02 GPS De knoppen


De knoppen van de GPS.
Zoals op de vorige pagina al gezegd, het is veel van hetzelfde, maar op een andere plek. Verder zal je bemerken dat het een eindeloos gepriegel is  om de draaiknoppen met de muis te bedienen.  Daar gaan we iets voor maken, want de toetscombinatie tabel voor de GPS is standaard niet gevuld. Eerst gaan we daarom de functies beschrijven en daarna zoeken we er een handige toets bij op het keyboard, respectievelijk we maken van FSUIPC5 gebruik om deze functies aan een joystick of controller te koppelen.
Voor degene die SPAD geïnstalleerd hebben, is er een aparte pagina die behandelt hoe je dat in SPAD met FSUIPC4 configureert. Kijk mee op de GPS afbeelding nadat je de GPS 500 hebt geopend op je scherm.

Range- = (TURN LEFT) MAP ZOOM IN :: UP
Range+ = (TURN RIGHT) MAP ZOOM OUT :: DOWN
D>   = GPS Direct To Button
MENU  = Active Leg (On Flight Plan Page)
FPL  = FLIGHT PLAN PAGE ON/OFF
PROC  = PROCEDURE PAGE DISPLAY/HIDE
CLR  = DECLUTTER MAP/CANCEL ENTRY/RETURN TO DEFAULT NAV PAGE
ENT  = SELECT HIGHLIGHTED ITEM
NRST  = DISPLAY NEAREST AIRPORT PAGE
OBS  = AUTOMATIC WAYPOINT SEQUENSING ON/OFF
MSG  = MESSAGE WINDOW DISPLAY/HIDE
TERR  = TOPO = TERRAIN DISPLAY/HIDE

Op de blauwe balk onder aan de display is aangegeven op welke PAGE van welke PAGEGROUP je kijkt.
Allereerst de dubbele draai/drukknop. Ga met de muis over de knop heen en lees de functie uit. Er zijn 3 pagina”groepen” en binnen iedere groep zijn er meerdere pagina’s.
Druk met de linkermuis op de pijltjes van de draaiknoppen en stel vast wat er gebeurt.
Druk op PUSH CRSR op de NRST page en scroll. Wat zie je?

Vraag 1: met welke draaiknop verander je de paginagroep?
Vraag 2: hoeveel paginagroepen zijn er?
Vraag 3: hoeveel pagina’s zijn er totaal?
Vraag 4: Met welke toets kom je altijd op de eerste NAV page?
Vraag 5: Druk op toets NRST. Met welke knop scroll je door een pagina naar beneden?

Dit zijn de PAGEGROUPS:: met daar onder de ::PAGES
Met de grote knop wissel je van groep, 
met de kleine van pagina. De laatste visuele keuze blijft 
in het geheugen van de GPS wanneer je naar 
een andere paginagroep gaat..

Pagegroup MAPS::
::NAV
::NAV

Pagegroup WAYPOINTS::
::APT (FACILITY)
::APT (RUNWAY)
::APT (FREQUENCIES)
::APT (APPROACH)
::INT
::NDB
::VOR

Pagegroup NRST::
::NEAREST AIRPORTS
::NEAREST INTERSECTION
::NEAREST NDB
::NEAREST VOR
::NEAREST AIRSPACE

We gaan nu een korte vlucht maken met de GPS. Klik hier voor de volgende pagina.