Aanpassingen van de hap.cfg


 1. Aanpassingen in de hap.cfg
  1. Ongewild functies van AP veranderen voorkomen. Dit zijn de verschijnselen:
   -Als de Autopilot werkt en je gaat naast FSX een bestand bewerken bijv. Word of Navigraph of FSC, dan kunnen zomaar functies veranderen in FSX. Bijv. met het indrukken van de toets Grave (~“) schakelt de AP uit. Met O schakelt Hoover uit enz. Met een of andere toets-combinatie werkt plots je joystick niet meer en moet je bij Options/settings/controls een vinkje zetten. Als je een O aanklikt is plots de hover functie uitgeschakeld enz. enz.
  2. In de hap.cfg besturingen uitschakelen d.m.v. het plaatsen van een dubbel slash forward [//] of een semicolon [;] voor de regel.
  3. Doe dit niet bij Ctrl+K (IAS_DECREASE) en Shift+K (IAS_INCREASE)
  4. Ook was de heli wat instabiel en dit lijkt voorkomen te zijn door in hap.cfg de volgende wijzigingen aan te brengen:
   yaw_tc_bias    – 0.01     voeg een = teken toe:
   yaw_tc_bias=- 0.01
  5. Ook is de html tekst bewerkt van internet ( o.a. alle nummer verwijzingen verwijderd) zie  How to fly with the autopilot. Hierdoor ontstond een redelijke handleiding
  6. De Allouette van Remy ( freeware op zijn share ) vliegt uitstekend en stabiel
   (goed uitgezocht ook bij landen).
 2. De nieuwe hap.cfg ziet er zo uit::
 3. ;Version 2015-07-28 11:14
  ;pdv 2015-08-20 tekstaanpassingen: HOV UP //Keyb O    
  ;moet zijn // Keyb shift+O  enz.
  ;pdv 2015-09-10 alle toets-combinaties, 
  ;behalve Ctr/Shft+K uitgeschakeld met de semicolon = ;
  ;reden functies wijzigen ongewild bij 
  ;bestands of verkenner bewerkingen buiten FSX.
  ;pdv 2015-09-11 De heli lijkt veel stabieler als er 
  ;een = teken achter yaw_tc_bias staat
  ;een regel activeren > haal de semicolon weg aan het
  ;begin van de instructieregel
  ;
  [AUTOPILOT] 
  yaw_tc_bias= - 0.01
  allow_rht_reset
  allow_hdg_reset
  allow_ias_reset
  allow_vs_reset
  tdwn_hover_height        6
  ;hover_gsp_rate         0.004
  ;COLLECTIVE_SENSITIVITY
  ;COLLECTIVE_RATE_LIMIT
  ;COLUMN A = FUNCTION| B=KEYB |C=CTRL |D=SHFT|F=REPEAT|G=KEYs|
  ;When REPEAT= 3 then 3/18 per second = 6 repeats/seconds
  ;A       B    C   D  E  F  ;G = KEYB TOETS
  ;                          
  [INPUT]
  ;ALT      KEYB    44    0   0        ;KEYB Z
  ;VS           KEYB    45   0   0        ;KEYB X toon VS a/u 
  ;APP          KEYB    46    0   0        ;KEYB C
  ;STAB         KEYB    41    0   0        ;KEYB GRAVE
  ;HOV          KEYB    24    0   0        ;KEYB O
  ;HDG          KEYB    35    0   0        ;KEYB H toon HDG a/u
  ;IAS          KEYB    37    0   0       ;KEYB K
  ;HOV_UP        KEYB    24    0   128     ;KEYB Shft+O
  ;HOV_DOWN     KEYB    24    128 0       ;KEYB Ctrl+O
  ;HDG_LEFT     KEYB    35    128 0    3   ;KEYB Ctrl+H
  ;HDG_RIGHT    KEYB    35    0   128  3  ;KEYB Shft+H
  IAS_INCREASE   KEYB    37    0   128  3  ;KEYB Shft+K
  IAS_DECREASE   KEYB    37    128  0   3  ;KEYB Ctrl+K
  ;TRIM_LEFT    KEYB    203   0   0    3   ;KEYB LEFT
  ;TRIM_RIGHT   KEYB    205   0   0    3   ;KEYB RIGHT
  ;TRIM_UP      KEYB    200   0   0    3   ;KEYB UP
  ;TRIM_DOWN    KEYB    208   0   0    3   ;KEYB DOWN
  ;FD_DISENGAGE KEYB    41    128 0       ;KEYB Ctrl+GRAVE
  ;GO_AROUND    KEYB    34    128 128     ;KEYB Ctrl+Shft+G
  ;TDN          KEYB    20    128 128     ;KEYB Ctrl+Shft+T
 4. How To Fly with the autopilot ( Fassbender)
  PDV:  bewerking van http://www.dirkfassbender.de/AFCP/how_to_fly.html
 • Parking Brake OFF (CTRL+a)
 • Heading Bug Top index (HDG)
 •  Stabilization ON (STAB)
 • Use the BRAKE button as a FORCE TRIM RELASE if you like to fly that way.
 • F/TDN ON (F/TDN)
 • Hover 20 ft
 • Press F/TDN a second time now
 • The helicopter will accelerate and climb.
 • When passing 40 KIAS the V/S and IAS mode will engage and the settings change to 75 KIAS and 500 ft/min climb.
 • Press ALT.A (top) and set the pattern altitude (bottom-/+). The helicopter will level off when the altitude is reached.
 • Use the heading bug (HDG -/+) to fly the crosswind, downwind, base and final.
 • On final engage V/S (top)  and adjust descent ( -/+) to a nice value, disengage IAS  and reduce power.
 • Arm the TDN with F/TDN.
 • When Speed is reduced to 50 KIAS and the altitude is below 300 ft/gnd HHT will come on. When HHT is on you can reduce the height with HOV/HT (-) and land the helicopter.
 • You can also Take Off without the stabilization, but this is much more difficult depending on your FS realism setting.
 • When reaching 200 ft  AGL and 40 KIAS you can switch on the “Higher Order Modes”
 • Push the Heading knob HDG (top) and the V/S (top), adjust a nice climb (-/+).
 • Then adjust ALT.A  (Altitude acquired) (-/+) to the desired Altitude. The helicopter will level by its own.
 • If you want to fly an ILS you have to fly with HDG the intercept. Arm the localizer with the APP button.
 • The glide slope will be armed normally when the localizer is captured by pressing the G/S button.
 • The helicopter will level at 82ft AGL and will fly the present heading like the real one
 • You can activate the CR.HT (cruise height) mode (top) above 200ft AGL and you can decent down to 10 ft AGL in connection with a direction mode.
 • When on Ground switch off the stabilization (STAB )You have to have two modes active to make it work. HDG AND ALT or HDG AND IAS or IAS AND ALT.

