HAP…Helikopter Auto Pilot


Op onze server staan 6 bestanden voor de helicopter Bell206B. Deze bestanden zijn nodig om een autopilot te maken in een rotorcraft.


Wat  moet je doen:

 • Ga naar: ..:\Steam\steamapps\common\FSX\SimObjects\Rotorcraft\Bell206Bp\anel (of een andere Rotorcraft)
 • Maak in deze map een kopie van het bestand panel.cfg
 • Kopieer en vervang bijgaand bestand panel.cfg in de map SimObjectsRotorcraftBell206Bpanel
 • Kopieer het bestand hap.cfg naar ..\SimObjects\Rotorcraft\Bell206B\
 • Kopieer het bestand AS532AFCP.GAU en EC225AFCP.GAU naar de FSX gauges folder -> ..:Steam\steamapps\common\FSX\gauges
 • Kopieer het bestand HAPX.DLL naar de root van FSX -> D:SteamsteamappscommonFSX
 • Start de sim en kies de Bell206B, EHEH en positie Helipad 1 of Helipad 2.
 • Omdat de gauges nog niet herkend waren in de sim, krijg je eerst  waarschuwingsschermen (geef Run en Yes) voor beide gauges:

Geef als je dit scherm krijgt -> Yes

Je staat nu op het helipad. Druk nu Shift+7 en de autopilot verschijnt.

Beschrijving van de knoppen

⦁    ALT= Altitude
⦁    ALT.A= Altitude Acquired
⦁    APP=Approach
⦁    CR-HT=Cruise Height (RHT)
⦁    CTL=Control
⦁    G/S=Glide Slope
⦁    HDG=Heading
⦁    HHT=Hover Height
⦁    HOV=Hover Mode
⦁    HOV/HTT schakelaar 12
⦁    IAS=Indicated Airspeed
⦁    NAV=Navigation
⦁    RHT=Radio (altimeter) Height
⦁    STAB=Stabilization, Master On/Off switch schakelaar 10
⦁    TDN=Transition Down
⦁    UP=Transition Up
⦁    V/S=Vertical Speed

Het eerste begin:
Wanneer je de autopilot hebt geactiveerd, brandt er een geel lampje boven de STAB-knop;
geel betekent dat de AP uit staat. Als de motor uit is, werkt dit niet.
Druk op knop 10 – de Master Switch on/off (STAB)- om de autopilot aan te zetten.
Het bovenste scherm blijft nog donker.
Let op: de draaiknopjes hebben een dubbele functie.
Druk nu op knop 12 – (HOV/HT) om te activeren. Je krijgt een aanduiding van de HHT en de HOV. Hierbij is de HHT de Hover hoogte en de HOV de Hover heading

⦁    Dus: Iedere schakelaar is verdeeld in twee delen
⦁    De top sectie is om de modus te selecteren
⦁    De onderste sectie is om de gekozen modus +/- te wijzigen
⦁    Wijzig nu de hoogte met de HOV/HT knop naar  15 FT (dit is ALT +15 !)
⦁    Wijzig de HDG naar 210 en zie hoe de heli  draait;
⦁    Zet de heli aan de grond door de HHT weer op 0 te zetten

De slider FWD/AFT regelt de voorwaartse en achterwaartse snelheid met veelvouden van 5 knots.

De slider LEFT/RIGHT regelt de zijwaartse snelheid met veelvouden van 5 knots
Door tussen de 2 pijltjes van de slider te klikken, zet je de snelheid weer op “0”.

 1e Oefening: zet de heli aan het begin van de runway. (Neem EHEH Rwy 03 of Rwy 22)
zet hem eerst in lijn met de runway, zet dan de zijwaarste snelheid op “0”en ga dan naar voren tot de holding.
⦁    Druk nu op F/TDN voor take-off; wanneer de snelheid 40 kts is gepasseerd, schakelt de autopilot op V/S 500 feet/min – de gekozen heading en klimt met 75 kts.

