Compatible Controller Hardware


DEFAULT KEYBOARD ASSIGNMENTS
See our FSE-PUBLIC STACK (DOWNLOAD)
UNDER CONSTRUCTION
BRAND & MODEL Source: Microsoft Flight Simulator FAQ LEES DIT ARTIKEL
Honeycomb Aeronautical
no articles
Logitech
EXTREME 3D PRO SAMPLE

X-52 SAMPLE LAYOUT

X-52 WORDT NIET HERKEND
ThrustmasterJOYSTICK – HOTAS WARTHOG

Virtual Fly
no articles

Microsoft
no articles
3RD Suppliers
Universele Gamepad Controller
Universele Gamepad Controller
Source: Microsoft Flight Simulator FAQ

Compatibiliteit van randapparatuur


Onder “randapparatuur” verstaan wij de meest elementaire hardware die nodig is om MSFS te kunnen bedienen. Dit zijn een toetsenbord, muis en een joystick. De meeste randapparatuur (Controllers) zal werken, maar hier is een lijst met aanbevelingen.

Op de pagina CONTROLS maken we een eerste opzet met behulp van de instellingen van de Joystick en Rudder Pedals. Wij gebruiken hiervoor de Saitek Rudder Pedals en de Logitech Extreme 3D Joystick.

Lees ook onze Andere artikelen bij CONTROLLERS

Opmerking 1: als uw randapparatuur niet in de onderstaande lijst staat, wordt verwacht dat ze nog steeds werken, maar met meer maatwerk door de gebruiker om de toetsen correct toe te wijzen.

Opmerking 2: sluit de hardware altijd aan voordat u de sim start.

Controls options


Op deze pagina maken we een eerste opzet met behulp van de instellingen van de Joystick en Rudder Pedals. Wij gebruiken hiervoor de Saitek Rudder Pedals en de Logitech Extreme 3D Joystick.
Er zijn in MSFS2020 meer dan 1100 verschillende default instellingen die je kan aanroepen!
We gaan je al lezende snel op weg helpen met de meest elementaire instellingen. Neem deze wijze van registratie goed in je op, want dit geldt voor alle handelingen die je straks gaat doen.
Specifieke artikelen over de controller hardwar edie je met MSFS2020 gebruikt, staan in de artikel-categorie CONTROL OPTIONS.

ALLE DEFAULT CONTROLLER GROEPEN: van CAMERA tot LANDING GEAR

INSTELLINGEN VAN DE JOYSTICK

Het FILTER staat op ASSIGNED. We werken het lijstje van onder naar boven af, te beginnen met POWER MANAGEMENT.

POWER MANAGEMENT

Open de selectie. Er zijn default 2 assignments. Verwijder het assignment en druk op [Joystick Button 4]; kies CLEAR CURRENT INPUT en sluit af met VALIDATE. Er staat alleen een THROTTLE assignment; controleer of de as de goede kant op schuift: [Joystick Slider X] (full throttle = witte balk naar links).

FLIGHT CONTRROL SURFACES

PRIMARY CONTROL SURFACES

Hier vind je de eerder ingestelde assen van de ailerons en elevators.

SECUNDARY CONTROL SURFACES

Hier vind je de instellingen van de FLAPS; lees bij CONTROL TRIMMING SURFACES hoe je dat doet. Verwijder TOGGLE SPOILERS, want die zijn er bijv. in een C152 niet.

CONTROL TRIMMING SURFACES

Bij FSX was aan knop 4 de ELEVATOR TRIM UP verbonden. Dit is een FLIGHT CONTROL SURFACE en dus openen wij deze selectie en wel onder CONTROL TRIMMING SURFACES
Dus knop 3 wordt ELEVATOR TRIM UP en knop 4 wordt ELEVATOR TRIM DOWN.

Kies Joystick Button 7- CLEAR CURRENT INPUT- zet je muis in dit veld en druk op de Joystick op knop 4; sluit af met VALIDATE.

