FS ACTIONS MENU SYSTEM


Manual INTRODUCTION

PAGE 0.00.107 – 0.00.113 | FS ACTIONS MENU SYSTEM |

107-INTRODUCTION
Het menu FS ACTIONS geeft u toegang tot verschillende subsystemen waarmee u aspecten van uw vlucht kunt aanpassen om een operationele vliegtuig-omgeving realistisch te simuleren.
Vanuit het FS ACTIONS-menu kunt u de

  • FUEL,
  • PAYLOAD,
  • GROUND CONNECTIONS,
  • DOORS,
  • CABIN LIGHTING en
  • PUSHBACK functionaliteit aanpassen

108-FUEL MENU
Vanuit het menu FUEL kunt u handmatig de hoeveelheid brandstof in elke tank instellen. Omgekeerd kunt u de vooraf ingestelde niveau functies aan de rechter onderkant van het display gebruiken om de tanks in te stellen op FULL, 2/3 of 1/3 niveaus of u kan de totale brandstofhoeveelheid instellen als een percentage.
Om het brandstofniveau in een afzonderlijke tank te wijzigen, selecteert u gewoon de gewenste hoeveelheid naar de gewenste tank. De hoeveelheid brandstof wordt niet geladen volgens de juiste laadprocedures wanneer u de brandstofhoeveelheid handmatig instelt op elke afzonderlijke tank.
Om het percentage brandstofhoeveelheid in te stellen, selecteert u eenvoudigweg het gewenste percentage tot de regel TOTAL LEVEL. De simulator verdeelt de brandstofhoeveelheid automatisch correct tussen de tanks. In dit menu worden voor uw gemak het huidige bruto gewicht, de CG-locatie, het brandstof gewicht nul en het maximale startgewicht weergegeven .

109-PAYLOAD MENU
Met het menu PAYLOAD kunt u de gewenste belading van het vliegtuig rechtstreeks vanuit de simulator wijzigen. U kunt de passagiers-belasting van uw vlucht bijwerken door handmatig het aantal passagiers te selecteren dat zit in de cabines van de First- en Coach-klasse (of alleen de “coach-cabin-class”als u een enkele class configuratie gebruikt).
U kunt ook handmatig de gewichten naar de voorste en achterste laadruimten aanpassen.
Omgekeerd kunt u de percentagebelastingsfactor die u naar de LOAD LEVEL-regel aan de rechterkant van het display zou willen dragen, selecteren.
U kunt ook de instellingen SET FULL, SET EMPTY of SET RANDOM gebruiken om uw belastingsfactor in te stellen.
In dit menu worden voor uw gemak het huidige bruto gewicht, de CG-locatie, het brandstof-gewicht nul en het maximale startgewicht weergegeven .

110-GROUND CONNECTIONS
Met het menu GROUND CONNECTIONS kunt u bepalen welke ground services momenteel beschikbaar zijn voor uw vliegtuig.
Vanuit het menu GROUND CONNECTIONS kunt u kiezen of “grond power” beschikbaar is, evenals een motor-luchtstarteenheid, airconditioningunit, wielwiggen en / of pitotafdekkingen.

OPMERKING: Het is belangrijk op te merken dat alle gronddiensten vereisen dat het vliegtuig "on the blocks" wordt geplaatst voordat het u ter beschikking wordt gesteld door het grondpersoneel. Om deze reden moet u CHOCKS SET selecteren voordat je kunt alle andere gronddiensten gebruiken.

Als u andere ground services hebt geselecteerd en u de blokken verwijdert, verwijdert het grondpersoneel ook de ground services.
Gebruik van kleur: Let op: in dit menu geeft elk item dat rood gekleurd is aan dat het vliegtuig niet veilig te verplaatsen is. Als alle items groen gekleurd zijn, is het veilig om het vliegtuig te verplaatsen.

111-DOORS
Met het menu DOORS kunt u vanuit een enkel toegangs-menu alle deuren van het vliegtuig openen en sluiten.  U kunt vanuit dit menu de deuren openen en sluiten. Je kunt ook de luchttrap uit dit menu UITZETTEN. Bovendien kunt u de overwing-exits naar behoefte openen.
OPMERKING: voor vliegtuigen met een luchttrap moet u deur 1L sluiten voordat u de trap naar het vliegtuig kunt intrekken.


112-PUSHBACK
Met het PUSHBACK-menu kunt u het pushback-proces beheren vanuit de simulator.
Met de pushback-functie kunt u de parameters instellen die moeten worden gebruikt tijdens de pushback vanaf de gate. Met behulp van dit menu kunt u de eenheden instellen op FEET of METERS, de totale pushback-afstand ingeven, de richting waarin de neus zal worden gedraaid en het aantal graden dat in de bocht zal worden gebruikt.
Bovendien kunt u bepalen of u alleen tijdens het pushback-gebruik spraakcommando’s, een combinatie van spraak en tekst of tekst alleen via het P3D-adviestekstproces zult horen.

113-CABIN LIGHTS
Met het menu CABIN LIGHTS kunt u de verlichting regelen die in de cabine verschijnt wanneer u het externe model bekijkt. Indien ingesteld op AUTO, bepaalt de interne logica van het vliegtuig de helderheid die moet worden gebruikt in het licht van de huidige vlucht- en licht condities. Wanneer ingesteld op MANUAL, kunt u het gewenste helderheidsniveau kiezen.
OPMERKING: Tijdens de schemering / zonsopgang en bepaalde cabine-verlichtings-instellingen ziet u af en toe afwijkingen in de cabine textuur. Dit is het gevolg van bepaalde stuurprogramma’s en hardware configuraties, maar we dachten dat je zou deze mogelijkheid in de simulatie wel wilde zien.