[10] FENIX A320 START ENGINES TAXI TO HOLDING


We zijn er bijna. Even een recap hoever je moet zijn gekomen om na alle vorige handelingen de push back te kunnen doen en te taxiën naar de holding van de runway van vertrek.

AS REAL AS ITS GETS… Wanneer de hardware en de software een beetje mee willen werken, zij de eerste 3 LISTS zo gedaan. Gebruik de IFR Phraseology en beoefen de volgorde van handelen van LIST-4-5-6.

Een goede vluchtvoorbereiding met behulp van de SimBrief en de Navigraph kaarten is het halve werk.
Aan de slag!

 1. LIST-1 WINDOWS
 2. UPDATE WINDOWS
 3. UPDATE GPU DRIVERS
 4. CALIBRATE HARDWARE
 5. ——————————
 6. SIMBRIEF
 7. CREATE F-PLN
 8. SELECT FENIX (MY FLEET)
 9. GENERATE OFP
 10. ——————————
 11. NAVIGRAPH
 12. PREPARE CHARTS DEP
 13. PREPARE CHARTS DES
 14. ——————————
 15. FENIX A320
 16. SIGN IN
 17. FENIX OPEN UI
 18. CHECK UI SETTINGS
 19. MINIMIZE VIEW
 20. ——————————
 1. LIST-2 ACTIVATE MODS
 2. ACTIVATE LORBY AAO
 3. ACTIVATE STREAMDECK
 4. ALT+1
 5. ALT+2
 6. ALT+3
 7. ALT+4
 8. ALT+5=CHECK ROUTE
 9. ALT+6=ECAM SWITCHING
 10. ALT+7=RADIO-XPDR
 11. ALT+8=L+ECAM+R
 12. ALT+9=
 13. ALT+0=FLIGHT POSITION
 14. CTRL1=MCDU-LEFT
 15. CTRL2=MCDU-RIGHT
 16. CTRL3=EFB-LEFT
 17. CTRL4=EFB-RIGHT
 18. CTRL5=OVRHD FULL
 19. CTRL6=PEDESTAL
 20. CTRL7=EFIS-FCU-DISP-ECAM
 1. LIST-3 SIMULATOR
 2. START SIM
 3. WORLD MAP
 4. SELECT FENIX AIRCRAFT
 5. SELECT DEP AIRPORT (EHEH)
 6. SELECT GATE AS DEPARTURE
 7. PRESS FLY
 8. STABILIZE
 9. PRESS READY TO FLY
 10. OPEN ATC IN TOOLBAR
 11. TUNE ATIS (126.030)
 12. OBSERVE DELIVERY INFO
 13. INFORMATION (A./. Z): ______
 14. ZULU TIME: __________________
 15. WIND/KTS: ________/ ________
 16. TEMP/DEW: ________/________
 17. RWY IN USE: _________________
 18. ——————————
 19. ——————————
 20. ——————————

