Het configureren van de HOTAS Joystick


Het configureren van de HOTAS Joystick Buttons met behulp van de eigen controller, zonder gebruik te maken van FSUIPC4.

 1. Na het opstarten van FSX-SE kies je naar SETTINGS en dan in het vakje Other settings > Controls…
 2. Dit is de hardware die (als voorbeeld) is aangesloten:
 3. De standaard instelling zijn opgeborgen in een bestand Standard.xml in de map
  C:/Users/jouwnaam/AppData/Roaming/Microsoft/FSX/Controls
 4. Kies de tabblad Buttons/ Keys en selecteer Controller type : HOTAS Warthog en controleer of de instelling op All events
 5. Verwijder alle Joystick assignments wanneer deze niet tot de hardware behoren. Scroll in dit overzicht naar beneden en verwijder met de knop Delete Joystick Assignment de instelling die in die kolom staat. De Key Assignments niet verwijderen! En druk niet op de knop Reset Defaults, want dan begin je van voren af aan!
 6. Doe deze handeling ook voor de andere aangesloten hardware. Alle registraties die niets te maken hebben met de gekozen hardware kunnen worden verwijderd. Zo kom je bij het Trim Wheel een aantal registraties tegen die nooit aanwezig kunnen zijn..
 7. Op de volgende pagina een afdruk van de HOTAS joystick met de knoppen nummering.

De instellingen van de assen en knoppen van de HOTAS Warthog Joystick.

 1. Brakes (parking) No repeat
 2. TeamSpeak2 (CapsLock)
 3. View (next category)
 4. Landing gear (extend/retract)
 5. View (next in current category)
 6. N/A
 7. Selection (decrease)
 8. Flaps (retract)
 9. Selection (inpcrease)
 10. Flaps (extend)
 11. Panel Window 1
 12. Panel Window 2
 13. Panel Window 3
 14. Panel Window 4
 15. Eyepoint (move down)
 16. Eyepoint (move left)
 17. Eyepoint (move up)
 18. Eyepoint (move right)
 19. Eyepoint reset No repeat
 20. View (pan) POV Hat Switch
 • Indien er een Repeat wordt verwacht, zet dan de slider in de middenstand.Soortgelijke of ook andere instellingen kan je ook maken met een ander combinatie van hardware.We gaan verder met de Saitek hardware.
  Zoals bij de joystick halen we eerst de instellingen van de Throttle Quadrant en het Trim Wheel uit de configuratie van de eigen FSX controller. Reden hiervoor is dat de assen van deze hardware zich beter laten instellen met FSUIPC4. Aangezien wij de schakelaars van de HOTAS wel met de FSX Controller hebben ingesteld, moet het vinkje bij Enable controller(s) dus aan staan. Echter de Joystick instellingen voor de assen gaan er uit. De Key assigments blijven onaangetast.Op naar FSUIPC4! Nadat je FSX-SE hebt gestart, open je FSUIPC via de menubalk Addon > FSUIPC. Zorg dat je altijd de laatste versie hebt geïnstalleerd. Dit is het openingsscherm:Met behulp van de tab Axis Assignment gaan we de assen configureren:

  1. Kies tab Axis Assignment en
  2. Beweeg de as van het trimwiel totdat je verandering ziet in het vakje In/Out.
  3. Draai het trimwiel maximaal naar beneden en je leest een waarde af van ~ -16384.
  4. Doe hetzelfde de andere kant op en je leest uit +16384.
  5. Zet nu een vinkje in het bovenste vakje bij Type of action required en
  6. Zoek in de lijst naar de opdracht die behoort bij de functie van deze as: Axis Elev Trim Set
  7. Ga nu naar het tabblad Joystick Calibration en
  8. Ga met het rechter pijltje naar tab 6 of 11 Trim, spoilers and flaps
  9. Druk op de Resetknop van Elevator trim: je ziet 3x Set
  10. Draai het trimwiel volledig Nose Up en zet de maximale negatieve waarde met de linker Set.
  11. Draai het trimwiel volledig Nose Down en zet de maximale positieve waarde met de rechter Set.
  12. Ga terug naar de tab Axis Assignment en stel de andere assen in.
  13. Druk na ieder instelling van een as op de knop Ignore Axis om de volgende as toe te wijzen.
  14. Wanneer alle assen zijn toegewezen, ga je naar de tab Joystick calibration en calibreer je iedere as.

