FSUIPC7 voor dummies (C)


We gaan verder met de configuratie van FSUIPC7.
In deel (A) hebben we de assen van de Joystick en Rudder Pedals geconfigureerd.
In deel (B) hebben we de assen van de Joystick en Rudder Pedals gekalibreerd.
In deel (C) gaan we toetsen toewijzen aan functies.

De sim is gestart met Free flight en wij staan ergens ter wereld op een Departure. FSUIPC7 is gestart.

[1] We gaan naar de Assignments tab en

[2] Kiezen daar Buttons & Switch Assignments met het Profile Specific aangevinkt voor de aircraft die we gekozen hebben. Als voorbeeld nemen we de C182 waarvan wij de Parking brakes knop op de joystick gaan configureren.

[3] Je drukt nu de knop in waarmee je de Parking brakes gaat ‘toggelen’. Het nummer van de Joy# verschijnt tezamen met het knopnummer van de joystick.

[4] Zet nu een vinkje bij Select for FS Control en open daaronder het dropdown menu Control sent when button pressed.

[5] Kies Parking Brakes uit de lijst en sluit af met OK

[6] Verwijder in MSFS bij Controls de wellicht eerder gemaakte assigment. Merk op dat het nummer van de knop in MSFS (1) hoger is dan in FSUIPC7

[7] Controleer de werking van de knop in de C182.

Dit was een beginners ABC-tje met FSUIPC7

FSUIPC7 voor dummies (B)


Wat ging er vooraf?

In het vorige artikel FSUIPC7 voor dummies (A) hebben we een aanzet gegeven om te gaan werken met de instellingen van de assen met behulp van FSUIPC7. Lees nog even na als je niet bent aangehaakt, want in dit artikel gaan we verder met de Joystick Calibration.

Joystick calibration

[1] We starten de sim op tot en met WELCOME
[2] Start daarna FSUIPC7
[3] Open FSUIPC7 in het systeemvak en kies Axis; dit is de korte route.
[4] Voeg eerst een nieuwe aircraft toe in de sim, bijv. de C208
[5] In FSUIPC7 krijg je een leeg scherm van Axis Assignment en nog GEEN aanduiding in het menu Axis Assignment & Calibration .
[6] Zet het vinkje aan bij Profile specific en beantwoord de vraag met Ja, want je wilt de instellingen bewaren.

[7] Dan komt de vraag of je een nieuw profiel wilt maken. Je kan hier Cancellen, een nieuw profiel maken of aansluiten bij een reeds eerder gemaakt profiel. Lijkt de aircraft op een bestaand type, kies dan New, based on .. en klik in dit geval op de C172. De instellingen die eerder bij de C172 gemaakt werden, worden dan ook gebruikt voor de C208.
(Bedenk dat alle instellingen van een profiel (Assen en Knoppen) straks gebruikt gaan worden. Als de knoppen niet op dezelfde assignment uitkomen, is het handiger om een nieuw profiel te maken dat alleen voor 1 type aircraft gemaakt is). Voor de besturing van de assen maakt dat in het algemeen weinig verschil.

[8] Je ziet de aangepaste instellingen terug in de FSUIPC7.ini bestand, dat er dan zo uitziet:
[Profile.C172] <– dit is de profielnaam
1=Cessna Skyhawk G1000 Asobo
2=Cessna 208B Grand Caravan EX

[9] Kies de tab Joystick Calibration

[10] De assen en de kalibratie is voorlopig nog zoals wij deze eerder hebben achtergelaten. En dat ziet er in het ini-bestand zo uit:

[Axes.C172]
RangeRepeatRate=10
0=CX,256,F,65763,0,0,0 -{ TO SIM: AXIS_AILERONS_SET }-
1=CY,256,F,65762,0,0,0 -{ TO SIM: AXIS_ELEVATOR_SET }-
2=AX,256,F,66387,0,0,0 -{ TO SIM: AXIS_LEFT_BRAKE_SET }-
3=AY,256,F,66388,0,0,0 -{ TO SIM: AXIS_RIGHT_BRAKE_SET }-
4=AR,256,F,65764,0,0,0 -{ TO SIM: AXIS_RUDDER_SET }-
5=DZ,256,F,65765,0,0,0 -{ TO SIM: AXIS_THROTTLE_SET }-
6=DR,256,F,66292,0,0,0 -{ TO SIM: AXIS_MIXTURE_SET }-
7=DS,256,F,66291,0,0,0 -{ TO SIM: AXIS_PROPELLER_SET }-

