OPTIONS

De selectie OPTIONS heeft 3 secties: | GENERAL | ASSISTANCE | CONTROLS |
Een overzicht van de opties per sectie vind je hieronder.
Klik op een afbeelding hieronder voor verdere uitleg.

SECTIE GENERAL heeft 34 basisinstellingen
Klik op de afbeelding GENERAL voor verdere uitleg.


SECTIE ASSISTANCE heeft een Zoekveld en 6 groepen.
De basisinstelling wordt aangegeven door
| CUSTOM | ALL ASSIST | MIDDLE GROUND| TRUE TO LIFE |
Klik op de afbeelding ASSISTANCE voor verdere uitleg.


SECTIE CONTROLS is de meest uitgebreide sectie waar alle instellingen van de aircraft worden ingesteld.
Merk op dat ieder afzonderlijke aangesloten CONTROLLER dezelfde basis instellingen (MISC ./. RADIO) in dezelfde volgorde toont. Klik op de afbeelding CONTROLS voor verdere uitleg.


OPTIONS: Onderste menubalk. Hier vind je de knoppen om de gekozen instellingen te bewaren:
[F11] APPLY & SAVE
[PRESET MANAGER]
[F12] RESET TO DEFAULTS
[ESC] GO BACK


| OPTIONS | CONTROLS| [PRESET MANAGER]
Met deze keuze kan je per gekozen CONTROLLER dit profiel bewerken.
Het gekozen profiel is aangegeven als CURRENT PROFILE : _________
[NEW +] een nieuw profiel maken
[DUPLICATE+] een duplicaat maken van en bestand profiel
[RENAME] de profielnaam wijzigen
[CLEAR ALL] alle instellingen weghalen (!)
[RESET TO DEFAULTS] de standaard terugzetten
[DELETE] het gekozen profiel verwijderen


Deze pagina is bijgewerkt op 7 september 2020