Hoe zit het met de NAVDATA in X-Plane-11


Dit artikel gaat over de wijze waarop navdata in X-Plane-11 (XP) is geïnstalleerd, hoe het werkt en hoe XP de informatie, die je nodig hebt voor navigatie, opzoekt. Verder kijken we naar de plaats waar specifieke data is geplaatst en welke data betrekking heeft op airports of scenery. Maar vooral: welke data komt er standaard mee met XP en welke data wordt aangeleverd door bijv.  Navigraph of Aerosoft of waar komt de door jou gedownloade data?


Wij kijken eerst even naar de structuur van XP met Windows Verkenner.

Eer zijn twee mappen die je moet onthouden als het gaat om navdata.

Dit zijn de map Custom_Data en in een aantal gevallen de map Custom_Scenery.

Het overzicht van de mappen in de standaard X-Plane installatie zie je hier.
Zet je Windows Verkenner open en doe mee.

Er zijn in de wijze waarop de XP navdata  is gestructureerd een vijftal niveaus (layers)  te ontdekken. Je ziet hierna een aantal blokken in verschillende kleuren en grootte. De blokken vertegenwoordigen de verschillende ‘layers’ van de navdata. In verticale zin ligt de minst belangrijke data onderop en de meest belangrijke data ligt bovenop. De kleur van de box geeft aan wat de herkomst van deze navdata is. De blokken met de grootste breedte hebben een wereldwijde dekking (world-wide-coverage).

Layer 5: Wij beginnen met het onderste grijze blok: dit is de data in de map: schijf:X-Plane 11Resourcesdefault data. Deze data zal nooit wijzigen, tenzij XP je daar een update voor geeft. Je hoeft dus aan deze navdata nooit iets te doen. In deze locatie zijn er de bestanden earth_away.dat, earth_fix.dat en earth_nav.dat en dit betekent dat dit de bestanden zijn van airways, fixes en navdata van de wereld.
Een onderliggende map: schijf:X-Plane 11Resourcesdefault dataCIFP [coded instrument flight procedures] heeft inhoud die betrekking heeft op SIDs en STARs van alle airports die zijn opgeslagen in deze laag.

De grijze kleur van de layers betekent dat de inhoud wordt verkregen door het downloaden van XP, een demo en/of beta versie, installatie via een DVD en ook de download via Steam. Deze laag bevat dus de world-wide base navdata. Daarom kijken we eerst even naar layer 2.


Layer 2: Tezamen met de onderste (grijze) laag komt een andere (kleinere) grijze box (bovenaan de stapel). Daarin zitten de Custom Scenery en Global airports navdata. Kijken we verder in deze kleine grijze box dan zie je in de root van XP de map …Custom Scenery met daarin de map …Global airports.

[jou schijf:X-Plane 11Custom SceneryGlobal Airports]

Verder in de map … Global Airports is er de map …Earth nav data waarin scenery, airport data en earth_nav data verblijven. Ook in deze map zal je nooit iets veranderen sinds het door XP geleverd wordt. Met een update van XP krijg je vanzelf een de bijgewerkte bestanden  waarin de localizers, glideslopes en de ILS/DME van alle ILS-en die in XP zijn opgenomen en dus werken met de scenery van Global Airports die standaard in XP aanwezig zijn.

Hetgeen betekent dat wanneer je een probleem hebt dat bijvoorbeeld een ILS niet correct in lijn is met de airport scenery, je dus naast de baan landt. Dan is dat dus een probleem tussen de ligging van de scenery en de ILS en aangezien deze bestanden worden geleverd door de Scenery Gateway van XP heeft het geen zin om daar zelf aan te sleutelen. Immers bij iedere update van XP worden ook de door jou gewijzigd bestanden weer overschreven. Het beste is om dit soort problemen aan te kaarten bij de XP Scenery Gateway.


Layer 4: Dan nu over naar de volgende laag, de oranje box met de zelfde breedte (= world-wide-coverage).

In deze box ontvang je de (maandelijkse betaalde) updates van o.a. Aerosoft en Navigraph.

Je  krijgt de earth_nav.dat, earth_away.dat en de earth_fix.dat en ook de CIFP-folder met de dat -bestanden voor ieder afzonderlijke airport.

Wanneer er in deze box geïnstalleerd is, wordt de laag eronder ‘verborgen’ voor XP en wordt de data in de grijze box niet langer aanspreekbaar en gebruik je de data die je gekocht hebt en die uiteraard de bedoeling heeft om die ook te gebruiken.


Layer 3: Dan gaan we nu naar de groene laag: deze laag is kleiner en groen gekleurd omdat  (a) het gratis is en deze box is kleiner omdat (b)  het niet de gehele wereld betreft maar alleen de gebieden die onder de verantwoordelijkheid vallen van de FAA. Je krijgt dus alleen de data  van de US, super accuraat en gratis en voor niks. XP maakt gebruik van deze data wanneer je in US vliegt en daarbij worden de onderliggende data niet aangesproken. Vind je een afwijking tussen de scenery en de ILS dan rapporteer je  het makkelijkst deze bug aan de XP Scenery Gateway.

Vlieg je in Europa, dan doet de inhoud van deze laag niet mee, maar haal je data op uit layer 4 of als deze er niet is, uit layer 5.


Layer 2: is hierboven al besproken.


Layer 1: Tot slot is er de blauwe laag helemaal bovenaan. Dit is de data laag die door de gebruiker is aangebracht. In deze laag zijn de user_nav.dat en de user_fixed.dat bestanden ondergebracht. Deze bestanden staan in de …Custom Data map, net zoals de payware en heeft in laag 1 de hoogste prioriteit. M.a.w: als je te maken hebt met data die niet wordt voorzien door de world wide data of door Jeppesen/Navigraph of door Aerosoft dan kan je deze verkregen data plaatsen in de box User Defined Layer –> ?:X-Plane 11Custom Data

Als voorbeeld: je hebt een NAV nodig die niet langer beschikbaar is in ‘real life’ en omdat dit dus niet in deze ‘real world’voorkomt, kan je dat dus ook niet vinden in de layer waar Aerosoft of Navigraph zijn informatie plaatst of in een van de grijze layers 5 of 2. Dan ga je naar de bovenste laag waar de user_fix en user_nav ter spake komen.  Je kan user fixes maken in XP en als je een waypoint bewaart, maakt XP een user_fix.dat aan. Met de prioriteit van het lezen van nav data zal  XP de aangetroffen user data nooit overschrijven.


 • Samengevat:
  • XP leest van boven naar beneden door 5 layers
  • Er worden geen bestanden overschreven met identieke die in een lagere layer staan.
  • Het heeft geen zin om in de layers 2 en 5 (grijs) wijzigingen aan te brengen, aangezien deze bij iedere update van XP worden overschreven.
  • Je kan zelf user defined fixes maken; deze komen vanzelf in de juiste map.
 • Blijft over:
  • waar plaatsen we de gedownloade bestanden van scenery, resources etc.
   • Daarover in een volgend artikel