[09] FENIX A320 PREPARING THE MCDU


In dit artikel komen achtereenvolgens de onderstaande onderwerpen aan bod.

 1. De vereisten die nodig zijn.
 2. Integratie met de Fenix A320 EFB
  1. SimBrief
  2. Navigraph
 3. De bediening van de MCDU
  1. MCDU MENU
  2. LINE SELECTION KEYS
  3. SCRATCH PAD
  4. SLEW KEYS
  5. CLR
  6. OVFY
 4. Programmeren en D.I.F.S.R.I.P.
  1. DATA
  2. INIT
  3. F-PLN
  4. SEC F-PLN
  5. RAD NAV
  6. INIT-FUEL PRED
  7. PERF
 5. DISCONTINUITY
 6. FLEX TEMP
 7. FAQ

Na dit artikel gaan we verder met het opstarten van de motoren en taxiën naar de holding van de runway van vertrek.


1. DE VEREISTEN OM VERDER TE KUNNEN

220605-FSE NOTAM: met de Fenix Update 1.0.2.104 zou de kist aan de ramp in cold & dark staan; helaas … niets van te merken. Om problemen, o.a. met het inlezen van SimBrief vluchtplannen, te voorkomen, stel je de default opstart in de EFB op de pagina FENIX/PANEL STATE. De kist opnieuw via WORLD opstarten.

[1] We gaan ervan uit dat je de vorige artikelen hebt gelezen en dat je met het voorgaande artikel in staat bent geweest de POWER UP te doen vanaf COLD & DARK. Al of niet met External Power of met de APU. (De motoren draaien nog niet!)

[2] Je bent niet vergeten om op het overhead panel de ADIRS op NAV te zetten en

[3] Je hebt met SimBrief een actueel vluchtplan gemaakt en is de Fenix gekozen als in MY FLEET met deze link. En tot slot …

[4] Je hebt van ATC-DELIVERY de clearance gekregen voor de route zoals die in het vluchtplan staat, je weet de runway van vertrek, de vlieghoogte na vertrek (kijk op de SID-Navigraph kaart), de transponder code, de QNH en de radiofrequentie van GROUND.

Lees nog maar eens de IFR Phraseology in dit artikel wat de communicatie volgorde is van vertrek.

2 INTEGRATIE VAN SIMBRIEF EN NAVIGRAPH IN DE EFB

[1] Mocht je redenen geen gebruik maken van de EFB dan kan je Simbrief en Navigraph Charts met SimLink als stand-alone gebruiken.

[2] Activeer de User Interface van Fenix en start de sim.

3 De bediening van de MCDU

Je zou op dit moment de MCDU al gebruikt kunnen hebben, want de instellingen van met name de Throttle is vastgelegd via de MCDU (Multipurpose Control & Display Unit). We lezen van boven naar beneden:

(Groen) De bovenste regel geeft aan in welke menukeuze je werkt.

(Paars) Links en rechts zijn er 6 Line Selection Keys die benoemd worden als LSK1L, LSK2L, … en LSK1R, LSK2R.

(Geel) Dit is het “scratch pad” waar je aanwijzingen krijg en je straks tekst intikt.

(Blauw) 4 Slew keys om door horizontaal en verticaal te kunnen scrollen in de MCDU.

(Rood) is de CLR clear key om het scratchpad leeg te maken.

(Oranje) is de OVFY (overfly key) … Komt straks met de overige niet benoemde toetsen aan bod.

4 PROGRAMMEREN – D.I.F.S.R.I.P

De volgorde van programmeren verloopt volgens de eerste letter van de toets die je straks gaat gebruiken: DATA – INIT A – FL.PLN – SEC F.PLN – RAD NAV – INIT B FUEL PRED – PERF

We gaan beginnen! Onthouden: de groene tekst is niet veranderbaar; de blauwe tekst is variabel.

4.0 Zoals aangegeven (SELECT A DESIRED SYSTEM) maken we de keuze voor FMGC (Flight Management Guidance Computer). ATSU staat voor Air Traffic Service Unit; daarover straks meer.
De getoonde pagina geeft aan of je een actuele NAV DATA BASE hebt geladen. Wanneer deze database niet correct is, zul je een nieuwe AIRAC moeten laden via NAVIGRAPH, anders wordt het geen feest. (Hoe je dat doet, lees je in dit artikel van Navigraph). Heb je wel het juiste datumbereik, dan ga je nu verder met:

Druk op DATA en je krijgt de DATA INDEX te zien, met 2 pagina’s:
DATA INDEX 1/2 <- ->.
Als je pagina 2/2 wilt zien, gebruik je de SLEW KEY –>

De Datapagina’s geven informatie over de positie, de ADIRS, de GPS, de status van de aircraft (ook de airac), de dichtstbijzijnde airports, de “equitime” punten. (De AOC FUNCTION> werkt op deze pagina niet).

