4NIX Deel 09 Tool-Tips en SimBrief Tutorial


Hoe je en vluchtplan maakt in SimBrief is eerder verschenen op deze pagina.

We maken in dit voorbeeld gebruik van het vluchtplan EKCHEDDF.PLN

Wil je een ander vluchtplan? Maak dat in SimBrief of Edit in Simbrief een bestaande vlucht uit My Flights; haal dit plan op met Load/Edit


Het vluchtplan dat straks door de MCDU wordt opgehaald MOET het laatste plan zijn dat is gedownload in SimBrief. Dus in SimBrief maak plan, save plan, Generate OFP en Download FMS. Ga daarna naar het MCDU MENU

Stapsgewijs doe je deze handelingen en druk je op de toetsen [ .. ]
[MCDU MENU] – [OPTIONS>] – [<AOC] – [<SIMBRIEF]
Type je SimBrief Username in het scratch pad
[USERNAME] – [<RETURN] – [<RETURN] – [<RETURN]
[<ATSU] – [AOC MENU>] – [<INIT/PRES]
Je bent nu op de pagina INIT/REVIEW 1/2
[INIT DATA REQ*] … de gegevens van SimBrief.pln worden geladen


Wanneer je een vervangend plan wil laden, staat INIT REQUEST* op de eerste INIT pagina


Wij vervolgen ons voorbeeld: vlucht EKCH/EDDF
[<AOC MENU] – [<PERF/W&B] – Vergelijk deze gegevens met het vluchtplan

======================================
Alleen corrigeren indien noodzakelijk
[12] LSK5 <REFUEL *LOAD
NEXT PAGE
[13] LSK1 <PAYLOAD
=====================================
[INIT A] – [INIT REQUEST*]
Je krijgt nu in het scratch pad te lezen
>> UPLINK INSERT IN PROG
>> AOC ACT F-PLN UPLINK

Vul hierna de overige gegevens in de MCDU in volgens DIFSRIP
D I F S R I P staat voor: Data, Init A, Flightplan, Sec Flightplan, Radio Nav, Init B en Performance.
Ga naar de INIT-B pagina
Druk 2x op [ZFW/ZFWCG] >> 50.3/21.7
Vul de BLOCK fuel in >>6.8 – zie vluchtplan
De INIT-B pagina wordt nu pagina INIT FUEL PREDICTION <–>

Very good! Dit was deel 9. Nu naar Deel 10 4NIX Deel 10 Exterior Lighting