Gevoeligheid van de assen


OPTIONS-CONTROLS-SAITEK PRO FLIGHT RUDDER PEDALS (PROFIEL NAAM)

In MSFS is er voor alle assen die je gebruikt een SENSITIVITY menu. Daarmee regel je de wijze waarop de assen reageren door de mechanische druk die je aanbrengt (remmen, sturen) en de wijze waarop deze signalen worden doorgegeven aan de sim. In de bovenstaande en onderstaande afbeelding zijn de X-as het linker rempedaal, de Y-as het rechter rempedaal. De Z-as vertegenwoordigt de roerbeweging, resp. de beweging van het neuswiel.

We nemen en eenvoudige C172 of C152 en gaan naar Ramp 1 Parking op EHEH en zetten dit als vertrekpunt; kies FLY en READY TO FLY en taxi nar het parkeerterrein voor je.

.. wat er allemaal al niet kan ..

Er zijn 3 assen met ieder hun “instellingen en “gevoeligheden” en die behoren tot het profiel dat je gekozen hebt.

LEFT BRAKE AXIS – Joystick L-Axis X en RIGHT BRAKE AXIS – Joystick L-Axis Y

RUDDER AXIS – Joystick R-Axis Z

  • SENSITIVITY –
  • SENSITIVITY +
  • DEAD ZONE
  • NEUTRAL
  • EXTREMITY DEAD ZONE
  • REACTIVITY

Als default zijn de instellingen van deze 6 instelmogelijkheden als 0-0-0-0-0-100 (in %). Maar wat doet wat? Er zijn de volgende instellingen: (de Y-as geeft hierboven de default waarden weer). We nemen de X-as om te zien wat er gebeurt bij het wijzigen van de instellingen. Zet de waarden naar links en naar rechts en kijk naar de grafische voorstellingen van de as en stel je voor hoe de sim daarop reageert.

LEFT BRAKE X-as: wanneer de SENSITIVITY beiden op 0% staan, zie je een lineair verloop van de curve. Een schuine -45 graden- lijn omhoog die overeenkomt met de lineaire beweging van je linker voetpedaal. Wil je met een kleine beweging van het voetpedaal MEER remdruk introduceren, dan moet de curve aan het begin dus sneller stijgen. Je bereikt dat door de SENSITIVITY op bijv. -70% in te stellen.

DEAD ZONE: hiermee geef je aan over welk bereik van de as er GEEN verandering optreedt. Bij de BRAKES is een dead zone ongewenst, dus laten we die op 0% staan. Bij het roer kan je een 10% dead zone instellen.

NEUTRAL: met deze instelling maak je een curve in de gevoeligheid. Voor het begrip zet je de instellingen van de LEFT BRAKE nu op +49% -49% 0% 80% 0% 100%. Taxie naar het veld dat voor je ligt (of je bent er al) en probeer de reminstellingen uit.

EXTREMITY DEAD ZONE: met deze instelling vlak je het bereik van de gekozen instellingen af. Probeer maar eens met de Z-as (rudder) en probeer een volledige cirkel te draaien met deze instelling op 30-50-70% en een toerental van 1000 rpm.

REACTIVITY: dit percentage geeft aan hoe snel de gekozen instellingen (en dus je aangelegde mechanische beweging) invloed hebben op je besturing van bijv. de remmen. Met een lage reactivity (5%) kan je dus geen snelle bewegingen maken.

Sample Saitek Rudder pedals configuration for C172

Ga aan de slag en maak het verhaal zelf af voor de elevators en ailerons en ook wellicht voor een as waarmee je de elevator-trim bedient. Voor bediening met een draaibare joystick geldt uiteraard hetzelfde verhaal.

Nogmaals: alle instellingen die je met de SENSITIVITY inricht, zijn gekoppeld aan het gekozen profiel. Heb je dus verschillende kisten die je veel vliegt, maak dan van de default een kopie met PRESET MANAGER en sla die op als de naam van de aircraft.

Sample Joystick Hotas Warthog – Ailerons X-axis – Elevators – Y-axis for C172

bekende gebreken

Aangemeld bij MSFS: 28 mei 2021: In zeldzame gevallen tijdens een vlucht, wordt de positie van de assen gereset naar 50% na het verlaten van het pauzemenu. Tijdelijke oplossing: bij ondervinden van problemen ga je in de vlucht met [Esc] naar CONTROLS en kies je een controller, klik vervolgens op de knop SENSITIVITY om de gevoeligheidsopties van dez controller weer te geven en de positie van de assen van je controller aan te passen. Dit probleem is momenteel in onderzoek en het zal in een komende patch worden opgelost. Het is dus handig dat je een schermafdruk maakt van je controller-instellingen.

Kwaliteit van de gebruikte controllers

.. alle waar naar zijn geld .. en voor degene die het ooit hebben meegemaakt: de krakende volumeregelaar van de radio ? Natuurlijk was dat de potentiometer die daarvan schuld had. Vuil geworden koolbaan en dito zilveren voeler die de ohmse waarde moest aflezen en daarmee bepaalde hoe hard het volume ingesteld kon worden. Aan kraken geen gebrek en een spuitbus Kontakt 60 bracht vaak uitkomst. Zo ook in de fabricage van joysticks, throttles en rudders. De eenvoudige versies zijn allen uitgerust met de bekende potmeters en allerlei handige asjes om de draaibare toestand te creëren. Ook hier na verloop van tijd, kraken geen gebrek en heb je dus vaak genoeg geen stabiele toestand. Wil je daar van af? Investeer dan in een merk dat gebruik maakt van contactloze overdracht (magnetisch of hall effect sensor).

Dit is je rudder interface ..