[08] FENIX A320 STARTING THE AIRCRAFT


COCKPIT PREPARATION

fenix077 COLD & DARK

Wanneer je de cockpit binnenkomt in een Cold & Dark setup, moet je er zeker van zijn dat er een veilige situatie is om een POWER UP te doen. Je weet namelijk nooit wie er voor je is geweest …

fenix069

Daarvoor zijn de volgende observaties van belang. Je werkt visueel vanaf de onderste pedestal naar boven en je controleert/wijzigt als:
| Parking Brake = ON | Flaps = retracted | Engine Switches = OFF| Engine Mode Switch=NORM |
| Spoilers = RET | PWS (Predictive Wind Shear) = OFF | Weather Radar Switch = OFF |
| Thrust Levers = IDLE | Landing Gear = DOWN | Wiper position (Overhead panel L+R) = OFF |

fenix072

OVERHEAD PANEL

Belangrijk: verkeerde stand van de WIPER-knop? De ruitenwissers gaan in werking met het aanleggen van de spanning; dit is ongewenst wegens schade aan de ramen.

ELEC – BAT 1-BAT 2

We beginnen met het activeren van de batterijvoeding BAT 1 en BAT 2. Je hoort een hoop geklingel ter indicatie van het gebeuren. De batterijen verzorgen slechts voor een klein gedeelte de spanning van de electronica in de aircraft. Voor het zware werk is er of GROUND POWER nodig of bij afwezigheid daarvan moet de APU ingeschakeld worden of zelf de motoren gestart. Je controleert de batterijspanning BAT1 en BAT2 en je activeert de BAT1 knop en daarna BAT2. De getoonde spanning kan ongelijk zijn; deze moet boven 25V zijn.

fenix078

GROUND POWER

Wanneer de ground power aanwezig is, toont de knop EXT PWR: AVAIL; activeren = ON;
Na het activeren van de EXT PWR zullen de batterijen opladen.

fenix079

APU – AUXILLARY POWER UNIT

Het primaire doel van een vliegtuig-APU is de energie leveren voor het starten van de hoofdmotoren. Turbinemotoren van vliegtuigen hebben grote zware rotorbladen, die moeten worden opgevoerd naar hoge rotatiesnelheid voordat de compressie in de motor voldoende is en de ontsteking van de brandstof kan plaatsvinden. Dit proces vereist meer energie dan geleverd kan worden door een accu of batterij van acceptabel formaat. De APU lost dit probleem op door het vliegtuig in twee stappen van energie te voorzien. Eerst wordt de APU gestart door een elektrische motor, die wel door een accu kan worden gestart of door een externe krachtbron. Nadat de APU is gestart, levert deze de elektrische energie voor het vliegtuig.

Als er geen Ground Power aanwezig is, zul je de APU moeten inzetten. Druk op de APU Master knop, wacht 3 seconden. Na enkele ogenblikken zal de knop er onder AVAIL tonen. Daarna kan de APU BLEED worden aangezet om de airco in werking te zetten en om de motoren te starten.

APU BLEED

Om ervoor te zorgen dat het binnenklimaat van de CABIN geconditioneerd is, zal de air-condition aan moeten. Daarvoor is behalve APU ook APU BLEED en Ground Power nodig om een juiste lucht circulatie te waarborgen. De air-condition packs gebruiken de APU BLEED ook wanneer de motoren niet draaien. Zet daarom de APU BLEED op ON. De motoren gaan we straks starten, na de PUSH BACK. Dit mag pas gebeuren als de BEFORE START checklist compleet is en je clearance hebt gehad van ATC.

OXXYGEN – CREW SUPPLY

Op het linker overhead paneel zet je de zuurstofmaskervoorziening van de crew aan nadat de power on is gedaan. Dan gaan we verder op het overhead panel: linker paneel van onder naar boven: OXYGEN-CREW SUPPLY switch = no light; RCDR (recorder) GND CTRL set ON; IRS1-IRS2-IRS3 (left -right-middle) instellen op NAV.

