IvAc ATC Client Set Up


nl

Deze pagina gaat over hoe je de IvAo virtual ATC Cliënt installeert en welke plaatjes je voorbij ziet komen.

Voor installatie van IvAp met Prepar3D Versie 4.3 en later verwijzen wij naar deze pagina:


(Om met IvAo te werken, moet je wel een IVAO- account hebben).

 • Download allereerst het bestand ivac-v1.2.4-b225.zip en unzip dit.
 • Je krijgt een executable met dezelfde naam en om te installeren, klik je rechts en installeer je als Administrator.
 • Volg de plaatjes en kijk goed bij de laatste…
 • De applicatie werkt op z’n best wanneer TeamSpeak2 geïnstalleerd is binnen de IvAc module.

gb

This page is about how you install the IvAo virtual ATC Client and which images are related. For an installation of IvAp with Prepar3D as of version 4.3 we direct you to this page.


(To work with IvAo, you must have an IVAO account).

First download the file ivac-v1.2.4-b225.zip and unzip this.
You get an executable with the same name and to install, click right and install as Administrator.
Follow the pictures and look closely at the last …
For best results the application will work with TeamSpeak2 installed inside IvAc.


ivac01.JPG
ivac02.JPG
ivac04.JPG
ivac05.JPG
ivac108.JPG
ivac109.JPG
ivac110.JPG
ivac07.JPG
ivac11.JPG
ivac12.JPG
ivac13.JPG
nl

Voordat je op Finish drukt, weet dan dat je de IVAO Beginners Manual eenmalig ziet. Deze IVAO Beginners Manual tutorial toont je de Controller First Steps en is daarna nogmaals te lezen met deze link: https://www.ivao.aero/training/first_steps/atc.asp

gb

Before you press Finish, know that you see the IVAO Beginners Manual once. This IVAO Beginners Manual tutorial shows you the Controller First Steps and can then be read again with this link: https://www.ivao.aero/training/first_steps/atc.asp

vPilot Model Matching in P3D4


In het vorige artikel is er beschreven hoe je vPilot installeert en hoe je handmatig andere aircraft modellen kan configureren, zodat je de collega-piloten kunt zien met hun eigen aircraft. Veel handiger is natuurlijk wanneer je dat in een bestand krijgt aangeleverd. Om de aircraft die je met VATSIM als AI model gebruikt te kunnen onderscheiden, volgen we de zelfde handelwijze als bij het installeren van een IvAo-MTL.

 1. Wat je ook gebruikt voor VATSIM als database voor de AI modellen, de basisinhoud is altijd een map met de naam van het AI-Aircraft plus een bestand aircraft.cfg en een bestand [naam_aircraft].air
 2. Ook zitten en in de map AI-Aircraft een of meerdere submappen voor modellen resp textures.
 3. Vergelijk even de situatie IvAo > VATSIM
 4. De voorbereidingen:
  1. Open de map ..\Simobjects en maak een submap VATSIM_MTL aan. In deze map komen de aircraft met de mappen inhoud zoals hierboiven beschreven
  2. Open nu het bestand C:\ProgramData\Lockheed Martin\Prepar3D v4\simobjects.cfg en kopieer:
   [Entry.9]
   Title=Default Countermeasures
   Path=SimObjects\Countermeasures
   Required=True
   Active=True
  3. en plak deze onder [Entry.9]
  4. Hernoem deze kopie bij Entry.x en pas het pad aan als
   [Entry.10] //  of bij jou een ander getal dat volgt op een vorige Entry.x
   Title=VATSIM_MTL
   Path=SimObjects\VATSIM_MTL
   Required=True
   Active=True
  5. Bewaar het bestand.
 5. Volgende stap: Je hebt de verkregen aircraft modellen voor het vliegen met VATSIM geplaatst in de map … \Simobjects\VATSIM_MTL\ …
  1.  Ga nu naar  het item vPilot/ Model Matching / Custom rules en
  2. Kies hier Add Custom Rule Set(s)
  3. Ga na het openen van het verkennerscherm naar de map… \VATSIM_MTL en
  4. kies het bestand AI Matching Rules Generated.vmr of een overeenkomstig bestand dat jou de xml versie levert. (Het is handig wanneer je de matching.xml bestanden daar opslaat).
  5. Ga nu naar vPilot/Model Matching en kies Rescan.
  6. Voila:
   Het resultaat van je handelen vind je ook terug in het scherm van vPilot. Aangezien er in de IvAo_MTL slechts 8 modellen geïdentificeerd zijn, kan je deze dus beter uitzetten.
  7. Tot slot nog een handigheidje: vlieg je niet met IvAO of niet met VATSIM, hernoem dan de mapnaam in … \Simobjects\ en zet een een $-teken voor ($VATSIM_MTL en/of $IVAO_MTL). Op deze wijze worden de aircraft niet geladen omdat de simobjects.cfg de map niet kan vinden.
    