 1. LIST 4 COCKPIT-EFB
 2. ENTER COCKPIT C&D
 3. VISUAL CHECK
 4. PARKING BRAKE=ON
 5. FLAPS=RETRACTED
 6. SPOILERS=RETRACTED
 7. ENG SW=BOTH OFF
 8. PWS SW=OFF
 9. SYS SW=OFF
 10. THROTTLE=IDLE
 11. SWITCHING=ALL NORM
 12. GEAR LEVER=DOWN
 13. OVRHD WIPERS BOTH OFF
 14. END VISUAL CHECK
 15. ——————————-
 16. BEGIN STARTING A/C
 17. BAT1+BAT2->ON
 18. EXT PWR=AVAIL ->ON
 19. WAIT FOR CONF @@@
 20. GNADIRS->NAV (1.2.3)
 21. NAV & LOGO>ON
 22. OXYGEN: CREW SUPPLY=ON
 23. SIGNS: EMER EXIT LT=ON
 24. SEAT BELTS=OFF
 25. APU: MASTER SW=ON
 26. APU: START=ON->AVAIL
 27. END STARTING A/C
 28. ——————————-
 29. START EFB PROC LEFT
 30. ACTIVATE LOCAL HOST (EFB)
 31. UNLOCK EFB FINGERPRINT
 32. OPEN Fenix-MY FLIGHT
 33. IMPRT FRM SIMBRIEF [1/7]
 34. OPEN MASS AND BALANCE
 35. LOAD AIRCRAFT (Instant)
 36. ZWF (/1000) =
 37. MACZWF % =
 38. OPEN Departure Perf
 39. FILL FROM [3/13]
 40. SYNC LOADSHEET
 41. SYNC LIVE WX
 42. CALCULATE
 43. OBSERVE INFO FOR MCDU
 44. OPEN EFB-NAVIGRAPH
 45. IMPRT ROUTE SIMBRIEF [1/7]
 46. SELECT CHARTS [10-9/10-3]
 47. OPEN EFB-Pilot Brief
 48. IMPORT LATEST OFP
 49. END EFB PREPARATION
 50. ——————————-
 1. LIST 5 MCDU & ATC
 2. OPEN MCDU-LEFT
 3. CONFIG, OK? ELSE LSK5R
 4. ATC CALL DELIVERY ELSE
 5. ATC CALL GROUND (121.930)
 6. REQ IFR CLEARANCE TO
 7. AIRPORT NAME: _____________
 8. SET XPDR ON ATC PANEL
 9. SET QNH ON EFIS
 10. PREPARE MCDU
 11. LSK1L FMGC
 12. D.I.F.S.R.I.P.
 13. DATA-CHECK AIRAC
 14. INIT A->REQUEST* LSK2R
 15. –>PLAN LOADED
 16. FILL FIIELDS FROM [4/48]
 17. SET FLT NUMBER
 18. –>AOC UPLINK, OK? CLR
 19. SET CI
 20. SET FL
 21. F-PLN
 22. SEC FPLN-> LSK1L COPY
 23. INIT B FUEL PRED
 24. FILL FIELDS
 25. ZFW/ZFWCG [4/36.37]
 26. PERF V1.V2.V3 [4/43]
 27. END MCDU
 28. T.O.CONFIG=NORMAL (!)
 29. CABIN READY: SIGNS=ON
 30. ATC CALL DEL ELSE GRND
 31. READY FOR START UP@GATE
 32. ATC REQ PUSH BACKLIST 2
 33. EFB–>GROUND SERVICES
 34. EXECUTE PUSH BACK
 35. STARTING ENGINES
 36. OVRHD: FUEL PUMPS ON
 37. AIRCO PANEL: BLEED=ON
 38. ENG PNL: IGN START ENG2
 39. ENG PNL: IGN START ENG1
 40. ATC GRND TAXI CLEARANCE
 41. TAXI TO HOLDING
 42. SET FLAPS; ARM SPOILERS
 43. SET AUTO BRAKE MAX
 44. ATC TWR REQ TAKEOFF
 45. ——————————
 46. ——————————
 47. ——————————
 48. ——————————
 49. ——————————
 50. ——————————
 1. LIST 6 CLIMB-CRUISE
 2. FCU: SET ALT
 3. ENTER RWY; CHECK BRAKES
 4. THROTTLE AS FLEX
 5. V1-V2-V3
 6. POS CLIMB GEAR UP
 7. FLAPS UP;
 8. SPOILERS DISARM
 9. ACTIVATE A/P
 10. Y’RE AIRBORN …
 11. ATC APPROACH
 12. ATC TOWER
 13. ATC GROUND
 14. ATC TAXI TO HOLDING
 15. WORDT VERVOLGD

[09] FENIX A320 PREPARING THE MCDU


In dit artikel komen achtereenvolgens de onderstaande onderwerpen aan bod.

 1. De vereisten die nodig zijn.
 2. Integratie met de Fenix A320 EFB
  1. SimBrief
  2. Navigraph
 3. De bediening van de MCDU
  1. MCDU MENU
  2. LINE SELECTION KEYS
  3. SCRATCH PAD
  4. SLEW KEYS
  5. CLR
  6. OVFY
 4. Programmeren en D.I.F.S.R.I.P.
  1. DATA
  2. INIT
  3. F-PLN
  4. SEC F-PLN
  5. RAD NAV
  6. INIT-FUEL PRED
  7. PERF
 5. DISCONTINUITY
 6. FLEX TEMP
 7. FAQ

Na dit artikel gaan we verder met het opstarten van de motoren en taxiën naar de holding van de runway van vertrek.


