02 GPS De knoppen


De knoppen van de GPS.
Zoals op de vorige pagina al gezegd, het is veel van hetzelfde, maar op een andere plek. Verder zal je bemerken dat het een eindeloos gepriegel is  om de draaiknoppen met de muis te bedienen.  Daar gaan we iets voor maken, want de toetscombinatie tabel voor de GPS is standaard niet gevuld. Eerst gaan we daarom de functies beschrijven en daarna zoeken we er een handige toets bij op het keyboard, respectievelijk we maken van FSUIPC5 gebruik om deze functies aan een joystick of controller te koppelen.
Voor degene die SPAD geïnstalleerd hebben, is er een aparte pagina die behandelt hoe je dat in SPAD met FSUIPC4 configureert. Kijk mee op de GPS afbeelding nadat je de GPS 500 hebt geopend op je scherm.

gps01

Range- = (TURN LEFT) MAP ZOOM IN :: UP
Range+ = (TURN RIGHT) MAP ZOOM OUT :: DOWN
D>   = GPS Direct To Button
MENU  = Active Leg (On Flight Plan Page)
FPL  = FLIGHT PLAN PAGE ON/OFF
PROC  = PROCEDURE PAGE DISPLAY/HIDE
CLR  = DECLUTTER MAP/CANCEL ENTRY/RETURN TO DEFAULT NAV PAGE
ENT  = SELECT HIGHLIGHTED ITEM
NRST  = DISPLAY NEAREST AIRPORT PAGE
OBS  = AUTOMATIC WAYPOINT SEQUENSING ON/OFF
MSG  = MESSAGE WINDOW DISPLAY/HIDE
TERR  = TOPO = TERRAIN DISPLAY/HIDE

gps04Op de blauwe balk onder aan de display is aangegeven op welke PAGE van welke PAGEGROUP je kijkt.
Allereerst de dubbele draai/drukknop. Ga met de muis over de knop heen en lees de functie uit. Er zijn 3 pagina”groepen” en binnen iedere groep zijn er meerdere pagina’s.
Druk met de linkermuis op de pijltjes van de draaiknoppen en stel vast wat er gebeurt.
Druk op PUSH CRSR op de NRST page en scroll. Wat zie je?

Vraag 1: met welke draaiknop verander je de paginagroep?
Vraag 2: hoeveel paginagroepen zijn er?
Vraag 3: hoeveel pagina’s zijn er totaal?
Vraag 4: Met welke toets kom je altijd op de eerste NAV page?
Vraag 5: Druk op toets NRST. Met welke knop scroll je door een pagina naar beneden?

Dit zijn de PAGEGROUPS:: met daar onder de ::PAGES
Met de grote knop wissel je van groep, 
met de kleine van pagina. De laatste visuele keuze blijft 
in het geheugen van de GPS wanneer je naar 
een andere paginagroep gaat..

Pagegroup MAPS::
::NAV
::NAV

Pagegroup WAYPOINTS::
::APT (FACILITY)
::APT (RUNWAY)
::APT (FREQUENCIES)
::APT (APPROACH)
::INT
::NDB
::VOR

Pagegroup NRST::
::NEAREST AIRPORTS
::NEAREST INTERSECTION
::NEAREST NDB
::NEAREST VOR
::NEAREST AIRSPACE

We gaan nu een korte vlucht maken met de GPS. Klik hier voor de volgende pagina.

07 GPS Approach


We vliegen door naar NDB SO 330.0 en gaan we intussen de ILS23 approach programmeren. Zet voor de beleving alvast even het Virual Flight Path aan.

De eindbestemming is EHGG. De approach daarvan was nog niet ingezet in het vliegplan. Selecteer op de 4e pagina van NRST de airport EHGG -ENT en dan bij APPROACH de ILS23.
Druk op PROC en kies Select Approach-ENT en kies dan ILS23-ENT-ENT en dan LOAD. Wanneer je kiest voor Activate vlieg je direct naar de approach! De procedure werkt alleen als je een vliegplan hebt gemaakt of een eerdere waypoint vliegt.
De APPROACH is nu opgenomen in het FPL.

gps21Als je de procedure die je eerst geladen hebt, wil gaan uitvoeren, druk je op PROC en kies je Activate Approach? Aangezien de GPS je niet kan laten landen, zet je de AP op APR en (uiteraard stond de ILS frequentie op 109.90 in NAV1) zet je de switch GPS op NAV.

How To Configure FSUIPC4


Created on december 1st, 2009

Configuration of  FSUIPC4 with

 • SAITEK PRO FLIGHT YOKE SYSTEM
 • 3-LEVER THROTTLE QUADRANT
 • RUDDER PEDALS with
 • CESSNA SKYHAWK 172SP PAINT1

Basic instructions for configuration of FSUIPC with SAITEK Yoke, Rudder Pedals en Throttle Quadrant:

uncheck-controlsHow to configure a Button?

 1. In order to be able to use FSUIPC as a driver, it is necessary to disable the local controllers. So, Start FSX goto Options>>Settings>>Controls and uncheck on tab CALIBRATION  Enable Controllers; close with OK.
 2. In FSX goto Add-ons >>FSUIPC >> select Buttons + Switches >> check box Profile specific >> the aircraft name appears in the FSUIPC Options and Settings screen. (Don’t touch the hardware yet…)
 3. Just to follow the sequence of how to configure a button, e.g. on the yoke:
 4. buttons-switchesPress the joystick button you wish to program. Just below you see two boxes: PRESS and BUTTON.
 5. Now, press the little red button underneath the left yoke grip; the text in the boxes PRESS and BUTTON will change into a value of Joy# en Btn# (in my case Joy#1 and Btn#0) These numbers correspond with the information from the instruction for use from a Yoke or Joystick. In FSUIPC the Yoke: Joy#1 and the Buttons are numbered Btn#0 ./. Btn#39.
 6. Check the box Select for FS control and a field called Control sent when button pressed will open.
 7. In this drop down menu you make a choise for the function you want to attach to the button. Select AtC; close with OK. Done!
 8. Reminder: If you want the B1/B2 buttons for trim up/down, the command must be repeated. Configuring e.g. Elev Trim Dn (Up) check the box Control to repeat while held and set the same action again in the box below.

How to configure an Axis?

 1. Open FSUIPC with tab Axis Assignment
 2. Profile specific is grayed out and checked; look at the aircraft model on top of the screen
 3. Observe 2 boxes: MOVE en LEVER
 4. Move the handle of the yoke >> Joy#1 and X Axis#
 5. Fill at Type of action required Axis Ailerons Set and check the box
 6. Press Ignore Axis and take the elevator axis to move
 7. Fill at Type of action required Axis Elevator Set
 8. Press Ignore Axis for the next axis (Throttle e.g.); when the Ignore Axis knob is grayed, press Clr Ignores and proceed
 9. If no other axis appear, close FSUIPC and start again until all axis have been configured
 10. These are the axis to configure: Ailerons, Elevators, Rudder, Left Brake, Right Brake, Throttle, Propeller and Mixture
 11. Look at this table for the correct assignments.

axis

When you move an axis fully from left to right, you will see the figurers running from  0 in the middle to -16384 and +16384

yoke

quadrant