JoinFS Handleiding en User interface nl-NL


JoinFS: De Nederlandse handleiding: er is veel gebeurd sinds onze vertaling van februari van de versie 1.1.10. Deze Nederlandse handleiding is geschreven op basis van de versie 1.2.0 van JoinFS. FS Eindhoven heeft de vertaling van de user interface schermen aangeleverd aan de maker van deze software.


De Nederlandse User Interface is met versie 1.4.10 in productie.

Download de laatste versie vanaf deze website http://pmem.uk/joinfs/install.html

Lees ook de aanvulling op deze handleiding voor versie 1.2.8[De afbeeldingen verder in deze handleiding worden binnen kort vervangen door de Nederlandse UI]

Opmerkingen over deze vertaling graag via onze Contactpagina van deze website.


Inhoudsopgave

Manual Version 1.2.0-170517
[Klik op een van de onderstaande onderwerpen om snel naar het onderwerp te gaan].

Quick Start

 • Om JoinFS te installeren, ga je eerst naar deze website.
 • Kies ‘Install’ in het menu aan de linkerzijde van de pagina om JoinFS op te slaan op je pc.
 • Open de download en installeer JoinFS.
  • een uitgebreide (server/hub) installatie instructie vind je hier.
 • Start je flight simulator.
 • Begrens de framerate in Display settings van je sim tot ongeveer 35 frames per seconde.
 • Kies een aircraft en de flight details in Free Flight mode.
 • Start JoinFS.
 • De eerste keer dat je JoinFS gebruikt, wordt er gevraagd om je simulator map te scannen op bestaande modellen.
 • Je wordt ook gevraagd een default model te kiezen.
 • Creëer of verbind met een sessie door het ingeven van het IP-adres van een andere node of kies er een uit het menu: ‘View|Hubs’. Deze lijst toont overzicht van publieke servers die je kan gebruiken.
 • Het menu: View|Aircraft toont een lijst van aircraft in de sessie. Gebruik de Follow knop om achter de gekozen aircraft te gaan staan of vliegen.
 • Wanneer een getoonde aircraft niet overeenkomt met het correcte model, selecteer dan een aircraft uit de lijst en kies de knop ‘Substitute’ om te wijzigen in een passend model.

Terug naar de Inhoudsopgave

Systeemeisen

 • Windows 10 / 8.1 / 8.0 / 7 / XP, Linux (Wine).
 • .NET Framework 3.5. (Waarschijnlijk al geïnstalleerd.)
 • SimConnect 10.0.61259.0 – Dit bestand komt mee met FSX.
  FSX-Steam gebruikers: de legacy versie van deze noodzakelijke simconnect staat in de installatiemap van FSX in de map ..\SDK\Core Utilities Kit\SimConnect SDK\LegacyInterfaces\FSX-XPACK\SimConnect.msi
  Alleen installeren wanneer dit noodzakelijk blijkt.
 • Firewall: bij de eerste opstart van JoinFS geef je OK bij het firewallscherm.
 • Port Forwarding: als je zelf een sessie wil starten en andere piloten daarvan gebruik laat maken, moet je Port Forwarding voor port 6112 op de router inschakelen voor het lokale IP-adres van je flightsim-pc (192.168.x.y).
  Je kunt ook een andere poort kiezen in het venster JoinFS Settings.
 • UPnP: voor een juiste werking moet de functie UPnP in de router geactiveerd zijn.
 • Wanneer je een sessie wilt opzetten of een link met anderen wilt delen, moet port 6112 (of een ander portnummer zoals gekozen in JoinFS Settings) open staan in de router.
 • Aircraft hebben de neiging tot stuiteren bij het instellen van hoge frame rates. Het is daarom aanbevolen om de frame rate niet hoger dan 35 fps in te stellen. De oorzaak van dit stuiteren wordt niet door de applicatie JoinFS veroorzaakt.

Terug naar de Inhoudsopgave


Indicatie knoppen

 • Bij het starten van de applicatie krijg je deze kleine user interface met de menu opties  File|View|Help en de knoppen: Create|Join|Auto_Join|Network|Simulator.
  My IP: toont je WAN IP-adres.
  Join: toont waarmee je verbonden bent
  Version: toont de versie van de geactiveerde applicatie.
  Rechts van het versienummer |0 17| geeft aan of jezelf en het netwerk actief zijn (0) en hoeveel gebruikers er actief zijn in het netwerk (17).

