SFC-system file checker


Als u vreemd gedrag van uw systeem tegenkomt of als het systeem u een bericht stuurt dat aangeeft dat een systeembestand beschadigd is, kan de systeem bestands controle u misschien helpen. Dit is wat u moet doen:

Open een opdrachtprompt: ga naar START en typ CMD en selecteer > Uitvoeren als beheerder. Het volgende DOS-scherm wordt geopend:

Typ sfc /scannow in het opdrachtpromptvenster – let op de spatie voor de slash (/). De scan zal een tijdje draaien.

Als het klaar is, kunt u de volgende verschillende resultaten krijgen:

  1. SFC heeft geen beschadigde bestanden gevonden
  2. SFC heeft beschadigde bestanden gevonden en kon de bestanden repareren
  3. SFC kon niet alle beschadigde bestanden herstellen

In de gevallen 2 en 3 slaat SFC de resultaten op in de CBS.log die u vindt in C:/Windows/LogsCBS/CBS.log. U kunt dit bestand openen met Kladblok.