Vluchtvoorbereiding Captain


flightcard 2023

Gebruik als leidraad de Flight Card IFR 2023. Deze vind je op \MYCLOUDEX2ULTRA\fse-clubdag\Standaard templates Vluchtvoorbreiding
Degene die de vlucht voorbereidt, verstrekt voorafgaande aan of tijdens de clubdag de informatie die in de Flight Card in rode letters gevraagd wordt. Dit zijn slechts 7 velden:
[1] ICAO Departure, [2] ICAO Arrival, [3] ICAO Alternate, [4] Date, [5] Departure (UTC), [6] AIRAC Cycle, [7] Route plus de Parking Stands bij vertrek [8] en aankomst [9].
Briefing
Tijdens de Briefing Q&A [10] wordt de vlucht nader toegelicht door de vluchtorganisator(en).
Real Weather
Wij vliegen met Real Weather. Enkele vluchtgegevens kunnen tijdens de clubdag door ATC mogelijk aangepast worden op basis van weerssituaties.
Flight Card en Parking Stands
De Flight Card is voorzien van een tabel met | Pilot | Callsign | en ruimte voor het ingeven van de Parking Stands in Little Navmap of Navigraph
SimBrief en Navigraph
Het vluchtplan wordt gemaakt met behulp van SimBrief en de actuele kaartinformatie van Navigraph Charts Cloud. De kennis van het werken met SimBrief en Navigraph Charts Cloud wordt verondersteld aanwezig te zijn.
BELANGRIJK
Om de Pilot/Aircraft identificatie in de systemen gesynchroniseerd te houden, heeft ieder clublid VFR-callsign (bijv. PH-JVA) en een IFR-callsign aangegeven. Het IFR-callsign bestaat uit 3 LETTERS en 3 cijfers.
SIMBRIEF
Vul in SimBrief bij Airline de 3 LETTERS van je IFR-callsign in en bij Flight-No de 3 cijfers. Wanneer dit correct is ingevuld, staat dit straks ook in het vluchtplan correct weergegeven in de Aurora-ATC module.

[02] Voorbereiding clubdag-Netwerk Up & Running


[1] 3-fase-230v/32A: is de voeding aangesloten en is de aardlekbeveiliging in? Een 3-voudige stekkerdoos per aansluiting geeft 16A ter beschikking voor de hardware.
[2] UTP (lang) van LAN-NOVOTEL naar WAN-ROUTER
[3] UTP (kort) van ROUTER-LAN-1 NAAR NIC-FSE-FLIGHT-SERVER
[4] Start FSE-FLIGHT-SERVER en controleer local-IP = 192.168.2.22
[5] Controleer Internet + WiFi verbinding. OK, dan [7] anders [6]
[6] Controleer de DNS instellingen van de FSE-FLIGHT-SERVER (ook na iedere Windows Update).
[7] Verbind UTP-SWITCH-13 met ROUTER-LAN-2
[8] Netwerk verbonden met Internet
[9] Start de benodigde applicaties als administrator:
[-] FSE-LAN-SERVER-app; minimaliseer venster
[-] TeamSpeak2 Server-app;
[-] JoinFS (indien gewenst);
[10] NETWORK UP AND RUNNING
[11] Verbind de switch met de router

Ga door met het opstarten van de applicaties op de vlieg-pc. De server applicaties zijn ingesteld op 192.168.2.22

Pilot: MSFS, TeamSpeak2 Client, Radio check, SimBrief, Navigraph Clouds, overige apps.

ATC: Aurora, TeamSpeak2 Client, Create Channels, Radio Check, Navigraph Clouds.

Meer is het niet …

Voorafgaande aan een komende vliegdag krijg je van het organiserend clublid de Flight Card IFR (vluchtplan) aangeleverd.

[01] Voorbereiding clubdag-Controleer HW/SW


Voorbereidingen voor een clubdag

De voorbereidingen voor de clubdag beginnen meestal met het maandelijks afbreken van de hardware. Voordat je alles afsluit, zorg dan dat alle geopende vensters afsluiten op de Main display [1]. Dit om er voor te zorgen dat je straks geen venster “kwijt” bent.

Pilot-Hardware

[1] Vluchtplan incl. Parking stands bekend?
[2] Template: STACK\FSE-PRIVATE\02-De vluchten van Zaterdag

Pilot-Software

[3] De FSE Standaard Freeware vind je op de STACK/FSE-PUBLIC/02-FSE-STANDARD-APPs.
[4] Lees de laatste stand van zaken betreffende de status van de freeware/software op deze pagina: https://flightsimeindhoven.com/apps/
[5] Windows 10:
[-] Controleer de laatst aangeleverde W10-Update;
[-] W10-Start>>Settings>>Update & Security>>Windows Update>> Check for updates.
[-] Als er geen automatische updates verschijnen, dan niet zelf de software forceren met een handmatige opgehaalde nieuwere versie.
[6] Navigraph: FMS Data Manager: update naar de meest recente AIRAC.
[7] Navigraph Charts Cloud (Internet app): controleer de werking van Simlink.
[8] SimBrief (Internet app): controleer account en update van de laatste AIRAC cycle.
[9] AURORA: (alleen voor de ATC-posten)
[10] TeamSpeak2 – Client: Controleer de eigenschappen van TeamSpeak.exe op de tab: Compatibiliteit: Run this program as an administrator.

En tot slot de gebruikelijke sim software
MSFS2020: MEEST RECENTE VERSIE
Aircraft: FBW A32NX EXPERIMENTAL VERSION

ATC Position

[A] Voor de ATC-er in positie gelden dezelfde punten [1] t/m [10] als bij de voorbereidingen voor de Pilot.
[B] Verder nog wat? Ja, natuurlijk … lees verder bij Netwerk Up & Running.