FSUIPC7-Beta for MSFS


Kies hier om de laatste versieverbeteringen te lezen


Download

Een beta version of FSUIPC7 (alleen voor MSFS ) is nu beschikbaar om te downloaden met een van deze snelkoppelingen:
http://fsuipc.simflight.com/beta/FSUIPC7.zip
http://www.fsuipc.com/download/FSUIPC7.zip
Bron:
https://forum.simflight.com/topic/90193-fsuipc7-beta-for-msfs/

Lees hier de Versiegeschiedenis


Installatie

Momenteel is er geen installatieprogramma beschikbaar. Om FSUIPC7 te installeren, moet het gedownloade bestand FSUIPC7.zip eerst uitgepakt worden. Wanneer je niet weet hoe dat gaat, lees je deze informatie. (Rechtermuis op de zip en kies Alles uitpakken)
Na het uitpakken van de gecomprimeerde versie FSUIPC7.zip krijgt u in een map FSUIPC7 deze 4 bestanden: | FSUIPC7.exe | FSUIPC7.key | offsetStatus-v0.x.ods | README.txt |
U mist hier nog een FSUIPCF.ini bestand. Dit ini-bestand wordt gemaakt wanneer u FSUIPC7.exe met de rechtermuis als Administrator voor de eerste keer opstart.
Activeer de sim en ga in Cockpit view. Na de eerste opstart heeft u de volgende 7 bestanden:
| FSUIPC7.exe | FSUIPC7.ini | FSUIPC7.JoyScan.csv | FSUIPC7.key | FSUIPC7.log | offsetStatus-v0.x.ods | README.txt |

Als u eerder FSUIPC heeft gebruikt, kunt u ook uw FSUIPC4 / 5 / 6.ini-bestand kopiëren en hernoemen naar de FSUIPC7-installatiemap als FSUIPC7.ini. Vergeet niet om alle andere bestanden of mappen die u kunt gebruiken (.mcro, .lua, .dll, profielen, enz.) mee te nemen.

Merk op dat vanaf deze versie FSUIPC7 er geen SimConnect.dll langer nodig is. Als je dat bestand al naar uw FSUIPC7-installatiemap heeft gekopieerd, kan het worden verwijderd.

Laatste handelingen: U vindt in het systeemvak een icon van FSUIPC7. Sluit het bestand met Exit. U heeft nu een map FSUIPC7 met 7 bestanden. Verplaats deze map naar de locatie waar de Packages worden opgeslagen in de sim. Deze locatie is:
C:\Users\jouwnaam\AppData\Roaming\Microsoft Flight Simulator\Packages\
Tot slot maakt u een snelkoppeling naar het Startscherm: rechtermuis op FSUIPC7.exe en kies dan Pin to Start

Maak u vertrouwd met deze werkwijze, want in de komende weken zullen er nog vele modificaties volgen.


Gebruiksinstructies

FSUIPC7 is nu een standalone executable en niet langer een embedded dll.
Voer gewoon de FSUIPC7.exe uit om te starten. FSUIPC7 zal dan in het systeemvak zitten. Dubbelklik op het Systeemvak-pictogram of om te openen, gebruik het meegeleverde contextmenu.

Een standaard Windows-sneltoets (momenteel Alt-F) wordt ook verkregen wanneer u FSUIPC7 start. Dit toont/opent het hoofdvenster van FSUIPC7. Als deze sneltoets niet kan worden verkregen (bijv. omdat het al in gebruik is), wordt een bericht gelogd. U kunt de sleutel wijzigen door handmatig de volgende ini-parameter te bewerken:
InvokeFSUIPCOptionsKey = 70,12
waarbij, in het bovenstaande voorbeeld, 70 de F-toets is (0x46) en 12 de modificator (wat eigenlijk een hexadecimale waarde, 0x12 die VK_MENU is, d.w.z. de Alt-toets).
Gebruik voor geen sneltoets: InvokeFSUIPCOptionsKey = NO

Met behulp van WideFS

Als u een licentie heeft voor WideFS7 die u ook graag wilt gebruiken, kunt u dit doen door het toevoegen van de volgende regels aan het meegeleverde FSUIPC7.key-bestand:

NameForWideFS = your WideFS registration name
WideFSaddress = your WideFS registration email/address
WideFS = your 12 character WideFS key

U moet FSUIPC7 herstarten om de licentie van kracht te laten worden.