1. DE VEREISTEN OM VERDER TE KUNNEN

220605-FSE NOTAM: met de Fenix Update 1.0.2.104 zou de kist aan de ramp in cold & dark staan; helaas … niets van te merken. Om problemen, o.a. met het inlezen van SimBrief vluchtplannen, te voorkomen, stel je de default opstart in de EFB op de pagina FENIX/PANEL STATE. De kist opnieuw via WORLD opstarten.

[1] We gaan ervan uit dat je de vorige artikelen hebt gelezen en dat je met het voorgaande artikel in staat bent geweest de POWER UP te doen vanaf COLD & DARK. Al of niet met External Power of met de APU. (De motoren draaien nog niet!)

[2] Je bent niet vergeten om op het overhead panel de ADIRS op NAV te zetten en

[3] Je hebt met SimBrief een actueel vluchtplan gemaakt en is de Fenix gekozen als in MY FLEET met deze link. En tot slot …

[4] Je hebt van ATC-DELIVERY de clearance gekregen voor de route zoals die in het vluchtplan staat, je weet de runway van vertrek, de vlieghoogte na vertrek (kijk op de SID-Navigraph kaart), de transponder code, de QNH en de radiofrequentie van GROUND.

Lees nog maar eens de IFR Phraseology in dit artikel wat de communicatie volgorde is van vertrek.

2 INTEGRATIE VAN SIMBRIEF EN NAVIGRAPH IN DE EFB

[1] Mocht je redenen geen gebruik maken van de EFB dan kan je Simbrief en Navigraph Charts met SimLink als stand-alone gebruiken.

[2] Activeer de User Interface van Fenix en start de sim.

3 De bediening van de MCDU

Je zou op dit moment de MCDU al gebruikt kunnen hebben, want de instellingen van met name de Throttle is vastgelegd via de MCDU (Multipurpose Control & Display Unit). We lezen van boven naar beneden:

(Groen) De bovenste regel geeft aan in welke menukeuze je werkt.

(Paars) Links en rechts zijn er 6 Line Selection Keys die benoemd worden als LSK1L, LSK2L, … en LSK1R, LSK2R.

(Geel) Dit is het “scratch pad” waar je aanwijzingen krijg en je straks tekst intikt.

(Blauw) 4 Slew keys om door horizontaal en verticaal te kunnen scrollen in de MCDU.

(Rood) is de CLR clear key om het scratchpad leeg te maken.

(Oranje) is de OVFY (overfly key) … Komt straks met de overige niet benoemde toetsen aan bod.

4 PROGRAMMEREN – D.I.F.S.R.I.P

De volgorde van programmeren verloopt volgens de eerste letter van de toets die je straks gaat gebruiken: DATA – INIT A – FL.PLN – SEC F.PLN – RAD NAV – INIT B FUEL PRED – PERF

We gaan beginnen! Onthouden: de groene tekst is niet veranderbaar; de blauwe tekst is variabel.

4.0 Zoals aangegeven (SELECT A DESIRED SYSTEM) maken we de keuze voor FMGC (Flight Management Guidance Computer). ATSU staat voor Air Traffic Service Unit; daarover straks meer.
De getoonde pagina geeft aan of je een actuele NAV DATA BASE hebt geladen. Wanneer deze database niet correct is, zul je een nieuwe AIRAC moeten laden via NAVIGRAPH, anders wordt het geen feest. (Hoe je dat doet, lees je in dit artikel van Navigraph). Heb je wel het juiste datumbereik, dan ga je nu verder met:

Druk op DATA en je krijgt de DATA INDEX te zien, met 2 pagina’s:
DATA INDEX 1/2 <- ->.
Als je pagina 2/2 wilt zien, gebruik je de SLEW KEY –>

De Datapagina’s geven informatie over de positie, de ADIRS, de GPS, de status van de aircraft (ook de airac), de dichtstbijzijnde airports, de “equitime” punten. (De AOC FUNCTION> werkt op deze pagina niet).

