FSUIPC7


Een versie van FSUIPC7 (alleen voor MSFS ) is beschikbaar om te downloaden met een van deze snelkoppelingen:

simMarket: JOHN DOWSON – FSUIPC7 FOR MSFS

Updated Modules -The simFlight Network Forums

Installatie

Installatie-locatie
Maak voor je eigen gemak een map aan op de C-schijf met de naam Program Files MSFS en installeer daar de apps die je voor MSFS gaat gebruiken.

Na het uitpakken van de gecomprimeerde versie FSUIPC7.zip krijg je in een map FSUIPC7 deze 4 bestanden: |changes.txt | Install_FSUIPC7.exe | Installing and Registering FSUIPC7.pdf offsetStatus-v0.x.ods | README.txt |. De FSUIPC7.key is nodig voor volledige functionaliteit.
Je mist in dit rijtje nog een FSUIPCF.ini bestand. Dit ini-bestand wordt gemaakt wanneer FSUIPC7.exe voor de eerste keer opstart. Dit opstarten wordt geregeld in een exe.xml die in de map C:\Users\jouwnaam\AppData\Roaming\Microsoft Flight Simulator\ aanwezig is.

Activeer de sim en ga in Cockpit view. Na de eerste opstart zijn er in ieder geval de volgende 7 bestanden:
| FSUIPC7.exe | FSUIPC7.ini | FSUIPC7.JoyScan.csv | FSUIPC7.key | FSUIPC7.log | offsetStatus-v0.x.ods | README.txt |

In het bestand offsetStatus-v0.[getal].odx lees je met Excel de voortgang van de beschikbaarheid van functies. Kijk dus bij iedere update van FSUIPC7 even of het versienummer van het.ods bestand is gewijzigd.

Merk op dat vanaf de versie FSUIPC7 er geen SimConnect.dll langer nodig is. Als dat bestand al naar uw FSUIPC7-installatiemap is gekopieerd, kan het worden verwijderd.

Laatste handelingen: U vindt in het systeemvak een icon van FSUIPC7; rechtermuis op de icon en kies Show.

Gebruik je ook LINDA? Dan moet deze LINDA-APP gestart worden voordat de sim gestart wordt.

Met versie 7.1.0 van FSUIPC7 is de REAME.txt herschreven.
De vertaling volgt hierna:

Gebruiksinstructies

FSUIPC7 is nu een standalone executable en niet langer een embedded dll.
Na de installatie van FSUIPC7 is er een batch-file die er voor zorgt dat FSUIPC7 automatisch wordt opgestart, na het opstarten van de sim. Dit opstarten wordt geregeld in een exe.xml die in de map C:\Users\janva\AppData\Roaming\Microsoft Flight Simulator\ aanwezig is. Deze exe.xml stuurt gewoon de FSUIPC7.exe aan om te starten. FSUIPC7 is dan in het systeemvak aanwezig.

Open het Systeemvak-pictogram of om te openen, gebruik je het contextmenu. Een standaard Windows-sneltoets (momenteel Alt-F) wordt ook verkregen wanneer u FSUIPC7 start. Dit toont/opent het hoofdvenster van FSUIPC7.

Als deze sneltoets niet kan worden verkregen (bijv. omdat het al in gebruik is), wordt een bericht gelogd. U kunt de sleutel wijzigen door handmatig de volgende ini-parameter te bewerken: InvokeFSUIPCOptionsKey = 70,12 waarbij, in het bovenstaande voorbeeld, 70 de F-toets is (0x46) en 12 de modificator (wat eigenlijk een hexadecimale waarde, 0x12 die VK_MENU is, d.w.z. de Alt-toets). Gebruik voor geen sneltoets: InvokeFSUIPCOptionsKey = NO

Ontbrekende functionaliteit

De volgende functionaliteit is momenteel niet beschikbaar in FSUIPC7. We kunnen kijken naar herstel van sommige van deze items op een latere datum, als en wanneer dergelijke voorzieningen worden geleverd door de MSFS SDK:

 1. Muismacro’s (en andere muisfunctionaliteit, bijv. “Muislook”, enz.): In afwachting van te voorziene faciliteiten
 2. lVar-toegang: in afwachting van te verstrekken faciliteiten (als lVars nog bestaan!)
 3. AI Verkeersmanagement (Traffic Limiter en Zapper): nog te voorzien faciliteiten.
  Merk op dat de offsets voor AI-verkeer worden ingevuld.
 4. Tekst weergavefaciliteiten: in afwachting van SimConnect-functionaliteit (sommige basisfunctionaliteit werkt mogelijk)
 5. Menu-faciliteiten: in afwachting van SimConnect-functionaliteit
 6. Weer: afgezien van enkele variabelen betreffende omgevingsomstandigheden bij het vliegtuig, is er geen andere weersinformatie momenteel beschikbaar om te lezen of bij te werken.
 7. Toewijzingen aan Xbox One- en Xbox 360-gamecontrollers worden alleen van kracht wanneer FSUIPC7 de vensterfocus heeft. Daarom wordt het aanbevolen om dergelijke controllers in MSFS toe te wijzen.

Beperkingen

Momenteel is er geen documentatie over welke belangrijke gebeurtenissen / bedieningselementen van de SimConnect API daadwerkelijk werken.
Velen werken momenteel niet. Deze omvatten:

[.] events voor view control
[.] events voor slew control
[.] events voor weather

Voor view control en slew control kunt u toewijzen in MSFS of toewijzen in FSUIPC7 maar dan alleen met de standaard toetstoewijzingen die gebruikt worden voor view control en slew control in MSFS.

Weergavefuncties voor tekst / bericht / menu: werkt mogelijk niet correct vanwege problemen met de SimConnect_Text API-functie.

De toetsenbordinvoer is niet gemaskeerd en dus zal elke toets die is toegewezen in FSUIPC (via een willekeurig mechanisme) ook door de sim worden gezien.
Toetsenbordinvoer wordt ook herkend als MSFS of FSUIPC7 de vensterfocus heeft.

Niet alle toetsen zijn toewijsbaar – dit komt doordat SimConnect momenteel alleen invoergebeurtenissen verzendt voor bepaalde toetsen. Alstublieft controleer de MSFS SDK-documentatie om te zien welke sleutels beschikbaar zijn, of gebruik FSUIPC’s logboekregistratie van ‘Buttons & Keys’ om te zien als de sleutel wordt herkend voordat deze wordt toegewezen.

Er is ook een probleem met AutoSave-vluchten (inclusief de AutoSave “Vorige vlucht”). Deze functionaliteit is nog steeds beschikbaar, maar er is een probleem met de SimConnect-functie die deze vluchten opslaat, waardoor de opgeslagen vluchtbestanden onbruikbaar worden. Dit komt door een probleem met de SDK.

Problemen met het uitvoeren van FSUIPC7

 1. Als u de volgende foutmelding krijgt bij het draaien van FSUIPC7:
  De uitvoering van de code kan niet doorgaan omdat VCRUNTIME140_1.dll niet is gevonden. Dit probleem kan mogelijk worden verholpen door het programma opnieuw te installeren. Dan moet u de herdistribueerbare VC ++ 2015, 2017 en 2019 uit het Windows App-beheerpaneel verwijderen en vervolgens opnieuw installeren; de gecombineerde herdistribueerbare pakketten (meestal zowel de x86- als x64-pakketten) vanaf hier:
  https://support.microsoft.com/en-in/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads
  Zie ook https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/vcruntime140dll/8fe4965d-2013-49cb-816e-17cc2bb0c077?auth=1
 2. Als u een pop-up Systeemfout van MSFS ontvangt bij het automatisch starten van FSUIPC7, probeer dan ook de stappen beschreven in 1. hierboven.
  U kunt ook proberen FSUIPC7.exe handmatig te starten om te zien of er fouten worden gegeven.

Documentatie

De documentatie wordt nu geleverd door het installatieprogramma. Merk op dat de documentatie onder uw Windows Documenten-map, in een FSUIPC7-submap.

Functionaliteit die moet worden toegevoegd (takenlijst)

Het volgende is een korte lijst van enkele van de belangrijkste werkzaamheden die nog gedaan moeten worden in FSUIPC7 (in willekeurige volgorde):

 1. Sta toe dat een ‘knopscherm’-faciliteit wordt toegevoegd aan het hoofdvenster van FSUIPC7, vergelijkbaar met de aangeboden functies door WideClient.
 2. Schakel FSUIPC7 in om te werken op een client-pc (met behulp van een netwerk SimConnect).
  Merk op dat dit anders zou zijn dan het gebruik van WideClient, aangezien het offset-gebied wordt onderhouden door FSUIPC7 op een client-pc zou verschillen van het offsetgebied dat wordt gebruikt door FSUIPC7 op de FS-pc (hoewel natuurlijk de data ontvangen van de sim om de offsets te vullen zou hetzelfde zijn).
 3. Voeg registratiefaciliteiten toe aan de FSUIPC7-applicatie (vooral voor WideFS).
 4. Herstel de functionaliteit in offset 0x2FE0 (‘Add-on’ menu-items) maar laat toe dat menu-items worden toegevoegd aan de FSUIPC7-menubalk.
 5. Voeg de sectie [Programma’s] toe aan profielen.
 6. Schakel over naar het gebruik van XINPUT (in plaats van DirectInput) voor Xbox one en Xbox 360 gamecontrollers (zodat ze kunnen worden gebruikt wanneer FSUIPC7 niet de focus heeft).
 7. Toegang tot lvars. Wordt geleverd door een WASM-module. In afwachting van de volgende faciliteiten die in MSFS moeten worden geïmplementeerd:
  • toegang tot lvars van WASM (naar verluidt al beschikbaar).
  • inter-proces communicatie API tussen WASM-module en externe applicatie (mogelijk via SimConnect klantgegevens – nader te onderzoeken)
 8. Muismacro’s: in afwachting van te verstrekken faciliteiten.
 9. Toegang tot weergegevens: in afwachting van te verstrekken voorzieningen.
 10. AI Verkeersmanagement: in afwachting van te verstrekken faciliteiten.

Feedback

Gebruik het volgende subforum voor alle FSUIPC7 / MSFS-gerelateerde problemen:
https://forum.simflight.com/forum/183-fsuipc7-for-msfs/
Geef waar mogelijk feedback over welke offsets werken voor zowel lees- / schrijftoegang, samen
met eventuele gevonden problemen. Eventuele problemen met gebeurtenissen / controles zullen voorlopig worden verzameld en worden aangepakt als en wanneer wij
hebben meer documentatie op dit gebied.

Bijgevoegd is een spreadsheet (voor OpenOffice of Excel) met de status van elke offset. Ik zal dit regelmatig updaten basis van feedback, interne tests en na updates van MSFS SDK.

John Dowson, 10 maart 2021

Reeds verschenen artikelen

FSUIPC7 voor dummies (A)

FSUIPC7 voor dummies (B)

FSUIPC7 voor dummies (C)