Sluit af met OK

De volgende toewijzingen van de assen zijn toegepast:

 1. Axis Ailerons Set 1 of 11
 2. Axis Rudder Set 1 of 11
 3. Axis Elevator Set 1 of 11
 4. Axis Throttle Set 1 of 11
 5. Axis Propeller Set 2 of 11
 6. Axis Left Brake Set 2 of 11   (de checkbox Rev is met een vinkje)
 7. Axis Mixture Set 2 of 11
 8. Axis Right Brake Set 2 of 11   (de checkbox Rev is met een vinkje)
 9. Axis Elev Trim Set 6 of 11
 10. You’re all set now! Sluit af met OK

Ga naar je home base airport en probeer je instellingen.

FSUIPC4 Settings TCAS id string


Met de update van FSC naar 9.3  blijkt het nodig om in FSUIPC4 de setting in
Miscellaneous / Set TCAS  id string  from: nader in te stellen. Soms zijn de prefix, h
et type vliegtuig en de cijfers van het call sign niet zichtbaar. 

Zet de limit TCAS range op “0” en de TCAS id string op “Tail”.

B.v. Boeing met call sign KLM642 is zichtbaar als Boeing 642.

Tevens is nu ook de squawk code in FSC zichtbaar.

Cessna 172 -FSUIPC and more


c172cockpit

 • After some exercise, here we go! We are parked at PARKING 1 at Bremerton airport  (KPWT).  We have a “cold and dark” situation, so all switches are OFF  in the cockpit of a Cessna Skyhawk 172SP Paint1, as well as on all the Saitek panels you have.
 • The next explanation is written for you Captain, with the Saitek Pro Flight Yoke, Saitek Pro Flight Rudder Pedals, Radio panel, the Multi panel, the Switch panel and the Saitek Pro Flight TPM System (USB).
 • The assumption is that you have a “registered” version of the latest FSUIPC , installed SPAD (for now, version v0.4.1)  and you are running FSX+SP1+SP2.
 • Prepare in FSX: Options >> Settings >> Controls >> Unchecked Enable Controller(s) >>OK. We will configure all necessary axis and buttons you have…be patient.
 • Take into consideration that SPAD is developed for a single prop engine. Simply first, we do the tricks later.

PART I: BEFORE STARTING  ENGINE CHECKLIST

 1. Select in FSX, the Cockpit View and check if all switches are in the “off” position.
 2. Open the Knee board and select the Flight Checklist; next we will configure the Before Starting paragraph.
 3. c172parkingbrakessetParking Brake Set: in FSX open in the menu bar Add-ons and select FSUIPC
  1. Select tab Buttons + Switches
  2. Check Profile specific? >> Look in the menu bar from the FSUIPC Options and Settings to see the aircraft’s name Cessna Skyhawk 172 SP Paint1.
  3. Now switch up/down the G9 switch on the TPM  panel; in the middle of the FSUIPC pop up you will see the number of the Joy# and the number of the Btn# (in my case Joy#0 Btn#8)
  4. Check the box Select for FS Control
  5. In both Control sent when button pressed and in Control sent when button released set the command from the drop down menu to Parking Brakes.
  6. Give OK….done!
  7. Check in the Cockpit view if the switch is activating the parking brakes.
 4. Electrical Equipment, Autopilot: OFF; check if the red switches on the Switch panel and the Avionics Master switch  move the switches in the cockpit.
  First the BAT., then the ALT. and then check the Avionics Master switch. During start up the Avionics Master Switch must be OFF, otherwise you blow your instruments…
 5. Fuel Selector Valve: the FUEL PUMP switch on the Switch Panel only move FUEL PUMP Switch; this has nothing to do with the FUEL SELECTOR; Just check the mid position of the FUEL SELECTOR in the cockpit.

This completes the Before Starting Engine Checklist and configuration.