Equal Time Point (ETP) (Etops): Een “Equal Time Point” is een punt op het ETOPS-routesegment dat zich op dezelfde vliegtijd bevindt, rekening houdend met wind- en temperatuuromstandigheden van de twee bijbehorende geschikte en-route-alternatieven. De locatie van de ETP’s wordt meestal bepaald door het Operationeel Vliegplan (OFP), maar kan ook worden beoordeeld door de middelpunten (gelijke afstandspunten) te lokaliseren op een plotkaart of oriëntatiekaart en door een windcorrectie toe te passen. Voor brandstofberekening worden deze punten (ETP’s en PTO’s) gedekt door de rekentool van het OFP. Source: ICAO Annex 6

Op de 2e pagina van de DATA INDEX pagina’s vind je (indien aanwezig) WAYPOINTS, NAVAIDS, ROUTES, WIND (van het active vluchtplan) en van het eventueel aanwezige SEC F-PLN. Rechts de door de PILOTs aangebrachte WAYPOINTS en ROUTES. Dit was de D. van DIFSRIP. We gaan naar de “I” van INIT.

Dit is INIT A met voornamelijk lege velden, behalve TROPO 36090.

Waar het in het vliegtuig voor wordt gebruikt is dat de FMGS geen verlaging van de buitentemperatuur meer berekent bij het plannen boven de ingevoerde tropopauze hoogte. Dit is belangrijk omdat de prestaties van het vliegtuig en vooral het brandstofverbruik nadelig worden beïnvloed wanneer boven de tropopauze-hoogte wordt gevlogen.

Nu komt het erop aan dat je in Cold & Dark bent opgestart EN je een correct vliegplan hebt ingeladen in de EFB. Druk op REQUEST* en wacht tot je de gegevens ziet op het venster.

Voila! CLR de scratchpad en vul de lege velden in.

Dit zijn je FLT NBR, (KLM1409)
-de COST INDEX: CI 34
-het CRZ FL/TEMP: 370 (TEMP wordt berekend)
Deze gegevens haal je op uit de EFB/Pilot Brief OFP. Je ziet dat TROPO is verhoogd en dat betekent dat je max vlieghoogte NIET boven FL380 mag gaan.

Dit was de eerste “I” uit DIFSRIP. Dan gaan we nu naar het F-PLN. Bij F-PLAN moet je nog een aantal gegevens die je van ATC hebt gekregen bij de CLEARANCE invullen. Druk op LSK1L en dan op DEPARTURE; je vertrekt van RWY21 (LSK3L) en volgende de EFP loopt de route naar SID LNO6K (LSK5L).

Haal de gegevens uit je OFP

Controleer de gegevens die je inbrengt en sluit af met RSK6R zijnde INSERT* die de SID toevoegt aan het plan. Kies vervolgens de knop AIRPORT. Deze brengt je naar het END OF F-PLN. Kies hier je DEST(LIML) met LSK6L en daarna ARRIVAL. Je landt op LIML/36 en je kiest uit de APPR AVAILABLE de ILSZ36. Scroll in de lijst met STARS AVAILABLE en kies ODINA3A sluit af met RSK6R. KLAAR! Controleer het F-PLN.

Controleren van de route: Zet in de linker EFIS de draaiknoppen op PLAN en 20. Houdt de ALT GR toets van je toetsenbord ingedrukt en wijs met de muis de ND aan. Je krijgt onderstaande afbeelding. Druk op F-PLN van de MCDU en scroll vervolgens met de pijltjestoetsen door de route. Het middelpunt van de ND toont het waypoint van het plan. Een DISCONTINUITY gevonden? Druk op CLR en dan op de regel die eruit moet en sla op met RSK6R. Dit was de “F van DIFSRIP. Op naar de “S” van SEC F-PLN.

SEC F-PLN: in geval van nood is het handig om een kopie van je vliegplan te hebben. Kies op het venster SEC INDEX op <COPY ACTIVE. Daarna zijn dit je keuzes.

We kijken nu bij de volgende van DIFSRIP: RAD NAV

RAD NAV toont je de VOR, ADF en CRS-gegevens. Raadpleeg nu de Navigraph kaarten in je EFB en het F-PLN van de MCDU. Neem kaart 10-3E1; onderaan de kaart is aangegeven welke route (waypoints) je volgt en welke ALT je gaat instellen voor vertrek. We vertrekken van EHO/109.75 met CRS F213 en gaan naar VOR1 MAS/108.60 vanaf SOPVI tot we bij EDUMA de 112.8 LNO afvangen. Op naar INIT B, maar eerst:

De passagiers, vracht en brandstof zijn gedaan. Kijk hiervoor in je EFB. Dan gaan we nu naar INIT B = FUEL PRED. We hebben in de EFB de gegevens die we inkloppen in de MCDU. De TRIP WIND vind je in het OFP als AVG W/C.

