Delete Generated Files (updated-2)


Do you recognize these problems?

 1. P3D takes too long to start?
 2. Transparent cockpit textures with activated panel lights?
 3. Add-on won’t launch?

Use a shortcut in the root of P3D4 installation folder.
Before you go !

 • Empty your Recycle bin in Windows…
 • and backup these 2 default folders to your desktop for later use
 • ?:\Documenten\Prepar3D v4 Files
 • ?:\Documenten\Prepar3D v4 Add-ons

What does Delete Generated Files do?
It activates %COMSPEC% /C “Prepar3D.exe -deletegenerated” and will reset P3D4 to default after a restart.

Which files and folders are removed to the Recycle bin?


Where they come from (1)? 
C:\ProgramData\Lockheed Martin\Prepar3D v4
Files and Folders: [add-ons.cfg ./. weather.cfg]

Where they come from (2)?
C:\Users\yourname\AppData\Local Roaming\Lockheed Martin\Prepar3D v4
Files and Folders:
/Controls + /Effects + /Shaders + Prepar3D_Default.fxml and Prepa3D_Default.wx

[/Controls/ ./. /Shaders/]

Where they come from (3)?
C:\Users\yourname\AppData\Roaming\Lockheed Martin\Prepar3D v4
Files and Folders: [add-ons.cfg ./. WindowDefinitions.xml]\

What do you need to restore?

 • sort your recycle bin hitting the name column.
 • restore both dll.xml ( in order to run apps started by dll.xml).
 • restore both exe.xml ( in order to run apps started by an exe in exe.xml).
 • restore simobjects.cfg (your connection with e.g.  IVAO_MTL).
 • restore both \Controls\ folders (your hardware settings).
 • restore VehicleFavorites.xml (your vehicle favorites settings).
 • Start the sim; do not activate Add-on.xml’s for the moment.
 • Check the contents of the scenery library; disable Bathymetry (Prio=1) unless you want to fly below sea level … wait for rebuilding the database.
 • ORBX Users: settings are gone … don’t shut down the sim …
  • Activate C:\Users\yourname\AppData\Local\Orbx\FTXCentral\FTXCentral.exe
   [must be version v3.3.0.6+] wait for the activation ….done.
  • Check the scenery library: FTXAA_ORBXLIBS is Prio 1.
  • Check for anomalies.
  • Run C:\P3D4\ORBX\Troubleshooter\MigrationTroubleshooter.exe
   • When installed, lines must record MIGRATED CORRECTLY, else reinstall scenery.
 • Select Options from the Scenario Menu.
  • Uncheck Pause on task switch in General/Application.
  • Bullet Ignore crashes and damage in General/Realism.
  • Set your required Display Global Settings in Options/Display.
  • Close, then …
 • Run the default flight once, shut down the sim and restart PC.
 • Select Add-ons from the Prepar3D Scenario screen.
  • Enable Add-ons 1-by-1 and test for anomalies. If so … read this.
 • Select Scenery from the Prepar3D Scenario screen
  • Add Area to add scenery manually and test for anomalies. If so … read this.
 • Remember that (as a good habit) all apps must Run as Administrator
 • More Questions? Click here.

Version 2018-10-11

Hoe maak je een add-on.xml (revised)


Download het volledige artikel en een voorbeeld van een xml-bestand van onze fsestack

Vooraf: P3D4 maakt tijdens het installeren een standaard map aan in C:\Users\jouwnaam\Documents\Prepar3D v4 Add-ons\
De bedoeling is dat makers van programma’s een Xml-bestand aanleveren om de Add-on te activeren of te deactiveren.
Dit Xml-bestand wordt geplaatst in de map …\Prepar3D v4 Add-ons\
Om bijvoorbeeld een scenery te activeren of te deactiveren als je die niet gebruikt, kan je gebruik maken van deze werkwijze en maak je geen gebruik van de Scenery Library.

notepad++_2017-11-06_20-33-26

 

Source: http://www.prepar3d.com/SDKv4/LearningCenter.php


Aanpassen van de add-on.xml

 1. Open de addon.xml
 2. Sleep in regel 7 het pad aan D:\Base\NL2000V4
 3. Druk op CTRL+F (Zoeken) en Kies tabblad Vervangen
 1. Het zoekargument is reeds ingevuld
 2. Zet nu in het vakje Vervangen door: jouw locatie van de NL2000v4 bestanden.
 3. Druk op op de knop Alle vervangen.
 4. Bewaar (CTRL+S)
 5. Klaar en controleer of de bestanden die genoemd zijn ook daadwerkelijk in jouw scenery database staan en het pad correspondeert (!).