Ontbrekende functionaliteit

De volgende functionaliteit is momenteel niet beschikbaar in FSUIPC7. We kunnen kijken naar herstel van sommige van deze items op een latere datum, als en wanneer dergelijke voorzieningen worden geleverd door de MSFS SDK:

  1. Muismacro’s (en andere muisfunctionaliteit, bijv. “Muislook”, enz.): In afwachting van te voorziene faciliteiten
  2. lVar-toegang: in afwachting van te verstrekken faciliteiten (als lVars nog bestaan!)
  3. AI Verkeersmanagement (Traffic Limiter en Zapper): nog te voorzien faciliteiten.
    Merk op dat de offsets voor AI-verkeer worden ingevuld.
  4. Tekst weergavefaciliteiten: in afwachting van SimConnect-functionaliteit (sommige basisfunctionaliteit werkt mogelijk)
  5. Menu-faciliteiten: in afwachting van SimConnect-functionaliteit
  6. Weer: afgezien van enkele variabelen betreffende omgevingsomstandigheden bij het vliegtuig, is er geen andere weersinformatie momenteel beschikbaar om te lezen of bij te werken.

Beperkingen

Momenteel is er geen documentatie over welke belangrijke gebeurtenissen / bedieningselementen van de SimConnect API daadwerkelijk werken.
Velen werken momenteel niet. Deze omvatten:

[.] events voor view control
[.] events voor slew control
[.] events voor weather

Voor view control en slew control wordt aanbevolen om deze functies tijdelijk rechtstreeks in MSFS toe te wijzen, omdat de overeenkomstige eventswerken wanneer ze in de sim zelf zijn toegewezen.
SimVar-status: het lijkt erop dat sommige simulatorvariabelen die eerder werden gelezen / geschreven, nu alleen-lezen zijn.
Voor dergelijke variabelen is het niet langer mogelijk ze te schrijven / bij te werken.
Weergavefuncties voor tekst / bericht / menu: werkt mogelijk niet correct vanwege problemen met de SimConnect_Text API-functie
De toetsenbordinvoer is niet gemaskeerd en dus zal elke toets die is toegewezen in FSUIPC (via een willekeurig mechanisme) ook door de sim worden gezien.
Toetsenbordinvoer wordt ook herkend als MSFS of FSUIPC7 de vensterfocus heeft. De dubbele punt [:] kan dat niet momenteel worden toegewezen, aangezien MSFS op verzoek voortdurend meldingen voor deze sleutel verzendt.

Problemen

Als u de volgende foutmelding krijgt bij het uitvoeren van FSUIPC7:
The code execution cannot proceed because VCRUNTIME140_1.dll was not found. Reinstalling the program may fix this problem.

Dit probleem kan mogelijk worden verholpen door het programma opnieuw te installeren.
Zie https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/vcruntime140dll/8fe4965d-2013-49cb-816e-17cc2bb0c077?auth=1

Documentatie

Momenteel wordt er geen gebruikersdocumentatie verstrekt. Documentatie voor FSUIPC4 / 5/6 zou in het algemeen van toepassing moeten zijn.
De gebruikersinterface voor FSUIPC7 is iets anders, aangezien het nu een uitvoerbaar bestand is in plaats van een embedded.DLL, maar het zou relatief eenvoudig moeten zijn om door de gebruikersinterface te navigeren als u bekend bent met eerdere versies van FSUIPC.

Bijgevoegd is een spreadsheet (voor OpenOffice of Excel)) met details van de huidige staat, voor zover we weten van de FSUIPC-offsets. Dit is werk in uitvoering en zal uiteindelijk worden gebruikt om een bijgewerkte FSUIPC Offset te bieden
Statusdocument.
Ik vertrouw op feedback van FSUIPC7 Beta-gebruikers / testers om dit zo compleet mogelijk te maken.