   

  • Groen betekent actief.
  • Oranje betekent inactief.
  • Rood betekent niet verbonden.
  • Druk op de knop Simulator om met de simulator een verbinding te maken.
   Druk nogmaals om de verbinding te verbreken.
   Wanneer de simulator op je pc niet actief is en de netwerkknop is groen, wordt de Simulator knop oranje. Start de sim!
  • Druk op de knop Network om met het gespecificeerde adres een verbinding te maken. Druk nogmaals om de verbinding te verbreken.
  • Druk op de knop Auto Join als je automatisch met een server verbinding wil maken.

  Terug naar de Inhoudsopgave


  Maak een sessie

  In tegenstelling tot FSX Multiplayer is JoinFS niet gebaseerd op het principe van host/cliënt.
  Degene die een JoinFS-sessie opzet, kan op ieder moment deze sessie beëindigen, waarbij de verbinding in stand blijft voor de andere deelnemers. Nieuwe piloten kunnen aansluiten bij de sessie door het IP-adres van een van de piloten in de sessie te specificeren.
  Er zijn twee manieren om een sessie op te zetten:

  • Maak een privé sessie door op de ‘Create‘ knop te drukken. Het IP-adres van de zojuist gemaakt sessie is jouw eigen IP-adres.
   Geef de andere piloten dit IP-adres om zich te kunnen aanmelden bij jouw sessie.
  • Maak een publieke sessie via het menu: File|Settings.
   Zet een vinkje bij ‘Enable Hub Mode‘ in het gedeelte Hub Mode (Public).
   Vul naar wens nadere gegevens in. 

  Terug naar de Inhoudsopgave


  Verbinding maken met een sessie

  Je kunt verbinding maken met iedere bestaande JoinFS-sessie door een naam te kiezen uit een van de ‘Bookmark‘ (Zie View|Bookmarks) of een jou bekend IP-adres.
  Je kan ook verbinden met een bestaande ‘Hub‘ (Zie View|Hubs).
  Er zijn 3 manieren om  met een JoinFS-sessie te verbinden:

  • 1e manier: Geef in de user interface in het vakje Join: het jou bekende IP-adres in, eventueel met het daarbij behorende poortnummer.
   Het formaat van het IP-adres moet zijn ‘10.20.30.40’ (default port 6112), of wanneer je ook een specifiek portnummer moet aangeven: ‘10.20.30.40:5000’.
   Kies vervolgens de knop Join.
  • 2e manier: In het menu: View|Hubs, selecteer je een hub.
   De statuskolom de geeft aan welke hubs er online zijn.
   Kies vervolgens de Join button.

  • 3e manier: In het menu: View|Bookmarks selecteer je een eerder bewaarde naam en IP-adres.
   Ook hier zie je in de Status kolom de sessie die actief is. Kies vervolgens de knop Join.
  • JoinFS onthoudt je laatste verbinding, dus wanneer je JoinFS start, hoef je alleen maar de knop Join te kiezen om direct met de voorgaande sessie verbonden te zijn.

  Terug naar de Inhoudsopgave


  Geadviseerde verbindingsprocedure

  Wanneer je als groep gebruikmaakt van een VoIP network (zoals bijv. TeamSpeak), is het mogelijk om snel met de sessie te verbinden wanneer je het IP-adres uit ‘My IP‘ (zie de user interface van JoinFS)  toevoegt aan je gebruikersnaam in de VoIP interface.

  Terug naar de Inhoudsopgave


  Informatie over de sessie

  • Het aantal piloten in de huidige sessie is aangegeven in de Aircraft interface.
  • Het menu ‘View|Aircraft‘ toont een lijst van de aanwezige aircraft in de sessie.
   Deze lijst toont het Callsign, Owner, Model, een knop Substitute (om het model te wijzigen ) en opties om te selecteren welke aircraft over het netwerk verzonden wordt of opgenomen is door de recorder.

  • Het menu ‘View|Users‘ toont een lijst van andere nodes in de JoinFS sessie tezamen met enige routing informatie.

