Over de map Community


Aansluitend op het vorige artikel Over de map Packages en zijn locatie, nu een beschouwing over de Community-map.
De Community-map is een vaste locatie, bedoeld om MODs die gebruikt worden in MSFS, op te slaan. Een mod geeft een extra toevoeging of verbetering aan de standard aanwezige aircraft, airport, scenery, etc. in de sim. De sim regelt het gebruik van de mod. Alle “custom mods” die in Community zijn geplaatst, kan je terugvinden in de sim bij PROFILE| CONTENT MANAGER

Wat is het verloop van acties om het zover te krijgen?

 1. Je downloadt eerst de mod met die naam [naam.extensie] van Internet.
 2. Het gecomprimeerde bestand heeft als naam [naam.zip] of [naam.rar] en staan in C:\Downloads\
 3. Om de mod te kunnen gebruiken, moet de inhoud van deze zip of rar gedecomprimeerd worden. (Als je handig bent met zippen en unzippen, kan je de mod in een keer op zijn plek krijgen.
 4. Na het unzippen ontstaat een map [naam] met inhoud in ..\Downloads\[naam]\
 5. De map [naam] moet verplaatst worden naar de map Community om daar zijn werk te kunnen doen.

Nu de praktijk en het beheren van de mods.
Het begint al bij de naam die de Creator gegeven heeft aan de mod.zip bij het downloaden. In veel gevallen zal deze naam niet echt aanleiding geven, wanneer deze uiteindelijk in de Community-map staat, om tot een begrijpelijke sortering te komen in Windows Verkenner. Wanneer je een beperkt aantal mods hebt, zal het beheer geen probleem zijn, zeker ook wanneer je de naam van de mod-map wijzigt. Een voor de handliggende namenreeks van airport mods zou zijn EHAL-EHAM-EHEH-EHVK enzovoorts; dus op ICAO code gesorteerd. Handig.

Wat minder handig wordt het wanneer de Creator een update uitbrengt van zijn mod. Want die zal zeker niet de naam krijgen die jij gebruikt hebt in de Community-map. M.a.w. zodra je de kenmerken van de mod.zip wijzigt, is er noodzaak tot registratie van de generieke zip-naam van de Creator en de door jouw gewijzigde mapnaam in de Community-map. Voor de sim maakt het niet uit hoe je de map noemt. Voor jou maakt het wel uit omdat je dus een vertaalslag moet hebben tussen de Creator’s {naam.zip] en jouw ../Community/anderenaam-map/.
Als je weining actieve mods gebruikt, kan de administratie op een bierviltje. Het enige dat je moet weten is : hoe heet het origineel en hoe heb ik de mod-map gemoemd in Community. Worden het er meer, dan ..

… zijn er een aantal MOD-MANAGERS, die dat handig kunnen oplossen. Zijn deze volmaakt? Nee. Waarom niet: omdat de Creators het niet zo nauw nemen met de registratie van hun eigen gewijzigde versiegegevens die verankerd liggen in het bestand manifest.json, dat je in de mod-map aantreft. Kan een mod manager je daarbij toch helpen? Ja, maar dan moet je in feite het bestand manifest.json aanpassen. Dat kan je doen met kladblok of Notepad++. Alle mod-managers maken gebruik van de gegevens uit dit bestand.

Mod-volume. Dan iets over de ruimte die de mods gezamenlijk innemen en over het maken van een back-up. Om bij dat laatste te beginnen: die back-up heb je al. Dit is het origineel dat je namelijk gedownload hebt. Zet dit zip bestand op een plek waar jij het kan terugvinden en zet er een tabelletje bij hoe de zip in de Community-map heet.

Wil je toch van alle actieve mods een back-up maken? Maak dan een gecomprimeerd bestand van de Community-map en zet de zip op een plek waar jij weet waar het in noodgeval op te halen is. Veel makkelijker is natuurlijk om van de C-schijf een dagelijkse/wekelijkse system-back-up te maken.

Vragen over het MOD-volume en hoe je daarmee omgaat.

Vraag 1: ik heb veel mods, maar wil deze niet allemaal op de C-schijf in de Community-map omdat deze teveel ruimte innemen.
Uh, ja? Hoe groot is de Community-map ten opzichte van 100 GB sim en het volume van de schijf? Verdien je er echt iets mee qua ruimte als je de mods zou verplaatsen? Nee? Lekker laten staan. Je wint waarschijnlijk minimaal volume.

