FBW Installer v 2.0.0 en aankomende functies


Bron: FBW

Nieuwe experimentele versie
We hebben een nieuwe experimentele versie gepubliceerd in ons installatieprogramma en
voor directe download op onze website. Deze nieuwe versie biedt een preview van ons
aanstaande aangepaste FMS, met herschreven vluchtplanbeheer en aangepaste LNAV-mogelijkheden.
Meer informatie over experimenteel is beschikbaar in onze documentatie HIER.

Installeer v2.0.0
Ons installatieprogramma is bijgewerkt naar v2.0.0. Hoewel de grote versiewijziging
aanzienlijk lijkt, bestaat deze voornamelijk uit backend-verbeteringen.

 • Opmerkelijk zijn de volgende wijzigingen:
  • Installatiemethode gewijzigd van Electron-Forge/Squirel naar electronbuilder/NSIS om toekomstige geheugenlekken tijdens de update te voorkomen
  • Verwijder geconverteerde livery-pakketten als conversie is mislukt
  • Hernoem #help naar #support om de huidige Discord-kanaalnaam over te nemen
  • Vraag de gebruiker om de map ‘Community’ handmatig in te stellen als deze niet kan worden gevonden, corrigeert foutmelding
  • Update tekst “Experimentele” versie voor A32NX
  • Deze update wordt automatisch uitgevoerd wanneer u uw installatieprogramma start.

Kenmerken van de week
Deze week zijn enkele functies of verbeteringen samengevoegd in de nieuwste ontwikkelingsversie van het vliegtuig.

 • Verbeterde pitch/C* en ALT* FBW/AP wetten
 • Pagina met EFB-instellingen met tabbladen
 • Dubbele instellingen in MCDU en EFB verwijderd. Alle instellingen zijn nu
 • aanwezig in de EFB
 • Herschreven FUEL SD-pagina
 • Vertalingen toegevoegd voor enkele interactietooltips
 • Problemen opgelost met sommige interacties in de cockpit
 • Probleem opgelost met pushback starten zonder commando op de EFB Ground Services-pagina
 • Verbeterd gedrag van de olietemperatuur op de pagina MOTOR SD

Lopende werkzaamheden

 • TCAS en AutoTCAS
 • EFB-verbeteringen
  • Permanente navigatie op subpagina’s
 • Secundaire opstartparameters van de motor – Olie PSI, kwaliteit en temperatuur,
 • N1- en N2-trillingen
 • Ondersteuning voor handmatige drukregeling
 • Aftapsysteem
 • Aangepast brandstofsysteem
 • Custom Flight Plan Manager en LNAV – nu in openbare tests via
 • experimentele versie
 • Aangepaste FMS-refactoring en vroege VNAV-functies (pseudowaypoints, enz.)
 • Herschreven ND in ReactJS

4NIX Deel 4 MCDU – DIFSRIP


In deel 4 van 4NIX gaan we de eerste instellingen aanbrengen in de MCDU.
We gaan een eenvoudige manier uitleggen hoe je de MCDU instelt en wat je moet doen. Niet alle knoppen in de Asobo A320neo zijn actief en daarom vind je soms INOP bij het bedienen van een knop. Bij de FBW A32NX zijn er meer mogelijkheden. Als geheugensteuntje bij het inrichten van de MCDU gebruiken we de term 
D I F S R I P.

D I F S R I P staat voor de volgorde van handelen: 
Data, Init A, Flightplan, 
Sec Flightplan, Radio Nav, Init B en Performance.

We weten inmiddels dat wij naar ROME vliegen en hebben een vluchtplan gemaakt in SimBrief. Dit SimBrief-plan heb je nodig om de gegevens in de MCDU in te brengen en de vlucht te kunnen volgen. Je opent de MCDU met CTRL+5.
MCDU MENU –> L1 <FMGC (REQ)
Je controleert eerst of je een actuele AIRAC bezit.