Wil je de complete hap.cfg gemodificeerd hebben, stuur dan even een reactie:

HAP…Helikopter Auto Pilot


Op onze server staan 6 bestanden voor de helicopter Bell206B. Deze bestanden zijn nodig om een autopilot te maken in een rotorcraft.


Wat  moet je doen:

 • Ga naar: ..:\Steam\steamapps\common\FSX\SimObjects\Rotorcraft\Bell206Bp\anel (of een andere Rotorcraft)
 • Maak in deze map een kopie van het bestand panel.cfg
 • Kopieer en vervang bijgaand bestand panel.cfg in de map SimObjectsRotorcraftBell206Bpanel
 • Kopieer het bestand hap.cfg naar ..\SimObjects\Rotorcraft\Bell206B\
 • Kopieer het bestand AS532AFCP.GAU en EC225AFCP.GAU naar de FSX gauges folder -> ..:Steam\steamapps\common\FSX\gauges
 • Kopieer het bestand HAPX.DLL naar de root van FSX -> D:SteamsteamappscommonFSX
 • Start de sim en kies de Bell206B, EHEH en positie Helipad 1 of Helipad 2.
 • Omdat de gauges nog niet herkend waren in de sim, krijg je eerst  waarschuwingsschermen (geef Run en Yes) voor beide gauges:

Geef als je dit scherm krijgt -> Yes

Je staat nu op het helipad. Druk nu Shift+7 en de autopilot verschijnt.

