TSComSet


Wat is TS ComSet?

Een volledig geïntegreerde stand-alone software add-on die je in staat stelt je COM1 radio in Flight Simulator af te stemmen op TeamSpeak kanaal te wisselen. Nu kun je tijdens de vlucht in een volledig scherm de TeamSpeak communicatiekanalen schakelen zonder het minimaliseren van je flightsim-venster. Installeer deze makkelijk te gebruiken software om het meeste uit uw online luchtvaart te krijgen.

West Coast ATC is er trots op om u een ander “Sim-Pilot Must Have te bezorgen!” Ontworpen voor gebruik op de West Coast ATC-diensten, is dit eenvoudig te installeren software en  gegarandeerd voor honderden uren probleemloos gebruik. Lees de installatie zelf hulp gids om te beginnen, vervolgens downloaden en installeer je persoonlijke exemplaar vandaag.

Specifieke frequentie tabellen worden door FSE gemaakt. Installatie-ondersteuning is voorzien met dit artikel.

Plaats dit bestand met de frequentietabel in de installatiefolder van TS ComSet: TSComSet Rechtermuis op de link >> Opslaan als tscomset.txt in My documents en daarna verplaatsen naar de installatiefolder van TS ComSet (bijv. C:TSComSet) Installeer TSComSet in een apparte folder in de root van C: Dit voorkomt een hoop gezeur bij Windows 7…

LET OP: er zijn 2 executables van dit programma:

bestand [1] TSComSet.exe 68,0 kB – (69,632 bytes) en

bestand [2] TSComSet.exe 40kB – 40,960 bytes

Bestand [1] koppelt je TeamSpeak Client aan de Westcoast TS Server en koppelt de COM1 radio aan de bij deze server aanwezige tabel; Overschakelen naar de local TS Client werkt het niet en dus zal je COM1 radio NIET worden geschakeld!

Bestand [2] na het activeren van deze applicatie start je locale TS Client en koppelt de COM1 radio aan de ingebrachte tabel met frequenties. Bestand [2] staat op de NAS.

Controleer de FSE versie van de TSComSet.exe

Dit TSComSet aanmeldscherm moet je zien bij het activeren van de applicatie: (wanneer je een ander, klein inlogschermpje krijgt, heb je de verkeerde .exe)

Je kan de Test TeamSpeak Server #2 gebruiken om je TeamSpeak en/of TSComSet uit te proberen. Start TS2: Connection>>Connect>>Server adress [aanvragen via contact] Nickname >>Anonymous >> Connect

en kijk of de server up en running is: zo nee: stuur een e-mail. Zo ja: ga dan verder  met TsComset

LET OP: je moet dan wel een andere TSComSet.txt file gebruiken omdat je niet op een local network zit. De frequentietabel is gekoppeld aan het gekozen netwerk waarmee je werkt.

 • Werk je in een Local Area Netwerk (clubdagen) dan begint de freqentie tabel
 • Werk je in een Wide Area Netwerk (dinsdag’s) dan begint de frequentietabel met het (WAN)  IP adres van de server
 • het laatste geldige bestand is 9107 bytes (on disk 1.048.576 bytes) 09/08/2014 16:21

De TSComSet.exe vraagt om een bestand met de naam TSComSet.txt
Andere bestandsnamen worden genegeerd.

Hernoem of maak een kopie van de originele TSComSet.txt als TSComSet22.txt.

Wijzig het IP adres (met Zoek en Vervang)

Hernoem TSComSet[ipadres].txt naar TSComSet.txt

Als het goed is heb je nu in de installatiefolder 3 .txt bestanden:

 • TSComSet.txt >> daar werk je mee
 • TSComSet22.txt >>LAN tabel en de
 • TSComSetEHEH.txt>> WAN tabel voor testdoeleinden .

Testen: Start FSX en start TeamSpeak met TeamSpeak Serveradres [aanvragen via contact]

Vergeet niet voor de clubdag je originele TSComSet22.txt te hernoemen naar TSComSet.txt ! In de testtabel zijn alleen de frequenties van EHEH opgenomen.


What is TS ComSet? A fully integrated stand alone software add-on that allows you to tune your COMM1 radio in Flight Simulator to switch TeamSpeak channels. Now you can run your flight sim in full screen and still switch TeamSpeak communication channels without minimizing your flight sim window. Install this easy to use software to get the most out of your online aviation.

tscomset11West Coast ATC is proud to bring you another “Sim-Pilot Must Have!” Designed for use on the West Coast ATC service, this easy to install software is guaranteed to bring you hundreds of hours of trouble free use. Read the installation self help guide to get started, then download and install your personal copy today.

Specific frequency tables are supported by our Simulation group. Installation support is provided with this article.

TSComSet is self contained and comes with its own installation software. Please download the software someplace safe. Should you need to repair the software installation or remove the software use the same installation software used to install TSComSet. Flawless integration between today’s technology and Flight Sim.

Please find the installation type that applies to you below and follow the instructions to install TSComSet.

NEW USERS and NEW INSTALLATIONS of TSComSet

 1. Download the TSComSet installer.
 2. Make sure that TeamSpeak and Flight Sim are closed.
 3. Next run the TSComSet Installation Software.
 4. Once the installation of TSComSet is complete start flightsim. (Do Not Start TSComSet first. Always start Flight Sim First.)
 5. Next start a flight on the ground somewhere. (Get in a plane)
 6. Start the TSComSet software by clicking the shortcut on your desktop or by locating the software in your Start Menu. (Start > Programs > WestCoastATC > TSComSet)
 7. First time users will be prompted to install the latest version of FSUIPC (Included) into their Flight Sim Directory.
 8. In the box that appears type in your call sign.
 9. Open your Communication Radio Stack and tune COM1 to the desired frequency available on our ATC TeamSpeak Session Server.
 10. That’s it you’ve successfully installed and run the TSComSet Software.

EXISTING USERS and VERSION UPDATES of TSComSet
Before installing the new software you must do one of the following:

OPTION 1:

 • Use your current TSComSet Installer Program to remove your current version of TSComset
 • Download the New TSComSet Installer.
 • Install the new version and follow the on-screen instructions or the instructions above for new installations. With the new updates some of the above prior installation processes will not be necessary and will be skipped in your new install.

OPTION 2:

 • Use the Add / Remove Software feature within Windows, available from your control panel and remove your current version of TSComSet.
 • Download the New TSComSet Installer.
 • Install the new version and follow the on-screen instructions or the instructions above for new installations. With the new updates some of the above prior installation processes will not be necessary and will be skipped in your new install

OPTION 3:

Remind that the new installer only connects to the Westcost TS2 Server. If you want to connect to your own server, you MUST replace the TSComset.exe (68kB) by the original one (40kB).

The specific files can be downloaded via this page  TSCOMSET/TSComSet.rar