STREAM DECK BASICS (revised)


In dit artikel lees je een samenvatting van de toepassing van Stream Deck met plug-in’s en Profiles, maar ook hoe je deze rijstebrij aan software componenten overzichtelijk houdt. Wij gaan uit van het meest geschikte model: Stream Deck XL met 4 rijen x 8 knoppen.

het inrichten van stream deck xl

Maak in de map Documenten een submap Stream Deck XL en in die map een aantal genummerde mappen (01…02…03…), waar in je straks de gegevens opslaat van dat onderwerp.

 • 01 Elgato Stream Deck Software version
  • Open Stream Deck-Preferences-Check Updates
 • 02 Plug-in Stream Deck (4 basis plug-in modules)
  • Stream Deck (versie 6.1.0.18521 – Check for updates!)
   • Timet
   • Brightness
   • Sleep
  • System
   • Website
   • Hotkey Switch
   • Hotkey
   • Open
   • Text
   • Multimedia
  • Navigation
   • Create Folder
   • Sitch Profile
   • Previous Page
   • Next Page
   • Go to Page
   • Page Indicator (nummer)
  • Multi Action
   • Multi Action
   • Multi Action Switch
   • Random Action
 • 03 Additionele Plug-in’s for MSFS
  • Flight Deck
  • Flight Tracker
  • Lorby-Si AxisAndOhs Version 2.81 – 16.12.2022
 • 04 Profiles for Switching
  Maak een Nieuw Profile en benoem dat als Home Page voor je Stream Deck. Maak maximaal 10 pagina’s x 32 knoppen.
  Houdt de vier knoppen in de hoeken gereserveerd voor navigatie: rechtsboven (Page Indicator), linksboven (Home), linksonder (Previous Page) en rechts onder (Next Page). Sla dit profiel op als Home Profile. Met deze indeling kan je niet verdwalen.
 • 05 Creating Icons
  Voordat je een nieuw profiel maakt, kies je een icon reeks die geschikt is voor text maar ook flexibel in kleur en vormgeving. Kijk naar het FENIX profiel en je ziet wat er kan met 2 basic icons. Hoe je die icons zover krijgt, lees je in dit document.

REGEL 1 SCHAKELT DE VIEUWS – REGEL 2 HAALT DE PANELBEDIENING OP

Het maken van een Home Profile

[1] Make this my default profile.

Onthouden: (never, ever …)

Ieder profile dat je maakt of gebruikt heeft deze instelling.

Zet in geen enkel profile een vinkje, anders springt jouw Stream Deck steeds weer naar het profile dat je als default hebt aangemerkt en dat is bijzonder onhandig.

[2] Stream Deck snelkoppeling

Zet deze ook op je taakbalk. Je zult hem nodig hebben

[3] Quit Stream Deck vind je rechtsonder op de taakbalk in de verborgen pictogrammen

Home Profile page 1 … 10

[4] Ieder venster van Stream Deck heeft 32 knoppen, dus ook ieder profile heeft de beschikking over 10 pagina’s = 320 knoppen.

Kom je voor een profielpagina hieraan tekort, dan kun je een Create Folder maken en krijg je binnen dat profiel er weer 32 knoppen bij.

Gebruik de executable van een programma om een icon te maken dat je begrijpt.

Maak knoppen om programma’s te straten, om naar websites, om speciale functies uit te voeren, etc.

[5] Profile ready? Maak dan een kopie met de rechtermuis op dat profile en kies Export in het context menu.

[6] Actieve Profiles en Backup All

Zorg voor een database met de Actieve Profiles en maak ook een map met een Backup All van de status van je Active Profiles die je actief gebruikt.

Er gaat veel tijd zitten in het fine tunen van Profiles.

Met het terugzetten van een volledige Backup All bespaar je jezelf een hoop ongenoegen.

Sommige profiles hebben samenhang met anderen. Wanneer je niet meer weet welke dat zijn, leg dan een logbestand aan en beschrijf de configuratie.


streamdeck panel using command & lvars

LOWER PEDESTAL
MCDU CAP
MCDU CAP KEYBOARD NUMMERIEK
MCDU CAP ALPHA
MCDU F.O. IN BLUE AS MCDU CAP
ECAM SWITCHING PANEL
FCU
EFIS CAP
OVERHEAD
LIGHTS INTERNAL
DISPLAY OTHER – CHRONO

fenix a320 using lvars provisional