Vraag 2: Als de sim start, worden alle mods ingelezen die in de Community-map staan en dat duurt dus langer voordat de sim klaar is. Kan dat anders?
Ja, maar dan moeten de mods buiten de community-map komen. Er zijn mod managers die dat per mod voor je doen. Maar het kan ook handmatig: Je zipt de mod tijdelijk tot mod.zip en verwijdert de ../mod-mapnaam uit de Community-map. Wil je de gezipte mod weer gebruiken? Doe dan unzip hier op de mod, gooi de zip weg en klaar. Je wint er geen disk-ruimte mee, maar wel opstarttijd, want gezipte mods worden niet gelezen. Je hoeft ze dus niet noodzakelijk uit de Community-map te verwijderen. Het advies is wel om alleen die mods te gebruiken die werkelijk noodzakelijk zijn.
Als je van plan bent om ieder uur van de dag de mods aan of uit te zetten, is deze handmatige oplossing wel geschikt, maar kom je niet aan vliegen toe …

Vraag 3: Heb ik altijd een mod-manager nodig om een mod die ik tijdelijk niet wil gebruiken, te verplaatsen. Nee, zie bij vraag 2.
Je kan ook denken aan twee mappen C:\Documenten\MSFS-mods\ en een map op een andere locatie \\schijf:\..\MSFS-mods-niet actief\. Je maakt de Community-map leeg (maar laat de map bestaan!) en zet de actieve mods in \..\MSFS-mods\.

Vraag 4: Hoe krijg je de actieve mods uit de Communit-map die in een andere locatie (en/of op een andere schijf) staan weer werkend?
Een oud verhaal uit 2015 in een nieuw jasje: [link] toen hadden wij ook al last hadden van volume tekort..

.. een wondermiddel ?
In het volgende voorbeeld is xxx = jouw account naam = en als je geen OneDrive hebt, laat je dat weg in het statement.

 1. Maak de map C:\Users\xxx\OneDrive\Documenten\MSFS-mods\
 2. Maak ergens anders een map …\MSFS-mods-niet-actief\.
  Noot: in beide mappen hebben de mod-mappen een door jou gekozen logische naam voor een logische sortering en daar staan dus de ge-unzipte versies..
 3. Zet de actieve inhoud van de Community-map in de map MSFS-mods, maar laat de map zelf staan.
 4. Druk op Windows Start en type CMD (Opdrachtprompt); vervolgens Open as administrator
 5. Je krijgt dit beeld Administratot: Opdrachtprompt

6. Type het volgende mklink-commando achter C:\WINDOWS\system32> en let op de spaties en quotes (!)

mklink /d “C:\Users\janva\AppData\Roaming\Microsoft Flight Simulator\Packages\Community\” “C:\Users\janva\OneDrive\Documenten\MSFS-mods”

Geeft een ENTER en je krijgt dit bericht in het DOS-scherm:

symbolic link created for C:\Users\janva\AppData\Roaming\Microsoft Flight Simulator\Packages\Community\ <<===>> C:\Users\janva\OneDrive\Documenten\MSFS-mods

er is een link gemaakt voor de SOURCE directory van de originele locatie <<=== en ===>> TARGET waar de bestanden nu staan.


De mods die in de map MSFS-mods staan, worden nu verbonden met de Community-map (maar staan daar dus niet werkelijk en dat spaart schijfruimte!). Het enige wat je doet is de mods die je niet gebruikt uit de map MSFS-mods halen en plaatsen in de MSFS-mods-niet actief-map. Je bereikt hiermee dat alleen de actieve mods worden ingeladen. Vergeet niet dat als je de mods op een andere schijf plaatst die GEEN M.2 connectie heeft met de processor, het er niet sneller op wordt.


De ultieme oplossing is die mod-manager (MM) die de mod-mappen kan zoeken, sorteren, selecteren en per keuze een mod of een groep mods kan deactiveren.
Er is tot nu toe een mod-manager gevonden die met behulp van de boven gemelde functie “mklink /d” de mods activeert/deactiveert. Dit is de mod-manager MSFS_Addons_Linker.

Wat voor alle MM geldt is dat de tekstuele inhoud opgehaald wordt uit het manifest.json bestand. In de meeste gevallen is dat bestand door de Creator niet bijgewerkt en zal je zelf aan het werk moeten met Notepad++ of Kladblok om de teksten aan te passen.

Heb je nu nog een beperkt aantal actieve mods in gebruik, zet dan de “nice to have” even opzij en maak een simpel overzicht van de naam van de mod.zip en de herkomst vs. de (aangepaste) naam van de mod-map in ../Community. Dan weet je in ieder geval -als er al en update komt van die mod- waar je het zoeken moet.

Tot slot een waarschuwing: de beste manier om een goed werkende sim om zeep te helpen, is dat je alle mods ongecontroleerd in de Community-map zet met de gedachte dat het werkt.