Beschrijving van de knoppen

⦁    ALT= Altitude
⦁    ALT.A= Altitude Acquired
⦁    APP=Approach
⦁    CR-HT=Cruise Height (RHT)
⦁    CTL=Control
⦁    G/S=Glide Slope
⦁    HDG=Heading
⦁    HHT=Hover Height
⦁    HOV=Hover Mode
⦁    HOV/HTT schakelaar 12
⦁    IAS=Indicated Airspeed
⦁    NAV=Navigation
⦁    RHT=Radio (altimeter) Height
⦁    STAB=Stabilization, Master On/Off switch schakelaar 10
⦁    TDN=Transition Down
⦁    UP=Transition Up
⦁    V/S=Vertical Speed

Het eerste begin:
Wanneer je de autopilot hebt geactiveerd, brandt er een geel lampje boven de STAB-knop;
geel betekent dat de AP uit staat. Als de motor uit is, werkt dit niet.
Druk op knop 10 – de Master Switch on/off (STAB)- om de autopilot aan te zetten.
Het bovenste scherm blijft nog donker.
Let op: de draaiknopjes hebben een dubbele functie.
Druk nu op knop 12 – (HOV/HT) om te activeren. Je krijgt een aanduiding van de HHT en de HOV. Hierbij is de HHT de Hover hoogte en de HOV de Hover heading

⦁    Dus: Iedere schakelaar is verdeeld in twee delen
⦁    De top sectie is om de modus te selecteren
⦁    De onderste sectie is om de gekozen modus +/- te wijzigen
⦁    Wijzig nu de hoogte met de HOV/HT knop naar  15 FT (dit is ALT +15 !)
⦁    Wijzig de HDG naar 210 en zie hoe de heli  draait;
⦁    Zet de heli aan de grond door de HHT weer op 0 te zetten

De slider FWD/AFT regelt de voorwaartse en achterwaartse snelheid met veelvouden van 5 knots.

De slider LEFT/RIGHT regelt de zijwaartse snelheid met veelvouden van 5 knots
Door tussen de 2 pijltjes van de slider te klikken, zet je de snelheid weer op “0”.

 1e Oefening: zet de heli aan het begin van de runway. (Neem EHEH Rwy 03 of Rwy 22)
zet hem eerst in lijn met de runway, zet dan de zijwaarste snelheid op “0”en ga dan naar voren tot de holding.
⦁    Druk nu op F/TDN voor take-off; wanneer de snelheid 40 kts is gepasseerd, schakelt de autopilot op V/S 500 feet/min – de gekozen heading en klimt met 75 kts.

Na het passeren van de 1500 feet kunnen we onze gewenste hoogte aangeven in de autopilot.
Snelheid verhogen doe je met de gekozen insteling van het keyboard.  (CTRL+K en SHFT+K)
Lees onderaan hoe de keys zijn gedefinieerd in de hap.cfg
Verhoog de snelheid naar 85 kts om te klimmen.

Druk op CR.HT en dan op de top van knop ALT.A
Stel de hoogte in op 2000 FT

Keyboardinstellingen – De inhoud van hap.cfg

[INPUT]
;kolom function geeft de functie aan
;kolom keyb geeft aan welke functie is ingesteld
;kolom ## is key nummer vertaald naar toetsenbord
;kolom x >> CTRL  0= niet ingedrukt 128 = ingedrukt
;kolom y >> SHIFT 0= niet ingedrukt 128 = ingedrukt
;kolom z >> repeat
;function       keyb    ##   x   y    z
ALT             KEYB    44    0    0
VS              KEYB    45    0    0
APP             KEYB    46    0    0
STAB            KEYB    41    0    0
HOV             KEYB    24    0    0
HDG             KEYB    35    0    0
IAS             KEYB    37    0    0
HOV_UP          KEYB    24    0    128
HOV_DOWN        KEYB    24    128  0
HDG_LEFT        KEYB    35    128  0    3
HDG_RIGHT       KEYB    35    0    128  3
IAS_INCREASE    KEYB    37    0    128  3
IAS_DECREASE    KEYB    37    128  0    3
TRIM_LEFT       KEYB    203    0   0    3
TRIM_RIGHT      KEYB    205    0   0    3
TRIM_UP         KEYB    200    0   0    3
TRIM_DOWN       KEYB    208    0   0    3
FD_DISENGAGE    KEYB    41    128 0
GO_AROUND       KEYB    34    128  128
TDN             KEYB    20    128  128