  • Het menu ‘View|Monitor‘ toont informatie van JoinFS dat kan helpen met het oplossen van verbindingsproblemen.


  Terug naar de Inhoudsopgave


  Model Matching en Substitutie

  JoinFS stelt je in de gelegenheid ieder aircraft-model te vervangen van andere piloten in de sessie. Voordat je dat kan doen, moet je eerst in het menu ‘File|Scan For Models‘  selecteren om een lijst van beschikbare modellen te maken die in jouw simulator aanwezig zijn.
  Deze lijst wordt automatisch bewaard en behoeft alleen opnieuw te worden ge-scanned wanneer je wijzigingen aanbrengt door het verwijderen of installeren van aircraft in …/SimObjects/Airplanes.

  Voordat je verbinding maakt met een hub of een privé sessie is het handig wanneer je eerst je aircraft modellen in de tabel zet. Dit gaat als volgt. Start eerst de sim anders krijg je deze mededeling ->

  Nadat de sim is gestart, kies je in de user interface File|Scan For Models. Je ziet in dit scherm waar je in de kolom Scan de vinkjes zet bij de mappen van jouw keuze. Uit deze mappen wordt de informatie opgehaald en geschreven in de tabel models – 10.62615.txt
  Dit bestand vind je terug in C:\Users\user\AppData\Local\JoinFS\

  Na het scannen geeft een kleine pop-up weer hoeveel modellen er zijn gevonden. Wanneer je Tacpack gebruikt van VRS Simulations, wees er dan zeker van dat de ‘Misc’ map ingesloten is in de scan. Voor degene die IVAO_MTL gebruiken of een eigen MTL hebben aangemaakt, kunnen ook deze mappen selecteren en opnemen in de scan. Als je een aircraft waarneemt dat niet getoond wordt zoals je verwacht, m.a.w. de andere piloot heeft een aircraft dat jezelf niet geïnstalleerd hebt, dan kan je eenvoudig een ander model uit de lijst opzoeken en vervangen door een model uit jou keuzetabel menu ‘View|Aircraft‘.

  In het menu File|Edit Model Matching staan in principe de default aircraft die voor vervanging dienen. Ook deze kan je vervangen door een eigen model. Voorbeeld:
  Kies de onderste regel Default Cessna Skyhawk TC 172SP N81ER
  Kies ‘Substitute‘  en je krijgt het 2e sub venster Edit Model Matching

  Wanneer er nog geen ‘substitutes’ zijn aangemaakt, staan er alleen Default modellen opgesomd waaruit je een keuze kan maken. Let nu goed op: in de bovenste regel This is the aircraft to be replaced staat de aircraft die vervangen gaat worden door een type en variatie te selecteren met regel Select a type en Select a variation.
  Je kunt alleen een aircraft kiezen die jezelf geïnstalleerd hebt en ook in je tabel is opgenomen. Het is dus aan te bevelen om, nadat je een aircraft hebt toegevoegd of verwijderd, opnieuw de functie Scan For Models te kiezen.
  In bovenstaand voorbeeld is de Default Cessna TC C172SP Skyhawk vervangen door…?

  Edit Model Matching

  Heb je meerdere ‘substitutes’ gemaakt, dan kan de tabel er zo uitzien. Dit venster toont in de linker kolom het originele model en in de rechte kolom het vervangende model.

  Na bevestiging van een gewijzigd model wordt de sim direct ge-update.

  JoinFS bewaart alle verwijzingen automatisch in de tabel
  matching – 10.62615.txt.
  Dit bestand kan je terugvinden in de eerder genoemde locatie C:\Users\user\AppData\Local\JoinFS\…

  Je kan doorlopend de vervangende modellen aanpassen in het menu ‘File|Edit Model Matching‘. Je krijgt de bovenstaande vensters te zien. Je kan ook eventuele modellen verwijderen die niet langer nodig zijn.

  Iedere keer wanneer er een object is aangemaakt, worden er een aantal regels gecontroleerd om er voor te zorgen dat er een model gebruikt wordt om het object te vervangen.

  • Als je een bestaande vervanger hebt geconfigureerd, dan wordt deze gebruikt.
  • Als je het originele model en variatie in je sim geïnstalleerd hebt, dan wordt deze gebruikt.
  • Als je geen Default model hebt geïnstalleerd, dan wordt de Default gezet op de eerste regel van de tabel.
  • Het Default model wordt gebruikt
   (je kan deze bepalen in het menu ‘File|Edit Model Matching‘).

