Squawk Ident functie voor ATC


gb
Read the full story from the Source: http://fsopen.co.uk/downloads/squawkident/
identknop
nl

In het drukke vliegverkeer is soms voor een ATC-er de identificatie van de airplane niet altijd direct zichtbaar; de Tower vraagt dan soms om zich te identificeren. Om deze “ident” te zenden is knopje toegevoegd aan het panel van de transponder en bij het activeren zal bij de ATC op het scherm het betreffende airplane direct oplichten. Om dit te realiseren  is er een klein bestand ident.cab dat je toevoegt aan de folder C:Program FilesMicrosoft GamesMicrosoft Flight Simulator X

ident_cab

Gauges
Dit bestandje staat hier en is een gezipt bestand. Plaatst dit bestand in de eerder genoemde folder. LET OP: dit bestand NIET uitpakken! Met het kopiëren van het bestand ident.cab naar de folder ……Gauges worden de ident code straks gestuurd naar de ATC. Nadat het ident.cab bestand is geplaatst, moeten ook de panels van de diverse airplanes worden aangepast en breng je een “verzendknop” aan in het radio panel. Dit doen we door het bestand panel.cfg van het betreffende vliegtuig te modificeren.

radio737800

Modified radio panel with ident button

Hoe gaat het in zijn werk.
Als voorbeeld nemen we de B737_800. Ga naar de folder ..panel van deze airplane. De airplanes en de folders daarvan staan regulier in deze map:

C:Program FilesMicrosoft GamesMicrosoft Flight Simulator XSimObjectsAirplanesB737_800panel

Hernoem de originele panel.cfg naar panel_org.cfg; je weet maar nooit…
Ga naar de fsbshares en zoek de folder van je keuze met de nieuwe panel.cfg en kopiëer dit gemodificeerde panel-bestand naar de map ..panel

Klaar.  Start nu FSX en kies de Boeing 737_800, open het radiopanel met SHIFT+2 en zie de nieuwe blauwe ident knop op het transponder panel. Zet de muis op de blauwe knop en druk (1 sec) totdat deze rood wordt en zie dat de transponderfrequentie op “0000″ komt en daarna teruggaat naar de oorspronkelijk ingestelde frequentie. Als functie van het drukken op de identknop popt jouw aircraft bij de ATC-er helder op en weet hij waar je zit.

Wat zijn de wijzigingen in het bestand panel.cfg
Open met een editor het bestand panel.cfg en lees eerst in welke [Windowxx] het radio panel zich bevindt. Voorbeeld:

New Panel.cfg
[Window01]
size_mm=159,441
Position=8
visible=0
BACKGROUND_COLOR=16,16,16
ident=RADIO_STACK_PANEL
gauge00=737-400!Comm 1, 0, 0,159, 68
gauge01=737-400!Comm 2, 0, 68,159, 68
gauge02=737-400!Nav 1, 0, 135,159, 68
gauge03=737-400!Nav 2, 0, 203,159, 68
gauge04=737-400!Transponder, 0, 271,159, 68
gauge05=737-400!ADF, 0, 340,159, 68
gauge06=737-400!Audio, 0, 409,159, 32
gauge07=Ident!Ident, 20,315, 12, 12 //deze regel is erbij gekomen


Wat betekenen de getallen
Wanneer er een nieuwe gauge wordt aangemaakt krijgt deze een opeenvolgende nummering >>gauge07

  • >> Ident!,Ident roept de eerder geplaatste ident.cab aan
  • >> 20 = 20 pixels vanaf de linker kant van het radiopanel
  • >> 315 = 315 pixels vanaf de bovenkant van het radiopanel
  • >> en met de 12,12 regel je de grootte van het blauwe/rode rondje

Zelf een gauge toevoegen
Wanneer je geen gebruik maakt van de standaard panels maar zelf aan het panel wil wijzigen, maak dan eerst een kopie van je originele panel.cfg.
Open daarna je originele panel.cfg met een editor** en lees eerst  onder het kopje [Window Titles] in welke [Windowxx] het radiopanel is ondergebracht.

// Panel Configuration file
// Bombardier CRJ 700
// Copyright (c) 1999-2003 Microsoft Corporation.  All rights reserved.
[Window Titles]
window00=Main Panel
Window01=Radio Panel
Window02=GPS
window03=Throttle Quadrant
window04=Overhead
Window05=Standy PFD
Window06=PFD
Window07=MFD
Window08=EFIS
Window09=Mini Panel

Ga vervolgens naar [Window01] en voeg de eerstvolgende gaugexx toe:

[Window01]
size_mm=225,320
position=8
visible=0
BACKGROUND_COLOR=2,2,2
ident=RADIO_STACK_PANEL
gauge00=Bombardier_CRJ_700!popup_radio, 0, 0
gauge01=Ident!Ident, 190, 298,13, 13

Wil je dit ook bij een andere aircraft doen, let dan goed op de volgordenummering van de gauges en het nummer van de window waarin het geschreven is.

Source: http://fsopen.co.uk/downloads/squawkident/