FENIX A320 STARTING THE AIRCRAFT


COCKPIT PREPARATION

fenix077 COLD & DARK

Wanneer je de cockpit binnenkomt in een Cold & Dark setup, moet je er zeker van zijn dat er een veilige situatie is om een POWER UP te doen. Je weet namelijk nooit wie er voor je is geweest …

fenix069

Daarvoor zijn de volgende observaties van belang. Je werkt visueel vanaf de onderste pedestal naar boven en je controleert/wijzigt als:
| Parking Brake = ON | Flaps = retracted | Engine Switches = OFF| Engine Mode Switch=NORM |
| Spoilers = RET | PWS (Predictive Wind Shear) = OFF | Weather Radar Switch = OFF |
| Thrust Levers = IDLE | Landing Gear = DOWN | Wiper position (Overhead panel L+R) = OFF |

fenix072

OVERHEAD PANEL

Belangrijk: verkeerde stand van de WIPER-knop? De ruitenwissers gaan in werking met het aanleggen van de spanning; dit is ongewenst wegens schade aan de ramen.

ELEC – BAT 1-BAT 2

We beginnen met het activeren van de batterijvoeding BAT 1 en BAT 2. Je hoort een hoop geklingel ter indicatie van het gebeuren. De batterijen verzorgen slechts voor een klein gedeelte de spanning van de electronica in de aircraft. Voor het zware werk is er of GROUND POWER nodig of bij afwezigheid daarvan moet de APU ingeschakeld worden of zelf de motoren gestart. Je controleert de batterijspanning BAT1 en BAT2 en je activeert de BAT1 knop en daarna BAT2. De getoonde spanning kan ongelijk zijn; deze moet boven 25V zijn.

fenix078

GROUND POWER

Wanneer de ground power aanwezig is, toont de knop EXT PWR: AVAIL; activeren = ON;
Na het activeren van de EXT PWR zullen de batterijen opladen.

fenix079

APU – AUXILLARY POWER UNIT

Het primaire doel van een vliegtuig-APU is de energie leveren voor het starten van de hoofdmotoren. Turbinemotoren van vliegtuigen hebben grote zware rotorbladen, die moeten worden opgevoerd naar hoge rotatiesnelheid voordat de compressie in de motor voldoende is en de ontsteking van de brandstof kan plaatsvinden. Dit proces vereist meer energie dan geleverd kan worden door een accu of batterij van acceptabel formaat. De APU lost dit probleem op door het vliegtuig in twee stappen van energie te voorzien. Eerst wordt de APU gestart door een elektrische motor, die wel door een accu kan worden gestart of door een externe krachtbron. Nadat de APU is gestart, levert deze de elektrische energie voor het vliegtuig.

Als er geen Ground Power aanwezig is, zul je de APU moeten inzetten. Druk op de APU Master knop, wacht 3 seconden. Na enkele ogenblikken zal de knop er onder AVAIL tonen. Daarna kan de APU BLEED worden aangezet om de airco in werking te zetten en om de motoren te starten.

APU BLEED

Om ervoor te zorgen dat het binnenklimaat van de CABIN geconditioneerd is, zal de air-condition aan moeten. Daarvoor is behalve APU ook APU BLEED en Ground Power nodig om een juiste lucht circulatie te waarborgen. De air-condition packs gebruiken de APU BLEED ook wanneer de motoren niet draaien. Zet daarom de APU BLEED op ON. De motoren gaan we straks starten, na de PUSH BACK. Dit mag pas gebeuren als de BEFORE START checklist compleet is en je clearance hebt gehad van ATC.

OXXYGEN – CREW SUPPLY

Op het linker overhead paneel zet je de zuurstofmaskervoorziening van de crew aan nadat de power on is gedaan. Dan gaan we verder op het overhead panel: linker paneel van onder naar boven: OXYGEN-CREW SUPPLY switch = no light; RCDR (recorder) GND CTRL set ON; IRS1-IRS2-IRS3 (left -right-middle) instellen op NAV.

