Bushtrip resetten


Als de resultaten je tegenvallen of je wilt een bushtrip resetten naar de beginsituatie dan kan je eerder opgeslagen data verwijderen.

Je kan de resultaten van de gehele bushtrip verwijderen door de map met [BUSH TRIP-MAPNAAM_SAVE] uit de map ACTIVITIES.

Kies daar de naam van de map die je wilt verwijderen.

Verwijder de map met die naam in geval van een Microsoft Store versie uit de locatie:

../Documents\My Games\Microsoft Flight Simulator\MISSIONS\ACTIVITIES\

of in geval van een Steam versie uit de locatie:

C:\Users\jouwnaam\AppData\Roaming\Microsoft Flight Simulator\MISSIONS\ACTIVITIES\