DATA: controle van de IRS
INIT: FROM TO: Voor deze vlucht is dit EHEH/LIRF. (Denk aan de slash); zet nu de DEP/DEST in het veld met R1. Je krijgt op de display EHEH/LIRF NONE en RETURN.
Een lege pagina betekent dat er geen informatie is.

Kies RETURN met L6. Dit geeft je een INIT <–> pagina. ALTN/CO RTE: Neem dit over uit SimBrief
FLT NBR: dit is je vluchtnummer;
COST INDEX: dit getal neem je over uit SimBrief [OFP]; zet de COST INDEX in met L5
CRZ FL/TEMP: ook deze getallen neem je over uit SimBrief met L6 (350); de TEMP wordt door de MCDU ingevuld.

Ga nu naar de tweede pagina van INIT met de –> toets.
Op deze pagina vullen we het ZFW/ZFWCG en BLOCK in.

*ZFW / ZFWCG = Zero Fuel Weight and Center of Gravity.
Dubbelklik op R3

*BLOCK=  Fuel on board, in 1000. 0 KG e.g. 10.6 voor10640 KG)
Vul in 10.6 met R2

Je krijgt nu de pagina INIT FUEL PREDICTION

Wanneer je onverhoopt bij een andere vlucht de waarde van ZFWCG niet krijgt, moet je deze waarden handmatig invoeren.

CENTER OF GRAVITY

Ga daarvoor naar de CUSTOM TOOLBAR en druk op de FUEL icon Je krijgt dan rechtsboven de waarde in % van de Center of Gravity (21,6)

ZERO FUEL WEIGHT

Bekijk het vluchtplan en corrigeer de ZFW, ZFWCG, BLOCK, COST INDEX, CRZ FL/

KLIK OP DE AFBEELDING OM TE VERGROTEN – VLUCHTPLAN SIMBRIEF

simbrief– OFP

KLIK OM TE VERGROTEN – SIMBRIEF – [OFP]

Tot slot van deze episode: zorg dat je bekend bent met het maken van vluchtplannen met SimBrief. Je zal er veel profijt van hebben. Maak gebruik van de HELP van SimBrief en met name het Interactive OFP Sample. Daar krijg je al “hooverend” alle informatie over de teksten en de getallen.

Een voorbeeld van de interactieve modus van SimBrief [OFP]

Het volgende deel 4NIX Deel 5 MCDU instellingen F-PLAN: hier gaan we de route inbrengen in de MCDU. Bereid je voor op de routestring. Ga naar 4NIX Deel 5 MCDU instellingen.


4NIX Deel 3 Van Cold & Dark naar MCDU


Hello Captain,
In deel 3 van 4NIX gaan we van Cold & Dark naar de MCDU. Je zal inmiddels gemerkt hebben dat wanneer jouw toestel op een RAMP staat, je altijd in Cold & Dark opkomt. Dit in tegenstelling tot een positie op een runway, want daar sta je met draaiende motoren, klaar voor vertrek. Bijna logisch, toch?

Okay, dit is EHEH Gate S13; zorg dat je niet ‘s-avonds in Live weather opstart, want dan kan je wel eens in het donker belanden. En zo “dark” hoeft het nu ook weer niet. In Live Weather en C&D is de CUSTOM TOOLBAR bereikbaar en kan je dus ook de tijd aanpassen. Op de afbeelding hierboven gebruik je het 2e icon van rechts.

Druk op CTRL+8 om het overhead panel te openen en luister naar de geluiden. .. een hoop geklingel en geklats .. ’t is net echt ..

