TCA OFFICER PACK Airbus Edition & TCA QUADRANT ADD-ON Airbus Edition Configuratie en Kalibratie.


De TCA OFFICER PACK Airbus Edition bevat een Sidestick en een Throttle Quadrant. Als extra neem je de TCA QUADRANT ADD-ON Airbus Edition. Daarmee maak je de Airbus bediening compleet.

Om de volledige TCA Quadrant Airbus Edition te kunnen gebruiken, moet u in het bezit zijn van een TCA Quadrant Airbus Edition en de TCA Quadrant Add-On Airbus Edition-modules. Deze modules worden los verkocht.
Deze modules zijn een uitbreiding voor de TCA Quadrant Airbus Edition (throttle-quadrant) en werken alleen wanneer ze BEIDEN zijn aangesloten op de TCA Quadrant Airbus Edition. Dankzij deze modules krijgt u de beschikking over nieuwe assen en actiedrukknoppen en verbetert de beweging van de TCA Quadrant Airbus Edition-throttle-quadrant bij het opstijgen, in de lucht en bij het landen.

De TCA Sidestick Airbus Edition-joystick is uitgerust met technologie die garant staat voor ongeëvenaarde nauwkeurigheid.

Met de wetenschap dat je in MSFS2020/CONTROL OPTIONS/meerdere knoppen kan combineren, gaan we een drie extra assen imiteren met behulp van 3 druktoetsen en de POV.

We gebruiken de POV UP en POV DOWN voor de elevator trim as. Dezelfde POV UP/DOWN zetten we in voor de Mixture as en de Propeller as.

Op deze wijze krijgen we alle assen op een Sidestick die in deze configuratie voor alle single prop engines aircraft werkzaam zijn.

Lees het volledige document Document: KB23011200.pdf

English version

CONFIGURING THE TCA QUADRANT AND TCA QUADRANT ADDON

 1. DO NOT connect the TCA Quadrant to a USB port. Apply the 2 SATA cables.
 2. If you only want to configure the TCA Quadrant, remove the connections from the spoiler and flaps addon.
 3. The TCA set is not yet connected to the PC; USB-C is loose; USB-A is connected to the PC.
 4. Connect both throttle shafts with the attachment for even transport.
 5. Put all 4 axles in the lowest position. (THROTTLE IN MAX REVERSE)
 6. Press and hold the key under ENG2 with your left hand; Then insert the USB-C into the Quadrant with your right hand; Only then release the push button.
 7. Now slide all 4 axles to the top position.
 8. We start with the configuration of the throttle axes; these stand up
 9. … TOGA; Press both red buttons on the throttle levers and move the axles to
 10. … FLEX and press both red buttons on the throttle levers and move the axes to
 11. … CLIMB and press both red buttons on the throttle levers and move the axes to
 12. … IDLE and press both red buttons on the throttle levers. Done with the Throttles.
 13. Now we move on to the Spoilers.
 14. Set the Spoilers to RET.
 15. Move the Set gear switch UP/DOWN to the UP position and back to DOWN.
 16. Spoilers in position 1/4.
 17. Move the switch to the UP position and back to DOWN.
 18. Spoilers in position 2/4.
 19. Move the switch to the UP position and back to DOWN.
 20. Spoilers in position 3/4.
 21. Move the switch to the UP position and back to DOWN.
 22. Spoilers in FULL (4/4) position.
 23. Move the switch to the UP position and back to DOWN.
 24. Now press both Autopilot ON +OFF buttons under the ENG switches AT THE SAME TIME to save the settings.
  THRUST LIVERS AND FLAPS
  Start the sim and choose the FENIX A320
  with the CONTROL OPTIONS window
  NOTE: the default settings of the throttle axes are wrong for both throttle axes (0-100%)
  Change it as in the example.
  Put the box on a ramp and on the overhead panel activate BAT1-BAT2 and set EXT PWR to ON.

