05 Page Group WPT


Nog even voor de herhaling: met de grote ring van de GPS knop verander je de Page Group en met de kleine ring van de GPS knop stap je door de pagina’s heen binnen een gekozen Page Group. Er zijn 3 Page Groups: NAV – WPT – NRST.

De Page Group: WPT – Waypoints.
De Waypoint Page Group heeft 7 pagina’s. Draai met de grote ring van naar de stand WPT en met de kleine ring door de pagina’s van deze groep: (van links naar rechts)
(Mocht je om wat voor reden niet kunnen kiezen, druk dan even op de PUSH CURSOR van de GPS knop)

  1. Airport Location Page
  2. Airport Runway Page
  3. Airport Frequency Page
  4. Airport Approach Page
  5. Intersection Page
  6. NDB Page
  7. VOR Page

De Airport Location Page (1).
Op de bovenste regel van dit scherm zie je naast APT  de ICAO code van het airport (EHEH) met daarnaast een paars rondje. Dit symbool geeft aan welke soort runway je kan verwachten. Kijk voor de symbolen op deze pagina (in bewerking). Daarnaast het soort vliegveld: Public (burger luchtvaart), militair of privé.

Daaronder de naam van het vliegveld met daar weer onder de stad, staat {indien bekend}. Bij POSITION is de LAT/LON weergegeven met daarnaast de hoogte van de baan (ELEV) en welke soort brandstof er getapt wordt…

Bij APPROACH is vermeld welke benadering het meest geschikt is, bijv. ILS. Verder is er nog een vakje RADAR en AIRSPACE.

De Airport Runway Page (2).
De 2e pagina is een weergave van de aanwezige runways.
Wanneer je de juiste zoom stand hebt ingesteld, zie je er twee van Eindhoven: 04-22 en 06-24. (De kleur van de kaart is afhankelijk van de stand van de TERR knop)
Verder zie je bij INFO de lengte en breedte van de runway, het oppervlak en wanneer deze runway geopend is.

Hoe krijg je de andere runway in beeld?
Druk op PUSH CRSR en dan met de grote ring naar het vakje RUNWAY. Vervolgens met de kleine ring naar rechts (gaat een overzicht van de runways open) en nogmaals naar rechts om op 06-24 te komen. Druk op ENTER en de informatie verschijnt in beeld. Om de knipperende cursor uit te zetten druk je op PUSH CRSR. Onthoud deze werkwijze, want deze is voor alle pagina’s waar keuzemogelijkheden zijn, gelijk.

Terug naar bovenstaand plaatje. Zoek nu met deze werkwijze het vliegveld Gilze Rijen (EHGR). OK?
We dachten dat we naar EHVK gingen, maar we wijzigen het vliegplan naar EHGR. Nadat je EHGR heb gevonden druk je op de toets DirectTo. Je krijgt dan de vraag of je deze wilt activeren. Druk op ENT en bekijk dan je actieve vliegplan met FPL. Haal de sim van pauze af en zie dat de kist onmiddellijk de nieuwe route kiest. Er is nog 13 minuten te gaan en tijd om uit te vinden hoe en op welke baan we gaan landen. Op de 2e pagina zien we dat je kunt kiezen uit baan 02-20 of 10-28.

De Airport Frequency Page (3).
Op de eerste pagina was al aangegeven dat de APPROACH een ILS is en op de derde pagina zoeken we nu de ILS frequentie -> 111.90 kHz. Ook vind je hier de frequenties  van de Approach en Tower.

De Airport Approach Page (4).
Op deze pagina zie je op welke wijze je de airport kan aanvliegen: met ILS of met VECTORS. De werkwijze om de informatie van APPROACH en TRANS zichtbaar te maken, is identiek zoals hierboven beschreven. Op het moment dat je binnen 30 nm vanaf de gekozen luchthaven bent, verandert de aanduiding ENRoute in TERMinal.

Alle naderingen die op het scherm verschijnen, kan je met GPS uitvoeren. Als er naast bijv. een VORnn aanduiding de letters GPS dan mag je de nadering alleen met GPS uitvoeren. We vliegen u door op de aanvliegroute van EHGR en stoppen dan  wanneer we de Intersectie van EHGR binnengaan. De melding verandert van ENR in APR. Kijk intussen even op de ‘blinking’ message MSG. Zodra je de glideslope te pakken hebt, zet je de autopilot op APR, de NAV/GPS switch op NAV en land je op EHGR….waarna we vertrekken voor het vliegplan dat na deze oefening wordt uitgedeeld. Van EHGR naar EHGG, maar wel met een aantal INT, NDB, VOR, ILS om het geleerde in  praktijk te brengen.

Zijn er dan nog de pagina’s 5, 6 en 7 van de Pagegroup WPT.

De Intersection Page (5.)
Sta je op EHEH dan zie je het volgende scherm.

Hier zie je de INTersectie gegevens van EH550 in de REGION EH met de bijbehorende positie en de NEAREST VOR vergezeld van de RADiaal 045 en de DIStance tot de VOR zijnde 32.0 nm.

De NDB page (6.)

Deze pagina laat de naam van d NDB zien met de stad en de regio. NDB’s zijn te selecteren op naam met ENTer zet je de frequentie in de radio wanneer de cursor op deze frequentie gezet wordt. Als de NDB ook weerberichten uitzendt, staat dit vermeld in WX BRDCST

De VOR page (7.)
Een zelfde beschrijving als bij de NDB. De VOR frequentie komt in de radio in de stand-by positie van NAV1 en alleen wanneer ook hier de cursor op de frequentie staat. onder VAR is de magnetische afwijking gegeven van het kompas op deze locatie.