-commitment.
 • Memory, Pages Output/Sec:
  This counter shows how many virtual memory pages were written to the pagefile to free RAM page frames for other purposes each second.
  This is the best counter to monitor if you suspect that paging is your performance bottleneck. Even if Committed Bytes is greater than the installed RAM, if Pages Output/sec is low or zero most of the time, there is no significant performance problem from insufficient RAM.
 • Memory, Cache Bytes,
  Memory, Pool Nonpaged Bytes,
  Memory, Pool Paged Bytes,
  Memory, System Code Total Bytes,
  Memory, System Driver Total Bytes:
  The sum of these counters is a measure of how much of the 2 GB of the shared part of the 4-GB virtual address space is actually being used. Use these to determine whether your system is reaching one of the architectural limits.
 • Memory, Available MBytes:
  This counter measures how much RAM is available to satisfy demands for virtual memory (either new allocations, or for restoring a page from the pagefile).
  When RAM is in short supply (for example, Committed Bytes is greater than installed RAM), the operating system will try to keep a certain fraction of installed RAM available for immediate use by copying virtual memory pages that are not in active use to the pagefile. Therefore, this counter will not reach zero and is not necessarily a good indication of whether your system is short of RAM.

Source: Microsoft

Squawk Ident functie voor ATC


gbRead the full story from the Source: http://fsopen.co.uk/downloads/squawkident/

identknopnlIn het drukke vliegverkeer is soms voor een ATC-er de identificatie van de airplane niet altijd direct zichtbaar; de Tower vraagt dan soms om zich te identificeren. Om deze “ident” te zenden is knopje toegevoegd aan het panel van de transponder en bij het activeren zal bij de ATC op het scherm het betreffende airplane direct oplichten. Om dit te realiseren  is er een klein bestand ident.cab dat je toevoegt aan de folder C:Program FilesMicrosoft GamesMicrosoft Flight Simulator X

ident_cabGauges
Dit bestandje staat hier en is een gezipt bestand. Plaatst dit bestand in de eerder genoemde folder. LET OP: dit bestand NIET uitpakken! Met het kopiëren van het bestand ident.cab naar de folder ……Gauges worden de ident code straks gestuurd naar de ATC. Nadat het ident.cab bestand is geplaatst, moeten ook de panels van de diverse airplanes worden aangepast en breng je een “verzendknop” aan in het radio panel. Dit doen we door het bestand panel.cfg van het betreffende vliegtuig te modificeren.

radio737800Modified radio panel with ident button

Hoe gaat het in zijn werk.
Als voorbeeld nemen we de B737_800. Ga naar de folder ..panel van deze airplane. De airplanes en de folders daarvan staan regulier in deze map:

C:Program FilesMicrosoft GamesMicrosoft Flight Simulator XSimObjectsAirplanesB737_800panel

Hernoem de originele panel.cfg naar panel_org.cfg; je weet maar nooit…
Ga naar de fsbshares en zoek de folder van je keuze met de nieuwe panel.cfg en kopiëer dit gemodificeerde panel-bestand naar de map ..panel

Klaar.  Start nu FSX en kies de Boeing 737_800, open het radiopanel met SHIFT+2 en zie de nieuwe blauwe ident knop op het transponder panel. Zet de muis op de blauwe knop en druk (1 sec) totdat deze rood wordt en zie dat de transponderfrequentie op “0000″ komt en daarna teruggaat naar de oorspronkelijk ingestelde frequentie. Als functie van het drukken op de identknop popt jouw aircraft bij de ATC-er helder op en weet hij waar je zit.

Wat zijn de wijzigingen in het bestand panel.cfg
Open met een editor het bestand panel.cfg en lees eerst in welke [Windowxx] het radio panel zich bevindt. Voorbeeld:

New Panel.cfg
[Window01]
size_mm=159,441
Position=8
visible=0
BACKGROUND_COLOR=16,16,16
ident=RADIO_STACK_PANEL
gauge00=737-400!Comm 1, 0, 0,159, 68
gauge01=737-400!Comm 2, 0, 68,159, 68
gauge02=737-400!Nav 1, 0, 135,159, 68
gauge03=737-400!Nav 2, 0, 203,159, 68
gauge04=737-400!Transponder, 0, 271,159, 68
gauge05=737-400!ADF, 0, 340,159, 68
gauge06=737-400!Audio, 0, 409,159, 32
gauge07=Ident!Ident, 20,315, 12, 12 //deze regel is erbij gekomen


Wat betekenen de getallen
Wanneer er een nieuwe gauge wordt aangemaakt krijgt deze een opeenvolgende nummering >>gauge07

 • >> Ident!,Ident roept de eerder geplaatste ident.cab aan
 • >> 20 = 20 pixels vanaf de linker kant van het radiopanel
 • >> 315 = 315 pixels vanaf de bovenkant van het radiopanel
 • >> en met de 12,12 regel je de grootte van het blauwe/rode rondje

Zelf een gauge toevoegen
Wanneer je geen gebruik maakt van de standaard panels maar zelf aan het panel wil wijzigen, maak dan eerst een kopie van je originele panel.cfg.
Open daarna je originele panel.cfg met een editor** en lees eerst  onder het kopje [Window Titles] in welke [Windowxx] het radiopanel is ondergebracht.

// Panel Configuration file
// Bombardier CRJ 700
// Copyright (c) 1999-2003 Microsoft Corporation.  All rights reserved.
[Window Titles]
window00=Main Panel
Window01=Radio Panel
Window02=GPS
window03=Throttle Quadrant
window04=Overhead
Window05=Standy PFD
Window06=PFD
Window07=MFD
Window08=EFIS
Window09=Mini Panel

Ga vervolgens naar [Window01] en voeg de eerstvolgende gaugexx toe:

[Window01]
size_mm=225,320
position=8
visible=0
BACKGROUND_COLOR=2,2,2
ident=RADIO_STACK_PANEL
gauge00=Bombardier_CRJ_700!popup_radio, 0, 0
gauge01=Ident!Ident, 190, 298,13, 13

Wil je dit ook bij een andere aircraft doen, let dan goed op de volgordenummering van de gauges en het nummer van de window waarin het geschreven is.

Source: http://fsopen.co.uk/downloads/squawkident/