Part II: ENGINE START

 1. In FSUIPC, move the Throttle axis forwards and backwards until you see a movement in the figures (from -16384 to +16384);
 2. Then select in the Type of action required drop down menu  the command Axis Throttle Set. Check the box.
 3. Press Ignore Axis and try the Prop. Axis  and set Type of action required to Axis Propeller Set.
 4. At last, move the Mixture Axis  until movement is observed and set the Type of action required to Axis Mixture Set
 5. End of primarily configuration; Need more? Extended information is HERE
 6. Open Throttle 1/4 inch.,
 7. Press the Mixture stick fully in,
 8. Press the Prop. Axis fully in look out the window if nobody is in the neighborhood of the propeller…
 9. Set BAT. on and set ALT. on (=Master  Switch)
 10. Set Auxiliary pump switch on
 11. Ignition Switch: set to START
 12. Set Throttle to 1000 rpm
 13. Check Oil pressure
 14. Set Auxiliary pump switch off
 15. Beacon lights and NAV. lights on
 16. Avionics Master Switch ON
 17. Flaps retracted push FLAPS UP on the Multi panel (or press F5)

This completes the ENGINE START CHECKLIST

PART III: BEFORE TAKEOFF CHECKLIST

 1. Parking Brake: set (with G9 switch on the TPM or CTRL+PERIOD). Remember that just before we linked the G9 button to the Parking Brake function. Since the C172 does not have any gear up or down, we now gonna change the settings of SPAD and will fix the parking brakes to the landing gear up and gear down. Read more how to do this in this article and then come back here.
 2. Flight Controls: Free and correct…oops.. now we have to configure the ailerons, elevators, rudder and so on; read further in this article and then come back here.
 3. Flight Instruments: check and set
 4. Fuel Quantity: check
 5. Mixture: RICH= push the mixture axis fully forward
 6. Fuel Selector Valve: recheck both
 7. Elevator Trim: SET for take off . Move the PITCH TRIM wheel in the Multi-play panel to up so that the arrow in the cockpit indicates TO
 8. Throttle: set to 1800 RPM (DID YOU SET THE PARKING BRAKE ?)
 9. Magnetos: check (turn the STARTER switch from BOTH/ALL to L and R and observe a <150 RPM drop on each and less than 50 RPM in between; reset to BOTH/ALL)
 10. Suction Gauge: check (in green area =5)
 11. Engine Instruments and Ammeter: check
 12. Annunciator Panel: check ((just below the compass) no lights? OK
 13. Throttle: set to 1000 RPM or less
 14. Strobe lights: on (see Switch Panel)
 15. Radio and Avionics: SET ( No radio frequencies? No flight plan? Make a flight plan here).
 16. Autopilot: OFF
 17. Wing flaps: SET for take off one notch FLAPS DN on the Multi panel
 18. Brakes: release

So far, so good…this completes the BEFORE TAKEOFF CHECKLIST.

to be continued…when you are ready to make a flight plan. Read in the Category Flight planning  and see the movie of Skyvector.

Your assignment for to day  is to make a flight plan from Bremerton (KPWT) to Olympia (KOLM), make a right turn and land at Bowerman airport (KHQM). When you’r done, get back here and we will take the next step.

PART IV TAKEOFF

Before we can takeoff, we must select a runway, announce our intentions to the tower and get to the holding of the runway. Switch ATC on (with TPM-G3- see FSUIPC configuration here))

 1. Select Runway for takeoff: 19
 2. Announce Taxi and go to the holding of Rwy 19 and
 3. At the holding announce taking off Rwy 19, south departure.
 4. On the runway we announce our taking of departure to the south.
 5. Wing flaps: set to one notch 10 degrees
 6. Pitch Trim: up until indicator in the cockpit indicates TO
 7. Release breaks
 8. Throttle: full open
 9. Mixture: rich (above 3000 feet, lean to obtain maximum RPM)
 10. Elevator control: Pull gently on the yoke when reaching 70 kts, retract flaps and climb to 2500 feet. (Do you want to use the autopliot? On the Multipanel set switch to HDG and tune to 190 degrees; set switch to ALT and set altitude to 2500. DO NOT TOUCH THE AP BUTTON YET
 11. Climb Speed: 70-80 kts
 12. At 2500 feet reduce power to 200o0 RPM  and trim for level flight. That’s all. Using the Autopilot: press ALT, HDG and then AP
 13. Did you set the radio? Look at your flight plan.
 14. We climb to 2500 feet; our first navigation point is CARNEY NDB (274,00 CAN) so our ADF radio is tuned to 0274,0.
 15. mnc348Look at your ADF yellow needle and fly this heading; passing CAN, tune to ADF 348 MNC  and fly HDG210 for 14 nm. If you use AP turn heading  to 210. Just before you cross MC you see a lake on your left and the PAPI lights of the airport KSHN in front of you.
 16. At MNC turn left HDG137 and fly 18 nm to OLM (VORTAC 113,40 OLM). Set NAV1 to 113,40 and DME on position 1. Using AP? release HDG and press NAV on the Multi panel; set HDG to 252 degrees. As time flies…you will see the distance to KOLM reduce mile by mile.
 17. When you reach KOLM,  press HDG (this releases NAV), set your NAV1 radio to 117,70; observe the DME
 18. Since the map indicates to cross a mountain at 2972 feet we must climb to 3500 feet (Increase the ALT to 3500 feet)
 19. At Malone DME 38 KHQM (see map) we descent to 2500 feet. You will pass 2 cooling towers on your left hand. Prepare NAV1 standby =108,70
 20. coolingtowersAbout 6 nm before to land on KHQM switch NAV1 Standby to Active 108.7 and press APR on the Multi panel. Descent to 2300 feet
 21. Sit back because we do an ILS approach here; press KHQM in Skyvector and pick up your ILS approach chart

How To Configure FSUIPC4


Created on december 1st, 2009

Configuration of  FSUIPC4 with

 • SAITEK PRO FLIGHT YOKE SYSTEM
 • 3-LEVER THROTTLE QUADRANT
 • RUDDER PEDALS with
 • CESSNA SKYHAWK 172SP PAINT1

Basic instructions for configuration of FSUIPC with SAITEK Yoke, Rudder Pedals en Throttle Quadrant:

uncheck-controlsHow to configure a Button?

 1. In order to be able to use FSUIPC as a driver, it is necessary to disable the local controllers. So, Start FSX goto Options>>Settings>>Controls and uncheck on tab CALIBRATION  Enable Controllers; close with OK.
 2. In FSX goto Add-ons >>FSUIPC >> select Buttons + Switches >> check box Profile specific >> the aircraft name appears in the FSUIPC Options and Settings screen. (Don’t touch the hardware yet…)
 3. Just to follow the sequence of how to configure a button, e.g. on the yoke:
 4. buttons-switchesPress the joystick button you wish to program. Just below you see two boxes: PRESS and BUTTON.
 5. Now, press the little red button underneath the left yoke grip; the text in the boxes PRESS and BUTTON will change into a value of Joy# en Btn# (in my case Joy#1 and Btn#0) These numbers correspond with the information from the instruction for use from a Yoke or Joystick. In FSUIPC the Yoke: Joy#1 and the Buttons are numbered Btn#0 ./. Btn#39.
 6. Check the box Select for FS control and a field called Control sent when button pressed will open.
 7. In this drop down menu you make a choise for the function you want to attach to the button. Select AtC; close with OK. Done!
 8. Reminder: If you want the B1/B2 buttons for trim up/down, the command must be repeated. Configuring e.g. Elev Trim Dn (Up) check the box Control to repeat while held and set the same action again in the box below.

How to configure an Axis?

 1. Open FSUIPC with tab Axis Assignment
 2. Profile specific is grayed out and checked; look at the aircraft model on top of the screen
 3. Observe 2 boxes: MOVE en LEVER
 4. Move the handle of the yoke >> Joy#1 and X Axis#
 5. Fill at Type of action required Axis Ailerons Set and check the box
 6. Press Ignore Axis and take the elevator axis to move
 7. Fill at Type of action required Axis Elevator Set
 8. Press Ignore Axis for the next axis (Throttle e.g.); when the Ignore Axis knob is grayed, press Clr Ignores and proceed
 9. If no other axis appear, close FSUIPC and start again until all axis have been configured
 10. These are the axis to configure: Ailerons, Elevators, Rudder, Left Brake, Right Brake, Throttle, Propeller and Mixture
 11. Look at this table for the correct assignments.

axis

When you move an axis fully from left to right, you will see the figurers running from  0 in the middle to -16384 and +16384

yoke

quadrant