Controls – Overzicht bedieningsinstellingen


Overzicht bedieningsinstellingen

Met het menu CONTROLS kun je de invoertoewijzing aanpassen en de voorinstellingen van de bediening beheren.

Menubalk CONTROLS

Het CONTROLS scherm is verdeeld in 4 hoofdsecties: de balk met de aangesloten randapparaten, het zoek- en filterpaneel, de lijst met de bedieningselementen en het paneel met de beschrijving van de gekozen hardware.

Met de bovenste regel blader je met de blauwe pijl links of rechts door de aangesloten randapparatuur. De onderste regel van deze balk laat de voorinstellingen zien van het gekozen apparaat. In MSFS zijn standaard voorinstellingen gekoppeld aan een gekozen invoerapparaat. Je kan in de standaard voorinstellingen aanpassingen maken en daarmee extra profielen aanmaken voor een specifiek aircraft. Lees verder bij de PRESET MANAGER” hoe je dat doet.

SENSITIVITY, SEARCH EN FILTER
EXPAND / COLLAPSE

Met de zoekfunctie kun je opdrachtnamen invoeren of toetsen/knoppen op het invoerapparaten selecteren om daarmee een ​​lijst met vastgelegde bedieningselementen te tonen.

De filterfunctie verfijnt de resultaten van uw zoekopdracht op basis van de filteroptie die is geselecteerd. Je kan de lijst met bedienings- elementen filteren op basis van:
[ASSIGNED] Toegewezen bedieningselementen,
[ESSENTIAL] Essentiële bedieningselementen of met
[ALL] Alle bedieningselementen
Nieuwe bedieningselementen
Hier kun je ook alle categorieën van de lijst met toegewezen bedieningselementen uitvouwen of samenvouwen.

De instellingen van de gevoeligheid van de assen [SENSITIVITY] is eerder besproken.

Bedieningselementen voor de Joystick bestemd voor de C172 en de SAVAGE CUB

De lijst met bedieningselementen

Deze lijst toont alle ingangen in een lijst, geordend op categorie en subcategorie. Voor elke controle is er een hoofdopdracht (de 1e kolom) en een alternatieve opdracht (de 2e kolom). Als je op een toegewezen knop op -in dit geval de Joystick- drukt, knippert de opdracht die eraan is gekoppeld in de lijst met bedieningselementen. Vanuit dit paneel kunt u uw ingangen naar eigen inzicht opnieuw toewijzen. Om dit te doen:
[1] Selecteer een commando uit de lijst (zet het FILTER op ALL om alles te kunnen zien); de selectie kleurt WIT;
[2] Klik in de eerste of tweede kolom op het hoofd- of alternatieve toewijzingsvak en de toewijzingspop-up wordt getoond.

[3] Zet de muis in het veld boven Select an input en druk op een toets/knop of beweeg een as om de functie toe te kennen.
[4] Selecteer valideren om de toewijzing te bevestigen.

Als de nieuwe toets/knop/as die u hebt geselecteerd al in een ander commando wordt gebruikt, worden de conflicten weergegeven onder de scanvelden. In dat geval kunt u de eerder toegewezen instelling zoeken met de zoekfunctie en/of met de knop “Huidige ingang wissen” [CLEAR CURRENT INPUT] gebruiken om de toewijzing ongedaan te maken.

De afbeelding van de controller in het beschrijvingspaneel geeft een getal dat overeenkomt met de gekozen knop van de dan geselecteerde opdracht in de controlelijst.

De Preset Manager.

In de onderste balk van het menu Bedieningsinstellingen vindt u een knop PRESET MANAGER (Voorinstellingsbeheer). Als u dit selecteert, worden de beheeropties voor de voorinstellingen geopend.

Menu PRESET MANAGER

Menu PRESET MANAGER

In dit menu is aangegeven wat de huidige PROFIELNAAM is. Er zijn 6 functies beschikbaar. Door met de muis over de icons te bewegen, verschijnt de tekst van de functie.

[PLUS TEKEN-NEW] maakt een nieuwe en lege voorinstelling
[BLOKJES-DUPLICATE] kopieert de huidige voorinstelling,
[POTLOOD-RENAME] hernoemt de huidige voorinstelling,
[KRUISJE-CLEAR ALL] de huidige voorinstelling wissen,
[KRULPIJL-DEFAULT] reset de voorinstelling naar de standaardwaarde van het apparaat,
[PRULLENBAK-DELETE] verwijder deze voorinstelling.

Houd er rekening mee dat je de standaardvoorinstellingen van de sim niet kan bewerken of verwijderen, maar je kan deze nog steeds dupliceren.

SENSITIVITY – Gevoeligheidsinstelling van de assen

Als u op de knop SENSITIVITY boven het deelvenster SEARCH klikt, worden de gevoeligheidsopties (zo die er zijn) van het apparaat weergegeven. In het menu SENSITIVITY kun je de gevoeligheidscurve van de assen van het apparaat aanpassen. Bedenk wel dat de bewerkte curven worden opgeslagen als onderdeel van de momenteel gebruikte voorinstelling. Het is aanbevolen om voor de diverse aircraft een voorinstelling te maken. Lees het artikel op onze website over de gevoeligheidsinstellingen van de assen.