ADIRS ALIGNMENT

Links boven het overhead paneel is een sectie ADIRS. Het Air Data Inertial Reference System (ADIRS) berekent de positie, snelheid, hoogte, houding en luchtgegevens van het vliegtuig voor de displays, het vluchtmanagementgeleidingssysteem, de vluchtbesturingen, motorbesturingen en andere systemen. Je vindt 3 draaiknoppen: v.l.n.r. IR 1 – IR 3 – IR 2. Zet deze draaiknoppen (die op OFF staan) op de stand NAV in de volgorde 1-2-3. Je kan op de ECAM-display volgen hoelang dat duurt.

FIRE CONTROL PANEL

Het brand- en rookdetectiesysteem van de A320 bestaat uit (1) brand- en oververhittingsdetectie voor de motoren als ook de APU, (2) rookdetectie in de bagageruimte, de toiletten en de ruimte van de avionics en (3) brandblussing voor de motoren, de APU en de laadruimte.

fenix080

Het testen van het FIRE panel van de ENG/APU

De TEST-knoppen gebruik je om het brand- en rookdetectiesysteem te testen. Als je op een testknop drukt, hoor je een doorlopend geluidssignaal en de rode FIRE lampjes op het controlepaneel gaan knipperen. Tevens verschijnt er op de ECAM-display een waarschuwing. Ook op de pedestal gaan de FIRE-lampjes branden.
Zet gelijk even de QNH op de standby altimeter en de helderheid van deze ISIS.
Na deze controle lopen we ook even langs de drukmeter van de parking brake.

fenix093 fenix084

CONTROLE DRUK
PARKING BRAKE

Nu met de PARKING BRAKE = ON controleer je de druk (~2.5 tot 3,0) op de meter, die rechts naast de landing gear handle is. Merk op dat wanneer je de parking brake diverse keren aan/uitschakelt, er weinig druk overblijft.

EXT LT – EXTERIOR LIGHTING panel

| STROBE = AUTO | (De STROBE gaat dan automatisch aan wanneer de druk van het neuswiel er af is bij opstijgen);
| NAV & LOGO = 1| (ten teken dat de externe power in werking is);
| BEACON = OFF | (De beacon is aan wanneer de motoren worden gestart of nog draaien);
| RWY TURN OFF = OFF | (gaan automatisch uit wanneer het landingsgestel wordt ingetrokken);
| LAND L+R = RETRACTED |;
| NOSE = OFF | (gaan automatisch uit wanneer het landingsgestel wordt ingetrokken)

SIGNS: | SEAT BELTS = ON | (na fueling ready); | NO SMOKING = AUTO|; | EMER EXT LT = ARM |;

fenix093

INT LT – INTERIOR LIGHTING

SIGNS: de SEAT BELTS ON gaat niet eerder aan dan dat de brandstofinname gereed is.

OVERHD INTEG LT:

CABIN PRESS:

fenix082

AIR COND; PACK (fault=ok)

fenix081

HYD FUEL: PUMPS = ON (6x)

fenix083

Als sluitstuk van Starting the aircraft gaan we naar het Main Panel (Glareshield) en zetten daar de verlichting van de displays PDF/ND aan beide zijden in en die van de beide ECAM-panels.

A/SKID & N/W STRG

De anti skid en neuswielsturing staat op ON

RADIO PANEL

Ter voorbereiding zet je de ATIS-frequentie op ACTIVE VHF1 en GROUND op de STBY CRS.

Merk op dat wanneer je de AATC in de sim actief hebt, de resultaten van deze instellingen direct zichtbaar en hoorbaar zijn.

ECAM FUEL PAGE

Genoeg brandstof aan boord? Zo niet, dan vul je dat aan via de EFB en anders kan je de SIGNS op SEATBELT ON aanzetten.

BEFORE START CHECKLIST

Als je zover bent gekomen, heb je al merendeel van de BEFORE START checklist achter de rug. Voordat we kunnen starten eerst nog “even” de MCDU programmeren.