[JoystickCalibration.C172]
AllowSuppressForPFCquad=Yes
ExcludeThrottleSet=Yes
ExcludeMixtureSet=Yes
ExcludePropPitchSet=Yes
SepRevsJetsOnly=No
ApplyHeloTrim=No
UseAxisControlsForNRZ=No
FlapsSetControl=0
FlapDetents=No
ReverserControl=66292
Reverser1Control=66422
Reverser2Control=66425
Reverser3Control=66428
Reverser4Control=66431
MaxThrottleForReverser=256
AileronTrimControl=66731
RudderTrimControl=66732
CowlFlaps1Control=66162
CowlFlaps2Control=66163
CowlFlaps3Control=66164
CowlFlaps4Control=66165
SteeringTillerControl=0
MaxSteerSpeed=60
RudderBlendLowest=1
Aileron=-16380,-512,512,16380
Elevator=-16380,-512,512,16380
Rudder=-16380,-512,512,16380
Throttle=-16380,16380
PropPitch=-16380,16380
Mixture=-16380,16380
LeftBrake=-16380,16380
RightBrake=-16380,16380

[11] Na het kiezen van Joystick Calibration krijg je 11 subschermen. De meest belangrijke komen voorbij.
Op de 1e pagina vind je Ailerons, Elevator, Rudder en Throttle. Op de 2e pagina vind je Prop pitch, Mixture en de Brakes van het voetpedaal.


[12] Druk op de Reset van de Elevator en observeer wat er gebeurt. In principe lopen de waardes van Set (L) -16380 via de middenstand Set (M) = 0 naar Set (R) +16380. De middenstand -512 is de ruimte waar er niets gebeurt.


13 Slope: deze stand geeft de mogelijkheid om de Flight Control Response in te stellen. Bij een negatief getal doet de as weinig werk in het begin en exponentieel meer naarmate deze wordt bewogen. Bij een positief getal doet de as weinig werk aan het einde van de as-beweging. Met Reset zet je alle as-“getallen” weer terug op default.

[14] Brakes: let op dat het vinkje bij Rev AAN staat, ander komt de kist niet van zijn plek.

[15] Sluit Joystick Calibration met OK en ga aan de slag. Ontdek het gemak van FSUIPC.
Volgende keer gaan we de knoppen toekennen aan functies.

FSUIPC7 voor dummies (A)


[1] Start de sim en kies in WELCOME|WORLDMAP de aircraft Cessna C172.
De controllers zijn aangesloten.
[2] Start FSUIPC7,
[3] Open het Systeemvak, Zet de rechtermuis op het icon FSUIPC7 en kies Show .. .
Wanneer het scherm FSUIPC: Simulator is available: Connected is geopend,
[4] Kies Assignments en dan Axes: Je bent nu op dit lege scherm van FSUIPC7.
[5] Zet een vinkje bij het veld Profice Specific

Boodschap: Do you want to apply the general assignments to this aircraft?
[6] Geef Yes .. New en geef de naam C172

