Controls – Overzicht bedieningsinstellingen


Overzicht bedieningsinstellingen

Met het menu CONTROLS kun je de invoertoewijzing aanpassen en de voorinstellingen van de bediening beheren.

Menubalk CONTROLS

Het CONTROLS scherm is verdeeld in 4 hoofdsecties: de balk met de aangesloten randapparaten, het zoek- en filterpaneel, de lijst met de bedieningselementen en het paneel met de beschrijving van de gekozen hardware.

Met de bovenste regel blader je met de blauwe pijl links of rechts door de aangesloten randapparatuur. De onderste regel van deze balk laat de voorinstellingen zien van het gekozen apparaat. In MSFS zijn standaard voorinstellingen gekoppeld aan een gekozen invoerapparaat. Je kan in de standaard voorinstellingen aanpassingen maken en daarmee extra profielen aanmaken voor een specifiek aircraft. Lees verder bij de PRESET MANAGER” hoe je dat doet.

SENSITIVITY, SEARCH EN FILTER
EXPAND / COLLAPSE

Met de zoekfunctie kun je opdrachtnamen invoeren of toetsen/knoppen op het invoerapparaten selecteren om daarmee een ​​lijst met vastgelegde bedieningselementen te tonen.

De filterfunctie verfijnt de resultaten van uw zoekopdracht op basis van de filteroptie die is geselecteerd. Je kan de lijst met bedienings- elementen filteren op basis van:
[ASSIGNED] Toegewezen bedieningselementen,
[ESSENTIAL] Essentiële bedieningselementen of met
[ALL] Alle bedieningselementen
Nieuwe bedieningselementen
Hier kun je ook alle categorieën van de lijst met toegewezen bedieningselementen uitvouwen of samenvouwen.

De instellingen van de gevoeligheid van de assen [SENSITIVITY] is eerder besproken.

Bedieningselementen voor de Joystick bestemd voor de C172 en de SAVAGE CUB

De lijst met bedieningselementen

Deze lijst toont alle ingangen in een lijst, geordend op categorie en subcategorie. Voor elke controle is er een hoofdopdracht (de 1e kolom) en een alternatieve opdracht (de 2e kolom). Als je op een toegewezen knop op -in dit geval de Joystick- drukt, knippert de opdracht die eraan is gekoppeld in de lijst met bedieningselementen. Vanuit dit paneel kunt u uw ingangen naar eigen inzicht opnieuw toewijzen. Om dit te doen:
[1] Selecteer een commando uit de lijst (zet het FILTER op ALL om alles te kunnen zien); de selectie kleurt WIT;
[2] Klik in de eerste of tweede kolom op het hoofd- of alternatieve toewijzingsvak en de toewijzingspop-up wordt getoond.

[3] Zet de muis in het veld boven Select an input en druk op een toets/knop of beweeg een as om de functie toe te kennen.
[4] Selecteer valideren om de toewijzing te bevestigen.

Als de nieuwe toets/knop/as die u hebt geselecteerd al in een ander commando wordt gebruikt, worden de conflicten weergegeven onder de scanvelden. In dat geval kunt u de eerder toegewezen instelling zoeken met de zoekfunctie en/of met de knop “Huidige ingang wissen” [CLEAR CURRENT INPUT] gebruiken om de toewijzing ongedaan te maken.

De afbeelding van de controller in het beschrijvingspaneel geeft een getal dat overeenkomt met de gekozen knop van de dan geselecteerde opdracht in de controlelijst.

De Preset Manager.

In de onderste balk van het menu Bedieningsinstellingen vindt u een knop PRESET MANAGER (Voorinstellingsbeheer). Als u dit selecteert, worden de beheeropties voor de voorinstellingen geopend.

Menu PRESET MANAGER

Menu PRESET MANAGER

In dit menu is aangegeven wat de huidige PROFIELNAAM is. Er zijn 6 functies beschikbaar. Door met de muis over de icons te bewegen, verschijnt de tekst van de functie.

[PLUS TEKEN-NEW] maakt een nieuwe en lege voorinstelling
[BLOKJES-DUPLICATE] kopieert de huidige voorinstelling,
[POTLOOD-RENAME] hernoemt de huidige voorinstelling,
[KRUISJE-CLEAR ALL] de huidige voorinstelling wissen,
[KRULPIJL-DEFAULT] reset de voorinstelling naar de standaardwaarde van het apparaat,
[PRULLENBAK-DELETE] verwijder deze voorinstelling.

Houd er rekening mee dat je de standaardvoorinstellingen van de sim niet kan bewerken of verwijderen, maar je kan deze nog steeds dupliceren.

SENSITIVITY – Gevoeligheidsinstelling van de assen

Als u op de knop SENSITIVITY boven het deelvenster SEARCH klikt, worden de gevoeligheidsopties (zo die er zijn) van het apparaat weergegeven. In het menu SENSITIVITY kun je de gevoeligheidscurve van de assen van het apparaat aanpassen. Bedenk wel dat de bewerkte curven worden opgeslagen als onderdeel van de momenteel gebruikte voorinstelling. Het is aanbevolen om voor de diverse aircraft een voorinstelling te maken. Lees het artikel op onze website over de gevoeligheidsinstellingen van de assen.