  Terug naar de Inhoudsopgave


  Views

  Views heeft een set vensters dat verschillende informatie bevat over hetgeen er in het JoinFS-netwerk gebeurt.
  Er zijn diverse views beschikbaar die allen geopend worden door in het ‘View‘ menu een keuze te maken.

  Terug naar de Inhoudsopgave


  Hubs View

  De keuze View|Hubs toont een lijst met publiek bekende hubs die door anderen werden gestart, meestal op een permanente server. De lijst bevat informatie over de naam van de hub, de status (Online of Offline = oranje -), het aantal aangesloten gebruikers, de aanwezigheid van de ATC functie, etc. Om nadere informatie van een hub te zien, kies je een regel en in de box onderaan de lijst verschijnt de overige informatie van die hub.
  Om verbinding te maken met een hub kies je Join.

  Kolom Beschrijving
  Name Naam van de hub
  Status Online status van de hub. Een groene cel met ‘Online’ betekent dat de hub actief is en je maakt verbinding met Join. Oranje betekent dat de hub offline is of niet kan worden bereikt.
  Users Het aantal van JoinFS cliënts die verbonden zijn met de sessie.
  ATC Als er ATC beschikbaar is, wordt de ICAO code getoond.
  P Het aantal aircraft in de sessie.
  H Het aantal helicopters in de sessie.
  C Het aantal carriers in de sessie.
  V Het totaal aantal voertuigen en andere objecten in de sessie.
  Next Event Details van een toekomstige sessie. Gebruikelijk is een locatie en starttijd.
  Bookmark Zet een vinkje om een lokale bookmark van deze hub toe te voegen of te verwijderen.
  Ignore Zet een vinkje wanneer je deze hub in de toekomstige lijst niet wil zien. Je kan dit corrigeren door rechts onder een vinkje te zetten bij List Ignored Hubs.
  Voice Server Details over het netwerkpad van de voice server.
  About Een korte beschrijving van de activiteiten van deze hub.

  Terug naar de Inhoudsopgave


  Bookmarks View

  De  bookmarks view is waar je de huidige bookmarks en adressen kan registreren. Dit is handig wanneer je regelmatig met andere hubs of privé sessies verbinding maakt. In clubverband kan je alle IP-adressen van de leden hier registreren en dus snel verbinding maken wanneer er een pilot online is. Je kan hier ook de bookmarks bijwerken, toevoegen of verwijderen.

   

  Kolom Beschrijving
  Name Naam van de bookmark: hub of pilot. Je naam noteer je bij Nickname in het menu File|Settings.
  Address Hier staat het IP-adres van de hub of de collega-piloot
  Status Deze kolom toont wie er actief online is. Groen betekent bij ‘Online’ of  ‘Online Hub’ dat de remote cliënt actief is.
  Oranje betekent niet online of niet in staat om te verbinden.
  Users Het aantal JoinFS cliënts verbonden met de sessie.
  ATC Als er ATC beschikbaar is, wordt de ICAO code getoond.
  P Het aantal aircraft in de sessie.
  H Het aantal helicopters in de sessie.
  C Het aantal carriers in de sessie.
  V Het totaal aantal voertuigen en andere objecten in de sessie.

  Het dropdown menu in de user interface geeft aan welke sessies voorkomen in de bookmark lijst.

  Deze lijst wordt alleen getoond wanneer je niet verbonden bent…dus Netwerk = rood.

  .

  Terug naar de Inhoudsopgave


  Aircraft View

  De aircraft view toont details over alle aircraft in de huidige sessie. Er is ook een optie aan de rechter onderkant van dit venster om te zien welke aircraft er in de publieke hubs aanwezig zijn. Het duurt ongeveer 2 minuten om publieke aircraft te updaten. Aircraft in je huidige sessie worden sneller ge-update en toont extra details.