 1. Zet beide BAT 1 en BAT 2 aan; hier begint het mogelijk gelijk al te piepen ..
 2. Zo ja, ga dan met CTRL+1 naar de cockpit en zet het MASTER CAUT alarm af.
 3. Zo niet, Zet de external power ON EXT PWR (bleep-bleep-bleep ..).
 4. Zet de brandstofpompen aan: in de volgorde
  | L TK PUMPS 1 & 2 | R TK PUMPS 1 &  2 | CTR TK PUMP 1 & 2 |
 5. Zet de Navigation lights ON (NAV & LOGO)
 6. Zet BEACON op ON .. iedereen buiten kan nu zien dat er gewerkt wordt. Wanneer de STROBE op AUTO wordt gezet, gaat de STROBE automatisch aan als er geen druk meer op de hoofdwielen staat. Hierdoor kunnen piloten niet vergeten deze aan te zetten bij het  opstijgen. De positie ON is een stand om de STROBE om welke reden dan toch aan te zetten. (Met dank aan Remmert D.)
 7. Wanneer je nu in de cockpit kijkt (CTRL+1), blijkt dat de PFD en ND niet beschikbaar zijn en de MCDU geeft .. GPS PRIMARY LOST…
 8. Ga terug naar het overhead panel (CTRL+8). Ga links boven naar het ADIRS panel en zet de 3 schakelaars op NAV; de volgorde is vermeld boven de draaiknoppen. De IRS wordt nu “aligned”. Dit duurt een aantal minuten en je kan dit verloop waarnemen op het ENGINE/SYSTEM display. GPS PRIMARY verschijnt op de MCDU.
 9. Intussen kunnen we leuk even de activiteiten van de POWER SUPPLY, BAGAGE SERVICE, RAMP CONNECTION en CATERING waarnemen.
 10. Open EXTERNAL VIEW en dan de CUSTOM TOOLBAR en kies voor het ATC venster. Vervolgens kies je een van de opties die je wil zien.

Je komt met CTL+5 naar de MCDU. Dit is het eerste scherm dat je ziet en dit geeft de Status van de aircraft weer. Voer de opdracht uit die op de display staat <FMGC (REQ).

Mocht je tijdens het programmeren de weg kwijt raken, denk dan aan DIFSRIP en de MCDU MENU toets brengt je terug naar het begin.

De toetsen links en rechts van de display zijn zoals gebruikelijk benoemd als LSK1./.6 en RSK1./.6 (Left Selection Key/Right Selection Key)
Met de pijltjes toetsen kan je verticaal scrollen (als er iets te scrollen valt) en met de liggende pijltjes scrol je horizontaal door meerdere pagina’s van een keuze.

De onderste regel is het “SCRATCH PAD”; maak dat leeg met CLR

Tot zover allemaal redelijk recht toe .. recht aan.

MCDU MENU

Over de inhoud van de display:
-A320-200 (staat er iets anders, dan zit je in het verkeerde toestel 😉
-L1: ENG: motortype LEAP – 1A26
-L2: ACTIVE NAV DATA BASE- 22APR-19MAY—–AIRAC
deze gegevens komen beschikbaar bij het gebruik van de NAVIGRAPH navdata-beta applicatie die de MCDU voorziet van actuele informatie .

Wanneer je deze applicatie niet gebruikt, werkt de MCDU wel, maar zijn eventuele ontbrekende of foutieve gegevens niet gecorrigeerd. De applicatie van NAVIGRAPH is een bèta versie. Je hebt een actief Navigraph Ultimate- of FMS Data-abonnement nodig om deze app te laten werken. Lees dit bericht van NAVIGRAPH over wat deze app voor je doet.
.. en hier scheiden zich de wegen van de gamers en de simmers ..

-L3: SECOND NAV DATA BASE: <-25MAR-21APR; dit is de vorige AIRAC
-L4: N/A
-L5: CHG CODE [ ]
-L6: IDL/PERF: +0.0/+0.0
– SCRATCH PAD : staat er “GPS PRIMARY LOST: dit kan je wegklikken met CLR toets,  maar dan wel, mocht je dat vergeten zijn, even linksboven op het overheadpanel de 3 knoppen van ADIRS rechtsom en de correctie laten uitvoeren . Bij een volgende startup kan je dat dus beter in een keer op het overhead panel inzetten.

Dan gaan we in deel 4 van 4NIX naar de INIT pagina’s.

Ter voorbereiding daarvan kan je je het best nog even verdiepen in SimBrief en maak alvast even een plan van EHEH naar ? Als goede lezer weet je waar we naar toegaan.
Dank je voor de aandacht en heb je vragen, geef dit dan aan als reactie op dit bericht.