Ga naar het artikel FENIX A320 PREPARING THE MCDU

FENIX A320 PREFLIGHT


Eerst even iets over de datum en tijd notaties. Je krijgt bij het maken van plannen en het vliegen te maken met zomertijd en wintertijd, UTC, GMT, ZULU. Waar moet je aan denken:
[1] UTC=GMT=ZULU
[2] UTC is een vaste tijdzone die geen rekening houdt met zomer of wintertijd (DST)
[3] Simbrief maakt het plan op basis van UTC
[4] De chronometer/klok (boven de landing gear handle) geeft UTC.

fenix076 UTC – ZULU- GMT

EFB SETUP

We beginnen met de EFB-setup en de aircraft instellen op Cold & Dark. Aangezien de Fenix standaard opkomt met draaiende motoren hoor je nu het afschakelen en resetten van de aircraft naar de status Cold & Dark. Lees nog even hier als je niet meer weet hoe dat gaat.

fenix085 PANEL STATUS – COLD & DARK

Dan gaan we nu naar MY FLIGHT en halen het eerder in SimBrief gemaakte vliegplan op. Vergeet niet dat bij de eerste keer dat je de EFB gebruikt jouw SIMBRIEF USER NAME in de EFB SETTINGS-app wordt ingevuld. Eenmaal contact heb je daar geen omkijken meer naar. Het aantal (groene) minuten dat je ziet verschijnen is de tijd die je hebt tot vertrek. Tussen de ICAO-codes van vertrek en aankomst zie je jouw callsign met daaronder de duur van de vlucht. Links en rechts van het FLIGTH-venster zie je (geschaduwd) links de ROUTE en rechts WEATHER

fenix086 FLIGHT

WEATHER

We kijken eerst even naar het weer op Departure, Arrival en Alternate.
Het lezen van een METAR-weerbericht is nader toegelicht in dit artikel FLIGHTS BASICS op onze website.

fenix087 WEATHER

ROUTE

In het ROUTE-venster tussen de ICAO-codes is aangegeven op welk flight level je gaat vliegen en wat de afstand is. Met VIEW MAP krijg je een grove indicatie waar je je op de wereldbol bevindt. Dan gaan we nu naar de tab …

fenix088 ROUTE

GROUND SERVICES

EXTERNAL UNITS: CHOCKS /CONES, STAIRS (FWD/AFT)

[1] Sta je op een Gate met een jetway dan kan je hier TOGGLE JETWAY aanzetten.
[2] GPU (Ground Power Unit) verzorgt de externe spanningsvoorziening van de aircraft. Sta je op een GA Ramp dan zal daar meestal geen GPU aanwezig zijn en zal ook de optie voor de PUSHBACK TUG niet werken.
[3] PCA: is de communicatiekabelaansluiting onder de aircraft.
[4] CHOCKS/CONES: markeren de positie van de aircraft.
[5] FWD STAIRS
[6] AFT STAIRS

DOORS

Een opsomming van deuren en de luiken; bij EVAC gaan alle deuren open

PUSHBACK

Om de pushback via de EFB te laten werken, moet je ervoor zorgen dat je geparkeerd staat bij een Heavy/Medium/Small gate, of bij een GA Ramp Large/Medium. Een GA Ramp Small zal niet werken. Als je op een zelf manoeuvrerende stand staat, is de pushback niet beschikbaar. Dan gaan we nu naar de tab …

fenix089 GROUND SERVICES

MASS AND BALANCE

In de 3 secties PASSENGERS, CARGO en FUEL zie je de geplande hoeveelheden. (Vergelijk met SimBrief). Om deze gegevens te laden, kies je de rode knop LOAD AIRCRAFT. Je krijgt de keuze om dit in Real Time, Fast Time of Instant te doen. Klaar? Dan krijg je Boarding Complete. Op de PAX INFO LIST lees je een overzicht van de passagiers. Dan gaan we nu de kaarten ophalen uit de app …

fenix090 MASS AND BALANCE

NAVIGRAPGH

Importeer de route uit SimBrief en kijk ook even dat je de juiste cycle van de AIRAC gebruikt. De lijst met de data van vernieuwing vind je op de website van Navigraph.
De basisvaardigheden van de Navigraph-app lees je in het FENIX menu van onze website (artikel FENIX A320 EFB NAVIGRAPH).