Na het passeren van de 1500 feet kunnen we onze gewenste hoogte aangeven in de autopilot.
Snelheid verhogen doe je met de gekozen insteling van het keyboard.  (CTRL+K en SHFT+K)
Lees onderaan hoe de keys zijn gedefinieerd in de hap.cfg
Verhoog de snelheid naar 85 kts om te klimmen.

Druk op CR.HT en dan op de top van knop ALT.A
Stel de hoogte in op 2000 FT

Keyboardinstellingen – De inhoud van hap.cfg

[INPUT]
;kolom function geeft de functie aan
;kolom keyb geeft aan welke functie is ingesteld
;kolom ## is key nummer vertaald naar toetsenbord
;kolom x >> CTRL  0= niet ingedrukt 128 = ingedrukt
;kolom y >> SHIFT 0= niet ingedrukt 128 = ingedrukt
;kolom z >> repeat
;function       keyb    ##   x   y    z
ALT             KEYB    44    0    0
VS              KEYB    45    0    0
APP             KEYB    46    0    0
STAB            KEYB    41    0    0
HOV             KEYB    24    0    0
HDG             KEYB    35    0    0
IAS             KEYB    37    0    0
HOV_UP          KEYB    24    0    128
HOV_DOWN        KEYB    24    128  0
HDG_LEFT        KEYB    35    128  0    3
HDG_RIGHT       KEYB    35    0    128  3
IAS_INCREASE    KEYB    37    0    128  3
IAS_DECREASE    KEYB    37    128  0    3
TRIM_LEFT       KEYB    203    0   0    3
TRIM_RIGHT      KEYB    205    0   0    3
TRIM_UP         KEYB    200    0   0    3
TRIM_DOWN       KEYB    208    0   0    3
FD_DISENGAGE    KEYB    41    128 0
GO_AROUND       KEYB    34    128  128
TDN             KEYB    20    128  128

;key nummers
;44=KEYB; 45=X; 46=C; 41=GRAVE; 24=O; 35=H; 
;37=K;  34=G  20=T 
;200=UP; 208=DOWN; 203=LEFT; 205=RIGHT;

 • Sample Navigation with the autopilot and a VOR
  Tune NAV1 to 110.75 (EHVK)
  E.g. fly on radial 030 outbound
  Pres NAV and the autopilot will follow the desired Radial
  Press the top section of the HDG switch to exit the NAV mode
  Tune the ILS frequency for EHVK
  Reducing speed using keyboard ( CTRL + k of SHFT + k )
  Activating the APP/GS  you can see the LOC is capturing G/S in Blue: means not captured yet
  Reduce speed to 70 kts
  Target speed to reduce is 40 kts
  Set hovering speed to 40 kts with the FWD/AFT slider
  Reducing speed now
  When height reaches 50 FT above ground level the autopilot will change to LEVELHT
  Now select hovering switch to hover
  Reduce speed to 10 leave the runway using HDG (HTT=15 ft)
  Reduce HTT to land 0 FT

Video url’s
Introduction: https://youtu.be/RyPBYUo14Lc
How to use: https://www.youtube.com/watch?v=4E1zRzLNB4w
How to install: no longer available
Helicopter Lesson 1 Basics https://youtu.be/tO7zWT_rm3M
Helicopter Lesson 2 First Flight https://youtu.be/UekPi5qjP1o

R22 Helicopter Flight Training #1 Hovering on Intro Flight

Vliegen met een Helikopter

IVAO
Type    Model
B212    Bell2012
EC20    Eurocopter EC120
EC30    Eurocopter EC130 Swiss
EC35    Eurocopter EC135
EC45    Eurocopter EC145 Swiss ambulance
GAZL    Eurocopter SA342 Gazelle
HUCO    AH-1       HueCobra
S61     Sikorky CH-124  Sea King
S76     Sikorky S76C   Spirit
UH1     Bell UH1     Huet