FSCommander Network Scenery Configuration


There’s the network trick!
In this article we deal with 2 PC’s: [1] Server PC and [2] Client PC;
PC[1] runs FSX-SP1SP2 on OS-W7 and PC[2] runs FSC9.1 on OS-XP-SP2

When you want to run FSCommander for the first time, the first thing you have to do is to run the database manager. Since FSX is running on PC[1] and the scenery information is also there…you must tell FSCommander (on PC[2]) where to find the scenery information.

Step 1: go to the Client-PC (where you installed FSCommander) and copy the file FSCFSXCFG.exe Then paste this file into the root of FSX (on the Server-PC).
The root of  FSX is standard: C:/FSX or D:/FSX
After copying this file,  run this file and you get this picture:fscfsxcfg.jpg

Click OK and then the message appears: The file scenery.cfg was successfully copied into your FSX folder where the database manager can read it.
OK, so far so good.  Press Exit and check in the root of FSX, if a new file scenerycfg.fsc exists. OK ? Well done. Now, in order to be able to read this file as from the Client-PC, you need a network connection between the 2 PC’s.

Step 2: First you need to “share” the FSX-folder with the network; Therefore go to the Server PC with Windows Explorer to C:FSX.
::Right click this folder path>> Share with >> Advanced sharing;
::On this page, again press Advanced sharing button and on the next page, check the box: Share this folder
::A share name appears: FSX; Apply, OK; Close; Done! (You may want to give it another name…)

Step 3: Now go to your Client PC’s desktop:
:: Right click My Computer:
:: Make Network connection: e.g. Station Z: (or whatever)
::Browse and find the shared folder you just made on the Server-PC.
::If all the setting were OK, than you will see the root of FSX on your Client-PC; OK

Step 4: Checking network connections
If there is no connection…
:: reminder >> if you used a password on the W7 Server PC…if you did:
:: when you’re making a network connection on the Client-PC to a W7 machine using a log on password, you must use this password to establish a connection once; check the box to get connected next time automatically;
:: if you get connected now, you must type your password once again; done!

Step 5: start the database manager first on the Client PC: FSCDbManager.exefschost12.jpg

In ‘Airports Updates’ you will see:
Select Flight Simulator Path here! and Select Scenery Library Path here!
:: Now select the paths in both areas; the screen will tell you if you do this right! You must tell the machine where to find the root of FSX and the new born file scenerycfg.fsc ! And that was on the server PC  seen from the client e.g. drive X:
:: After selecting the correct paths, you now can update the database contents… it takes a while to complete, so be patient.

Step 6: Check, check, check…double check! 
Another check could be in the folder ..FSC90DatabaseFS10
. There you find the contents of the database AND the updates (.fsc /.old)

WARNING: the database contents is read from the file scenerycfg.fsc as explained in Step 1. This file is NOT equal to scenery.cfg as in the root of FSX!

Remind that whenever you change or add sceneries in FSX, you MUST run the database in order to be up to date, and you may want to check these .fsc files out on changed file sizes.

That’s all there is! Still questions? Go to Contact and send me a message!

Netwerk met FSX-SE & P3D


Enkele weetjes  voor het gebruik van FSCommander op een laptop of andere pc in jouw locale netwerk. Wanneer je FSCommander geïnstalleerd hebt op een 2e PC (we noemen dit de Client) zal deze Client de PC (we noemen dit de Server), waarop FSX of P3D draait, moeten kunnen “zien” en met elkaar “praten”.fsc9-1.jpg

Dit is de standaard procedure voor het opzetten van een Flightsim PC [Server] met Wideclient en waarbij FSCommander op een 2e PC [Client] draait.