Ik zal verdere documentatie verstrekken als en wanneer deze beschikbaar, komt en alle bestaande documentatie zal worden bijgewerkt voor gebruik met FSUIPC7 op de officiële releasedatum.

Functionaliteit die moet worden toegevoegd (takenlijst)

Het volgende is een korte lijst van enkele van de belangrijkste werkzaamheden die nog gedaan moeten worden in FSUIPC7 (in willekeurige volgorde):

[.] Sta toe dat een ‘knopscherm’-faciliteit wordt toegevoegd aan het hoofdvenster van FSUIPC7, vergelijkbaar met de aangeboden functies door WideClient.
[.] Schakel FSUIPC7 in om te werken op een client-pc (met behulp van een netwerk SimConnect).
Merk op dat dit anders zou zijn dan het gebruik van WideClient, aangezien het offsetgebied wordt onderhouden door FSUIPC7 op een client-pc en zou verschillen van het offsetgebied dat wordt gebruikt door FSUIPC7 op de FS-pc (hoewel natuurlijk de data ontvangen van de sim om de offsets te vullen zou hetzelfde zijn).
[.] Voeg registratiefaciliteiten toe.
[.] Herstel de controle-assen van de aileron / roer-trim: ofwel wanneer / als assen weer aan SDK worden toegevoegd, of schakel over naar het gebruik van simulatorvariabelen.
[.] Herstel de functionaliteit in offset 0x2FE0 (‘Add-on’ menu-items) maar laat toe dat menu-items worden toegevoegd aan de FSUIPC7-menubalk.
[.] Voeg de sectie [Programma’s] toe aan profielen
[.] Zorg voor een installer.exe

Feedback

Gebruik het volgende subforum voor alle FSUIPC7-Beta / MSFS-gerelateerde problemen: https://forum.simflight.com/forum/183-fsuipc7-beta-for-msfs/
Geef waar mogelijk feedback over welke offsets werken voor zowel lees- als schrijftoegang samen met eventuele gevonden problemen. Eventuele problemen met gebeurtenissen / controles zullen voorlopig worden verzameld en worden aangepakt wanneer en zodra wij
meer documentatie op dit gebied hebben.

Bijgevoegd is een spreadsheet (voor OpenOffice of Excel) met de status van elke offset. Ik zal dit regelmatig updaten
basis van feedback, interne tests en na updates van MSFS SDK.

John Dowson, 17 augustus 2020
Vertaald uit FSUIPC7.0.0.0-ReadME.txt


Dit artikel is bijgewerkt op 9 september 2020

LINDA 4.0.3 BETA – MSFS 2020 Compatible (6 Sep 2020)


REVISED VERSION: 4.0.3 Updated article 9/9/20

Deze bètaversie biedt initiële compatibiliteit voor de nieuwe Microsoft Flight Simulator (MSFS) 2020 en de bètaversie van FSUIPC7 7.0.0.0 (Date modified 8-9-2020 18:07 )

LINDA 4.0.3 is niet compatibel met andere vluchtsimulators (FSX of P3D) of eerdere versies van FSUIPC4/5/6.

Deze bètaversie biedt beperkte functionaliteit met MSFS 2020 en FSUIPC7 bèta. Alleen de standaard MSFS-bibliotheekfuncties van LINDA (LIB: MSFS Defaults) kunnen worden gebruikt. De meeste originele FSX-besturingselementen en FSUIPC-offsets zijn beschikbaar.
Je kunt die vinden in het .ods-bestand dat FSUIPC& meebrengt.

Omdat MSFS 2020 SimConnect geen toegang biedt tot Lvars, is alleen de standaard MSFS-vliegtuigfunctionaliteit beschikbaar (gebruik LIB: MSFS Default bij het toewijzen van functies). Er worden geen andere vliegtuigmodules vrijgegeven totdat Lvars beschikbaar is.

Zorg ervoor dat MSFS 2020 is bijgewerkt naar de laatste release van 2 september 2020 (MSFS 1.7.14.0). Als u dit niet doet, zal dit resulteren in zeer slechte prestaties en zeer lage FPS.