Equal Time Point (ETP) (Etops): Een “Equal Time Point” is een punt op het ETOPS-routesegment dat zich op dezelfde vliegtijd bevindt, rekening houdend met wind- en temperatuuromstandigheden van de twee bijbehorende geschikte en-route-alternatieven. De locatie van de ETP’s wordt meestal bepaald door het Operationeel Vliegplan (OFP), maar kan ook worden beoordeeld door de middelpunten (gelijke afstandspunten) te lokaliseren op een plotkaart of oriëntatiekaart en door een windcorrectie toe te passen. Voor brandstofberekening worden deze punten (ETP’s en PTO’s) gedekt door de rekentool van het OFP. Source: ICAO Annex 6

Op de 2e pagina van de DATA INDEX pagina’s vind je (indien aanwezig) WAYPOINTS, NAVAIDS, ROUTES, WIND (van het active vluchtplan) en van het eventueel aanwezige SEC F-PLN. Rechts de door de PILOTs aangebrachte WAYPOINTS en ROUTES. Dit was de D. van DIFSRIP. We gaan naar de “I” van INIT.

Dit is INIT A met voornamelijk lege velden, behalve TROPO 36090.

Waar het in het vliegtuig voor wordt gebruikt is dat de FMGS geen verlaging van de buitentemperatuur meer berekent bij het plannen boven de ingevoerde tropopauze hoogte. Dit is belangrijk omdat de prestaties van het vliegtuig en vooral het brandstofverbruik nadelig worden beïnvloed wanneer boven de tropopauze-hoogte wordt gevlogen.

Nu komt het erop aan dat je in Cold & Dark bent opgestart EN je een correct vliegplan hebt ingeladen in de EFB. Druk op REQUEST* en wacht tot je de gegevens ziet op het venster.

Voila! CLR de scratchpad en vul de lege velden in.

Dit zijn je FLT NBR, (KLM1409)
-de COST INDEX: CI 34
-het CRZ FL/TEMP: 370 (TEMP wordt berekend)
Deze gegevens haal je op uit de EFB/Pilot Brief OFP. Je ziet dat TROPO is verhoogd en dat betekent dat je max vlieghoogte NIET boven FL380 mag gaan.

Dit was de eerste “I” uit DIFSRIP. Dan gaan we nu naar het F-PLN. Bij F-PLAN moet je nog een aantal gegevens die je van ATC hebt gekregen bij de CLEARANCE invullen. Druk op LSK1L en dan op DEPARTURE; je vertrekt van RWY21 (LSK3L) en volgende de EFP loopt de route naar SID LNO6K (LSK5L).

Haal de gegevens uit je OFP

Controleer de gegevens die je inbrengt en sluit af met RSK6R zijnde INSERT* die de SID toevoegt aan het plan. Kies vervolgens de knop AIRPORT. Deze brengt je naar het END OF F-PLN. Kies hier je DEST(LIML) met LSK6L en daarna ARRIVAL. Je landt op LIML/36 en je kiest uit de APPR AVAILABLE de ILSZ36. Scroll in de lijst met STARS AVAILABLE en kies ODINA3A sluit af met RSK6R. KLAAR! Controleer het F-PLN.

Controleren van de route: Zet in de linker EFIS de draaiknoppen op PLAN en 20. Houdt de ALT GR toets van je toetsenbord ingedrukt en wijs met de muis de ND aan. Je krijgt onderstaande afbeelding. Druk op F-PLN van de MCDU en scroll vervolgens met de pijltjestoetsen door de route. Het middelpunt van de ND toont het waypoint van het plan. Een DISCONTINUITY gevonden? Druk op CLR en dan op de regel die eruit moet en sla op met RSK6R. Dit was de “F van DIFSRIP. Op naar de “S” van SEC F-PLN.

SEC F-PLN: in geval van nood is het handig om een kopie van je vliegplan te hebben. Kies op het venster SEC INDEX op <COPY ACTIVE. Daarna zijn dit je keuzes.

We kijken nu bij de volgende van DIFSRIP: RAD NAV

RAD NAV toont je de VOR, ADF en CRS-gegevens. Raadpleeg nu de Navigraph kaarten in je EFB en het F-PLN van de MCDU. Neem kaart 10-3E1; onderaan de kaart is aangegeven welke route (waypoints) je volgt en welke ALT je gaat instellen voor vertrek. We vertrekken van EHO/109.75 met CRS F213 en gaan naar VOR1 MAS/108.60 vanaf SOPVI tot we bij EDUMA de 112.8 LNO afvangen. Op naar INIT B, maar eerst:

De passagiers, vracht en brandstof zijn gedaan. Kijk hiervoor in je EFB. Dan gaan we nu naar INIT B = FUEL PRED. We hebben in de EFB de gegevens die we inkloppen in de MCDU. De TRIP WIND vind je in het OFP als AVG W/C.

Dan als laatste naar de “P” van DIFSRIP: PERF: ga naar de EFB/Depart en SYNC LOADSHEET en LIVE WX; kies CALCULATE.

Neem de gegevens van de EFB in je op en vul deze in.

Toto zover. Klaar voor PUSH BACK – STARTUP; call ATC!

Een gedachte over “[09] FENIX A320 PREPARING THE MCDU

Reacties zijn gesloten.