Dan als laatste naar de “P” van DIFSRIP: PERF: ga naar de EFB/Depart en SYNC LOADSHEET en LIVE WX; kies CALCULATE.

Neem de gegevens van de EFB in je op en vul deze in.

Toto zover. Klaar voor PUSH BACK – STARTUP; call ATC!

[08] FENIX A320 STARTING THE AIRCRAFT


COCKPIT PREPARATION

fenix077 COLD & DARK

Wanneer je de cockpit binnenkomt in een Cold & Dark setup, moet je er zeker van zijn dat er een veilige situatie is om een POWER UP te doen. Je weet namelijk nooit wie er voor je is geweest …

fenix069

Daarvoor zijn de volgende observaties van belang. Je werkt visueel vanaf de onderste pedestal naar boven en je controleert/wijzigt als:
| Parking Brake = ON | Flaps = retracted | Engine Switches = OFF| Engine Mode Switch=NORM |
| Spoilers = RET | PWS (Predictive Wind Shear) = OFF | Weather Radar Switch = OFF |
| Thrust Levers = IDLE | Landing Gear = DOWN | Wiper position (Overhead panel L+R) = OFF |

fenix072

OVERHEAD PANEL

Belangrijk: verkeerde stand van de WIPER-knop? De ruitenwissers gaan in werking met het aanleggen van de spanning; dit is ongewenst wegens schade aan de ramen.

ELEC – BAT 1-BAT 2

We beginnen met het activeren van de batterijvoeding BAT 1 en BAT 2. Je hoort een hoop geklingel ter indicatie van het gebeuren. De batterijen verzorgen slechts voor een klein gedeelte de spanning van de electronica in de aircraft. Voor het zware werk is er of GROUND POWER nodig of bij afwezigheid daarvan moet de APU ingeschakeld worden of zelf de motoren gestart. Je controleert de batterijspanning BAT1 en BAT2 en je activeert de BAT1 knop en daarna BAT2. De getoonde spanning kan ongelijk zijn; deze moet boven 25V zijn.

fenix078

GROUND POWER

Wanneer de ground power aanwezig is, toont de knop EXT PWR: AVAIL; activeren = ON;
Na het activeren van de EXT PWR zullen de batterijen opladen.

fenix079

APU – AUXILLARY POWER UNIT

Het primaire doel van een vliegtuig-APU is de energie leveren voor het starten van de hoofdmotoren. Turbinemotoren van vliegtuigen hebben grote zware rotorbladen, die moeten worden opgevoerd naar hoge rotatiesnelheid voordat de compressie in de motor voldoende is en de ontsteking van de brandstof kan plaatsvinden. Dit proces vereist meer energie dan geleverd kan worden door een accu of batterij van acceptabel formaat. De APU lost dit probleem op door het vliegtuig in twee stappen van energie te voorzien. Eerst wordt de APU gestart door een elektrische motor, die wel door een accu kan worden gestart of door een externe krachtbron. Nadat de APU is gestart, levert deze de elektrische energie voor het vliegtuig.

Als er geen Ground Power aanwezig is, zul je de APU moeten inzetten. Druk op de APU Master knop, wacht 3 seconden. Na enkele ogenblikken zal de knop er onder AVAIL tonen. Daarna kan de APU BLEED worden aangezet om de airco in werking te zetten en om de motoren te starten.

APU BLEED

Om ervoor te zorgen dat het binnenklimaat van de CABIN geconditioneerd is, zal de air-condition aan moeten. Daarvoor is behalve APU ook APU BLEED en Ground Power nodig om een juiste lucht circulatie te waarborgen. De air-condition packs gebruiken de APU BLEED ook wanneer de motoren niet draaien. Zet daarom de APU BLEED op ON. De motoren gaan we straks starten, na de PUSH BACK. Dit mag pas gebeuren als de BEFORE START checklist compleet is en je clearance hebt gehad van ATC.