  Kolom Beschrijving
  Callsign Aircraft callsign. (Dit staat in FSX bij het Aircraft-Details-Tail Number)
  Owner Dit is de naam die je hebt ingegeven bij Nickname in het menu File|Settings.
  Een JoinFS client kan meerdere aircraft zenden over het network.
  Er is een toevoeging: ‘(R)’ voor recorded aircraft, ‘(A)’ voor AI aircraft.
  Model Dit is de Title in de aircraft.cfg. De titel van het aircraft model zoals in de simulator is geïnstalleerd. Dit model kam worden gewijzigd door de Substitute functie te gebruiken.
  Substitute toevoeging: ‘(S)’ voor handmatig gewijzigd, ‘(A)’ voor automatisch gewijzigd, ‘(D)’ voor default role-type.
  Distance De afstand in nm van een piloot tot jouw aircraft in jouw simulator.
  Weather Zet een vinkje  om regelmatig een weersgesteldheid update te krijgen van de gekozen aircraft.
  Broadcast Zet een vinkje bij je eigen aircraft om jouw aanwezigheid te melden in het netwerk. Wanneer er geen vinkje staat, kunnen anderen je niet zien.
  Record Zet een vinkje bij de aircraft die je wil opnemen wanneer je de functie View|Recorder gebruikt.
  Squawk Transponder code.
  Com 1 Com 1 radio frequentie.
  Com 2 Com 2 radio frequentie.
  Rules Flight rules: IFR of VFR.
  From Departure airport ICAO code.
  To Arrival airport ICAO code.
  Bearing Dit is de bearing in relatie tot de plek waar jouw aircraft zich bevindt.
  Heading Aircraft heading.
  Altitude Aircraft altitude.
  GS Ground speed van de aircraft.
  Wind De huidige windrichting en windkracht die op je aircraft inwerkt (in METAR formaat).
  Ignore Zet een vinkje wanneer je in de toekomst geen aircraft/object(s) van deze ‘Owner’ wilt waarnemen. Aircraft van uitgesloten piloten worden niet langer getoond in de lijst of in de simulator. Je kan corrigeren met een vinkje bij List ignored aircraft.

  Terug naar de Inhoudsopgave


  Objects View

  Dit objects venster toont details van alle non-aircraft simulator objecten in de huidige sessie. Vanuit dit venster kan je met een vinkje in de regel bepalen welke objecten je wilt laten uitzenden via het netwerk. Hier kan je ook zien welke objecten anderen zenden.

  Kolom Beschrijving
  Owner Dit is de naam die je hebt ingegeven bij Nickname in het menu File|Settings.
  Model De titel van het object model zoals in de simulator is geïnstalleerd. Dit model kam worden gewijzigd door de Substitute functie te gebruiken.
  Substitute toevoeging: ‘(S)’ voor handmatig gewijzigd, ‘(A)’ voor automatisch gewijzigd, ‘(D)’ voor default role-type.
  Count Als de objecten gegroepeerd zijn per model (zet vinkje rechtsonder in het venster) toont de kolom Count het totale aantal objecten van het model.
  Bearing Dit is de bearing in relatie tot de plek waar jouw aircraft zich bevindt.
  Distance De afstand van het object tot jouw aircraft.
  Broadcast Zet een vinkje bij jouw aircraft om jouw aanwezigheid te melden in het netwerk. Wanneer er geen vinkje staat, kunnen anderen je niet zien.
  Ignore Owner Zet een vinkje wanneer je in de toekomst geen object(s) van deze ‘Owner’ wilt waarnemen. Objects van uitgesloten piloten worden niet langer getoond in de lijst of in de simulator. Je kan corrigeren met een vinkje bij List ignored objects.
  Ignore Model Zet een vinkje wanneer je geen enkel object van dit model wil zien.
  Objecten van dit model type worden niet getoond in de lijst of in de simulator.

  Soms is het aantal objecten zo groot dat je beter de lijst kan groeperen per model om het overzichtelijk te houden. Zet een vinkje bij Group by model.

  Terug naar de Inhoudsopgave


  Users View

  Het users venster toont alle gebruikers in de huidige sessie. Er is ook een optie aan de rechter onderkant van dit venster om te zien welke gebruikers er in de publieke hubs aanwezig zijn.
  Het duurt ongeveer 2 minuten om publieke gebruikers te updaten. Een gebruiker in je huidige sessie worden sneller ge-update en toont extra details.

