HELP !

Je bent in zwaar technisch weer gekomen…!

Geen nood.


Systeeminstellingen

Problemen met crashes en CTD’s oplossen

Download wil niet beginnen

Download snelheid te laag

Randapparatuur storingen oplossen op Steam

Problemen met Windows Store oplossen

Hoe MSFS op Steam te repareren of te verwijderen

Hoe MSFS voor Microsoft Store repareren of verwijderen


2020-07-30 Reported bugs to Zendesk
Request #29532 Search field in CONTROLS does not accepts characters when CAPSLOCK is activated.
SOLVED with Patch 1.8.3.0