Vast IP in de Router voor je FS PC


router-lanZo werkt de IP adres reservering:
wanneer je een IP adres wil reserveren voor een PC in je thuisnetwerk, dan zal die PC altijd hetzelfde LAN IP adres verkrijgen, zodra hij verbinding maakt met de DHCP server van je router. Je hoeft dan niet de netwerkkaart van je FS PC te configureren, maar laat je de instellingen op automatisch verkrijgen staan.

Waarom moet je dat doen? Wanneer je via internet vliegt met FSHOST en als FSHOST cliënt (dat ben jij), moeten er een aantal poorten in de router open staan om te kunnen communiceren. Deze poorten zijn gekoppeld aan het IP adres van je FS PC.
Wanneer deze pc geen vast ip adres krijgt toegewezen door de router, is er voor andere programma’s niets aan de hand. Je vlieg-pc-IP-adres echter is dan aan verandering onderhevig en kloppen de instellingen niet meer vs. depoorten die je eerder hebt open gezet. Je zet dus OF de netwerkkaart van je FS PC als een vast IP-adres op OF je regelt het in de router.

Stap 1: ga in je router  naar het scherm waar is aangegeven welke apparaten er connectie hebben in het thuisnetwerk met je router. Dat heet meestal: router-lan2

Je ziet de ‘wired’ en ‘wireless’ apparaten die op dat moment verbonden zijn.
Stap 2: ga vervolgens naar het scherm waar je een IP adres kan toekennen. Voeg toe en bevestig.

Een leuke toepassing om je netwerk te bekijken is Netgear Genie (even Googelen) , zonder dat je in de router hoeft in te loggen.

netgeargenie

Netwerkkaart instellingen


Het vervolg op instellingen van de router is het instellen van de router zodanig dat je altijd hetzelfde IP adres krijgt in je LAN (thuis netwerk).

systeemvakUitgaande van Windows 10 heb je in de taakbalk het bekende systeemvak, met links van de klok, de instellingen van je keyboard en dan een symbooltje [Network Internet Acces] dat de netwerkomgeving aanduidt. Rechter muis op het ‘monitortje’ en kies Open Netwerk. Je bent dan hier aangeland:
Control Panel\Network and Internet\Network and Sharing Center

ethernet-1Op dit scherm zie je de actieve netwerken en je verbinding met internet. Klik nu op je actieve Ethernet verbinding en je krijgt deze pop-up: –>

Klik op Details…

en zie daar het IP adres dat is toegekend aan je netwerkkaart.

Om er voor te zorgen dat je netwerkkaart altijd hetzelfde IP adres heeft, druk je op Eigenschappen (Properties) en vervolgens op de Eigenschappen van de regel Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) en zie daar als standaard ingesteld de eerste radio bullet ingesteld op het automatisch verkrijgen van een IP adres.

ethernet-2Zet nu de bullet een lager en vul je eigen locale IP adres is dat je eerder hebt opgezocht met IP Config: 192.168.1.x Het Subnet  is altijd 255.255.255.0 en verschijnt automatisch. De Default Gateway is het adres van je router: 192.168.1.1

Al deze gegevens haal je op met IP Config zoals beschreven in IPCONFIG

Tot slot kan je bij de DNS instellingen kiezen voor automatisch, maar je kan ook je eigen router opgeven (192.168.1.1) of de DNS van Google (8.8.8.8).

Afsluiten en klaar.

ethernet-3.pngDit is een manier om er voor te zorgen dat de instellingen in de router moeten worden bijgesteld wanneer onverhoopt deze uitgeschakeld is geweest.
Maar het kan ook anders…

Instellingen in de router die voorzien dat je altijd hetzelfde IP adres toekent aan een bepaalde netwerkkaart beschrijven we in het volgende artikel.

Multiplay Host or Client Session Set up


Hello Captains,
a special guide for the Steam Newbie Multiplayer. Before you proceed, think about your connection options. Decide wether you want a hosted sessions with Steam OR run a session via your WAN IP address.

If you choose Internet Steam (see step 11.) you will see your fellow Steam pilots in the briefing room when they are online.