  Kolom Beschrijving
  Nickname Dit is de naam die je hebt ingegeven bij Nickname in het menu File|Settings.
  Callsign Aircraft Callsign.
  Dit Callsign staat in je simulator bij het Aircraft-Details-Tail Number.
  Aircraft Het totale aantal aircraft dat de gebruiker uitzendt in de sessie.
  Objects Het totaal aantal objects dat de gebruiker uitzendt in de sessie.
  Permissions Toont de huidige toestemming die jij aan een gebruiker hebt toegekend:
  ‘C’ – allow cockpit entry, ‘F’ – they have flight control of your aircraft,
  ‘E’ – engine controls, ‘O’ – other controls.
  Ignore Zet een vinkje wanneer je in de toekomst geen object(s) van deze ‘Owner’ wilt waarnemen. Objects van uitgesloten piloten worden niet langer getoond in de lijst of in de simulator.
  Port Toont de remote port die de gebruiker heeft ingesteld.
  ID Een uniek nummer om de gebruiker te identificeren.
  Route Toont de routing status. ‘Direct’ – er is a directe connectie met de user, anders toont het de ID van een user waarvan de verbinding opnieuw is gerouteerd.
  Connected Is er een actieve connectie naar de user?
  Latency Het aantal milliseconden dat je verwijderd bent tussen jou en de server of verbinding met een ander.

  Om de permissies te bewerken van een gebruiker, kies je de knop Permissions onderaan dit venster. Hier kan je de toestemming geven aan een piloot om een of meerdere functies over te nemen: flight controls, engine controls, overige controls.

  Terug naar de Inhoudsopgave


  Recorder View

  Dit venster wordt gebruikt om de weergave en opname van een aircraft te bedienen. Daarbij is het niet noodzakelijk om in een netwerksessie te zijn. Je kunt je eigen aircraft en AI traffic opnemen, overdubben en weergeven in Free flight. Wanneer je in een netwerksessie bent, dan kan je andermans aircraft opnemen en ook je opnames uitzenden, zodat andere gebruikers dit kunnen zien.

  De beschikbare knoppen zijn record, play, stop, overdub. De slider toont de huidige tijdpositie van de opname en kan worden verschoven om zo snel naar een ander punt van de opname te gaan. De aircraft wordt getoond in de simulator in overeenstemming met de huidige weergave tijd.

  Terug naar de Inhoudsopgave


  Monitor View

  De monitor view is bedoeld voor diagnose en debugging van JoinFS. Het scherm geeft waarschuwingen en foutboodschappen maar ook informatie over operationele gebeurtenissen in JoinFS, bijvoorbeeld verbindingen en status op je netwerk. Rechts onderaan het venster is er een optie om een logbestand vast te leggen. Kies de knop View Logs om het huidige en voorgaande logbestanden te zien.

  Terug naar de Inhoudsopgave


  Gedeelde Cockpit

  JoinFS heeft een eigen methode om cockpits te delen met andere piloten. Er is geen beperking aangaande het aircraft type dat je selecteert wanneer je met een andere piloot de cockpit deelt.
  Echter, als je aircraft significant verschilt, dan kan je daarvan wel vreemd gedrag ondervinden.
  Het voordeel is dat je van verschillende leveranciers een gelijkwaardig type aircraft kan kiezen, en toch in staat bent de cockpit te delen. Om de cockpit van een andere aircraft te delen, moet je van die piloot permissie hebben. De uitzondering op deze regel is wanneer je een opgenomen aircraft deelt die jezelf geïnstalleerd hebt. Degene die eigenaar is van een aircraft kan je permissie verlenen om zijn cockpit te delen en je kan ook verschillende ‘controls’ door andere co-piloten laten behandelen. De ‘controls’ zijn verdeeld in 3 groepen: ‘flight’, ‘engine’ en ‘other’. Je kan zelf beslissen welke ‘controls’ je afzonderlijk of in zijn geheel overdraagt aaneen copiloot. JoinFS ondersteunt een ongelimiteerd aantal co-piloten/passagiers in een aircraft.

  Terug naar de Inhoudsopgave


  Procedure voor het delen van de Cockpit

  Pilot A wil de aircraft van pilot B ingaan.