We gaan eerst de Rudder Pedals configureren.
[7] Beweeg de linker voetpedaal op en neer: je ziet bij In |Out de waardes veranderen van +16383 naar -16383
[8] Zet aan de linkerzijde bij Type of action required de bullet op Send to FS as normal axis.
[9] Zet daaronder een vinkje bij de bovenste check-box
[a] Open het drop-down menu.
[b] Zoek de tekst van het assignment: Axis Left Brake Set
[c] Druk rechts boven vervolgens op Ignore Axis
[10] Beweeg de rechter voetpedaal op en neer: je ziet bij In |Out de waardes veranderen van +16383 naar -16383
[a] Open het drop-down menu.
[b] Zoek de tekst van het assignment: Axis Right Brake Set
[c] Druk rechts boven vervolgens op Ignore Axis
[11] Beweeg nu het roer van links naar rechts :je ziet bij In |Out de waardes veranderen van +16383 naar -16383
[a] Open het drop-down menu.
[b] Zoek de tekst van het assignment: Axis Rudder Set
[c] Druk rechts boven vervolgens op Ignore Axis
[12] Met dit abc-tje ga je verder, maar dan voor de Throttle, Elevator en Ailerons van de Joystick/Throttle:
–> Axis Throttle Set
–> Axis Elevator Set
–> Axis Ailerons Set
[13] Sluit af met OK


Verwijderen van de instellingen in MSFS

Open OPTIONS|CONTROLS.
Selecteerde RUDDER PEDALS en verwijder alle assignments.
Selecteer de JOYSTICK en verwijder alle assignments van de assen.
Sluit af met F11 (APPLY/SAVE).

Ga vliegen

Start de Training les #1 in de C152
Wijzig het type aircraft in C172 met de beschrijving zoals hier.
Have fun!


Waar vind je de weggeschreven gegevens?

Open de map waar FSUIPC7 geïnstalleerd is en zoek het bestand FSUIPC7.ini
Open dit bestand met Notepad++
Zoek de sectie
[Axes.C172]
RangeRepeatRate=10
0=CX,256,F,65763,0,0,0 -{ TO SIM: AXIS_AILERONS_SET }-
1=CY,256,F,65762,0,0,0 -{ TO SIM: AXIS_ELEVATOR_SET }-
2=AX,256,F,66387,0,0,0 -{ TO SIM: AXIS_LEFT_BRAKE_SET }-
3=AY,256,F,66388,0,0,0 -{ TO SIM: AXIS_RIGHT_BRAKE_SET }-
4=AR,256,F,65764,0,0,0 -{ TO SIM: AXIS_RUDDER_SET }-
5=DZ,256,F,65765,0,0,0 -{ TO SIM: AXIS_THROTTLE_SET }-
6=DR,256,F,66292,0,0,0 -{ TO SIM: AXIS_MIXTURE_SET }-
7=DS,256,F,66291,0,0,0 -{ TO SIM: AXIS_PROPELLER_SET }-

FSUIPC7 voor dummies (A) – het configureren van de assen.Het configureren van de HOTAS Joystick


Het configureren van de HOTAS Joystick Buttons met behulp van de eigen controller, zonder gebruik te maken van FSUIPC4.

 1. Na het opstarten van FSX-SE kies je naar SETTINGS en dan in het vakje Other settings > Controls…
 2. Dit is de hardware die (als voorbeeld) is aangesloten:
 3. De standaard instelling zijn opgeborgen in een bestand Standard.xml in de map
  C:/Users/jouwnaam/AppData/Roaming/Microsoft/FSX/Controls
 4. Kies de tabblad Buttons/ Keys en selecteer Controller type : HOTAS Warthog en controleer of de instelling op All events
 5. Verwijder alle Joystick assignments wanneer deze niet tot de hardware behoren. Scroll in dit overzicht naar beneden en verwijder met de knop Delete Joystick Assignment de instelling die in die kolom staat. De Key Assignments niet verwijderen! En druk niet op de knop Reset Defaults, want dan begin je van voren af aan!
 6. Doe deze handeling ook voor de andere aangesloten hardware. Alle registraties die niets te maken hebben met de gekozen hardware kunnen worden verwijderd. Zo kom je bij het Trim Wheel een aantal registraties tegen die nooit aanwezig kunnen zijn..
 7. Op de volgende pagina een afdruk van de HOTAS joystick met de knoppen nummering.

De instellingen van de assen en knoppen van de HOTAS Warthog Joystick.

 1. Brakes (parking) No repeat
 2. TeamSpeak2 (CapsLock)
 3. View (next category)
 4. Landing gear (extend/retract)
 5. View (next in current category)
 6. N/A
 7. Selection (decrease)
 8. Flaps (retract)
 9. Selection (inpcrease)
 10. Flaps (extend)
 11. Panel Window 1
 12. Panel Window 2
 13. Panel Window 3
 14. Panel Window 4
 15. Eyepoint (move down)
 16. Eyepoint (move left)
 17. Eyepoint (move up)
 18. Eyepoint (move right)
 19. Eyepoint reset No repeat
 20. View (pan) POV Hat Switch
 • Indien er een Repeat wordt verwacht, zet dan de slider in de middenstand.Soortgelijke of ook andere instellingen kan je ook maken met een ander combinatie van hardware.We gaan verder met de Saitek hardware.
  Zoals bij de joystick halen we eerst de instellingen van de Throttle Quadrant en het Trim Wheel uit de configuratie van de eigen FSX controller. Reden hiervoor is dat de assen van deze hardware zich beter laten instellen met FSUIPC4. Aangezien wij de schakelaars van de HOTAS wel met de FSX Controller hebben ingesteld, moet het vinkje bij Enable controller(s) dus aan staan. Echter de Joystick instellingen voor de assen gaan er uit. De Key assigments blijven onaangetast.Op naar FSUIPC4! Nadat je FSX-SE hebt gestart, open je FSUIPC via de menubalk Addon > FSUIPC. Zorg dat je altijd de laatste versie hebt geïnstalleerd. Dit is het openingsscherm:Met behulp van de tab Axis Assignment gaan we de assen configureren:

  1. Kies tab Axis Assignment en
  2. Beweeg de as van het trimwiel totdat je verandering ziet in het vakje In/Out.
  3. Draai het trimwiel maximaal naar beneden en je leest een waarde af van ~ -16384.
  4. Doe hetzelfde de andere kant op en je leest uit +16384.
  5. Zet nu een vinkje in het bovenste vakje bij Type of action required en
  6. Zoek in de lijst naar de opdracht die behoort bij de functie van deze as: Axis Elev Trim Set
  7. Ga nu naar het tabblad Joystick Calibration en
  8. Ga met het rechter pijltje naar tab 6 of 11 Trim, spoilers and flaps
  9. Druk op de Resetknop van Elevator trim: je ziet 3x Set
  10. Draai het trimwiel volledig Nose Up en zet de maximale negatieve waarde met de linker Set.
  11. Draai het trimwiel volledig Nose Down en zet de maximale positieve waarde met de rechter Set.
  12. Ga terug naar de tab Axis Assignment en stel de andere assen in.
  13. Druk na ieder instelling van een as op de knop Ignore Axis om de volgende as toe te wijzen.
  14. Wanneer alle assen zijn toegewezen, ga je naar de tab Joystick calibration en calibreer je iedere as.

Sluit af met OK

De volgende toewijzingen van de assen zijn toegepast:

 1. Axis Ailerons Set 1 of 11
 2. Axis Rudder Set 1 of 11
 3. Axis Elevator Set 1 of 11
 4. Axis Throttle Set 1 of 11
 5. Axis Propeller Set 2 of 11
 6. Axis Left Brake Set 2 of 11   (de checkbox Rev is met een vinkje)
 7. Axis Mixture Set 2 of 11
 8. Axis Right Brake Set 2 of 11   (de checkbox Rev is met een vinkje)
 9. Axis Elev Trim Set 6 of 11
 10. You’re all set now! Sluit af met OK

Ga naar je home base airport en probeer je instellingen.

FSUIPC4 Settings TCAS id string


Met de update van FSC naar 9.3  blijkt het nodig om in FSUIPC4 de setting in
Miscellaneous / Set TCAS  id string  from: nader in te stellen. Soms zijn de prefix, h
et type vliegtuig en de cijfers van het call sign niet zichtbaar. 

Zet de limit TCAS range op “0” en de TCAS id string op “Tail”.

B.v. Boeing met call sign KLM642 is zichtbaar als Boeing 642.

Tevens is nu ook de squawk code in FSC zichtbaar.