  8. vPilot_2017-11-15_12-48-49

vPilot (Updated-2-Model Matching)


Hello Captains,
deze pagina is voor week 46 bijgewerkt met het onderwerp Model Matching en dus ook maar weer eens een aanzet om te gaan vliegen met VATSIM en voor ‘den hollander’ met DutchVACC 

(PS: onderaan de pagina is een Print-knop waarmee je handig een pdf kan maken met je eigen printerinstellingen).

Wat heb je nodig om te vliegen met VATSIM?

  1. Een account bij VATSIM
  2. Een account bij DutchVACC
  3. Software: vPilot die je ophaalt met deze link.
  4. Klik op downloads en haal de laatste stable versie op.
  5. Ga vervolgens naar de documentatiepagina en lees !
  6. Installatie: de software wordt geïnstalleerd in C:\Users\jouwnaam\AppData\Local\vPilot
  7. Wil je vPilot automatisch laten opstarten tezamen met de sim, doe dan het volgende:
   1. Open C:\Users\jouwnaam\AppData\Roaming\Lockheed Martin\Prepar3D v4
   2. Kies het bestand exe.xml en open dat met (mijn favoriet) Notepad++
   3. Zet deze regels tot en met  in dit bestand voor de laatste regel  genaamd
    <Launch.Addon>
     <Name>vPilot</Name>
     <Disabled>False</Disabled>
     <Path>C:\Users\janva\AppData\Local\vPilot\vPilot.exe</Path>
     </Launch.Addon>
    
   4. Sla het bestand op en klaar.
  8. Heb je al een VATSIM account dan kan je verder, anders eerst doen want je hebt je account gegevens nodig om de software te laten werken.
  9. Voor een goede spraakfunctionaliteit moet je mogelijk poort 3290 (UDP) via je router doorsturen naar de machine waarop vPilot wordt uitgevoerd. Als je niet weet hoe dat gaat, stuur je een e-mail en helpen we je verder.
  10. OK, let’s do it – VPilot starten: Om vPilot te starten, dubbelklik je op het bureaublad-pictogram (als je ervoor kiest om dit tijdens de installatie te maken) of zoek je vPilot in je programmalijst en start je het vanaf daar of je hebt de exe.xml reeds gewijzigd en gaat het vanzelf wanneer je de sim opstart. vPilot wordt extern uitgevoerd vanuit de sim, dus het wordt niet gestart vanuit een simulatiemenu zoals sommige andere clients.
  11. De eerste keer dat je vPilot uitvoert, zie je een pop-up venster met een bericht dat aangeeft dat je vPilot nog niet volledig hebt geconfigureerd. Klik op de knop Ja om het venster Instellingen te openen en vPilot te configureren.
  12. Nadat vPilot is gestart, probeert het onmiddellijk verbinding te maken met de sim via SimConnect. Als de sim nog niet wordt uitgevoerd, blijft deze elke 10 seconden proberen en geeft een bericht weer in het hoofdberichtgebied wanneer de verbinding definitief tot stand is gebracht
  13. Gaat het niet werken, dan moet je alsnog de SimConnect-bibliotheek installeren en voer je het installatieprogramma uit dat hier standaard staat:F:\P3D4\redist\Interface\FSX-SP2-XPACK\retail\lib en klik je op SimConnect.msi
  14. Start de sim en dan gaan we eerst naar de Settings.
  15. Klik op Settings en vul de netwerkgegevens in.
  16. Kies een VATSIM server die het dichts in de buurt aanwezig is. In de tabel zie je een overzicht van de bestaande VATSIM servers, gesorteerd op de kortste afstand (ping). Voor Nederland zijnde beste servers die in UK of Germany staan.
  17. Dan gaan we naar de Audio instellingen. VATSIM maakt geen gebruik van TeamSpeak maar gebruikt het audiosignaal van je eigen audioapplicatie zoals die in Windows aanwezig is. Het is dus zaak dat deze juist staat ingesteld en dat je ook een fatsoenlijke headset met microfoon hebt.
  18. Voordat we de vPilot Audio instellingen doen, eerst even je Lokale afspeelapparaten controleren. Rechtermuis op het luidsprekertje op je Windows Taakbalk. Kies je headset en Eigenschappen, kies vervolgens de tab Enhancements en  zet een vinkje bij Disable all enhancements. Ga naar de tabblad Geavanceerd en selecteer bij Standaardinstelling de keuze 16 bits-8000 Hz. We gaan tenslotte niet de hoge ‘C’ blazen … Toepassen, klaar.
  19. Zet in vPilot- Settings-Audio je Microphone Device en Output Device op Direct Sound, zet geen vinkje bij Enable VHF simulation …. en zet het microfoonvolume op 30%.
  20. Calibrate Mic … :wanneer je deze knop activeert zal vPilot eerst het achtergrondgeluidniveau vaststellen. Daarna volgt een zelfde meting maar dan met je stemgeluid …het resultaat wordt geschreven als Squelch  (bijv.) 1294,37. Dit getal wordt vastgelegd in het xml-bestand C:\Users\jouwnaam\AppData\Local\vPilot\ vPilotConfig.xml In dit bestand staan de instellingen van vPilot.
  21. Waartoe dient Squelch? Squelch is een functie die dient om de audio-uitvoer  te onderdrukken in de afwezigheid van een voldoende sterk gewenst spraaksignaal. M.a.w. wanneer je (met PTT ingedrukt) niet spreekt en er is veel omgevingsgeluid, dan worden die omgevingsgeluiden onderdrukt. Wanneer het squelch niveau te hoog staat ingesteld,  begint het geluid dat je uitstuurt te hakkelen, omdat je (al pratende) boven de omgevingsruis moet uitkomen, voordat de spraak hoorbaar wordt. Kortom een kraakheldere headset gebruiken en geen ronkende motoren op de achtergrond …
  22. Tot slot nog even de PTT Key instellen om de audioverbinding met de ATC-er van jou keuze te activeren. Dan gaan we nu Connecteren.
  23. Connect: doe dat eerst als Observer en geef je je call sign in zodat je herkenbaar bent voor de ATC-er. Zet een vinkje bij Connect in shared cockpit mode (observer mode) en druk op Connect as Observer. (Foutboodschap … ?)
  24. Om te kunnen verbinden moet de sim up en running zijn PLUS dat er een vlucht ingeladen moet zijn. NIET op de runway gaan staan … Alles ok? Dan zie je dit:
  25. Wordt vervolgd … en wel met
   Model Matching.
   Nadat je de vorige stappen hebt afgerond, wil je natuurlijk graag de andere piloten op een airport zien in hun werkelijke vliegtuig. Vanaf vPilot versie 2.0 is het matchen van modellen in vPilot veel anders dan in eerdere versies. Het is veel meer automatisch. vPilot 2.0 inspecteert het register van jouw computer om te zien welke ondersteunde simulator (s) je hebt geïnstalleerd. Als er meer dan één wordt gevonden, word je gevraagd om te kiezen met welke simulator je vPilot gaat gebruiken. Vervolgens worden de configuratiebestanden voor die simulator gescand om te bepalen waar AI-modellen zijn geïnstalleerd. Vervolgens worden deze mappen doorzocht op zoek naar informatie over alle geïnstalleerde modellen. Vervolgens wordt die lijst vergeleken met een bekende database met modelinformatie (die wordt gedownload van de vPilot-website wanneer je vPilot voor het eerst start), zodat deze weet welke modellen kunnen worden gebruikt om andere pilots te vertegenwoordigen wanneer je met VATSIM vliegt.
  26. Tijdens de scan van jouw geïnstalleerde modellen, en als vPilot modellen vindt die niet in de database met bekende modelinformatie zijn, zal vPilot proberen te bepalen voor welk vliegtuigtype en welke luchtvaartlijn die modellen kunnen worden gebruikt, door te kijken naar bepaalde waarden in de aircraft.cfg bestanden.
   Telkens wanneer je vPilot start, wordt gecontroleerd of er nieuwe modellen zijn geïnstalleerd. In dat geval wordt de scan opnieuw uitgevoerd, zodat de nieuwe modellen kunnen worden gebruikt voor model matching wanneer je online vliegt.
  27. vPilot_2017-11-15_12-40-11.pngWanneer je een andere piloot tegenkomt terwijl je met VATSIM vliegt, bekijkt vPilot alle modelinformatie die tijdens de scan is gevonden en kiest de beste match. Als er geen overeenkomst kan worden gevonden, wordt het vliegtuig weergegeven met jouw eerder gekozen “Default Model”. vPilot kiest een standaardmodel, maar als je een ander standaardmodel wilt gebruiken, kan je dit wijzigen door een andere modeltitel in te voeren in het tekstvak “Default Model:” op het tabblad Model Matching in het venster Settings. Als je bijvoorbeeld de standaard blauwe en gouden Cessna 172 wilt gebruiken die bij FSX als uw standaardmodel is meegeleverd, voer je “Cessna Skyhawk 172SP Paint1” in. Deze waarde is te vinden op de regel “title =” van het bestand aircraft.cfg in de map … \SimObjects \ Airplanes \ C172 in jouw P3D4-installatiemap.
  28. Hoe maak je regels voor aangepaste Model Matching
   Naast het hierboven beschreven automatische Model Matching systeem biedt vPilot je de mogelijkheid om aangepaste aanpassingsregels te maken als je meer fijnmazige controle wilt hebben over het modelafstemmingsproces of als je modellen wilt kunnen gebruiken die  geen deel uitmaken van de vPilot-database voor modelvergelijking, zoals bijvoorbeeld een reeks modellen voor een virtuele luchtvaartmaatschappij.
  29. vPilot_2017-11-15_12-47-16.pngJe kunt aangepaste regelsets in vPilot laden door op de knop Add Custom Rules Set(s) toevoegen op het sub-tabblad Custom Rules te klikken op het tabblad Model Matching in het venster Settings. De aangepaste Custom Rules kan je zelf maken of van de website van uw virtuele luchtvaartmaatschappij of van een andere bron worden downloaden.
   Houdt er rekening mee dat aangepaste Custom Rules altijd voorrang hebben op de automatische model matching. Met andere woorden, vPilot zoekt altijd eerst naar een overeenkomst in jouw aangepaste custom rules, voordat naar een overeenkomst wordt gezocht met behulp van de resultaten van de automatische modelscan.
   Als u uw eigen custom rule wilt maken, maakt u een XML-bestand met behulp van de volgende sjabloon:

   Regel 1: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
   Regel 2: <ModelMatchRuleSet>
   Regel 3: </ModelMatchRuleSet>

  30. Zet je custom rule tussen de regels 2 en 3 in. Een korte uitleg hoe een XML is opgebouwd volgt nu.
  31. Hier is een fragment uit een van de regelsets Ultimate Traffic 2:
   <ModelMatchRule CallsignPrefix="BAW" TypeCode="B733" ModelName="F1UT2_733.BA.BA" />
    <ModelMatchRule CallsignPrefix="COA" TypeCode="B733" ModelName="F1UT2_733.CO.CO" />
    <ModelMatchRule CallsignPrefix="UAL" TypeCode="B733" ModelName="F1UT2_733.UA.UA" />
    <ModelMatchRule CallsignPrefix="AWE" TypeCode="B733" ModelName="F1UT2_733.US.US" />
  32. Elke regel heeft een CallsignPrefix, een TypeCode en een ModelName. Wanneer een nieuw vliegtuig wordt aangetroffen tijdens het online vliegen, scant vPilot alle regelreeksen die je hebt geïnstalleerd, regel voor regel, totdat het een overeenkomst vindt. Om ervoor te zorgen dat een regel als een match kan worden beschouwd, moet de roepnaam van het vliegtuig beginnen met de CallsignPrefix die, indien aanwezig, gedefinieerd is in de regel. De TypeCode moet ook overeenkomen. Als beide overeenkomen, wordt het vliegtuig aan uw simulatorsessie toegevoegd met behulp van de modelnaam die is opgegeven in de regel. De modelnaam voor uw geïnstalleerde modelsets kunt u vinden in de regel “title =” van het bestand aircraft.cfg.
  33. Regelsets kunnen ook een Callsign-waarde specificeren in plaats van een CallsignPrefix. Dit is voor als je een specifiek model voor een specifieke roepnaam wilt gebruiken. De roepnaam van het vliegtuig moet exact overeenkomen met de Callsign-waarde voor deze regel. Dit kan handig zijn voor VA’s die een specifieke roepnaam gebruiken voor elk lid en je wilt een specifieke livery voor elk lid gebruiken.
   Voor niet-luchtvaartuigen, zoals vliegtuigen voor algemene luchtvaart, kam je de CallsignPrefix leeg laten of volledig weglaten, in welk geval vPilot alleen overeenkomt op basis van de TypeCode-waarde. De volgende regel komt bijvoorbeeld overeen met ANY C172, ongeacht de roepnaam:

   <ModelMatchRule TypeCode="C172" ModelName="Cessna Skyhawk 172SP" />
  34. Je kunt ook meerdere waarden opgeven in het veld ModelName. vPilot kiest willekeurig een van hen als de regel resulteert in een overeenkomst. Dit is handig voor luchtvaartmaatschappijen met meerdere liveries voor hetzelfde vliegtuigtype, zoals JetBlue of Frontier. De modelnamen moeten worden gescheiden door dubbele backslashes. Hier is een voorbeeld van de MyTraffic3D-regelset voor JetBlue:
   <ModelMatchRule CallsignPrefix="JBU" TypeCode="A320" ModelName="A320 MyPaint52//A320 MyPaint82//A320 MyPaint119//A320 MyPaint120" />
  35. Dit werkt ook voor regels die geen CallsignPrefix bevatten. Hier is een voorbeeld uit de Default Aircraft-regelset die ervoor zorgt dat een van deze C172-repaint-opdrachten willekeurig wordt gekozen voor elke C172 die op het netwerk wordt aangetroffen:
   <ModelMatchRule TypeCode="C172" ModelName="Cessna Skyhawk 172SP//Cessna Skyhawk 172SP Paint1//Cessna Skyhawk 172SP Paint2//Cessna Skyhawk 172SP Paint3//Cessna Skyhawk 172SP Paint4//Cessna Skyhawk 172SP G1000" />
  36. Regels kunnen ook een vluchtnummerbereik bevatten, zodat luchtvaartmaatschappijen die voor meerdere grotere luchtvaartmaatschappijen vliegen, een ander bereik van vluchtnummers voor elke luchtvaartmaatschappij kunnen gebruiken. Hieronder volgen enkele voorbeeldregels voor SkyWest Airlines en hun code delen vluchtnummers voor Delta Connection en United Express. U ziet dat u meerdere regels kunt opgeven als er meerdere vluchtnummerbereiken zijn voor dezelfde provider:
   <ModelMatchRule CallsignPrefix="SKW" FlightNumberRange="4439-4858" TypeCode="CRJ2" ModelName="AIM CRJ200_Delta Connection_Skywest" />
    <ModelMatchRule CallsignPrefix="SKW" FlightNumberRange="9780-9784" TypeCode="CRJ2" ModelName="AIM CRJ200_Delta Connection_Skywest" />
    <ModelMatchRule CallsignPrefix="SKW" FlightNumberRange="4965-4974" TypeCode="CRJ2" ModelName="AIM CRJ200_ual skwywest nc" />
    <ModelMatchRule CallsignPrefix="SKW" FlightNumberRange="5156-5269" TypeCode="CRJ2" ModelName="AIM CRJ200_ual skwywest nc" />
    <ModelMatchRule CallsignPrefix="SKW" FlightNumberRange="5480-5659" TypeCode="CRJ2" ModelName="AIM CRJ200_ual skwywest nc" />
    <ModelMatchRule CallsignPrefix="SKW" FlightNumberRange="6190-6539" TypeCode="CRJ2" ModelName="AIM CRJ200_ual skwywest nc" />
  37. vPilot maakt ook gebruik van een database van vergelijkbare vliegtuigtypen die wordt gedownload wanneer vPilot voor het eerst opstart. Deze database bevat lijsten van vliegtuigtypecodes die op elkaar lijken. vPilot gebruikt vermeldingen in deze database om modelovereenkomstregels voor vergelijkbare vliegtuigtypen te vinden als er geen exacte overeenkomst kan worden gevonden. Als een vliegtuig bijvoorbeeld wordt aangetroffen met Callsign “DAL123” en typecode “B733”, maar er geen overeenkomende regel kan worden gevonden, zoekt vPilot naar regels met een CallsignPrefix van “DAL” en een TypeCode van “B732”, “B734 “, enz.
   Merk op dat vPilot meerdere stappen door de aangepaste regelsets maakt, op zoek naar eerst meer specifieke overeenkomsten. De logica voor elke gang is als volgt:

   1. Zoek naar een exacte CallsignPrefix- of Callsign-match, plus een exacte TypeCode-overeenkomst, waarbij regels die geen CallsignPrefix of Callsign geven, worden genegeerd.
   2. Zoek naar een exacte CallignignPrefix- of Callsign-match plus een TypeCode-overeenkomst voor een vergelijkbaar vliegtuigtype en negeer alle regels die geen CallsignPrefix of Callsign aangeven.
   3. Zoek naar een exacte TypeCode-match en negeer alle regels die een CallsignPrefix of Callsign specificeren.
   4. Zoek naar een TypeCode-overeenkomst voor een vergelijkbaar vliegtuigtype en negeer alle regels die een CallsignPrefix of Callsign aangeven.
  38. Als u doorgaat met het DAL123 B732-voorbeeld van hierboven,
   1. tijdens pass # 1, zal vPilot zoeken naar een regel met een CallsignPrefix van “DAL” (of een Callsign -waarde van “DAL123”) en een TypeCode van B732.
   2. Als er geen wordt gevonden, zal vPilot opnieuw zoeken naar een regel met een CallsignPrefix van “DAL” en een TypeCode die overeenkomt met een van de codes die vergelijkbaar zijn met de B732, zoals B733, B734, enz.
   3. Als er geen overeenkomst wordt gevonden , er wordt nog een keer gezocht naar een regel zonder aangegeven CallsignPrefix of Callsign, en een TypeCode van B732.
   4. Als er geen overeenkomst wordt gevonden, wordt er een laatste doorgang gemaakt, op zoek naar een regel zonder gespecificeerde CallsignPrefix of Callsign, en een TypeCode die overeenkomt met een van de codes die worden weergegeven als vergelijkbaar met de B732.
   5. Als ten slotte geen overeenkomst wordt gevonden in een van deze vier zoekacties, wordt het vliegtuig aan de simulatorsessie toegevoegd met behulp van het standaardmodel dat is opgegeven in uw Model Matching-instellingen.
  39. Een heel verhaal … maar wij hopen dat het wat duidelijkheid brengt in de wijze waarop je andere vliegtuigen kan zien. En dan nu terug naar regel 23: Verbinden met VATSIM
   Happy Landings!

Volgende week gaan wij kijken hoe je een XML die je aangeleverd krijgt, gaat installeren.