IvAc ATC Client Set Up


nlDeze maand gaan we wat extra aandacht besteden aan IVAO. Deze pagina gaat over hoe je de IvAo virtual ATC Cliënt installeert en welke plaatjes je voorbij ziet komen.

(Om met IvAo te werken, moet je wel een IVAO- account hebben).

  • Download allereerst het bestand ivac-v1.2.4-b225.zip en unzip dit.
  • Je krijgt een executable met dezelfde naam en om te installeren, klik je rechts en installeer je als Administrator.
  • Volg de plaatjes en kijk goed bij de laatste…

gbThis month we will pay a little extra attention to IVAO. This page is about how you install the IvAo virtual ATC Client and which images you see coming.

(To work with IvAo, you must have an IVAO account).

First download the file ivac-v1.2.4-b225.zip and unzip this.
You get an executable with the same name and to install, click right and install as Administrator.
Follow the pictures and look closely at the last …
We assume that you have already installed TeamSpeak2.


ivac01.JPG

ivac02.JPG

ivac04.JPG

ivac05.JPG

ivac108.JPG

ivac109.JPG

ivac110.JPG

ivac07.JPG

ivac11.JPG

ivac12.JPG

ivac13.JPG

nlVoordat je op Finish drukt, weet dan dat je de IVAO Beginners Manual eenmalig ziet. Deze IVAO Beginners Manual tutorial toont je de Controller First Steps en is daarna nogmaals te lezen met deze link: https://www.ivao.aero/training/first_steps/atc.asp

gbBefore you press Finish, know that you see the IVAO Beginners Manual once. This IVAO Beginners Manual tutorial shows you the Controller First Steps and can then be read again with this link: https://www.ivao.aero/training/first_steps/atc.asp