Verbind nu knop 4 met ELEVATOR TRIM DOWN op dezelfde manier.

Wanneer je een foutmelding krijgt als This is already used somewhere else, sluit je toch af met VALIDATE.

BRAKES

Verwijder het assignment BRAKES, want dat doe je met het voetenstuur of als je geen voetenstuur hebt, stel je bijv. knop 7 is als BRAKES
Wijzig TOGGLE PARKING BRAKES naar knop 8 van de Joystick.
Hier krijg je een waarschuwing dat het assignment TOGGLE SMART CAMERA in gebruik is. LATEN STAAN !!. Druk op CANCEL. Zet de parking brakes ergens anders op je joystick of helemaal niet.

.. dan ziet het nu zo uit ..

SAITEK PRO FILGHT RUDDER PEDALS

We beginnen eenvoudig … ga naar OPTIONS – CONTROLS en kies in de linker menukolom SAITEK … en onderaan in deze kolom CURRENT PROFILE …
In het ASSIGNMENT overzicht staat altijd als Default gepresenteerd ASSIGNED, hetgeen zoveel wil zeggen dat, (als je op de onderste menubalk EXPAND/COLLAPSE ALL gekozen hebt) je de reeds Default aangebrachte instellingen ziet. Het FILTER ASSIGNED kan je wisselen naar ESSENTIALS en ALL.
Wanneer het FILTER op ALL ingesteld is, kan je met een zoekwoord (Search by name) alles vinden.

SENSITIVITY VAN DE ASSEN

Kies op de onderste menubalk of druk op F10 om de gevoeligheid van de assen te regelen; in dit geval van de Rudder Pedals (R-AXIS Z). Doe dat straks ook voor de assen van de ailerons en de elevators. Lees dit artikel: Gevoeligheid van de assen instellen

LANDING GEAR

Je mag dit weglaten, want bij een C152 gaat dat niet lukken ..

Nu je zover bent gekomen …

.. maak je eerst een lijstje met de nummers van de knoppen en welke assignments je al hebt gebruikt. Hieronder zie je een resultaat als tabel maar dan voor de HOTAS WARTHOG.

HOTAS ASSIGNMENTS OCT20

LEES DIT ARTIKEL VOOR EEN COMPLEET OVERZICHT VAN DE LOGITECH 3D EXTREME

… en dan tot slot, wanneer het helemaal naar je zin is … VLIEGEN … !

… begin maar vanaf het begin … TRAINING 1. BASIC CONTROLS

Je weet nog dat bij het openen van CONTROLS er in de menukolom een tekst verschijnt als gekozen LOGITECH EXTREME 3D en daaronder CURRENT PROFILE LOGITECH EXTREME 3D.
De sim doet precies wat je vraagt en komt dus op met dit benoemde profiel. Dit is dus een ander profiel dan het Default Profile! (Kijk in het profile menu. Niet vergeten!)
Bij het kiezen van een aircraft krijg je het profiel dat bij het aircraft geschreven is. Wil je dat profiel specifiek benoemen (dit kennen we uit FSUIPC) als een Profile Specific? Maak dan een DUPLICATE en RENAME dit duplicaat als Profile Specific C152.
Bij het opstarten van de sim en het veranderen van aircraft MOET je dus een profiel kiezen wat behoort bij de aircraft. Doe je dat niet, dan verval je in een default profile en begint het hele verhaal van voren af aan.
Alle wijzigingen die je eventueel wilt aanbrengen moet je dus in het aangemaakte Profile Specific C152 vastleggen.
Kort en bondig: kies een aircraft, kopieer het default profile en hernoem dat naar de naam van de aircraft, maak een passend profiel. Je kan natuurlijk ook een goed werkend profiel kopiëren, hernoemen en dan aanpassen. Geef het profiel altijd de naam van de aircraft anders ben je “lost…”