fenix060

Tot zover de PREFLIGHT en gaan we over tot STARTING THE AIRCRAFT


END PREFLIGHT

FENIX A320 EFB NAVIGRAPH


LEES ANDERE ARTIKELEN OVER FENIX A320

We hebben het vliegplan in SimBrief en gaan dit gebruiken in de NAVGRAPH-app. Belangrijk is dat de AIRAC de juiste versie heeft.

BASISVAARDIGHEDEN MET DE EFB NAVIGRAPH

In onderstaande dia’s scrol je door de basisstappen die je gaat maken.

 1. Activeer de EFB en open de NAVIGRAPH-app.
 2. Importeer het vliegplan of synchroniseer dat.
 3. Je krijgt MY FLIGHT met de airports van vertrek en aankomst en de ALTERNATE.
 4. Je kiest de airport van vertrek (EHEH) en merk op dat je links van All ook een selectie Starred te zien krijgt. Op de straks gewenste kaarten breng je een ‘star’ aan. Dat scheelt een hoop gezoek.
 5. Met het eerdere gemaakte vliegplan weet je de DEFRTE (definitieve route) en je onthoudt de DEP/RWY-SID en de DES/STAR-APPROACH-RWY-PARKING.
 6. Je neemt kaart 10-9 met het overzicht van de airport.
 7. Jouw positie wordt aangegeven met een blauwe pijl. Als je Clearence hebt van ATC weet je nu je weg te vinden. In het midden van de EFB is er, naast de kolom een grijze knop waarmee je die kolom kan verbergen. Dat geef wat meer kaartruimte. Geef een ‘star’ aan de kaart.
 8. De volgende kaart is de SID (als je die al weet); in dit voorbeeld kaart 10-3E1; ‘star’ aan de kaart en je hebt nu 2 kaarten van EHEH; bestudeer de inhoud en ga door met de kaarten van de DES.
 9. Kies de airport van bestemming (LIML). Je komt aan de arrival ODINA (kaart 20-2b).
 10. Kies nu de kaart voor de APPROACH (kaart 21-1); als het druk is, hang je in een holding bij CODOGNO 400.5 (COD).
 11. Laatste kaart die je nodig hebt is de GROUND-kaart (20-9B) zodat je weet waar je straks gaat parkeren. Je hebt nu 3 kaarten direct bij de hand als je niet vergeten bent deze te markeren.

OVERIGE INSTELLINGEN

De werking van de app is intuïtief en zal geen noemenswaardige problemen geven.
Naast MY FLIGHT zie je 3 puntje en een prullenbakje om de kaarten te wissen.
Rechtsboven: de keuze voor Day Charts en Night Charts
Rechtsonder: kantelen van de kaarten, vergroten en verkleinen en een potloodje om aantekeningen op je kaar te maken met een popup menu om de bewerking te beheersen.

WEERGEVEN OP EEN ANDER SCHERM OF iPAD

Wil je halverwege je handelingen de EFB op een ander scherm of iPad weergeven***, dan is de voorgaande bewerking niet gesynchroniseerd en kan je deze oefening nog eens doen.
*** In een browser op een tweede scherm (aan de vlieg-pc): localhost:8083
*** In een separate iPad of netwerkverbinding in het thuisnetwerk: http://192.168.x.y:8083
LET OP: je moet in hetzelfde subnet van je LAN werken, dus let op de ‘x’ in je lokale IP-adres. Heeft je vlieg-pc x=1, dan MOET de netwerkadapter van je 2e pc of iPad ook in dit subnet ingesteld zijn.