  • Beide piloten A en B gebruiken JoinFS en zitten in dezelfde sessie.
  • Beide piloten A en B kiezen dezelfde aircraft in de simulator. (Dit is aan te bevelen maar niet verplicht).
  • Piloot B opent de gebruikerslijst in het menu, ‘View|Users’.
  • Piloot B selecteert piloot A.
  • Piloot B kiest de ‘Permissions…’ knop.
  • Piloot B zet een vinkje bij  ‘Allow cockpit entry’ optie en de gewenste overdraagbare opties.
  • Piloot B kiest OK om te bevestigen.
  • Piloot A opent de lijst aircraft in het menu, ‘View|Aircraft‘.
  • Piloot A selecteert piloot B’s aircraft.
  • Piloot A kiest de ‘Enter Cockpit’ knop.
  • Piloot A en B zijn nu aan elkaar verbonden en gedeeld.
  • Overige piloten kunnen met dezelfde stappen als hierboven instappen in de aircraft van piloot B.
  Permissions

  Terug naar de Inhoudsopgave


  Opnemen van vluchten

  Met JoinFS is het mogelijk om de vluchtdata van ieder vliegtuig dat in de simulator is, op te nemen. Dit gebeurt inclusief andere piloten in de sessie en de AI traffic in de simulator.
  Het Recorder menu heeft de volgende opties:

  • Record New – Start een nieuwe opname van het aircraft in de huidige positie.
  • Overdub – Start met weergeven van de bestaande opname en tegelijkertijd met een nieuwe overlay opname van het huidige vliegtuig. Je kan overdub op ieder moment starten wanneer de recorder weergeeft.
  • Play – Speelt de huidige opname af.
  • Stop – Stopt zowel een opname als een weergave.

  Je kan via het menu ‘View|Aircraft‘ kiezen welke toestel je wilt gaan opnemen door op de Record box te klikken van het toestel dat je wilt gaan opnemen.  Als default zijn je eigen toestel en het netwerktoestel ingesteld voor opname.

  Terug naar de Inhoudsopgave


  Weergeven van een opname over het netwerk

  Je kan zowel via het netwerk een opname weergeven aan andere piloten als ook dit zien op je eigen simulator. Dit stelt je als groep in staat om in formatie te vliegen met eerder opgenomen vluchten. Om te kiezen welk toestel er verzonden wordt via het netwerk kies je ‘View|Aircraft’ en zet een vinkje bij de regel in de kolom Broadcast van het toestel dat je wil presenteren via het netwerk. Als default staan eerder opgenomen vluchten ingesteld voor verzenden.

  Terug naar de Inhoudsopgave


  Je eigen formatievlucht opnemen

  Je kan de recorder gebruiken om een eigen formatievlucht samen te stellen. Start voor het maken hiervan een nieuwe opname met jouw toestel en gebruik daarna de overdub feature om  nogmaals je toestel aan de formatie toe te voegen.

  Terug naar de Inhoudsopgave


  Bewaar de opname op een schijf

  Wanneer de opname je bevalt dan kan je deze op ieder moment bewaren op de harde schijf via het menu ‘File|Save Recording‘.
  Om een eerdere opname te laden. kies je ‘File|Open Recording‘.

  Terug naar de Inhoudsopgave


  Command Line Opties

  De onderstaande opstartopties kunnen worden gebruikt wanneer je JoinFS.exe op een andere manier wil opstarten. Je kan met de opties, die je toevoegt aan joinfs.exe, bepaalde features automatiseren bij het opstarten. Als voorbeeld kan je een snelkoppeling maken die altijd verbind met je favoriete server. Knip en plak de geïnstalleerde JoinFS snelkoppeling en kies Eigenschappen. In het Doel: voeg je de gewenste optie toe.
  Voorbeeld: ‘C:\Program Files (x86)\JoinFS (TEST)\JoinFS.exe -nickname “Bob” -join myhub.com’.

