FAQ Randapparatuur


Q: Mijn apparaat niet wordt ondersteund; wat betekent dat?
A: Niet-ondersteunde apparaten betekent dat MSFS geen standaard invoer-voorinstelling voor dit apparaat biedt. Dat betekent dat er standaard geen opdrachten op zijn toegewezen noch een afbeelding met zijn knopaanduiding beschikbaar is. In de meeste gevallen, als het apparaat wordt herkend door de simulator, kan je het nog steeds gebruiken, maar je moet je eigen invoervoorinstelling maken. De lijst met ondersteunde apparaten zal zich in de tijd uitbreiden.

Q: Waarom is in de bedieningsinterface is alles leeg?
A: Het apparaat wordt waarschijnlijk nog niet ondersteund door MSFS. In dit geval biedt de sim geen standaardtoewijzing voor het apparaat, maar u kunt nog steeds uw eigen toewijzing maken.

Q: Zullen mijn eigen voorinstellingen worden meegenomen met een update?
A: Ja, maar als er door de update nieuwe commando’s aan de lijst zijn toegevoegd, moet je deze voor elk van je voorinstellingen zelf in kaart brengen.

Q: Wat is een toewijzingsconflict en moet ik deze vermijden?
A: Er treedt een toewijzingsconflict op wanneer twee of meer opdrachten zijn toegewezen aan dezelfde toets, knop of as. Wanneer dit gebeurt, toont de sim een ​​waarschuwing, maar weerhoudt je er niet van om verder te gaan.
Omdat de sim een ​​contextsysteem gebruikt om zijn invoerlijst te structureren, zouden de meeste conflicten geen probleem moeten zijn. Indien de conflicterende toewijzingen in dezelfde context zijn, bijvoorbeeld rolroeren en liftcommando’s, zullen deze beide commando’s tegelijkertijd actief zijn. Dit kan leiden tot vreemd of ongewenst gedrag in de sim.

Een aanduiding van een toewijzingsconflict.

Q: Wat is het verschil tussen een as-opdracht en een digitale opdracht (aan/uit) (bijv. “Throttle axis vs. “Decrease Throttle” & “Increase Throttle”)?
A: Digitale commando’s zijn bedoeld om te worden toegewezen aan toetsen of knoppen, zoals een toets op het toetsenbord, of een knop van de muis, gamepad, enz. De functie in de sim is alleen aan OF uit en dus niet aan EN uit. In feite is dit de functie die is toegekend aan het default toetsenbord. Andere mogelijkheden heb je met FSUIPC7 en LINDA. As-opdrachten zijn bedoeld om te worden toegewezen aan analoge apparaten, zoals een joystick, een gashendel of de analoge sticks van een gamepad. As-commando’s worden altijd als zodanig aangeduid in hun naam (bijv. Throttle axis, Brake Axis, Elevator axis…)

Q: Kan ik toetsencombinaties voor meerdere apparaten toewijzen (bijv. muis + sneltoetsen)?
A: Dit kan nog niet.

Q: Ik zou graag meer controle willen hebben over de gevoeligheidscurves van de assen.
A: Deze functie is aanwezig. Kies de knop SENSITIVITY. Lees ook het artikel over de gevoeligheid van de assen op deze website.

Q: Kan ik een voorkeuze toewijzen aan een aircraft of aan een livery van die aircraft?
A: Nog niet, maar dit is ter overweging voor een toekomstige update.

Q: Is er een kalibratietool in de simulator?
A: Nee, MSFS gebruikt momenteel de Windows-kalibratiegegevens voor elk apparaat. Dit is iets ter overweging voor voor een toekomstige update. Lees ook het artikel op deze website hoe je de hardware kalibreert.

Q: Het roer (of een ander stuuroppervlak) gedraagt ​​zich vreemd in het spel. Wat moet ik doen?
A: Controleer eerst de kalibratie in Windows van de hardware. Controleer daarna de instellingen in ASSISTANCE. Controleer of het roer geen dubbele toewijzing heeft (bijvoorbeeld op de joystick en op de roerpedalen). Ook het aanpassen van de SENSITIVITY van de as kan hierbij helpen.

Q: Is er een overzicht van de standaard toetsenboard opdrachten?
A: Je vindt de meest recente overzichten van alle aan de sim toegekende standaardopdrachten in een Excel-overzicht. Je kunt deze ophalen van onze FSE-PUBLIC STACK. Kijk bij \FSE-PUBLIC\Alles over MICROSOFT FLIGHTSIMULATOR 2020\CONTROLLERS\KEYBOARD COMMANDS

Gevoeligheid van de assen


OPTIONS-CONTROLS-SAITEK PRO FLIGHT RUDDER PEDALS (PROFIEL NAAM)

In MSFS is er voor alle assen die je gebruikt een SENSITIVITY menu. Daarmee regel je de wijze waarop de assen reageren door de mechanische druk die je aanbrengt (remmen, sturen) en de wijze waarop deze signalen worden doorgegeven aan de sim. In de bovenstaande en onderstaande afbeelding zijn de X-as het linker rempedaal, de Y-as het rechter rempedaal. De Z-as vertegenwoordigt de roerbeweging, resp. de beweging van het neuswiel.

We nemen en eenvoudige C172 of C152 en gaan naar Ramp 1 Parking op EHEH en zetten dit als vertrekpunt; kies FLY en READY TO FLY en taxi nar het parkeerterrein voor je.

.. wat er allemaal al niet kan ..

Er zijn 3 assen met ieder hun “instellingen en “gevoeligheden” en die behoren tot het profiel dat je gekozen hebt.

