OVER FSE

Via deze website kunt u kennismaken met virtueel vliegen in clubverband. Onze flightsimulatorclub FlightSim Eindhoven bestaat uit leden, die gezamenlijk de hobby “flight simulation” beoefenen. Wij organiseren daartoe wekelijks sessies via internet en komen één keer per maand samen op een “vlieglocatie”. Tijdens onze vluchten proberen we zoveel mogelijk de realiteit van het “echte” vliegen te benaderen… as real as it gets!

Elke dinsdagavond zijn we op internet online en in het begin van de avond praten we via Skype meestal even bij over allerlei vliegzaken. Daarna maken we samen een vlucht, vaak volgens een vliegplan, maar soms ook zomaar voor de fun.

Ben je na het bezoek aan onze website enthousiast geworden en wil je meer weten over onze leuke en interessante hobby EN zou je graag een keertje mee willen vliegen, neem dan CONTACT op.


Aan een nieuw lid van FS Eindhoven vragen wij geen moeilijke dingen. Een goede PC met de juiste software en de bereidheid om eens in de maand samen te komen met andere leden in het NOVOTEL. Wat je niet weet…kan je bij ons leren!

Binnen onze vliegclub FlightSim Eindhoven houden diverse leden zich bezig met allerlei aspecten van het vliegen, zoals het uitzoeken van technische en theoretische zaken, het ontwikkelen van vluchtplannen en het installeren van een nieuwe scenery of software.

Inmiddels zijn wij een aantal jaren bij elkaar en als club hebben we alle organisatorische en vlieg-technische zaken op orde. De leden werken doorlopend aan zaken die voor onze club van belang zijn, zoals Operations, PC-en-FS Techniek en Aviation !

Tijdens onze vluchten proberen we zoveel mogelijk de realiteit van het “echte” vliegen te benaderen. We vliegen op de clubdagen en tijdens onze multiplay sessies met Prepar3D Versie 4. Voor het vliegen op internet gebruiken we de applicatie JoinFS en IvAp.

Eén week vóór de clubbijeenkomst ontvangen de leden een vluchtplan. Men kan zich dan thuis zo goed mogelijk voorbereiden en dat blijkt vaak nodig! Op de clubdag neemt iedereen zijn eigen computer en randapparatuur mee. De computers worden aangesloten op een eigen 24 poorts Local Area Network (LAN). In dit netwerk is ook een lokale Host server en TeamSpeak server beschikbaar en het LAN is via onze router aangesloten op Internet.

Via het communicatiesysteem TeamSpeak neemt de captain contact op met de ATC-er en hoor je bovendien de communicatie van andere captains met ATC. Vanaf de ‘clearance’ van het vliegplan en het opstarten van de motoren tot en met de docking aan de terminal van het vliegveld van bestemming verloopt alles volgens de officiële vliegprocedures.

Wij vliegen met propeller- en straalvliegtuigen en de vluchten worden afgehandeld volgens de officiële IFR regels (Instrument Flight Rules). Soms vliegen we met kleinere toestellen onder de VFR regels (Visual Flight Rules). Hierbij vliegen we vooral op zicht en dat vergt een goede scenery, zoals die van ORBX en NL2000.

Na het vliegen is er altijd gelegenheid om met elkaar de vliegdag te evalueren. Dan nog even inpakken en met een drankje wordt de vliegdag afgesloten. Op naar de volgende bestemming.

Als het bovenstaande je aanspreekt of heb je zin om eens te komen kijken tijdens een clubbijeenkomst, neem dan contact op en we maken een afspraak met je om dat op een geschikt moment op een zaterdag te doen.

Er zijn 3 aandachtsgebieden die wij hebben ondergebracht in kortlopende of langlopende (deel-) projecten:

  • Alles wat met vliegen te maken heeft, brengen we onder in Aviation.
  • Alles wat met techniek te maken heeft, krijgt een Technology project (PC en FS Techniek) en
  • Alles wat met het organiseren van een vliegdag te maken heeft, noemen we Operations;
  • Ook onze financiële aangelegenheden en bijbehorende administratie is in feite een project.

Het doel van de club is vooral veel vliegen, in clubverband op de zaterdagen in het NOVOTEL en op de dinsdagavonden via internet. Van iedere captain wordt een bijdrage verwacht om deze dagen tot een succes te maken.

FSE Organisatie. Alle leden hebben dezelfde verantwoordelijkheid en er is geen hiërarchie in de organisatie. Er wordt jaarlijks een coördinator benoemd die zorgt voor structuur bij discussies of vraagstukken. De coördinator wordt aangestuurd door de leden.

Het “management” van onze activiteiten wordt gedaan door de coördinator die er voor zorg draagt dat er een tijdige afstemming is, waarbij ieder clublid een eigen verantwoordelijkheid heeft om mede inhoud te geven aan de organisatie van een clubdag of en bijdrage te hebben aan een van de projecten.

FSE Administratief. Er wordt jaarlijks een lid gekozen voor het beheer van de financiën en de ledenadministratie van clubleden, aspirant-leden en donateurs. Tevens verzorgt hij de begroting en het exploitatieoverzicht van het clubjaar.

FSE Club- en Vliegdagen: twee leden coördineren de inhoud van de club-zaterdagen. De captains verzorgen op toerbeurt een dagprogramma met een IFR of VFR vlucht. Een van de leden maakt een verslag van de clubdag. Zo blijf je, wanneer je onverhoopt er niet bij kan zijn, toch op de hoogte. Tijdens de clubdag is ook gelegenheid tot het bespreken van technische onderwerpen. De dinsdagavond-vluchten worden verzorgd op een initiatief van een van de leden.