;key nummers
;44=KEYB; 45=X; 46=C; 41=GRAVE; 24=O; 35=H; 
;37=K;  34=G  20=T 
;200=UP; 208=DOWN; 203=LEFT; 205=RIGHT;

 • Sample Navigation with the autopilot and a VOR
  Tune NAV1 to 110.75 (EHVK)
  E.g. fly on radial 030 outbound
  Pres NAV and the autopilot will follow the desired Radial
  Press the top section of the HDG switch to exit the NAV mode
  Tune the ILS frequency for EHVK
  Reducing speed using keyboard ( CTRL + k of SHFT + k )
  Activating the APP/GS  you can see the LOC is capturing G/S in Blue: means not captured yet
  Reduce speed to 70 kts
  Target speed to reduce is 40 kts
  Set hovering speed to 40 kts with the FWD/AFT slider
  Reducing speed now
  When height reaches 50 FT above ground level the autopilot will change to LEVELHT
  Now select hovering switch to hover
  Reduce speed to 10 leave the runway using HDG (HTT=15 ft)
  Reduce HTT to land 0 FT

Video url’s
Introduction: https://youtu.be/RyPBYUo14Lc
How to use: https://www.youtube.com/watch?v=4E1zRzLNB4w
How to install: no longer available
Helicopter Lesson 1 Basics https://youtu.be/tO7zWT_rm3M
Helicopter Lesson 2 First Flight https://youtu.be/UekPi5qjP1o

R22 Helicopter Flight Training #1 Hovering on Intro Flight

Vliegen met een Helikopter

IVAO
Type    Model
B212    Bell2012
EC20    Eurocopter EC120
EC30    Eurocopter EC130 Swiss
EC35    Eurocopter EC135
EC45    Eurocopter EC145 Swiss ambulance
GAZL    Eurocopter SA342 Gazelle
HUCO    AH-1       HueCobra
S61     Sikorky CH-124  Sea King
S76     Sikorky S76C   Spirit
UH1     Bell UH1     Huet

Het vliegen met een Helikopter


De clubdag van 19 september 2015 stond in het teken van vliegen met de helikopter. Hier lees je nog eens de presentatie die Jaap voor ons maakte.

Het vliegen met een Helikopter

Wat zijn de moeilijkhe

Wat zijn besturingsassen?

 • De meeste vliegtuigen hebben, als er geen tegenwerkende krachten zijn zoals turbulentie (wervelingen) e.d., tijdens de vlucht een redelijke stabiliteit. Dat komt door de stand van de vleugels (in V-vorm) en de plaats van het kielvlak.
 • Bij een helikopter ligt dat ander. Hier is sprake van een extra kracht die moet worden tegen gewerkt: de torsie ( Torque). Deze torsie ontstaat door de natuurwet: actie geeft reactie.
 • Door de draaiing van de rotor heeft de romp zelf de neiging om in tegengestelde richting te gaan roteren Dit moet worden opgeheven door een tegengestelde kracht.