LEFT BRAKE AXIS – Joystick L-Axis X en RIGHT BRAKE AXIS – Joystick L-Axis Y

RUDDER AXIS – Joystick R-Axis Z

  • SENSITIVITY –
  • SENSITIVITY +
  • DEAD ZONE
  • NEUTRAL
  • EXTREMITY DEAD ZONE
  • REACTIVITY

Als default zijn de instellingen van deze 6 instelmogelijkheden als 0-0-0-0-0-100 (in %). Maar wat doet wat? Er zijn de volgende instellingen: (de Y-as geeft hierboven de default waarden weer). We nemen de X-as om te zien wat er gebeurt bij het wijzigen van de instellingen. Zet de waarden naar links en naar rechts en kijk naar de grafische voorstellingen van de as en stel je voor hoe de sim daarop reageert.

LEFT BRAKE X-as: wanneer de SENSITIVITY beiden op 0% staan, zie je een lineair verloop van de curve. Een schuine -45 graden- lijn omhoog die overeenkomt met de lineaire beweging van je linker voetpedaal. Wil je met een kleine beweging van het voetpedaal MEER remdruk introduceren, dan moet de curve aan het begin dus sneller stijgen. Je bereikt dat door de SENSITIVITY op bijv. -70% in te stellen.

DEAD ZONE: hiermee geef je aan over welk bereik van de as er GEEN verandering optreedt. Bij de BRAKES is een dead zone ongewenst, dus laten we die op 0% staan. Bij het roer kan je een 10% dead zone instellen.

NEUTRAL: met deze instelling maak je een curve in de gevoeligheid. Voor het begrip zet je de instellingen van de LEFT BRAKE nu op +49% -49% 0% 80% 0% 100%. Taxie naar het veld dat voor je ligt (of je bent er al) en probeer de reminstellingen uit.

EXTREMITY DEAD ZONE: met deze instelling vlak je het bereik van de gekozen instellingen af. Probeer maar eens met de Z-as (rudder) en probeer een volledige cirkel te draaien met deze instelling op 30-50-70% en een toerental van 1000 rpm.

REACTIVITY: dit percentage geeft aan hoe snel de gekozen instellingen (en dus je aangelegde mechanische beweging) invloed hebben op je besturing van bijv. de remmen. Met een lage reactivity (5%) kan je dus geen snelle bewegingen maken.

Sample Saitek Rudder pedals configuration for C172

Ga aan de slag en maak het verhaal zelf af voor de elevators en ailerons en ook wellicht voor een as waarmee je de elevator-trim bedient. Voor bediening met een draaibare joystick geldt uiteraard hetzelfde verhaal.

Nogmaals: alle instellingen die je met de SENSITIVITY inricht, zijn gekoppeld aan het gekozen profiel. Heb je dus verschillende kisten die je veel vliegt, maak dan van de default een kopie met PRESET MANAGER en sla die op als de naam van de aircraft.

Sample Joystick Hotas Warthog – Ailerons X-axis – Elevators – Y-axis for C172

bekende gebreken

Aangemeld bij MSFS: 28 mei 2021: In zeldzame gevallen tijdens een vlucht, wordt de positie van de assen gereset naar 50% na het verlaten van het pauzemenu. Tijdelijke oplossing: bij ondervinden van problemen ga je in de vlucht met [Esc] naar CONTROLS en kies je een controller, klik vervolgens op de knop SENSITIVITY om de gevoeligheidsopties van dez controller weer te geven en de positie van de assen van je controller aan te passen. Dit probleem is momenteel in onderzoek en het zal in een komende patch worden opgelost. Het is dus handig dat je een schermafdruk maakt van je controller-instellingen.

Kwaliteit van de gebruikte controllers

.. alle waar naar zijn geld .. en voor degene die het ooit hebben meegemaakt: de krakende volumeregelaar van de radio ? Natuurlijk was dat de potentiometer die daarvan schuld had. Vuil geworden koolbaan en dito zilveren voeler die de ohmse waarde moest aflezen en daarmee bepaalde hoe hard het volume ingesteld kon worden. Aan kraken geen gebrek en een spuitbus Kontakt 60 bracht vaak uitkomst. Zo ook in de fabricage van joysticks, throttles en rudders. De eenvoudige versies zijn allen uitgerust met de bekende potmeters en allerlei handige asjes om de draaibare toestand te creëren. Ook hier na verloop van tijd, kraken geen gebrek en heb je dus vaak genoeg geen stabiele toestand. Wil je daar van af? Investeer dan in een merk dat gebruik maakt van contactloze overdracht (magnetisch of hall effect sensor).

Dit is je rudder interface ..

Kalibreren van de hardware


Voordat je de hardware gaat gebruiken, moet je deze kalibreren. Dat doe je in Windows (met de sim uitgeschakeld).
Druk op de Windows-key en type CONTROL
Kies Control Panel en daar Hardware and Sound

In Hardware and Sound kies je Devices and Printers

In Devices and Printers zoek je de hardware op die je wilt kalibreren.

Selecteer met rechtermuis de hardware en dan in de pop-up Game Controller Settings en vervolgens bij Gamecontrollers de gewenste hardware.

Kies Properties van deze hardware en dan Settings in het volgende scherm en daarna Calibrate. Voer de opdrachten van de Wizard uit, pas toe en sluit af. Overige gevoeligheidsinstellingen doe je in de sim in OPTIONS/CONTROLS en dan gebruik je de knop SENSITIVITY