 

 

 

Bytes -bits – FastSum – downloads


Browser werkt niet, antivirus software blokkeert en meer van dat soort ongein. Alles krijgt de schuld, maar je weet niet wat het echt is. Bij het downloaden van bestanden valt er af en toe een bit-je om. Om te controleren of een bestand wel juist is gedownload, gebruik je de MD5 Checksum. Dit is een getal dat de samenstelling van een bestand vertegenwoordigt. Dit getal zal bij de ‘ontvanger’ en de ‘verzender’ gelijk moeten zijn.


Wat er veelal ontbreekt in de community is dat er soms bestanden ter download worden aangeboden waarvan deze kenmerken onvoldoende duidelijk zijn. Je weet dus nooit of je het bestand volledig en niet corrupt binnenhaalt. Jammer toch als je net met veel moeite vele GB’s hebt gedownload en het bestand kan niet worden gebruikt. Ter controle van dit getal gebruiken we FastSum

Naast het programma FastSum heb je dus ook de MD5 Checksum nodig van het bestand dat je downloadt en wel de MD5-waarde die behoort bij het bestand zoals je dat uitleest in Windows Verkenner. Als bij de download het MD5-controlegetal niet overeenkomt met de waarde die is verstrekt, gaat het niet werken en is de download corrupt. Dat kan zijn dat dit veroorzaakt wordt door de internetverbinding. Download nog een keer en controleer.

Over bits en Bytes, bestandsgrootte en datatransfer

Introductie: | K = 1024 | k = 1000 | B = Bytes | b = bits |
Een bestandsgrootte (hoe groot een bestand is op je computer) wordt gebruikelijk gemeten in eenheden als kilobytes, megabytes en gigabytes. In dit gebruik vertegenwoordigd de “K” dus een vermenigvuldigingsfactor van 1024, zoals daar dus zijn:

 • 1 KB (een KiloByte) = 1024 Bytes (ongeveer 1000 Bytes)
  1 MB (een MegaByte) = 1024 KB (ongeveer 1 miljoen Bytes)
  1 GB (een GigaByte) = 1024 MB (ongeveer 1 miljard Bytes)

De snelheid van data transfer wordt uitgedrukt in bits en niet in Bytes. De afkortingen hiervoor zijn: (let op de schrijfwijze)

 • 1 kbps of kilobits/sec    = 1000 bits per seconde
  1 Mbps of mbps (megabits/sec) = 1.000.000 bits per seconde
  1 Gbps of gbps (gigabits/sec) = 1.000.000.000 bits per seconde.

Voorbeelden: Gigabit Ethernet kan dus snelheden van 1000 mbps bereiken.
SATA II is gedefinieerd als (SATA-300) tot 3 gbps.

De bits en Bytes: 1 Byte = 8 bits | kbps *** 0,1220703125 = KB/s |
Omdat er 8 bits in een Byte zitten, moet je om een bit-rate speed te berekenen, die eerder werd uitgedrukt als Bytes, vermenigvuldigen met 8.
Omgekeerd, als je de snelheid wilt weten in Bytes, dan moet je het totaalaantal bits delen door 8 en delen dan door 1024.

Het omzetten van KB/s naar kbps (de bit-rate van de Byte waarde) gaat als volgt:
<K> KiloBytes * 1024 = <t> totaalaantal Bytes
<t> totaal aantal Bytes * 8 = <b> bits
<b> bits/ 1000 = <k> kilobits
Als voorbeeld van een verbinding van 30 KB/s:
30 KB/s * 1024 = 30.720 Bytes per seconde
30.720 Bytes per seconde * 8 = 245.760 bits per seconde
245.720 bits per seconde (bps)/ 1000 = ~246 kbps (245.7 kb/s)

Het omzetten van kbps naar KB/s (de Byte waarde van de bit-rate) gaat als volgt:
<k> kilobits per second * 1,000= <b> totaal bits per seconde;
<b> bits/ 8 = <t> totaal Bytes per seconde;
<t> /1024 = <K> KiloBytes per seconde.
Een voorbeeld bij een verbinding van 128 kbps: 128 kbps (k) = 128.000 bits per seconde (k*1000 = b) = 16.000 Bytes per second (b/8=t), of ongeveer 15.6 KB/s

Dus een 512/128 internetverbinding geeft ongeveer 62.5 KB/s max. downloadsnelheid en 15,6 KB/s uploadsnelheid.

*** Bovengenoemde waarden en berekeningen zijn theoretisch. Bij een internetverbinding zijn er ~10 bits nodig om een enkel Byte te verschepen, dus 2 bits meer. Dit verandert de vermenigvuldigingsfactor/deelfactor van 8 naar 10.