HOW TO CALIBRATE THE THRUSTLEVERS AND FLAPS IN THE FENIX A320

 1. Perform the calibration in the MCDU.
  (LSK-left selection key | RSK-right selection key)
 2. Press RSK5 CONFIG
 3. Press LSK6 CONTROLS CONFIG
 4. The THRUST LEVERS are in IDLE (IN DETENT) position after the last action.
 5. Press RSK4 CALIBRATE and follow the instructions in the MCDU.
 6. Set the THRUST LEVERS to MAX REVERSE and select RSK4 NEXT STEP
 7. Set the THRUST LEVERS to IDLE REVERSE and select RSK4 NEXT STEP
 8. Set the THRUST LEVERS to IDLE and select RSK4 NEXT STEP
 9. Move the THRUST LEVERS to CLIMB and select RSK4 NEXT STEP
 10. Set the THRUST LEVERS to FLEX position and select RSK4 NEXT STEP
 11. Set the THRUST LEVERS to TO/GA and select RSK4 STORE CALIBRATION

… than …
CALIBRATE THE FLAPS

 1. MOVE THE FLAPS TO POSITION 0 (UP)
 2. PRESS RSK4 and follow the instructions in the MCDU:
 3. SET FLAPS TO UP and select RSK4 NEXT STEP
 4. SET FLAPS TO 1 and select RSK4 NEXT STEP
 5. SET FLAPS TO 2 and select RSK4 NEXT STEP
 6. SET FLAPS TO 3 and select RSK4 NEXT STEP
 7. SET FLAPS TO FULL and choose RSK4 STORE CALIBRATION
 8. You will find the saved data in
  C:\ProgramData\Fenix\FenixSim A320\calibration.xml
 9. Make a copy of this file in this folder (CTRL+C –> CTRL+V)

Controls – Overzicht bedieningsinstellingen


Overzicht bedieningsinstellingen

Met het menu CONTROLS kun je de invoertoewijzing aanpassen en de voorinstellingen van de bediening beheren.

Menubalk CONTROLS

Het CONTROLS scherm is verdeeld in 4 hoofdsecties: de balk met de aangesloten randapparaten, het zoek- en filterpaneel, de lijst met de bedieningselementen en het paneel met de beschrijving van de gekozen hardware.

Met de bovenste regel blader je met de blauwe pijl links of rechts door de aangesloten randapparatuur. De onderste regel van deze balk laat de voorinstellingen zien van het gekozen apparaat. In MSFS zijn standaard voorinstellingen gekoppeld aan een gekozen invoerapparaat. Je kan in de standaard voorinstellingen aanpassingen maken en daarmee extra profielen aanmaken voor een specifiek aircraft. Lees verder bij de PRESET MANAGER” hoe je dat doet.

SENSITIVITY, SEARCH EN FILTER
EXPAND / COLLAPSE

Met de zoekfunctie kun je opdrachtnamen invoeren of toetsen/knoppen op het invoerapparaten selecteren om daarmee een ​​lijst met vastgelegde bedieningselementen te tonen.

De filterfunctie verfijnt de resultaten van uw zoekopdracht op basis van de filteroptie die is geselecteerd. Je kan de lijst met bedienings- elementen filteren op basis van:
[ASSIGNED] Toegewezen bedieningselementen,
[ESSENTIAL] Essentiële bedieningselementen of met
[ALL] Alle bedieningselementen
Nieuwe bedieningselementen
Hier kun je ook alle categorieën van de lijst met toegewezen bedieningselementen uitvouwen of samenvouwen.

De instellingen van de gevoeligheid van de assen [SENSITIVITY] is eerder besproken.

Bedieningselementen voor de Joystick bestemd voor de C172 en de SAVAGE CUB

De lijst met bedieningselementen

Deze lijst toont alle ingangen in een lijst, geordend op categorie en subcategorie. Voor elke controle is er een hoofdopdracht (de 1e kolom) en een alternatieve opdracht (de 2e kolom). Als je op een toegewezen knop op -in dit geval de Joystick- drukt, knippert de opdracht die eraan is gekoppeld in de lijst met bedieningselementen. Vanuit dit paneel kunt u uw ingangen naar eigen inzicht opnieuw toewijzen. Om dit te doen:
[1] Selecteer een commando uit de lijst (zet het FILTER op ALL om alles te kunnen zien); de selectie kleurt WIT;
[2] Klik in de eerste of tweede kolom op het hoofd- of alternatieve toewijzingsvak en de toewijzingspop-up wordt getoond.

[3] Zet de muis in het veld boven Select an input en druk op een toets/knop of beweeg een as om de functie toe te kennen.
[4] Selecteer valideren om de toewijzing te bevestigen.

Als de nieuwe toets/knop/as die u hebt geselecteerd al in een ander commando wordt gebruikt, worden de conflicten weergegeven onder de scanvelden. In dat geval kunt u de eerder toegewezen instelling zoeken met de zoekfunctie en/of met de knop “Huidige ingang wissen” [CLEAR CURRENT INPUT] gebruiken om de toewijzing ongedaan te maken.

De afbeelding van de controller in het beschrijvingspaneel geeft een getal dat overeenkomt met de gekozen knop van de dan geselecteerde opdracht in de controlelijst.

De Preset Manager.

In de onderste balk van het menu Bedieningsinstellingen vindt u een knop PRESET MANAGER (Voorinstellingsbeheer). Als u dit selecteert, worden de beheeropties voor de voorinstellingen geopend.

Menu PRESET MANAGER

Menu PRESET MANAGER

In dit menu is aangegeven wat de huidige PROFIELNAAM is. Er zijn 6 functies beschikbaar. Door met de muis over de icons te bewegen, verschijnt de tekst van de functie.

[PLUS TEKEN-NEW] maakt een nieuwe en lege voorinstelling
[BLOKJES-DUPLICATE] kopieert de huidige voorinstelling,
[POTLOOD-RENAME] hernoemt de huidige voorinstelling,
[KRUISJE-CLEAR ALL] de huidige voorinstelling wissen,
[KRULPIJL-DEFAULT] reset de voorinstelling naar de standaardwaarde van het apparaat,
[PRULLENBAK-DELETE] verwijder deze voorinstelling.

Houd er rekening mee dat je de standaardvoorinstellingen van de sim niet kan bewerken of verwijderen, maar je kan deze nog steeds dupliceren.

SENSITIVITY – Gevoeligheidsinstelling van de assen

Als u op de knop SENSITIVITY boven het deelvenster SEARCH klikt, worden de gevoeligheidsopties (zo die er zijn) van het apparaat weergegeven. In het menu SENSITIVITY kun je de gevoeligheidscurve van de assen van het apparaat aanpassen. Bedenk wel dat de bewerkte curven worden opgeslagen als onderdeel van de momenteel gebruikte voorinstelling. Het is aanbevolen om voor de diverse aircraft een voorinstelling te maken. Lees het artikel op onze website over de gevoeligheidsinstellingen van de assen.

FAQ Randapparatuur


Q: Mijn apparaat niet wordt ondersteund; wat betekent dat?
A: Niet-ondersteunde apparaten betekent dat MSFS geen standaard invoer-voorinstelling voor dit apparaat biedt. Dat betekent dat er standaard geen opdrachten op zijn toegewezen noch een afbeelding met zijn knopaanduiding beschikbaar is. In de meeste gevallen, als het apparaat wordt herkend door de simulator, kan je het nog steeds gebruiken, maar je moet je eigen invoervoorinstelling maken. De lijst met ondersteunde apparaten zal zich in de tijd uitbreiden.