1. When you have started FSX-SE, select MULTIPLAYER

mp012. Sign in to Steam or LAN:: If you choose to play via LAN, put a Player name in the box (Preferred as 6 characters like e.g. PH-JVA or KLM123). When done, select Network Settings

mp023. Change Network Settings::
@ Host settings: make a note of the port range 6112 – 6122 since, if you did not already, you need to port forward this port range in your router; Voice compression is not relevant, since in daily practice you have limited bandwith and that’s why we suggest to disable voice communication in Client settings.
@Other: no changes to make. Close this screen with OK and after that press SIGN IN
mp074. Choose a session to join or host a new session:: at this point you must decide wether you take part in a current session or host a session by yourself. Since you have chosen for LAN there are no sessions in the list. Press Host a Sessionchoose-a-session

5. Provide information for your session:: Select the Session Type as Free Flight. In the Session information, create a session name and a category. If you want a private session apply and confirm a Session password. In the Session availabaility select Make this a private session, when you don’t want intruders to disturb. Press NEXT.

mp036. Choose session conditions:: make up your mind for your role: either Pilot or ATC. When you choose Pilot, also select CURRENT LOCATION and do not place your aircraft on the Active runway! Fill the variables and press NEXT.

mp047. Choose host options:: Set max players to 15, Slot for friends to 0, don’t enable voice communication and before you press NEXT  click on Advanced options…

mp058. …and there check all the check boxes. Close with OK…you will be connecting and the Briefing room will open

mp069. Review your session: at this page you could change your role or aircraft for the last time. OK? Press FLY NOW …Scenery and terrain data are loading, autogenerated scenery is loading…Ready to go!

10. To sign in a private session, you need to tell your fellow pilots your local WAN IP address…otherwise they cannot find you.
To join as a client go to step 4, press Connect Directly, fill the IP address and press FIND SESSIONS.


11. Connection options Internet (Steam)
Press SIGN IN since your Steam user ID is already filled. You will see briefly Logged in with Steam and then

mp0812. …a list with available sessions AND your Friends in the Contact list. From here select to join a session OR host a new session yourself. In the column Connection the value indicates the quality of your session connection. The session with the lowest figure has the best connection and bandwith. You can sort this and other columns clicking the name of the column.
mp-steam01

13. When you select a session, please read the Session information status and description and act accordingly.

Safe landings and if you have any questions, find us via the contact page.

Unable to connect to FSHOST Client


Hello Captains
this week an answer to one of the most FAQ: are my ports open to FSHOST?
To be sure your ports are open to the outside world… download the FSPortTest_1.6.exe from the web (as in the picture).
Run the exe without FSHOST32 or FSHost Client activated!
This is what you should get.
If the test fails, you or your other fellow captains cannot connect to the Multi player session.

Open UDP 6073, 23456, 2300-2400 in your router  AND in your firewall.

porttest-udp-6073-2300-2400-23456.jpgSource: http://www.chocolatesoftware.com …and send the man a postcard…

Network control: how to configure your router


Created on January 13th, 2011

portforwardLooking for any type of router? Please click HERE and for the screen shots please click HERE
After your selection of the brand and type of your router, click in the right upper corner to pass by the advertisement.

How to configure the router or firewall with Flight Simulator X?

When using a router, different problems can occur with the connection, like a “Unable to connect” error in FSX when you are trying to connect with a session, or your connection is cut off unexpected. Not only you, but all other pilots in a session must “forward”  different ports in the router and/or in the firewall, in order Flight Simulator to communicate correctly with the outside world.  Different programs use different ports and sometimes the initial set up of the router does not allow incoming connections. As a result, when data arrives at one of the ports, the router does not “know” what to do with it, and with a consequence that you don’t get connected or loose the connection. The solution is to instruct the router/firewall which ports are needed for the FSX program. The related port number(s), the protocol type (TCP and/or UDP), and the “internal” IP address from the PC running FSX, must be opened.

The internal IP address is your PC address in your local network. This is only valid for your PC in your network and does not apply for other computers on the Internet. Other computers use your external IP address. You can find your internal IP address clicking the Windows Start button, then go to Programs / Accessories / Command Prompt, and type “ipconfig” to read your IP address. This local IP address starts with  ”192.168″, as in 192.168.1.100, etc.
Your external IP address will show up using this link www.whatismyip.com.

Other users must use your external IP address to get connected: e.g.: 123.321.xxx.xxx

The network ports to be forwarded in the router towards the PC that is running FSX are:
FSX: UDP 6112-6122, UDP 23456, UDP 6073 and UDP 2302 tot 2400

Also take care that the UPnP function in your router is enabled.

Using WideFS open the ports 8002 and 9002  (both UDP).

Please have a look on  this website and find a great number of routers and samples how to configure. Furthermore you can use this program FSPORTTEST in order to check if the ports are set up correctly.