Je bandbreedte is te laag voor datastreaming


“Je bandbreedte is te laag voor datastreaming, je bent overgeschakeld naar de offline modus”

VERBETER UW BANDBREEDTE

Het bericht “Uw bandbreedte is te laag voor gegevensstreaming, u bent overgeschakeld naar de offline modus” verschijnt wanneer de bandbreedte tijdens het downloaden minder dan 5 Mbps was of als het meer dan 3 seconden duurt om een ​​scenery-tegel te laden tijdens een vlucht. 

Streamen en downloaden nemen zowel bandbreedte in beslag als ook dat zij uw verbindingssnelheid vertragen, wat problemen kan veroorzaken met Microsoft Flight Simulator. Deze vertraging treedt zelfs op als u streamt of downloadt op een ander apparaat dan het apparaat waarop u speelt. Het stoppen van streams, downloads en het uitschakelen van andere apparaten die op uw modem of router zijn aangesloten, kan uw verbinding met Microsoft Flight Simulator aanzienlijk verbeteren.

PROBLEEM VEROORZAAKT DOOR INHOUD VAN DERDEN

Als u mods hebt geïnstalleerd waarmee u iets anders dan Bing Maps kunt gebruiken, herstel dan Bing Maps  en maak alle wijzigingen die door de plug-in aan uw hostbestand zijn aangebracht ongedaan. Lees hiervoor de documentatie van de add-on en volg de instructies van de maker van de add-on.

Informatie in het Hosts-bestand bekijken
Open een verhoogde opdrachtprompt.

De snelste oplossing:

Kopiëren of typ in Windows verkenner, geef enter en open met kladblok

%windir%\system32\drivers\etc\hosts

Het Hosts-bestand configureren:
Regels die beginnen met een “#” worden beschouwd als opmerkingen in het bestand en zijn inactief. Voeg een “#” toe aan het begin van regels met host-items die u wilt deactiveren, of verwijder de regels uit het Hosts-bestand.

Wanneer u klaar bent met het configureren van het Hosts-bestand, klikt u op Bestand, klikt u op Opslaan en sluit u Kladblok.

In principe moet dit host bestand LEEG zijn;

Wanner u mod’s gebruikt die dit host bestand wijzigen, heeft dat tot resultaat dat de downloadsnelheid drastisch afneemt. Een voorbeeld is de mod waarbij gesuggereerd wordt dat het vliegen met MSFS 2020 Google Map replacement een verbetering zou zijn.

Zo moet uw host bestaand er uit zien.

https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-r2-and-2008/ff807405(v=ws.10)

211107-Upgrade Windows 10 naar Windows 11 (revised)


According to Microsoft, both firmware TPM (fTPM) and UEFI BIOS are required for Windows 11. You can manually enable these settings in BIOS or just update BIOS to the version that supports Windows 11.

Due to the UEFI requirement of Windows 11, operating system that is installed in CSM mode previously, will not be bootable right away with Windows 11 compatible BIOS default settings, until you do the following changes

Is your rig compatible with the Windows 11 requirements?

Get this file on https://github.com/rcmaehl/WhyNotWin11

Sample output

★★★Before BIOS Update★★★

Perform check the partition style and convert boot device from MBR (CSM compatible style) to GPT (UEFI compatible style) without losing any data
Note: Still backup important data before conversion

# How to check the partition style of my boot device?
1. Run Command Prompt as administrator
2. Use following command: diskpart and then list disk
3. If there is no * in the GPT column, it indicates the disk is MBR partition style

# How to convert boot device from MBR to GPT without losing data on the disk?
Run MBR2GPT in Windows OS (version 1703 or later) with Command 2/3 Prompt

Disk prerequiste

1. Run Command Prompt as administrator
2. Input two commands in this order:

> mbr2gpt /validate /disk:0 /allowFullOS
> mbr2gpt /convert /disk:0 /allowFullOS

* Disk 0 as boot device

3. Reboot System to BIOS and proceed to Windows 11 Compatible BIOS update 4.
New BIOS will enable fTPM and UEFI mode by default.
Now you can boot to OS and upgrade to Windows 11

Source: Ref. MBR2GPT – Windows Deployment | Microsoft Docs

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/mbr-to-gpt

MBR2GPT.EXE
Use MBR2GPT.EXE to convert a disk from the Master Boot Record (MBR) to the GUID Partition Table (GPT) partition style without modifying or deleting data on the disk.
docs.microsoft.com

Best safe payware solution by AOMEI

https://www.aomeitech.com/aomei-partition-assistant.html

https://www.diskpart.com/windows-11/convert-mbr-to-gpt-for-windows-11-update.html

For a error free conversion from Windows-10 into Windows-11 you need:

Verify before you go!
– a MOBO that can handle a Boot mode selection from [LEGACY+UEFI] ->UEFI

– a MOBO with TPM2.0 device selection
-a MOBO that can enable Secure Boot Support

Secure Boot Support will only become active AFTER a conversion from the Disk Partition Type MBR into GPT.


How to Download a Windows 11 ISO File and Do a Clean Install | Tom’s Hardware (tomshardware.com)

How to Download a Windows 11 ISO File and Do a Clean Install | Tom’s Hardware
(Image credit: Tom’s Hardware) The ISO file will now download to your computer. Creating a Windows 11 ISO with UUP Dump. In the early days of Windows 11 testing, Microsoft did not provide an …
http://www.tomshardware.com