[03] Voorbereiding ATC posities-ALTITUDE INSTALLATIE


Nieuwe IVAP Client heet voortaan: ALTITUDE
Altitude is de nieuwe pilot client met ondersteuning voor alle huidige vluchtsimulatieplatforms. De ontwikkeling is nog steeds gaande en nieuwe functies zullen doorlopend worden geïmplementeerd. U kunt ook rekenen op een nieuwe en realistische web-based methode om uw vluchtplannen te verzenden. Download pagina voor de nieuwe software: http://new.ivao.aero/

LET OP: bij het installeren van ALTITUDE wordt de MTL gedownload (~2.43 GB); Wil je dit bestand NIET gebruiken bij VFR vluchten MET MSFS? Zet deze map met inhoud in een mod omgeving en activeer allEen wanneer je met een IvAo server vliegt. Voorbeeld: de MTL wordt opgeslagen in de map ivao_x_csl in de locatie C:\Program Files MSFS\MODS\IVAO-MTL voor MSFS\ivao_x-csl\

INSTALLATIE VAN ALTITUDE

Dit is de gewenste volgorde van opstarten:

 • De Sim opstarten;
 • Het tweeledig activeren van de Altitude app; eerst de Pilot Core dan de Pilot Client;
 • IVAO Pilot Core
  De snelkoppeling die tijdens het installeren van de app is gemaakt, heet IVAO Pilot Core en verwijst naar de installatiemap, waar het bestand pilot_core_fs2020.exe wordt
  gestart; maak een snelkoppeling naar je bureaublad. Een geactiveerde IVAO Pilot Core vind je terug als icon in het vak Systeeminstellingen;
 • De IvAo Pilot Client Interface opstarten; je krijgt een zwarte pop-up Connect to simulator.
 • Het Simulator Address is default 127.0.0.1 onder de voorwaarde dat
  • zowel Altitude als de Sim, beiden op dezelfde vlieg-pc draaien; wijzig dan niets;
  • Draait de app Altitude op een andere (2e) pc? Dan moet hier het IP adres van die 2e pc komen te staan.
  • De Authorisation Key is (kleine letters) → ivao
 • Activeer nu de Connect to simulator en je krijgt een scherm als No Flight Plan in de status OFFLINE;
 • Druk op OFFLINE. Je gaat nu verbinding maken met de vliegserver met het scherm CONNECT TO NETWORK;
 • Om straks voor de ATC post iedereen herkenbaar te hebben, gebruik je je IFR Callsign* en je ALTITUDE VID* (*zie ledenlijst) en het Password ******, je verkorte “RealName”
 • Bij Server vul je in het serveradres van de lokale server*** in en laat de rest ongewijzigd.
 • Druk nu op CONNECT en een geluidssignaal begeleidt de connectie met als bewijs
  de afbeelding op de laatste pagina.
 • Het vluchtplan (No Flight Plan) en de verwerking daarvan wordt besproken tijdens de BRIEFING

VFR-Controlled Phraseology


V F R__C o n t r o l l e d__D e p a r t u r e                                                                                                                                             
Ground [freq:___,__]
P:   [named airfield]-Ground, [callsign][airplane model] at (parking )[___], information [_], request VFR to [_____].
ATC: [callsign] cleared VFR to [_____], information[__] correct, RWY [___] in use, QNH[____], squawk[____]
P:   cleared to [_____], RWY [___] in use, QNH[____], squawk[____], [callsign]
P:   [callsign] at (parking) [___], request taxi (to RWY[___])
ATC: [callsign] cleared for taxi to holding (RWY)[___]) (via [_____])
P:   cleared for taxi to holding (RWY[___]) (via [_____]), [callsign]
P:   [callsign] at holding [___], [request departure]
ATC: [callsign] contact Tower [___,__]
P:   switching Tower [___,__], [callsign]
Tower: [freq:___,__]
P:   [named airfield]-Tower, [callsign][airplane model] at holding [___], (ready for departure), [callsign]
ATC: [callsign] (hold short)-(cleared for)-(line-up[and wait])-(backtrack RWY[___])
P:   (hold short)-(cleared for)-(line-up[and wait])-(backtrack RWY[___]), [callsign]
P:   [callsign] ready for departure
ATC: [callsign] cleared for take off RWY[__], wind[___@__]kts, (left hand)-(right hand) circuit, departure [_____], climb [_____]ft, report overhead [_____]
P:   cleared for take off RWY[__], wind[___@__]kts,(left hand)-(right hand) circuit, departure [_____], climb [_____]ft, report overhead[_____], [callsign]
P:   [callsign][airplane model] departure, overhead [____]
ATC: [callsign](turn) (left)-(right) heading [___],(alt)[_____](ft)
P:   (left)(right) heading [___]. (alt)[_____](ft), [callsign]
CTR: [freq:___,__]
P:   [named airfield][service][callsign][airplane model] leaving your airspace/CTR over [_____], heading[___]
ATC: [callsign] switch to (UNICOM)-(frequency)[___,__] Good Bye.
P:   switch to (UNICOM)-(frequency)[___,__] Good Bye, [callsign]
EN ROUTE (VFR Controlled CTR Crossing)
P:   [named airfield][service](Radar)-(CTR), [callsign]
ATC: [callsign], (standby)-(send your message)
P:   [callsign][airplane model], VFR from [____] to [____] overhead [_____], [____]ft, request crossing your airspace from [_____] to [_____]
ATC: [callsign] cleared to cross airspace from [_____] to [_____], (overhead the field maintain ([____] ft)-(FL[___]), QNH [____]
P:   Crossing airspace, ([____]ft)(FL[___]), QNH [____], [callsign]
P:   [named airfield][service(Radar)-(CTR)], [callsign] is leaving your airspace/CTR over [_____], heading[___]
ATC: [callsign] switch to (UNICOM)-(frequency)[___,__] Good Bye.
P:   switch to (UNICOM)-(frequency)[___,__] Good Bye,
APPROACH (VFR Controlled Arrival)
Approach/Tower [freq:___,__]
P:   [named airfield][service(Approach)(Tower)][callsign] over __________for landing)
ATC: [callsign], [named airfield][service(Approach)(Tower)], send your message
P:   [callsign][airplane model], VFR, from [_____] to [_____], over [_____],[_____] ft, estimating [___] /at [__]
ATC: [callsign], QNH [____], information [__]
P:   QNH [____], information[__], [callsign]
APPROACH (VFR Controlled Arrival)
Approach [freq:___,__]
P:   [named airfield][Approach][callsign]
ATC: [callsign], [named airfield][Approach], send your message
P:   [named airfield]Approach, [callsign][airplane model],  overhead[_____],[_____]ft, VFR, with information [__], request (landing)-(T&G)
ATC: [callsign] arrival RWY[___]
P:   arrival RWY[___], [callsign]
ATC: [callsign] descend (to) [_____], QNH [____], report (overhead) [_____]
P:   descend (to) [_____], QNH [____], report (overhead) [_____], [callsign]
P:   [named airfield]Approach, (overhead) [_____], [callsign]
ATC: [callsign], contact Tower (on) [freq:___,__]
P:   contact Tower (on) [freq:___,__], [callsign]
Tower [freq:___,__]
P:   [named airfield][Tower], [callsign][airplane model], (report)overhead [_____]
ATC: [callsign], join (LH)-(RH) circuit -(downwind)-(straight-in) RWY[___]
P:   join (LH)-(RH) circuit -(downwind)-(straight-in) RWY[___], [callsign]
P:   [named airfield][Tower], [callsign], downwind (RWY)[___]
ATC: [callsign], (cleared to land)-(T&G) RWY[___], wind [___]@[___](kts)
P:   cleared to land RWY [__], [callsign]
P:   [named airfield][Tower],  [callsign], on final (RWY)[___]
ATC: [callsign], you’re number[__], [report (RWY) vacated]
P:   number [__], [callsign]
P:   [named airfield][Tower](RWY)[__] vacated, [callsign]
ATC: [callsign], contact Ground on [freq:___,__]
P:   contact Ground on [freq:___,__], [callsign]
Ground [freq:___,__]
P:   [named airfield][Ground][callsign][airplane model] RWY[___]vacated
ATC: [callsign], taxi via (the) [________] to parking [_____]
P:   taxi via (the) [________]to parking [_____], [callsign]
P:   [named airfield][Ground], on the blocks, [callsign]
ATC: [callsign], switch off /shut down approved.
P:   switch off approved, Thank you for your guidance. [callsign]

Traffic patterns-SPEED en MACH


Mach 1 = 661.32 knopen in standaardatmosfeer op zeeniveau.

Het Mach getal (M) verwijst naar de methode om snelheid te meten zoals die ontwikkelt is door de Oostenrijkse natuurkundige Ernst Mach. Het getal wordt gebruikt om zeer hoge vliegsnelheden mee aan te duiden en is gerelateerd aan de geluidsnelheid. De ware geluidsnelheid is variabel en afhankelijk van de hoogte boven zeeniveau, omdat het geluid zich langzamer of sneller voortbeweegt bij verschillende temperaturen. En de temperatuur varieert weer afhankelijk van de hoogte. Op zeeniveau is de geluidsnelheid ca. 1225 km/uur. Op 20.000 voet is de geluidsnelheid 1062 km/uur.

Als een vliegtuig op halve geluidsnelheid voortbeweegt, gaat het Mach 0.5. Een snelheid van Mach 2 is twee maal de geluidsnelheid. Omdat de geluidsnelheid varieert, is een bepaalde snelheid op zeeniveau uitgedrukt in Mach sneller dan dezelfde snelheid op 40.000 voet. In andere woorden, Mach 2 op zeeniveau is sneller dan Mach 2 op 30.000 voet, wat weer sneller is dan Mach 2 op 40.000 voet. Als een vliegtuig Mach 1 bereikt, gaat het “door de geluidsbarrière”.
Verkeersvliegtuigen vliegen in de klim IAS en halverwege de klim Mach getallen. Het kruist ook op Mach getallen en halverwege de daling gaat men weer over op IAS. Een Boeing 737 Next Generation vliegt (afhankelijk van hoogte) gemiddeld Mach 0.8.

Mach getallen:
M lager dan 0.8 = subsonisch.
M 0.8 tot 1.3 = transonisch.
M 1.3 tot 5.0 = supersonisch.
M hoger dan 5.0 = hypersonisch.

Een “kritisch Mach getal” is de snelheid van een vliegtuig (onder Mach 1) als de lucht die over een deel van het profiel gaat de geluidsnelheid heeft bereikt. Bijv. als de lucht over een vleugelprofiel Mach 1 bereikt, terwijl de vleugel zich slechts op Mach 0.8 voortbeweegt, is het kritische Mach getal van de vleugel 0.8.

Men spreekt over het “doorbreken” van de geluidsbarrière. Dat komt omdat er een knal te horen is als een vliegtuig met (meer dan ) Mach 1.0 voorbijvliegt. Echter als een F16 bijvoorbeeld van van Volkel naar Woensdrecht vliegt met (meer dan) Mach 1.0, dan zullen alle mensen langs het traject een knal horen. Bijvoorbeeld in Breda en Etten Leur.
De knal is afkomstig van ‘samengeperst geluid’ dat de F16 gedurende de vlucht boven Mach 1.0 met zich meesleurt. Dit is de zogenaamde shock-wave. Op de foto is de achterkant van de shockwave te zien.

Door sterke expansie van de lucht bij de knal, condenseert het vocht in de lucht.
Aan de hand van de hoek van de shock-wave t.o.v. de vleugels kan worden berekend wat het mach-getal is waarmee wordt gevlogen. Is de hoek loodrecht op de vleugels, dan is het machgetal 1.0. Is de hoek tussen vleugel en shock-wave 30 graden (naar achteren) dan wordt met mach 2.0 gevlogen. Eigenlijk is de shockwave een extreme vorm van het doppler-effect.

source: airwork.nl