Router poorten configureren


Alle type routers staan HIER met de screenshots HIER
Bij de keuze van het router merk en type, eerst in de rechterbovenhoek de advertising overslaan!

portforwardHoe configureer je de router voor FSX-SE?

Wanneer je een router gebruikt, kunnen er verschillende problemen optreden in de verbinding, zoals de  “Unable to connect” error in FSX-SE wanneer je met een sessie wilt verbinden, of  je verbinding met een host wordt onverwacht en/of  onregelmatig verbroken. Niet alleen jij, maar ook de andere pilots die in de sessie zitten, moeten verschillende poorten “forwarden”  in de router, zodat jouw sim correct kan communiceren met de buitenwereld.

Verschillende programma’s gebruiken verschillende poorten en soms is de router initieel niet ingesteld om de inkomende connecties met de poorten te openen. Dit betekent dus wanneer er data arriveert op een van deze poorten, de router niet weet wat er mee moet gebeuren met als gevolg dat de data verloren gaat er er geen verbinding tot stand komt of  de verbinding verbreekt.

De oplossing is om in router te vertellen welke poorten er nodig zijn voor het programma FSX-SE.  Dat doe je door het poortnummer, het protocol type (TCP en/of UDP) en het “internal” IP adres van de PC waarop FSX-SE draait, te administreren in de router

Het interne IP adres is jouw pc adres in je eigen lokale netwerk. Dit is alleen geldig voor jouw pc in jouw lokale netwerk en geldt niet voor andere computers op het internet. Deze gebruiken jouw externe  WAN IP adres. Dit externe IP-adres krijg je van je provider.

Hoe vind je de LAN en WAN IP adressen? Dit hebben we uitgelegd in dit artikel Multiplay – The Basics. Lees dit nog even door.

06_port_forwardingDe poorten forwarden.
De netwerkpoorten die “geforward” moeten zijn in de router, naar de PC waar FSX-SE op draait, zijn: UDP 6112-6122, UDP 23456, UDP 6073 (gebruikt voor DirectPlay8) en UDP 2300-2400. (Het liggend streepje geeft aan dat het een poortbereik is). Dus let er op dat je IP adres 192.168.1.xx  in de router overeenkomt met dat van je netwerkkaart in je vlieg-pc.
Zorg er ook voor dat in je router de functie UPnP enabled staat.
Bij gebruikmaken van WideFS ook poort 8002 en 9002 open zetten (UDP).

Als je kijkt op deze website vindt je een groot aantal routers en de voorbeelden hoe deze te configureren. Heb je problemen met het oplossen van een poortprobleem? Neem dan even contact op en we helpen je verder.

De poorten testen.
Voor het testen van de poorten is er een kleine app genaamd FSPortTest_1.6.exe. Je gebruikt deze app om te controleren of de poorten in de router juist staan ingesteld. Deze app kan je downloaden van onze OneDrive en van de Source: http://chocolatesoftware.com/fshost/?fshostclient.html

Je moet, om de test goed uit te kunnen voeren, GEEN FSHOST32 of FSX-SE opstarten. Je krijgt na het activeren van de .exe dit te zien…en dan is het goed

fsporttest-1

De makkelijkste manier is om het bestandje in de map waarin FSHost Client zit op te bergen en dan een snelkoppeling te maken met rechter muis op FSPortTest_1.6.exe en deze op je bureaublad aanmaken.

ATTENTIE: wanneer je de router opnieuw opstart, is het niet altijd zeker dat de netwerkkaart in jouw vlieg-pc een eerder ingesteld IP adres terug krijgt, tenzij je dit hebt vastgelegd in de router. Voordat je FSX-SE en/of FSHost Client opstart even checken of je router nog goed staat ingesteld. Als een eerdere test met FSPorttest_1.6 alles OK liet zien en nu niet…is het zeker dat de netwerkkaart een ander IP adres heeft gekregen.
Hoe je dat oplost, lees je in een volgend artikel.

