Spoiler Axes: How To Configure


Hello Captains,

in the category FAQ this week a sample of How To Configure Spoiler Axes. There are 2 possibilities: (a) with the Controller in FSX-SE and (b) with the Add-on FSUIPC4.

(a) How To Configure Spoiler Axes with the Controller in FSX-SE.

This sample is the simplest configuration. Will always work and shows also the %-levels of the extended spoilers. Assuming you have a Saitek Throttle Quadrant…

 1. Start FSX-Se in Free flight with aircraft Learjet45
 1. Go to Options-Settings-Controls and tab CONTROL AXES
 2. Select Controller type: Saitek Pro Flight Throttle Quadrant
 3. Select in the Assignment list the line Engine 1 throttle axis
 4. Press the button Change Assignment… and move the middle slider on the TQ
 5. You will see the Y-axis assigned
 6. Repeat for the line Engine 2 throttle axis for the right slider to get the Z-axis
 7. Scroll down to the line Spoiler Axis and assign the left slider AND check-mark Reverse.

  (Depending on the chosen aircraft uncheck Reverse)
 8. If you see any other line assigned in the Axis list, just press Delete Joystick Assignment.
 9. Close with OK
 10. Get in the plane @ Cockpit view and watch the position on your TQ vs the position of the spoilers in the EICAS

Done! This is the most simple way to configure the spoilers.


Preparations for assignment of a spoiler axis with FSUIPC4.

You can visualize the values of the axis position with FSUIPC by showing them on the Tile bar. This is how it works.

Open FSUIPC and select tab Logging. Fill the Offset 0BD0 Type 32, checkmark FS Title Bar and close with OK

This is what you get:

Axis values in FSUIPC4
Position Status      0bd0(S32) RAW  Value
100%   0=Retracted   0     0   +16383
75%   1=AUTOSPLR ARMED 4800   64  +8192
50%   2=        8520   128   0
25%   3=        12850   192  -8192
0%    4=Full      16322   255  -16383

(b) How To Configure A Spoiler Axes with FSUIPC4.

Method 1: without Reverse!

Method 2 with Reverse

Send the Spoilers direct to FSUIPC Calibration and dont forget to check-mark the Reverse.

Het configureren van de HOTAS Joystick


Het configureren van de HOTAS Joystick Buttons met behulp van de eigen controller, zonder gebruik te maken van FSUIPC4.

 1. Na het opstarten van FSX-SE kies je naar SETTINGS en dan in het vakje Other settings > Controls…
 2. Dit is de hardware die (als voorbeeld) is aangesloten:
 3. De standaard instelling zijn opgeborgen in een bestand Standard.xml in de map
  C:/Users/jouwnaam/AppData/Roaming/Microsoft/FSX/Controls
 4. Kies de tabblad Buttons/ Keys en selecteer Controller type : HOTAS Warthog en controleer of de instelling op All events
 5. Verwijder alle Joystick assignments wanneer deze niet tot de hardware behoren. Scroll in dit overzicht naar beneden en verwijder met de knop Delete Joystick Assignment de instelling die in die kolom staat. De Key Assignments niet verwijderen! En druk niet op de knop Reset Defaults, want dan begin je van voren af aan!
 6. Doe deze handeling ook voor de andere aangesloten hardware. Alle registraties die niets te maken hebben met de gekozen hardware kunnen worden verwijderd. Zo kom je bij het Trim Wheel een aantal registraties tegen die nooit aanwezig kunnen zijn..
 7. Op de volgende pagina een afdruk van de HOTAS joystick met de knoppen nummering.

De instellingen van de assen en knoppen van de HOTAS Warthog Joystick.

 1. Brakes (parking) No repeat
 2. TeamSpeak2 (CapsLock)
 3. View (next category)
 4. Landing gear (extend/retract)
 5. View (next in current category)
 6. N/A
 7. Selection (decrease)
 8. Flaps (retract)
 9. Selection (inpcrease)
 10. Flaps (extend)
 11. Panel Window 1
 12. Panel Window 2
 13. Panel Window 3
 14. Panel Window 4
 15. Eyepoint (move down)
 16. Eyepoint (move left)
 17. Eyepoint (move up)
 18. Eyepoint (move right)
 19. Eyepoint reset No repeat
 20. View (pan) POV Hat Switch
 • Indien er een Repeat wordt verwacht, zet dan de slider in de middenstand.Soortgelijke of ook andere instellingen kan je ook maken met een ander combinatie van hardware.We gaan verder met de Saitek hardware.
  Zoals bij de joystick halen we eerst de instellingen van de Throttle Quadrant en het Trim Wheel uit de configuratie van de eigen FSX controller. Reden hiervoor is dat de assen van deze hardware zich beter laten instellen met FSUIPC4. Aangezien wij de schakelaars van de HOTAS wel met de FSX Controller hebben ingesteld, moet het vinkje bij Enable controller(s) dus aan staan. Echter de Joystick instellingen voor de assen gaan er uit. De Key assigments blijven onaangetast.Op naar FSUIPC4! Nadat je FSX-SE hebt gestart, open je FSUIPC via de menubalk Addon > FSUIPC. Zorg dat je altijd de laatste versie hebt geïnstalleerd. Dit is het openingsscherm:Met behulp van de tab Axis Assignment gaan we de assen configureren:

  1. Kies tab Axis Assignment en
  2. Beweeg de as van het trimwiel totdat je verandering ziet in het vakje In/Out.
  3. Draai het trimwiel maximaal naar beneden en je leest een waarde af van ~ -16384.
  4. Doe hetzelfde de andere kant op en je leest uit +16384.
  5. Zet nu een vinkje in het bovenste vakje bij Type of action required en
  6. Zoek in de lijst naar de opdracht die behoort bij de functie van deze as: Axis Elev Trim Set
  7. Ga nu naar het tabblad Joystick Calibration en
  8. Ga met het rechter pijltje naar tab 6 of 11 Trim, spoilers and flaps
  9. Druk op de Resetknop van Elevator trim: je ziet 3x Set
  10. Draai het trimwiel volledig Nose Up en zet de maximale negatieve waarde met de linker Set.
  11. Draai het trimwiel volledig Nose Down en zet de maximale positieve waarde met de rechter Set.
  12. Ga terug naar de tab Axis Assignment en stel de andere assen in.
  13. Druk na ieder instelling van een as op de knop Ignore Axis om de volgende as toe te wijzen.
  14. Wanneer alle assen zijn toegewezen, ga je naar de tab Joystick calibration en calibreer je iedere as.

Sluit af met OK

De volgende toewijzingen van de assen zijn toegepast:

 1. Axis Ailerons Set 1 of 11
 2. Axis Rudder Set 1 of 11
 3. Axis Elevator Set 1 of 11
 4. Axis Throttle Set 1 of 11
 5. Axis Propeller Set 2 of 11
 6. Axis Left Brake Set 2 of 11   (de checkbox Rev is met een vinkje)
 7. Axis Mixture Set 2 of 11
 8. Axis Right Brake Set 2 of 11   (de checkbox Rev is met een vinkje)
 9. Axis Elev Trim Set 6 of 11
 10. You’re all set now! Sluit af met OK

Ga naar je home base airport en probeer je instellingen.