Aanpassingen van de hap.cfg


 1. Aanpassingen in de hap.cfg
  1. Ongewild functies van AP veranderen voorkomen. Dit zijn de verschijnselen:
   -Als de Autopilot werkt en je gaat naast FSX een bestand bewerken bijv. Word of Navigraph of FSC, dan kunnen zomaar functies veranderen in FSX. Bijv. met het indrukken van de toets Grave (~“) schakelt de AP uit. Met O schakelt Hoover uit enz. Met een of andere toets-combinatie werkt plots je joystick niet meer en moet je bij Options/settings/controls een vinkje zetten. Als je een O aanklikt is plots de hover functie uitgeschakeld enz. enz.
  2. In de hap.cfg besturingen uitschakelen d.m.v. het plaatsen van een dubbel slash forward [//] of een semicolon [;] voor de regel.
  3. Doe dit niet bij Ctrl+K (IAS_DECREASE) en Shift+K (IAS_INCREASE)
  4. Ook was de heli wat instabiel en dit lijkt voorkomen te zijn door in hap.cfg de volgende wijzigingen aan te brengen:
   yaw_tc_bias    – 0.01     voeg een = teken toe:
   yaw_tc_bias=- 0.01
  5. Ook is de html tekst bewerkt van internet ( o.a. alle nummer verwijzingen verwijderd) zie  How to fly with the autopilot. Hierdoor ontstond een redelijke handleiding
  6. De Allouette van Remy ( freeware op zijn share ) vliegt uitstekend en stabiel
   (goed uitgezocht ook bij landen).
 2. De nieuwe hap.cfg ziet er zo uit::
 3. ;Version 2015-07-28 11:14
  ;pdv 2015-08-20 tekstaanpassingen: HOV UP //Keyb O    
  ;moet zijn // Keyb shift+O  enz.
  ;pdv 2015-09-10 alle toets-combinaties, 
  ;behalve Ctr/Shft+K uitgeschakeld met de semicolon = ;
  ;reden functies wijzigen ongewild bij 
  ;bestands of verkenner bewerkingen buiten FSX.
  ;pdv 2015-09-11 De heli lijkt veel stabieler als er 
  ;een = teken achter yaw_tc_bias staat
  ;een regel activeren > haal de semicolon weg aan het
  ;begin van de instructieregel
  ;
  [AUTOPILOT] 
  yaw_tc_bias= - 0.01
  allow_rht_reset
  allow_hdg_reset
  allow_ias_reset
  allow_vs_reset
  tdwn_hover_height        6
  ;hover_gsp_rate         0.004
  ;COLLECTIVE_SENSITIVITY
  ;COLLECTIVE_RATE_LIMIT
  ;COLUMN A = FUNCTION| B=KEYB |C=CTRL |D=SHFT|F=REPEAT|G=KEYs|
  ;When REPEAT= 3 then 3/18 per second = 6 repeats/seconds
  ;A       B    C   D  E  F  ;G = KEYB TOETS
  ;                          
  [INPUT]
  ;ALT      KEYB    44    0   0        ;KEYB Z
  ;VS           KEYB    45   0   0        ;KEYB X toon VS a/u 
  ;APP          KEYB    46    0   0        ;KEYB C
  ;STAB         KEYB    41    0   0        ;KEYB GRAVE
  ;HOV          KEYB    24    0   0        ;KEYB O
  ;HDG          KEYB    35    0   0        ;KEYB H toon HDG a/u
  ;IAS          KEYB    37    0   0       ;KEYB K
  ;HOV_UP        KEYB    24    0   128     ;KEYB Shft+O
  ;HOV_DOWN     KEYB    24    128 0       ;KEYB Ctrl+O
  ;HDG_LEFT     KEYB    35    128 0    3   ;KEYB Ctrl+H
  ;HDG_RIGHT    KEYB    35    0   128  3  ;KEYB Shft+H
  IAS_INCREASE   KEYB    37    0   128  3  ;KEYB Shft+K
  IAS_DECREASE   KEYB    37    128  0   3  ;KEYB Ctrl+K
  ;TRIM_LEFT    KEYB    203   0   0    3   ;KEYB LEFT
  ;TRIM_RIGHT   KEYB    205   0   0    3   ;KEYB RIGHT
  ;TRIM_UP      KEYB    200   0   0    3   ;KEYB UP
  ;TRIM_DOWN    KEYB    208   0   0    3   ;KEYB DOWN
  ;FD_DISENGAGE KEYB    41    128 0       ;KEYB Ctrl+GRAVE
  ;GO_AROUND    KEYB    34    128 128     ;KEYB Ctrl+Shft+G
  ;TDN          KEYB    20    128 128     ;KEYB Ctrl+Shft+T
 4. How To Fly with the autopilot ( Fassbender)
  PDV:  bewerking van http://www.dirkfassbender.de/AFCP/how_to_fly.html
 • Parking Brake OFF (CTRL+a)
 • Heading Bug Top index (HDG)
 •  Stabilization ON (STAB)
 • Use the BRAKE button as a FORCE TRIM RELASE if you like to fly that way.
 • F/TDN ON (F/TDN)
 • Hover 20 ft
 • Press F/TDN a second time now
 • The helicopter will accelerate and climb.
 • When passing 40 KIAS the V/S and IAS mode will engage and the settings change to 75 KIAS and 500 ft/min climb.
 • Press ALT.A (top) and set the pattern altitude (bottom-/+). The helicopter will level off when the altitude is reached.
 • Use the heading bug (HDG -/+) to fly the crosswind, downwind, base and final.
 • On final engage V/S (top)  and adjust descent ( -/+) to a nice value, disengage IAS  and reduce power.
 • Arm the TDN with F/TDN.
 • When Speed is reduced to 50 KIAS and the altitude is below 300 ft/gnd HHT will come on. When HHT is on you can reduce the height with HOV/HT (-) and land the helicopter.
 • You can also Take Off without the stabilization, but this is much more difficult depending on your FS realism setting.
 • When reaching 200 ft  AGL and 40 KIAS you can switch on the “Higher Order Modes”
 • Push the Heading knob HDG (top) and the V/S (top), adjust a nice climb (-/+).
 • Then adjust ALT.A  (Altitude acquired) (-/+) to the desired Altitude. The helicopter will level by its own.
 • If you want to fly an ILS you have to fly with HDG the intercept. Arm the localizer with the APP button.
 • The glide slope will be armed normally when the localizer is captured by pressing the G/S button.
 • The helicopter will level at 82ft AGL and will fly the present heading like the real one
 • You can activate the CR.HT (cruise height) mode (top) above 200ft AGL and you can decent down to 10 ft AGL in connection with a direction mode.
 • When on Ground switch off the stabilization (STAB )You have to have two modes active to make it work. HDG AND ALT or HDG AND IAS or IAS AND ALT.

Wil je de complete hap.cfg gemodificeerd hebben, stuur dan even een reactie: