Systeeminstellingen


Om succesvol en met plezier deze simulator te kunnen gebruiken, zijn er een aantal randvoorwaarden. Dit zijn ze:

WINDOWS 10: de sim draait onder operating system (OS) Windows 10 vanaf software versie 1909. Om dit OS te kunnen onderhouden, is het hebben van een Microsoft Account (MSA) onontbeerlijk.
Hoe weet je welke software versie je gebruikt?
Kies START-Instellingen-Systeem-Info en lees de Windows-specificaties. Voorbeeld:

Editie Windows 10 Pro Insider Preview
Versie 2004
Installatiedatum ‎7-‎9-‎2020
Build van besturingssysteem 20206
Ervaring Windows Feature Experience Pack 120.19801.0.0


Bijwerken en beveiliging: controleer of Windows Update nieuwe updates aanlevert. Kies START-Bijwerken en beveiliging. Druk op de knop: Naar updates zoeken.


Windows-beveiliging: Op dezelfde pagina kies je Windows-beveiliging en controleer je of alle 5 controle markeringen groen zijn. Druk op deze pagina op de knop Windows-beveiliging openen.


Overige Anti-Virus programma’s: om je systeem te beveiligen is er geen enkele noodzaak een ander anti-virus programma te installeren. Windows Defender voldoet.


CPU: Schakel eventuele overclocking instellingen in de BIOS uit.


Netwerk: snel downloaden doe je het best via een bekabelde aansluiting. De Internet Service Provider levert verschillende snelheden voor verschillende prijzen. Een minimale snelheid van 50 Mbps is noodzakelijk. Beter is 100 Mbps wanneer de sim-applicatie in gebruik is.
N.B. De sim-software die je straks gaat downloaden (~90 GB) heeft bij een snelheid van 100 Mbps ongeveer 4-4,5 uur nodig om te installeren.


Beeldscherm instellingen: Kies START-Instellingen-Energiebeheer en slaapstand; bij Scherm: nooit en bij Slaapstand: nooit.
Schakel je beeldscherm niet zonder spanning tijdens de installatie van de sim.


Release informatie over de status van Windows 10 en de updates kan je lezen op: 
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/release-information/status-windows-10-2004


Problemen met crashes en CTD’s oplossen


Bijgewerkt op 6/9/2020