Port Forwarding with Zyxel P-2602HW-D1A


The following configuration changes should enable Port Forwarding for FSX using a Zyxel P-2602HW(L)-D1A ADSL modem/router.

Thanks to Piejo for the images and the ability to test this setup.

Step 1: First check the IP address and the MAC address of the network adapter. In Windows press Start, type CMD >> Enter; in the dos box type IPCONFIG /ALL >> Enter and read the values. This is what you get: write down the Physical Address value (MAC Address) and the IP Address (192.168.x.x). Be sure that this is the PC you have FSX installed and will host a multi player session.

00_cmd_ipconfig_all

Step 2: Log in into your Zyxel with the standard IP 192.168.1.254;
You will get this screen to log on.
Type your password and hit Login.01_password_screen

Selection Screen: before showing the status screen, first select Advanced Setup

00_Selection_Screen

Main Screen:

00_Main_Screen

Step 3: As from the Main screen B, select Network >> LAN >> Client List which gives you the DHCP Client Table. Check the values of your PC as created in step 1. Check the box “Reserve” on the correct line.

02_LAN_Client_List

Step 4: As from the Main screen B, select Network >> NAT >> tab General and check the box: Active Network Translation (NAT), set the bullet to SUA Only. These settings are default. Then change the value into 2048 in the field Max NAT/Firewall Session Per User and click Apply.

03_NAT_General

Step 5: On the same screen, next to the tab General, select tab Port Forwarding.
In the section Default Server Setup:
do not change the default Server 0.0.0.0
In the section Port Forwarding:
Select in the drop down menu Service Name the selection User define. This will create a new line.

04_Port_Forwarding

Step 6: In this line check the box Active and create a Service Name (e.g. FSX23456).

  • Set the Start Port value to: 23456;
  • Set the End Port value to 23456;
  • Fill both Port Translation port numbers as 23456 with Start Port and End Port
  • Set the Server IP address to your FSX PC as observed in step 1 and select Apply. When you’re done, it might look like this.
  • Repeat this action for the required port(ranges) for FSX: 6073, 2300-2400, 6112-6122

06_Por_Forwarding

Step 7: General Firewall Policy: As from the Main Screen B select Security > Firewall to display the General tab.

Activate the firewall by selecting the Active Firewall check box as seen in this screen. Do not select the check box Bypass Triangle Route.

The Packet Direction and Default action should be set to:

  • WAN to LAN = Drop
  • LAN to WAN = Permit
  • the Log check box enables logging of traffic

This action completes the forwarding of the NAT. Hereafter we must configure the firewall options. Remind that configuration of the firewall refers to INCOMING traffic.

05_Firewall_Policy

Step 8: on the same page Security >> Firewall select the Rules tab.
a. From the Packet Direction drop down menu select WAN to LAN and
b. Select Add to add a new rule.
c. In the next appearing sub screen Edit Rule (#) set the check box checked and the Action for Matched Packets to Permit.

06_Firewall_Rules

Step 9: Rules Screen: since you want (an)other player(s) to join:
a. press Add (Create a new rule after number #1),
b. thus appearing #2, Active, with Any in the Source Address List . After this action the Edit screen pops up or
c. Select modify to make any changes to an existing rule number.

08_Edit_ScreenStep 10: The Source Address section
when you want other players to join YOU, their IP address could be ANY

09_DestinationThe Destination Address section (that’s you): first of all select and delete “Any”.
Then in the Service section below select remove Any(UDP) and Any(TCP);
that having completed…go to the Source Address section above and click Add>> to Any.

Step 11: Then go to the Destination Address section below and add your FSX PC address (e.g. 192.168.1.4) Drop down Any Address and select Single IP Address, then click Add>>
Your IP address appears in the Destination Address list.  Remember that the incoming traffic should reach your FS-PC

07_Empty_RuleStep 12: Go to the Service section below and click Edit Customized Services, but…since there is nothing to edit, we have to create one. Click on the number in the left column and…

10_Create_RuleStep 13: In the Config section create the name FSX23456, select the service type (UDP), the ports from/to  (=23456) and press Apply.