FAQ Randapparatuur


Q: Mijn apparaat niet wordt ondersteund; wat betekent dat?
A: Niet-ondersteunde apparaten betekent dat MSFS geen standaard invoer-voorinstelling voor dit apparaat biedt. Dat betekent dat er standaard geen opdrachten op zijn toegewezen noch een afbeelding met zijn knopaanduiding beschikbaar is. In de meeste gevallen, als het apparaat wordt herkend door de simulator, kan je het nog steeds gebruiken, maar je moet je eigen invoervoorinstelling maken. De lijst met ondersteunde apparaten zal zich in de tijd uitbreiden.

Q: Waarom is in de bedieningsinterface is alles leeg?
A: Het apparaat wordt waarschijnlijk nog niet ondersteund door MSFS. In dit geval biedt de sim geen standaardtoewijzing voor het apparaat, maar u kunt nog steeds uw eigen toewijzing maken.

Q: Zullen mijn eigen voorinstellingen worden meegenomen met een update?
A: Ja, maar als er door de update nieuwe commando’s aan de lijst zijn toegevoegd, moet je deze voor elk van je voorinstellingen zelf in kaart brengen.

Q: Wat is een toewijzingsconflict en moet ik deze vermijden?
A: Er treedt een toewijzingsconflict op wanneer twee of meer opdrachten zijn toegewezen aan dezelfde toets, knop of as. Wanneer dit gebeurt, toont de sim een ​​waarschuwing, maar weerhoudt je er niet van om verder te gaan.
Omdat de sim een ​​contextsysteem gebruikt om zijn invoerlijst te structureren, zouden de meeste conflicten geen probleem moeten zijn. Indien de conflicterende toewijzingen in dezelfde context zijn, bijvoorbeeld rolroeren en liftcommando’s, zullen deze beide commando’s tegelijkertijd actief zijn. Dit kan leiden tot vreemd of ongewenst gedrag in de sim.

Een aanduiding van een toewijzingsconflict.

Q: Wat is het verschil tussen een as-opdracht en een digitale opdracht (aan/uit) (bijv. “Throttle axis vs. “Decrease Throttle” & “Increase Throttle”)?
A: Digitale commando’s zijn bedoeld om te worden toegewezen aan toetsen of knoppen, zoals een toets op het toetsenbord, of een knop van de muis, gamepad, enz. De functie in de sim is alleen aan OF uit en dus niet aan EN uit. In feite is dit de functie die is toegekend aan het default toetsenbord. Andere mogelijkheden heb je met FSUIPC7 en LINDA. As-opdrachten zijn bedoeld om te worden toegewezen aan analoge apparaten, zoals een joystick, een gashendel of de analoge sticks van een gamepad. As-commando’s worden altijd als zodanig aangeduid in hun naam (bijv. Throttle axis, Brake Axis, Elevator axis…)

Q: Kan ik toetsencombinaties voor meerdere apparaten toewijzen (bijv. muis + sneltoetsen)?
A: Dit kan nog niet.

Q: Ik zou graag meer controle willen hebben over de gevoeligheidscurves van de assen.
A: Deze functie is aanwezig. Kies de knop SENSITIVITY. Lees ook het artikel over de gevoeligheid van de assen op deze website.

Q: Kan ik een voorkeuze toewijzen aan een aircraft of aan een livery van die aircraft?
A: Nog niet, maar dit is ter overweging voor een toekomstige update.

Q: Is er een kalibratietool in de simulator?
A: Nee, MSFS gebruikt momenteel de Windows-kalibratiegegevens voor elk apparaat. Dit is iets ter overweging voor voor een toekomstige update. Lees ook het artikel op deze website hoe je de hardware kalibreert.

Q: Het roer (of een ander stuuroppervlak) gedraagt ​​zich vreemd in het spel. Wat moet ik doen?
A: Controleer eerst de kalibratie in Windows van de hardware. Controleer daarna de instellingen in ASSISTANCE. Controleer of het roer geen dubbele toewijzing heeft (bijvoorbeeld op de joystick en op de roerpedalen). Ook het aanpassen van de SENSITIVITY van de as kan hierbij helpen.

Q: Is er een overzicht van de standaard toetsenboard opdrachten?
A: Je vindt de meest recente overzichten van alle aan de sim toegekende standaardopdrachten in een Excel-overzicht. Je kunt deze ophalen van onze FSE-PUBLIC STACK. Kijk bij \FSE-PUBLIC\Alles over MICROSOFT FLIGHTSIMULATOR 2020\CONTROLLERS\KEYBOARD COMMANDS

Compatible Controller Hardware


DEFAULT KEYBOARD ASSIGNMENTS
See our FSE-PUBLIC STACK (DOWNLOAD)
UNDER CONSTRUCTION
BRAND & MODEL Source: Microsoft Flight Simulator FAQ LEES DIT ARTIKEL
Honeycomb Aeronautical
no articles
Logitech
EXTREME 3D PRO SAMPLE

X-52 SAMPLE LAYOUT

X-52 WORDT NIET HERKEND
ThrustmasterJOYSTICK – HOTAS WARTHOG

Virtual Fly
no articles

Microsoft
no articles
3RD Suppliers
Universele Gamepad Controller
Universele Gamepad Controller
Source: Microsoft Flight Simulator FAQ