ADIRS ALIGNMENT

Links boven het overhead paneel is een sectie ADIRS. Het Air Data Inertial Reference System (ADIRS) berekent de positie, snelheid, hoogte, houding en luchtgegevens van het vliegtuig voor de displays, het vluchtmanagementgeleidingssysteem, de vluchtbesturingen, motorbesturingen en andere systemen. Je vindt 3 draaiknoppen: v.l.n.r. IR 1 – IR 3 – IR 2. Zet deze draaiknoppen (die op OFF staan) op de stand NAV in de volgorde 1-2-3. Je kan op de ECAM-display volgen hoelang dat duurt.

FIRE CONTROL PANEL

Het brand- en rookdetectiesysteem van de A320 bestaat uit (1) brand- en oververhittingsdetectie voor de motoren als ook de APU, (2) rookdetectie in de bagageruimte, de toiletten en de ruimte van de avionics en (3) brandblussing voor de motoren, de APU en de laadruimte.

fenix080

Het testen van het FIRE panel van de ENG/APU

De TEST-knoppen gebruik je om het brand- en rookdetectiesysteem te testen. Als je op een testknop drukt, hoor je een doorlopend geluidssignaal en de rode FIRE lampjes op het controlepaneel gaan knipperen. Tevens verschijnt er op de ECAM-display een waarschuwing. Ook op de pedestal gaan de FIRE-lampjes branden.
Zet gelijk even de QNH op de standby altimeter en de helderheid van deze ISIS.
Na deze controle lopen we ook even langs de drukmeter van de parking brake.

fenix093 fenix084

CONTROLE DRUK
PARKING BRAKE

Nu met de PARKING BRAKE = ON controleer je de druk (~2.5 tot 3,0) op de meter, die rechts naast de landing gear handle is. Merk op dat wanneer je de parking brake diverse keren aan/uitschakelt, er weinig druk overblijft.

EXT LT – EXTERIOR LIGHTING panel

| STROBE = AUTO | (De STROBE gaat dan automatisch aan wanneer de druk van het neuswiel er af is bij opstijgen);
| NAV & LOGO = 1| (ten teken dat de externe power in werking is);
| BEACON = OFF | (De beacon is aan wanneer de motoren worden gestart of nog draaien);
| RWY TURN OFF = OFF | (gaan automatisch uit wanneer het landingsgestel wordt ingetrokken);
| LAND L+R = RETRACTED |;
| NOSE = OFF | (gaan automatisch uit wanneer het landingsgestel wordt ingetrokken)

SIGNS: | SEAT BELTS = ON | (na fueling ready); | NO SMOKING = AUTO|; | EMER EXT LT = ARM |;

fenix093

INT LT – INTERIOR LIGHTING

SIGNS: de SEAT BELTS ON gaat niet eerder aan dan dat de brandstofinname gereed is.

OVERHD INTEG LT:

CABIN PRESS:

fenix082

AIR COND; PACK (fault=ok)

fenix081

HYD FUEL: PUMPS = ON (6x)

fenix083

Als sluitstuk van Starting the aircraft gaan we naar het Main Panel (Glareshield) en zetten daar de verlichting van de displays PDF/ND aan beide zijden in en die van de beide ECAM-panels.

A/SKID & N/W STRG

De anti skid en neuswielsturing staat op ON

RADIO PANEL

Ter voorbereiding zet je de ATIS-frequentie op ACTIVE VHF1 en GROUND op de STBY CRS.

Merk op dat wanneer je de AATC in de sim actief hebt, de resultaten van deze instellingen direct zichtbaar en hoorbaar zijn.

ECAM FUEL PAGE

Genoeg brandstof aan boord? Zo niet, dan vul je dat aan via de EFB en anders kan je de SIGNS op SEATBELT ON aanzetten.

BEFORE START CHECKLIST

Als je zover bent gekomen, heb je al merendeel van de BEFORE START checklist achter de rug. Voordat we kunnen starten eerst nog “even” de MCDU programmeren.

Ga naar het artikel FENIX A320 PREPARING THE MCDU