Q: Waarom is in de bedieningsinterface is alles leeg?
A: Het apparaat wordt waarschijnlijk nog niet ondersteund door MSFS. In dit geval biedt de sim geen standaardtoewijzing voor het apparaat, maar u kunt nog steeds uw eigen toewijzing maken.

Q: Zullen mijn eigen voorinstellingen worden meegenomen met een update?
A: Ja, maar als er door de update nieuwe commando’s aan de lijst zijn toegevoegd, moet je deze voor elk van je voorinstellingen zelf in kaart brengen.

Q: Wat is een toewijzingsconflict en moet ik deze vermijden?
A: Er treedt een toewijzingsconflict op wanneer twee of meer opdrachten zijn toegewezen aan dezelfde toets, knop of as. Wanneer dit gebeurt, toont de sim een ​​waarschuwing, maar weerhoudt je er niet van om verder te gaan.
Omdat de sim een ​​contextsysteem gebruikt om zijn invoerlijst te structureren, zouden de meeste conflicten geen probleem moeten zijn. Indien de conflicterende toewijzingen in dezelfde context zijn, bijvoorbeeld rolroeren en liftcommando’s, zullen deze beide commando’s tegelijkertijd actief zijn. Dit kan leiden tot vreemd of ongewenst gedrag in de sim.

Een aanduiding van een toewijzingsconflict.

Q: Wat is het verschil tussen een as-opdracht en een digitale opdracht (aan/uit) (bijv. “Throttle axis vs. “Decrease Throttle” & “Increase Throttle”)?
A: Digitale commando’s zijn bedoeld om te worden toegewezen aan toetsen of knoppen, zoals een toets op het toetsenbord, of een knop van de muis, gamepad, enz. De functie in de sim is alleen aan OF uit en dus niet aan EN uit. In feite is dit de functie die is toegekend aan het default toetsenbord. Andere mogelijkheden heb je met FSUIPC7 en LINDA. As-opdrachten zijn bedoeld om te worden toegewezen aan analoge apparaten, zoals een joystick, een gashendel of de analoge sticks van een gamepad. As-commando’s worden altijd als zodanig aangeduid in hun naam (bijv. Throttle axis, Brake Axis, Elevator axis…)

Q: Kan ik toetsencombinaties voor meerdere apparaten toewijzen (bijv. muis + sneltoetsen)?
A: Dit kan nog niet.

Q: Ik zou graag meer controle willen hebben over de gevoeligheidscurves van de assen.
A: Deze functie is aanwezig. Kies de knop SENSITIVITY. Lees ook het artikel over de gevoeligheid van de assen op deze website.

Q: Kan ik een voorkeuze toewijzen aan een aircraft of aan een livery van die aircraft?
A: Nog niet, maar dit is ter overweging voor een toekomstige update.

Q: Is er een kalibratietool in de simulator?
A: Nee, MSFS gebruikt momenteel de Windows-kalibratiegegevens voor elk apparaat. Dit is iets ter overweging voor voor een toekomstige update. Lees ook het artikel op deze website hoe je de hardware kalibreert.

Q: Het roer (of een ander stuuroppervlak) gedraagt ​​zich vreemd in het spel. Wat moet ik doen?
A: Controleer eerst de kalibratie in Windows van de hardware. Controleer daarna de instellingen in ASSISTANCE. Controleer of het roer geen dubbele toewijzing heeft (bijvoorbeeld op de joystick en op de roerpedalen). Ook het aanpassen van de SENSITIVITY van de as kan hierbij helpen.

Q: Is er een overzicht van de standaard toetsenboard opdrachten?
A: Je vindt de meest recente overzichten van alle aan de sim toegekende standaardopdrachten in een Excel-overzicht. Je kunt deze ophalen van onze FSE-PUBLIC STACK. Kijk bij \FSE-PUBLIC\Alles over MICROSOFT FLIGHTSIMULATOR 2020\CONTROLLERS\KEYBOARD COMMANDS