07-RulesStep 14: In the Main Screen B select Security> Firewall > Rules > Customized Services: you now can see the created rule with Name, Protocol and Port number(s). Press Back.

Step 15: You are now back in the  Edit Rule(#) page. In the Service section of that page, you now see the created Service.
Select the service name FSX23456 and press Add to move it into the box right.
Select in the same list Any((All) and press Remove; do this also with Any(TCP).

Step 16: Under the Schedule section press Apply.

Step 17: Ready!  Repeat for the other FSX port 6073 (UDP), 2300-2400 (UDP), 6112-6122 (UDP)
Note: if you have an internal network set up that support WidesFS, also add ports 8002 and 9002, both UDP

11_UPnPStep 18: Almost ready…Activate UPnp
Select this check box to activate UPnP. Be aware that anyone could use
a UPnP application to open the web configurator’s login screen without
entering the ZyXEL Device’s IP address (although you must still enter
the password to access the web configurator).

Step 19: When all has set, restart the router and check your configuration.

Step 20: Check the ports with http://www.grc.com/port_6073.htm;

The ultimate test: send me an e-mail to test your FSX or P3D hosted session.

Router Port Testing For Security Holes


A port is like a doorway. Specific services have an associated port number along with the protocol used for communication.
For example email uses 2 ports:
The first service is used to transport email to and from other servers.
This is accomplished with the Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).
The SMTP service application usually listens on TCP port 25 for incoming requests.
The second service is the Post Office Protocol (POP) which is used by e-mail client
applications on user’s personal computers to fetch email messages from the server.
The POP service listens on TCP port number 110.
Sadly there are many cyber criminals who use a technique known as Port Scanning to
probe home routers like yours for open ports.
In addition there are also computer worms roaming the Internet looking for open ports
– seriously I am not making this up!
So you want to make sure your Router Ports are hidden from all this scanning.

To do so you can use the FREE service from Gibson Research Corporation (GRC) called:
SHIELDS UP!

Network control: how to configure your router


Created on January 13th, 2011

portforwardLooking for any type of router? Please click HERE and for the screen shots please click HERE
After your selection of the brand and type of your router, click in the right upper corner to pass by the advertisement.

How to configure the router or firewall with Flight Simulator X?

When using a router, different problems can occur with the connection, like a “Unable to connect” error in FSX when you are trying to connect with a session, or your connection is cut off unexpected. Not only you, but all other pilots in a session must “forward”  different ports in the router and/or in the firewall, in order Flight Simulator to communicate correctly with the outside world.  Different programs use different ports and sometimes the initial set up of the router does not allow incoming connections. As a result, when data arrives at one of the ports, the router does not “know” what to do with it, and with a consequence that you don’t get connected or loose the connection. The solution is to instruct the router/firewall which ports are needed for the FSX program. The related port number(s), the protocol type (TCP and/or UDP), and the “internal” IP address from the PC running FSX, must be opened.

The internal IP address is your PC address in your local network. This is only valid for your PC in your network and does not apply for other computers on the Internet. Other computers use your external IP address. You can find your internal IP address clicking the Windows Start button, then go to Programs / Accessories / Command Prompt, and type “ipconfig” to read your IP address. This local IP address starts with  ”192.168″, as in 192.168.1.100, etc.
Your external IP address will show up using this link www.whatismyip.com.

Other users must use your external IP address to get connected: e.g.: 123.321.xxx.xxx

The network ports to be forwarded in the router towards the PC that is running FSX are:
FSX: UDP 6112-6122, UDP 23456, UDP 6073 and UDP 2302 tot 2400

Also take care that the UPnP function in your router is enabled.

Using WideFS open the ports 8002 and 9002  (both UDP).

Please have a look on  this website and find a great number of routers and samples how to configure. Furthermore you can use this program FSPORTTEST in order to check if the ports are set up correctly.