AIR TRAFFIC CONTROL


artikelen in Air Traffic Control

Deze ATC-pagina’s zijn bedoeld om informatie te geven over de specifieke ATC-applicaties die wij gebruiken tijdens onze vliegdagen. Voor het begeleiden van de vluchten vervullen sommige leden dan een of meerdere ATC-posities. Behalve de techniek komen in de ATC-artikelen ook de taken van de ATC-er aan bod.

ATC staat voor AIR TRAFFIC CONTROL ofwel luchtverkeersleiding. Enkele leden van FlightSim Eindhoven hebben zich gespecialiseerd in deze ATC-functie en vertolken tijdens onze vluchten de rol van verkeersleider. Via speciale softwarepakketten kan de ATC-er alle deelnemende piloten met hun aircraft op het beeldscherm volgen en via en of meerder spraakkanalen van FSE-Discord met elkaar overleggen.

FSE-DISCORD ATC POSTEN

Om met elkaar te communiceren maken we gebruik van FSE-DISCORD. Dit is een spraakinterface waarbij, net als in het echt, de piloot, met een druk op de knop van zijn stuur, zijn microfoon bedient en zijn calls kan maken met een ATC-post. Daarvoor moet hij wel de standaard “phraseology” beheersen.

ATC-Communicatie

De ATC-er geeft de gebruikelijke commando’s en vluchtgegevens door aan de piloot en deze herhaalt letterlijk wat hij hoort, aangevuld met zijn call sign. Dit laatste als bewijs dat de piloot de ATC-call heeft gehoord en wat nog belangrijker is, hij of zij dat ook begrepen heeft. Dit vraagt nogal wat oefening omdat dit vaak in een rap tempo zal moeten plaatsvinden. Luister b.v. maar eens naar LiveATC.net op internet waar je deze communicatie van diverse internationale airports kan volgen.


  • IVAO
    • Op deze pagina lees je uitvoerig over de software die IvAo gebruikt en de bijbehorende artikelen.