[03] Voorbereiding ATC posities-ALTITUDE INSTALLATIE


Nieuwe IVAP Client heet voortaan: ALTITUDE
Altitude is de nieuwe pilot client met ondersteuning voor alle huidige vluchtsimulatieplatforms. De ontwikkeling is nog steeds gaande en nieuwe functies zullen doorlopend worden geïmplementeerd. U kunt ook rekenen op een nieuwe en realistische web-based methode om uw vluchtplannen te verzenden. Download pagina voor de nieuwe software: http://new.ivao.aero/

LET OP: bij het installeren van ALTITUDE wordt de MTL gedownload (~2.43 GB); Wil je dit bestand NIET gebruiken bij VFR vluchten MET MSFS? Zet deze map met inhoud in een mod omgeving en activeer allEen wanneer je met een IvAo server vliegt. Voorbeeld: de MTL wordt opgeslagen in de map ivao_x_csl in de locatie C:\Program Files MSFS\MODS\IVAO-MTL voor MSFS\ivao_x-csl\

INSTALLATIE VAN ALTITUDE

Dit is de gewenste volgorde van opstarten:

 • De Sim opstarten;
 • Het tweeledig activeren van de Altitude app; eerst de Pilot Core dan de Pilot Client;
 • IVAO Pilot Core
  De snelkoppeling die tijdens het installeren van de app is gemaakt, heet IVAO Pilot Core en verwijst naar de installatiemap, waar het bestand pilot_core_fs2020.exe wordt
  gestart; maak een snelkoppeling naar je bureaublad. Een geactiveerde IVAO Pilot Core vind je terug als icon in het vak Systeeminstellingen;
 • De IvAo Pilot Client Interface opstarten; je krijgt een zwarte pop-up Connect to simulator.
 • Het Simulator Address is default 127.0.0.1 onder de voorwaarde dat
  • zowel Altitude als de Sim, beiden op dezelfde vlieg-pc draaien; wijzig dan niets;
  • Draait de app Altitude op een andere (2e) pc? Dan moet hier het IP adres van die 2e pc komen te staan.
  • De Authorisation Key is (kleine letters) → ivao
 • Activeer nu de Connect to simulator en je krijgt een scherm als No Flight Plan in de status OFFLINE;
 • Druk op OFFLINE. Je gaat nu verbinding maken met de vliegserver met het scherm CONNECT TO NETWORK;
 • Om straks voor de ATC post iedereen herkenbaar te hebben, gebruik je je IFR Callsign* en je ALTITUDE VID* (*zie ledenlijst) en het Password ******, je verkorte “RealName”
 • Bij Server vul je in het serveradres van de lokale server*** in en laat de rest ongewijzigd.
 • Druk nu op CONNECT en een geluidssignaal begeleidt de connectie met als bewijs
  de afbeelding op de laatste pagina.
 • Het vluchtplan (No Flight Plan) en de verwerking daarvan wordt besproken tijdens de BRIEFING