LINDA biedt volledige compatibiliteit met alle varianten van het VRinsight Combo-paneel: de originele MCP1, de Combo II MPC (Boeing) en Combo FCU (Airbus) en de Logitech / Saitek Flight Panels.


Alle bugs en problemen moeten worden gerapporteerd in de projectthread op het LINDA Support-subforum.


BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR VRinsight-GEBRUIKERS


Installatie

[1] Installeer FSUIPC7 zoals vereist. Lees hier.
[2] Pak het bestand LINDA_4_0_3_41.zip uit en
[3] Kopieer de LINDA-bestanden en -mappen naar de map FSUIPC7.
[4] Deze map heb je aangemaakt als C:\Users\jouwnaam\AppData\Roaming\Microsoft Flight Simulator\PackagesMSFS, LINDA en FSUIPC7 starten

De volgorde waarin gebruikers de applicaties starten, is belangrijk om alles correct te laten werken. Je hebt FSUIPC7 al een keer gestart en de fsuipc7.ini is aanwezig.

[1] Start MSFS
[2] Zodra MSFS in cockpit-modus draait, start u FSUIPC7 en zorgt u ervoor dat het de titel ‘FSUIPC7: Simulator is available: Connected’ weergeeft.
[3] Indien niet verbonden, klik dan op Start / Connect of Options / Auto-connect to FS.
[4] Start LINDA (voor de eerste keer) en maak de Settings compleet (zoals hieronder) :


[5] U moet een van de DSP-modusfuncties van de VRInsight-bibliotheek toewijzen om te schakelen tussen de INFO- en AP-modi (stuurautomaat). Zet deze op Autopilot.

[6] Bij Setup LINDA zet u een vinkje bij Start GUI with Sim
[7] LINDA zou SYNC TO SIM aangeven en de omtrek van * MSFS Default “ in oranje weergegeven.
[8] De LINDA LUA-engine wordt automatisch opnieuw gestart wanneer de verbinding tot stand is gebracht.
[9] Sluit nu FSUIPC7 en controleer of ook LINDA afgesloten is.

[10] Start de sim opnieuw tot en met cockpit view en daarna FSUIPC7; deze draait aanvankelijk in het systeemvak.
U moet met de rechtermuisknop op het pictogram klikken en op Tonen klikken om het venster weer te geven.
Nadat u het FSUIPC7-venster heeft gesloten, moet u ook de toepassing in het systeemvak afsluiten.

[11] LINDA 4.0.3 begint nu met de MCP-weergavemodus die is ingesteld door de nieuwe modusoptie op de pagina Setup MCP Combo. Standaard wordt de weergavemodus Autopilot gebruikt (AP-waarden voor SPD / HDG / ALT / VS worden weergegeven).
De informatie-weergavemodus toont de huidige snelheid, koers, hoogte en verticale snelheid van het vliegtuig.

Klaar en vliegen maar!


Downloads

Download LINDA 4.0.3
http://www.awginfosys.net/linda/downloads/LINDA_4_0_3.41.zip
Bron: Scott Flieger
LINDA 4.0.3-update


Download LINDA 4.0.2
http://www.awginfosys.net/linda/downloads/LINDA_4_0_2.39.zip
Release-opmerkingen: LINDA 4.0.2 Release Notes.pdf (in LINDA_4_0_2.39.zip)
FSUIPC7 7.0.0 bèta
JVa:: Deze versie bugged ….AND REPLACED BY 4.0.3.41


Download vorige LINDA 4.0.0
http://www.awginfosys.net/linda/downloads/LINDA_4_0_0.21.zip
LET OP: de link in het forum is niet correct: er staat tussen 21 en zip geen punt. Dit is de juiste link

FSUIPC7


Achter de schermen wordt er hard gewerkt om een nieuwe versie van FSUIPC7 te maken voor gebruik met MSFS2020

LittleNavMap werkt goed met de Closed Bèta van MSFS met Simconnect en de vraag laat zich stellen of misschien dezelfde dll kan gebruiken? Het antwoord is simpel. LNM gebruikt geen 64-bit SimConnect.dll. Het maakt gebruik van de oude 32-bits SimConnect.lib. We kunnen niet teruggaan naar 32-bits.