[07] FENIX A320 PREFLIGHT


Eerst even iets over de datum en tijd notaties. Je krijgt bij het maken van plannen en het vliegen te maken met zomertijd en wintertijd, UTC, GMT, ZULU. Waar moet je aan denken:
[1] UTC=GMT=ZULU
[2] UTC is een vaste tijdzone die geen rekening houdt met zomer of wintertijd (DST)
[3] Simbrief maakt het plan op basis van UTC
[4] De chronometer/klok (boven de landing gear handle) geeft UTC.

fenix076 UTC – ZULU- GMT

EFB SETUP

We beginnen met de EFB-setup en de aircraft instellen op Cold & Dark. Aangezien de Fenix standaard opkomt met draaiende motoren hoor je nu het afschakelen en resetten van de aircraft naar de status Cold & Dark. Lees nog even hier als je niet meer weet hoe dat gaat.

fenix085 PANEL STATUS – COLD & DARK

Dan gaan we nu naar MY FLIGHT en halen het eerder in SimBrief gemaakte vliegplan op. Vergeet niet dat bij de eerste keer dat je de EFB gebruikt jouw SIMBRIEF USER NAME in de EFB SETTINGS-app wordt ingevuld. Eenmaal contact heb je daar geen omkijken meer naar. Het aantal (groene) minuten dat je ziet verschijnen is de tijd die je hebt tot vertrek. Tussen de ICAO-codes van vertrek en aankomst zie je jouw callsign met daaronder de duur van de vlucht. Links en rechts van het FLIGTH-venster zie je (geschaduwd) links de ROUTE en rechts WEATHER

fenix086 FLIGHT

WEATHER

We kijken eerst even naar het weer op Departure, Arrival en Alternate.
Het lezen van een METAR-weerbericht is nader toegelicht in dit artikel FLIGHTS BASICS op onze website.

fenix087 WEATHER

ROUTE

In het ROUTE-venster tussen de ICAO-codes is aangegeven op welk flight level je gaat vliegen en wat de afstand is. Met VIEW MAP krijg je een grove indicatie waar je je op de wereldbol bevindt. Dan gaan we nu naar de tab …

fenix088 ROUTE

GROUND SERVICES

EXTERNAL UNITS: CHOCKS /CONES, STAIRS (FWD/AFT)

[1] Sta je op een Gate met een jetway dan kan je hier TOGGLE JETWAY aanzetten.
[2] GPU (Ground Power Unit) verzorgt de externe spanningsvoorziening van de aircraft. Sta je op een GA Ramp dan zal daar meestal geen GPU aanwezig zijn en zal ook de optie voor de PUSHBACK TUG niet werken.
[3] PCA: is de communicatiekabelaansluiting onder de aircraft.
[4] CHOCKS/CONES: markeren de positie van de aircraft.
[5] FWD STAIRS
[6] AFT STAIRS

DOORS

Een opsomming van deuren en de luiken; bij EVAC gaan alle deuren open

PUSHBACK

Om de pushback via de EFB te laten werken, moet je ervoor zorgen dat je geparkeerd staat bij een Heavy/Medium/Small gate, of bij een GA Ramp Large/Medium. Een GA Ramp Small zal niet werken. Als je op een zelf manoeuvrerende stand staat, is de pushback niet beschikbaar. Dan gaan we nu naar de tab …

fenix089 GROUND SERVICES

MASS AND BALANCE

In de 3 secties PASSENGERS, CARGO en FUEL zie je de geplande hoeveelheden. (Vergelijk met SimBrief). Om deze gegevens te laden, kies je de rode knop LOAD AIRCRAFT. Je krijgt de keuze om dit in Real Time, Fast Time of Instant te doen. Klaar? Dan krijg je Boarding Complete. Op de PAX INFO LIST lees je een overzicht van de passagiers. Dan gaan we nu de kaarten ophalen uit de app …

fenix090 MASS AND BALANCE

NAVIGRAPGH

Importeer de route uit SimBrief en kijk ook even dat je de juiste cycle van de AIRAC gebruikt. De lijst met de data van vernieuwing vind je op de website van Navigraph.
De basisvaardigheden van de Navigraph-app lees je in het FENIX menu van onze website (artikel FENIX A320 EFB NAVIGRAPH).

fenix060

Tot zover de PREFLIGHT en gaan we over tot STARTING THE AIRCRAFT


END PREFLIGHT