[07] Vluchtvoorbreiding Pilot-CREATE FLIGHTPLAN


Pilot: vluchtvoorbereiding

Flight Card IFR 2022
Gebruik als leidraad de Flight Card IFR 2022. Deze vind je op de STACK :\FSE-PRIVATE\02-De vluchten van Zaterdag
Vluchtvoorbereiding
Degene die de vlucht voorbereid, verstrekt voorafgaande aan of tijdens de clubdag de informatie die in de Flight Card in rode letters gevraagd wordt. Dit zijn slechts 7 velden:
[1] ICAO_Departure, [2] ICAO_Arrival, [3] ICAO_Alternate, [4] Date, [5] Departure (UTC), [6] AIRAC Cycle, [7] Route plus de Parking Stands bij vertrek [8] en aankomst [9].
Briefing
Tijdens de Briefing Q&A [10] wordt de vlucht nader toegelicht door de vluchtorganisator(en).
Real Weather
Wij vliegen met Real Weather. Enkele vluchtgegevens kunnen tijdens de clubdag door ATC mogelijk aangepast worden op basis van weerssituaties.
Flight Card en Parking Stands
De Flight Card is voorzien van een tabel met | Pilot | Callsign | en ruimte voor het ingeven van de Parking Stands en ATC posities.
SimBrief en Navigraph
Het vluchtplan wordt gemaakt met behulp van SimBrief en de actuele kaartinformatie van Navigraph Charts Cloud. De kennis van het werken met SimBrief en Navigraph Charts Cloud wordt verondersteld aanwezig te zijn.
BELANGRIJK
Om de Pilot/Aircraft identificatie in de systemen gesynchroniseerd te houden, heeft ieder clublid VFR-callsign (bijv. PH-JVA) en een IFR-callsign aangegeven. Het IFR-callsign bestaat uit 3 LETTERS en 3 cijfers.
SIMBRIEF
Vul in SimBrief bij Airline de 3 LETTERS van je IFR-callsign in en bij Flight-No de 3 cijfers. Wanneer dit correct is ingevuld, staat dit straks ook in het vluchtplan correct weergegeven in de Aurora-ATC module.

Altitude – Pilot Client

zie de Ledenpagina – de Vluchten van zaterdag: Opstarten Altitude.pdf