Een video met andere rotorsystemen

Stabiliteit

 • Een ander groot verschil in stabiliteit is het het gegeven dat de rotorbewegingen moeten zorgen voor de opwaartse, voorwaartse, zijwaartse of achterwaartse bewegingen van de helikopter.
 • Een vliegtuig heeft een redelijke stabiliteit vanwege zijn vleugels, maar een helikopter bevindt zich eigenlijk op een bal lucht Door de zwaartekracht dreigt hij steeds van die luchtbal af  te glijden.
 • Als je op een skippy bal gaat staan en probeert daarop te blijven staat, zonder je te willen verplaatsen, dreig je er ook steeds van af te vallen.
 • Door steeds kleine correcties uit te voeren, blijft de helikopter op de luchtbal balanceren.
 • Geven we in een vliegtuig meer gas, dan doen we dat om het motorvermogen te vergroten,snelheid te vermeerderen en daar mee een voorwaartse beweging te realiseren. Bij een helikopter is dat niet zo.
 • Hier dient eerst een verticale kracht er voor te zorgen dat de helikopter opstijgt. Dat gebeurt door de motor een vast aantal omwentelingen te laten maken en dat naar de rotor door te geven en daarna de lift te creëren door de rotorbladen iets te laten kantelen -met het “collective”- en tegelijk het motorvermogen iets te laten toenemen.
 • Een rotorblad is te vergelijken met de vleugel van een vliegtuig en zorgt ook voor de lift.De hoek die het rotorblad maak met het vlak van draaiing is de invalshoek of pitch
 • Als er dus genoeg toeren worden gemaakt en de rotorbladen in de juiste stand staan,zal de helikopter opstijgen. Als we verder niets doen, zal de heli alleen verder stijgen. Als de vereiste hoogte is bereikt,wordt de kanteling van de rotorbladen iets teruggezet.
 • Dit noemen we de collectieve beweging. Voor deze beweging is er een aparte hendel: het “collective”. De beweging van het collective ziet er uit als een handrem in een auto.

De stuurknuppel voor de beweging van de andere assen

Assen van beweging.

 • Om de rotor in een bepaalde richting te laten kantelen gebruiken we de stuurknuppel.
 • Door de bladen tijdens de rotatie cyclisch een andere invalshoek te laten maken gaat de rotor kantelen in de richting van de beweging van de stuurknuppel.]

Een kleine vlucht maken

 • Maak uiteraard eerst een vliegplan, met een bestemming, vlieghoogte en cruisesnelheid
 • Uit voorgaande verhaal zal duidelijk zijn, dat de besturing van een helikopter altijd met kleine bewegingen moet gebeuren. Nooit grote wilde bewegingen.
 • Na de clearance van de tower starten we de motor en laten de rotor op toeren komen. we bewegen de collective naar boven en geven een klein beetje gas bij (dit laatste kan niet in flightsimulator de gashandel is de collective). We blijven nu stil hangen op ca 10 ft
 • Bij normaal vertrek stijgen we langzaam naar ongeveer 10 ft om vandaar te taxiën naar het startpunt. Als we op een plek staan buiten jet vliegveld gaan we gelijk wat hoger. We hangen nu stil op bijvoorbeeld 100 ft maar we willen natuurlijk wel vertrekken. Eerst moet het toestel in de juiste richting wijzen. Door de staartmotor kunnen we de richting waar de romp naar toe wijst, aanpassen (heading). Dit gebeurt via de pedalen.
 • Dan willen we echt vertrekken. We zullen dus een voorwaartse kracht moeten ontwikkelen. Dat gebeurt door de gehele stand van de rotorschijf te laten kantelen in de richting waarheen we willen vliegen (cyclic).
 • De heftkracht van de rotor wordt dan verdeeld in een opwaartse en voorwaartse kracht. Hierdoor wordt de lift omhoog minder. Door wat meer gas te geve, wordt het motorvermogen verhoogd en wordt de lift weer gecompenseerd.
 • Omdat het totale motorvermogen toeneemt, zal ool de torsiekracht toenemen. Vandaar dat de staartmotor dit moet compenseren. De piloot bedient de staartmotor met de voetpedalen.
 • Een helikopterpiloot heeft  voor de besturing tot zijn beschikking:
  • gashendel – voor het vermogen (of FADEC)
  • collective – voor de lift van de rotorbladen en het in de lucht blijven
  • cyclic – voor de invalshoek van de rotor – het verplaatsen in het horizontale vlak
  • voetpedalen voor de staartmotor –  de richting waarin de romp  wijst.

De landing

Het landen zal ook anders gaan als bij een vliegtuig. Gebruikt een vliegtuig een landingsbaan om op de grond al uitrijdend en remmend zijn snelheid te verliezen, een helikopter kan pas landen als zijn snelheid nul is. De heil dient dus in de lucht als zijn snelheid kwijt te raken.

