Problemen met gedeelde mappen.


Wanneer je problemen hebt met het delen van mappen? Je krijgt  een foutmelding dat er niet de juiste machtiging  zijn en onvoldoende opslagruimte op de server beschikbaar is. De DWORD- registerwaarde IRPStackSize ontbreekt in het  register. Deze werd volgens de instructie aangemaakt en op 15 gezet om mee te beginnen. Het werkte daarna nog niet. Met 3 verhoogd zoals  aangegeven, daarna werkte het!

MELDING “ONVOLDOENDE OPSLAGRUIMTE OP DE SERVER”

Toont Windows tijdens het maken van de netwerkverbinding met een op een andere computer gedeelde map een melding als Onvoldoende opslagruimte op de server beschikbaar om deze opdracht te verwerken, dan is de IRP Stack Size op de computer van de gedeelde map waarschijnlijk te laag. Dit probleem doet zich voornamelijk voor wanneer met een Windows Vista– of Windows-7 computer wordt geprobeerd toegang te krijgen tot een gedeelde map van een Windows XP-computer en kan worden opgelost door de DWORD-registerwaarde IRPStackSize aan te passen. Open daarvoor de registereditor en navigeer naar de volgende registersleutel:

/HKLMSYSTEM/CurrentControlSet/Services/lanman/server/parameters

Door de decimale waarde per keer met 3 te verhogen (te beginnen met de decimale waarde 15) en aansluitend de computer opnieuw op te starten, kan worden achterhaald wat de waarde minimaal zou moeten zijn. Ontbreekt deze registersleutel en/of de DWORD-registerwaarde IRPStackSize dan moeten deze handmatig worden aangemaakt. Let er dan op dat bij de weergave wordt gekozen voor decimale waarden!

Bron: http://www.schoonepc.nl

Add Copy To and Move To to Menu handlers


Some times it is very convenient to move or copy certain flies or folders to another location. However in standard sub menu handlers this command is not present.

How to realize this?
In Windows 7 –>Go to Start –> Execute–> type

copy1regedit, then look in
HKEY_CLASSES_ROOT/All/FileSystem/Objects/Shellex/ContextMenuhandlers/Key

if this label exists;

if not…create new label in this folder as:

Right hand mouse on folder –> create new label and label it with Copy To
Do the same to create a Move To key.

To change the default (empty) string to read:
copy paste this line including brackets {…..}

CopyTo: {C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}
MoveTo: {C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}

Close registry with File–> Close

context-menuCheck in Windows Explorer: right hand mouse on any file or sub-folder –> look at the new created sub menu to select.