AIRPORTS


Op basis van de informatie van het gekozen sectorbestand geeft dit venster de luchthavens weer. Het scherm is opgesplitst in twee kolommen, waarbij het venster aan de linkerkant de luchthavens weergeeft en aan de rechterkant een kolom met twee blokken:
Het bovenste blok geeft de runways weer van de aan de linkerzijde gekozen airports. Het onderste blok is een weergave van o.a. de SID en STARS
Wanneer er een airport is geselecteerd in de lijst, wordt de volledige METAR voor dat station (indien beschikbaar) weergegeven direct onder de titelbalk.
De gekozen opties worden als heldere witte tekst of icoon weergegeven.

Kolombeschrijving C-R-Z-V-M
|C| Als je meerdere luchthavens bestuurt, moet je die luchthaven eerst selecteren “als gecontroleerd” door op de trechter in de C-kolom te klikken.
|R| Je kunt het pictogram “gekruiste banen” (R) selecteren om het systeem automatisch de actieve baan te laten kiezen.
|Z|Het vergrootglaspictogram (Z) richt het hoofdradarscherm op die luchthaven.
|V| De V-kolom is om te schakelen tussen de VFR-waypoints voor die luchthaven.
|M|De M-kolom IS om te wisselen tussen de MRVA.

Kolombeschrijving van de blokken in de rechterkolom
|RWY| geeft baannummer aan
|CRS| geeft baanbaan aan (magnetisch)
|P| geeft advies over welke baan moet worden geselecteerd voor de actieve baan (automatisch geselecteerd door het systeem)
|D| is waar je de vertrekbanen instelt
|A|is om de aankomstbanen te selecteren.
|W|Set actuele ICAO-QNH-Rwy-wind/kts links boven in Master Radar Screen
============
|TRANS|Set transitions on/off
|HOLD|Set Holdings on/off
|IAP|Set Initial Approach on/of
|FAP|Set Final Approach on/off
|GA|Set Go around on/off
|STAR|Set STAR on/off
|SID|Set SID on/off
|AUTO|Filter afhankelijk van runway
=====
|ID|SID/STAR identificatie
|L|Set route labels aan/uit in Master Radar Screen
|R|Set Route aan/uit inMaster Radar Screen
==========
|FIND|In een lange lijst zoek je het eenvoudigst de ICAO
|CTRL NONE|Zet alle ICAO in de lijst op Uncontrolled
|CTRL FOUND|Zet de gekozen ICAO op Controlled
|GATES|Zoek de Gate (op het Main Screen) die door de Pilot wordt opgegeven
|HIDE UNCO|Verberg Uncontrolled Airports
==========