  Command Line Opties Beschrijving
  -create Maakt een nieuwe sessie met deze JoinFS cliënt.
  -join address Verbindt de sessie met een specifiek IP-adres.
  C:\Program Files (x86)\JoinFS (TEST)\JoinFS.exe -join 81.82.93.94
  -port number Gebruik een specifiek netwerk poortnummer voor de verbinding van en naar deze JoinFS cliënt. De default poort is 6112.
  -hub Activeert de hub mode. Hubs zijn publieke lijsten met verbindingspunten.
  Het is aan te bevelen om port forwarding in de router te activeren op de gewenste poort bij gebruik van een permanent hub server.
  -hubaddress address (Optioneel) Verbindt met een  specifiek IP-adres voor deze JoinFS hub.
  Dit kan een domeinnaam adres zijn: ‘myserver.com’.
  -hubname “name” Zet een herkenbare naam in voor deze hub. Deze naam verschijn in ieders hub overzicht.
  -hubabout “description” Korte beschrijving van deze hub. Voorbeeld: “Peter’s Flying Club”.
  -hubvoip “details” Details van een voice server die wordt toegepast.
  Voorbeeld: ts3.myserver.com of een IP-adres
  -nickname “name” Stelt je Nickname in.
  Anderen zien deze naam in de aircraft en gebruikerslijst.
  -play “file” Opent een *.jfs bestand en speelt de opname direct af.
  -record Begint de opname direct na starten van de app.
  -activitycircle distance Stelt de maximum afstand in nautical miles in, alvorens andere aircraft zichtbaar worden in de simulator.
  -follow distance Stelt de volgafstand in meters in. Dit wordt gebruikt met de Follow-knop in de aircraft lijst.
  -atc Activeert de ATC mode.
  -airport code Specificeert met de ICAO code welk airport de ATC positie inneemt.
  Voorbeeld ‘-airport EHEH’.
  -lowbandwith Gebruik deze  low bandwidth instelling bij langzame of bepekte bandbreedte van het netwerk.
  -tray Start JoinFS in het systeem vak als verborgen icon.

  Terug naar de Inhoudsopgave


  Troubleshooting

  Wanneer je problemen ondervindt met het verbinden met of het zien van andere piloten, controleer dan met behulp van onderstaande regels:

  • Controleer het aantal Pilots op de user interface. Wanneer deze een getal aangeeft dat overeenkomt met het aantal piloten in de sessie, inclusief jezelf, dan is de verbinding OK. Dus ben je alleen met een hub dan is het getal 2 (het eerste getal naast Version 1.2.0)
  • Open de Aircraft List in het menu, ‘View|Aircraft‘. Hier moet je voor iedere piloot in het netwerk een regel zien. Zelf sta je op regel 1 met je Callsign en Owner (dit is je Nickname). Andere piloten in de sessie moeten verschijnen in de kolom ‘Owner‘ als ‘Network‘.
   In de user interface tel je de twee getallen naast Version 1.2.0 bij elkaar op en deze som is gelijk aan het aantal aircraft in de lijst JoinFS: Aircraft met de Include public aircraft aangevinkt. Controleer!
   Als je niet alle aircraft ziet die je verwacht, dan is er een probleem met het netwerk en/of waarschijnlijk een bug. Rapporteer dit middels het forum van JoinFS.
  • Je kan snel iedere aircraft zien in de simulator gebruikelijk door rechts te klikken in het simulator venster en dan Air Traffic te selecteren. Met de Follow knop in het View|Aircraft menu kan je snel je verplaatsen naar een andere piloot.
  • Zie je die niet dan moet je een substitute aanmaken voor die piloot omdat hij een aircraft vliegt die niet in jouw tabel aanwezig is.

  Als er dan nog problemen zijn, raadpleeg dan het scherm ‘View|Monitor‘.


  Extra: Hoe gebruik je ATC met JoinFS

  • Open FSX en ga naar MULTIPLAYER
  • Kies Local Area Network en geef een Player name
  • SIGN IN
  • Kies Host a session
  • Kies Free flight en NEXT
  • Select role: Air traffic controller
  • Kies een CURRENT LOCATION (ICAO= EHEH), WEATHER en TIME AND SEASON
  • Kies Save Flight
  • Set Flight Title als Tower-EHEH en bewaar met OK
  • Ga nu naar Free flight,  Kies Load en selecteer vervolgens Tower-EHEH
  • FLY NOW!
  • Ga nu naar JoinFS in het menu File|Settings
  • Ga naar het vakje ATC Mode  en zet Enable ATC aan
  • Zet de Airport code op EHEH en het Level op TWR
  • OK
  • There you go!
   Terug naar de Inhoudsopgave