OXXYGEN – CREW SUPPLY

Op het linker overhead paneel zet je de zuurstofmaskervoorziening van de crew aan nadat de power on is gedaan. Dan gaan we verder op het overhead panel: linker paneel van onder naar boven: OXYGEN-CREW SUPPLY switch = no light; RCDR (recorder) GND CTRL set ON; IRS1-IRS2-IRS3 (left -right-middle) instellen op NAV.

ADIRS ALIGNMENT

Links boven het overhead paneel is een sectie ADIRS. Het Air Data Inertial Reference System (ADIRS) berekent de positie, snelheid, hoogte, houding en luchtgegevens van het vliegtuig voor de displays, het vluchtmanagementgeleidingssysteem, de vluchtbesturingen, motorbesturingen en andere systemen. Je vindt 3 draaiknoppen: v.l.n.r. IR 1 – IR 3 – IR 2. Zet deze draaiknoppen (die op OFF staan) op de stand NAV in de volgorde 1-2-3. Je kan op de ECAM-display volgen hoelang dat duurt.

FIRE CONTROL PANEL

Het brand- en rookdetectiesysteem van de A320 bestaat uit (1) brand- en oververhittingsdetectie voor de motoren als ook de APU, (2) rookdetectie in de bagageruimte, de toiletten en de ruimte van de avionics en (3) brandblussing voor de motoren, de APU en de laadruimte.

fenix080

Het testen van het FIRE panel van de ENG/APU

De TEST-knoppen gebruik je om het brand- en rookdetectiesysteem te testen. Als je op een testknop drukt, hoor je een doorlopend geluidssignaal en de rode FIRE lampjes op het controlepaneel gaan knipperen. Tevens verschijnt er op de ECAM-display een waarschuwing. Ook op de pedestal gaan de FIRE-lampjes branden.
Zet gelijk even de QNH op de standby altimeter en de helderheid van deze ISIS.
Na deze controle lopen we ook even langs de drukmeter van de parking brake.

fenix093 fenix084

CONTROLE DRUK
PARKING BRAKE

Nu met de PARKING BRAKE = ON controleer je de druk (~2.5 tot 3,0) op de meter, die rechts naast de landing gear handle is. Merk op dat wanneer je de parking brake diverse keren aan/uitschakelt, er weinig druk overblijft.

EXT LT – EXTERIOR LIGHTING panel

| STROBE = AUTO | (De STROBE gaat dan automatisch aan wanneer de druk van het neuswiel er af is bij opstijgen);
| NAV & LOGO = 1| (ten teken dat de externe power in werking is);
| BEACON = OFF | (De beacon is aan wanneer de motoren worden gestart of nog draaien);
| RWY TURN OFF = OFF | (gaan automatisch uit wanneer het landingsgestel wordt ingetrokken);
| LAND L+R = RETRACTED |;
| NOSE = OFF | (gaan automatisch uit wanneer het landingsgestel wordt ingetrokken)

SIGNS: | SEAT BELTS = ON | (na fueling ready); | NO SMOKING = AUTO|; | EMER EXT LT = ARM |;

fenix093

INT LT – INTERIOR LIGHTING

SIGNS: de SEAT BELTS ON gaat niet eerder aan dan dat de brandstofinname gereed is.

OVERHD INTEG LT:

CABIN PRESS:

fenix082

AIR COND; PACK (fault=ok)

fenix081

HYD FUEL: PUMPS = ON (6x)

fenix083

Als sluitstuk van Starting the aircraft gaan we naar het Main Panel (Glareshield) en zetten daar de verlichting van de displays PDF/ND aan beide zijden in en die van de beide ECAM-panels.

A/SKID & N/W STRG

De anti skid en neuswielsturing staat op ON

RADIO PANEL

Ter voorbereiding zet je de ATIS-frequentie op ACTIVE VHF1 en GROUND op de STBY CRS.

Merk op dat wanneer je de AATC in de sim actief hebt, de resultaten van deze instellingen direct zichtbaar en hoorbaar zijn.

ECAM FUEL PAGE

Genoeg brandstof aan boord? Zo niet, dan vul je dat aan via de EFB en anders kan je de SIGNS op SEATBELT ON aanzetten.

BEFORE START CHECKLIST

Als je zover bent gekomen, heb je al merendeel van de BEFORE START checklist achter de rug. Voordat we kunnen starten eerst nog “even” de MCDU programmeren.

Ga naar het artikel FENIX A320 PREPARING THE MCDU