 1. Download de laatste versie van FSCommander. Deze is uitgerust met bestanden voor zowel FSX als P3D, als het gaat om het aanmaken van een FSC database.
 2. Installeer FSC9.x op de 2e PC [Client] in de root van de schijf in map../FSC9 en niet in ../Program Files!
 3. In de installatiefolder ../FSC9 vind je een bestand FSCP3DCFG.exe en FSCFSXCFG.exe
  Kopieer dit bestand FSCP3DCFG.exe naar de installatiefolder van P3D PC [Server]
  Heb je alleen FSX, kopieer dan FSCFSXCFG.exe naar de root van FSX,
 4. Na het kopiëren start je dit bestand in de [Master] op. Je krijgt een schermpje  “::::::::::::: Scenery Library Network Tool. Kies OK.
 5. Na OK, krijg je de melding dat “The file scenery.cfg was successfully copied into bla bla…” Druk op Exit. Er is een bestand gemaakt: “scenerycfg.fsc” dat in de root van FSX of P3D staat. Dit bestand wordt straks vanaf de [Client] opgehaald.
 6. BELANGRIJK: er kan alleen maar gecommuniceerd worden tussen [Server] en [Client] als beide pc’s in dezelfde werkgroep opgenomen zijn. Controleer dit eerst en pas zo nodig aan. (Rechtermuis op Computer>Eigenschappen>)
 7. Ga nu naar de [Client] en maak een netwerkverbinding met de [Server] en wel met de schijf (en niet de folder !) waar FSX of P3D op draait. Is de [Master] voorzien van een gebruikersnaam en wachtwoord, maak dan de netwerkverbinding als “Verbinding maken met andere referenties”. Zorg er voor dat de map FSC9 als “Gedeelde map” gemaakt is (Rechtermuis op de map >Eigenschappen > Delen).
 8. Start de FSCDbManager op de [Client] en selecteer in het linker vak de gemaakte netwerkverbinding met de schijf waar FSX of P3D staat en kies daarna de folder waar FSX of P3D staat (en dus ook het eerder gemaakte bestand scenerycfg.fsc)
 9. Als deze netwerkverbinding is gemaakt, geeft het rechter scherm van de databasemanager de locatie aan van FSX of P3D en zegt het scherm: “You have correctly chosen the path for FSX/P3D”. Druk nu op Update…
 10. Laat de database manager zijn werk doen….klaar.
 11. Installeer Wideclient en maak een snelkoppeling naar je bureaublad. Start Wideclient.
 12. Start nu FSX/Prepar3D op de [Server] en FSCommander op de [Client]. Vergeet niet dat Wideclient geactiveerd moet zijn op de [Client] voordat je connectie hebt en dat beide PC’s in dezelfde werkgroep opgenomen moeten zijn!fsc9-3.jpgfsc94.jpg
 13. Als er wel of geen connectie is, zie je dat op de [Server] en op de [Client]
 14. Ga in FSCommander naar de menubalk > GPS en selecteer GPS.
 15. Als je alle stappen goed hebt uitgevoerd, werkt het. Anders stuur een e-mail.fsc9-2.jpg

In een LAN:
Op de clubdagen (op een externe locatie) is de netwerkverbinding anders. Dan moet je 2e PC [Client] het IP adres van je eigen PC [Server] kunnen zien in het aldaar aanwezige LAN. Dat regel je in de ini file van WideClient  op je 2e PC [Client].

Zoek eer de naam op van jouw PC, de [Server]
Plak dit statement in de je verkenner en zoek de naam op
Control PanelSystem and SecuritySystem

Voeg vervolgens de volgende 4 regels toe aan WideClient.ini in de sectie
[Config]
Servername=de naam van jouw [Server] pc
Protocol=TCP
ServerIPAddr=192.168.x.y
waarbij 192.168. x.y het IP adres is van jouw [Server] PC in het locale netwerk.

Haal je IP adres op met het dos commando: cmd /k ipconfig /all
Cut en paste de bovenstaande commando regel in je verkenner adresbalk voor snel resultaat.

FSX of Prepar3D®
Denk er aan dat wanneer je van Sim wisselt, je ook de juiste database moet aanroepen voor FSC9. Het starten van FSC9 is gekoppeld aan de laatst gebruikte database. Run de database manager en kies de juiste netwerkverbinding met de juiste map die behoort bij de Sim

Software: heb je nog geen FSCommander of FSUIPC? Kijk dan even op deze site:
Voor het gebruik van FSCommander heb je ook een licentie nodig van FSUIPC.