Als we dit tijdens het vliegen doen, zien we dat we gaan stijgen. We compenseren dit door het collective te verminderen. Zodra we langzamer gaan vliegen, gaan we door verminderde hoeveelheid lift, dalen en zorgen we ervoor dat we op 100 ft de snelheid kwijt zijn (decision height). Desnoods maken we een extra rondje.

Er zij 2 methodes: de hover en de flare methode:

Hover methode: hierbij wordt bij het aanvliegen van d bestemming allen snelheid terug genomen op de zelfde hoogte. Pas boven de langsplaats wordt door het verminderen van het collective de hoogte teruggebracht. Net boven de grond wordt even opgevangen met extra pitch/collective/gas.

Flare methode: Hierbij wordt een combinatie gemaakt van aanvliegen, snelheid verliezen en hoogte verminderen. Hierbij is de bedoeling om boven de landingsplaats op ongeveer 5 ft hoogte geen snelheid meer te hebben en daarna de landing uit te voeren.

Door zorgvuldig te doseren met collective/gas en X-as dienen we boven de landingsplaats te hoveren en door langzaam gas terug te nemen de heli te laten dalen. Via de Z-as kan eventueel de richting van de helikopter worden gewijzigd. Steeds kleine correcties toepassen totdat de helikopter op de grond staat.

Zoals in het kort beschreven, is dit het vliegen met een helikopter. Een zeer complexe materie. Logisch dat het leren beheersen van een helikopter, ook in flightsimulation, een tijdrovende zaak is. Maar door veel te oefenen (en te crashen) zal langzaam het gevoel van de juiste besturing komen. Van elke crash leer je en gelukkig gaat dat in flightsimulation zonder lichamelijke of materiële schade.

Vliegen met de heli op een paar honderd voet boeven een aangename scenery is een plezierige manier om de scenery te bewonderen. Het is dus de moeite waard om hiervoor de tijd te nemen.


Instellingen in FSX_SE

 • Belangrijk is dat de instellingen van de joystick of yoke en pedalen worden aangepast. We nemen als voorbeeld de Rotorcraft Bell
 • In de Aircraft>Realism Settings>Settings-RealismCurrent realism settings: Hard
 • In de sectie Flight model moeten alle slider geheel naar rechts. Daarna de slider van General 1 tik terug.
 • In de sectie Crashes and damage op Ignore zetten (dit werkt niet bij missions !)
 • Onder Engines zowel Enable automixture als Unlimited fuel  aanvinken
 • De functie Autorudder in de sectie Flight controls moet worden uitgezet.
 • Tevens moeten de gevoeligheden van de assen worden aangepast. Via Options>Settings>Controls>tab CALIBRATION> sectie Sensitivity and null zone > met Advanced controls gekozen, gaan we in de tab CALIBRATIONde gevoeligheid van alle assen op maximaal zetten en de nul zones op minimum.
 • Vergeet niet om ook de rudders pedals op deze wijze te kalibreren
 • Wil je FSUIPC gebruiken om de assen te configureren, zorg er dan voor dat bij alle assen de middelste Set op nul staat en dat de waarde van de Slope voor de assen op maximale positie waarde van de Response curve staat. Zo heb je de beste besturing. Vergeet niet om het vinkje  bij Enable controller uit te zetten bij het gebruik van FSUIPC.
 • Helikopters zijn bij uitstek instabiel en zullen steeds met kleine correcties bijgestuurd moeten worden. Een grote null zone op de joystick maakt dat bijna onmogelijk.

De HAP – Helikopter-Auto-Pilot.

 • Aangezien het vliegen in FSX-SE niet eenvoudig is en we toch van de helikopter en de omgeving willen genieten, hebben we een autopilot aan de Jet Ranger toegevoegd.
 • Als het goed is hebben jullie die reeds ingebouwd met de hulpmiddelen die zijn aangereikt.
 • Wil je een volledige uitleg van de aerodynamics van een helikopter, lees dan even hier

Tot slot nog een interessante website met veel illustratieve video’s:

The video below is an introduction to Helicopter Flight Controls, demonstrated in a Robinson R22 helicopter, covering the collective, cyclic, and anti-torque pedals: